• Novinky

     • eTwinnng projekty

      eTwinnigové projekty sa nachádzajú v poslednej fáze. Táto fáza sa nazýva diseminácia t.j. šírenie a oboznámenie verejnosti, čo sme uskutočnili prostredníctvom našej lokálnej televízie TV DK.

     • Život je stretnutie

      Život je stretnutie. Stretnutie s príležitosťami, radosťami, prekážkami, ale predovšetkým s ľuďmi. Všetky tieto stretnutia robia náš život pestrým, bohatším a zmysluplným.

      A práve v tomto duchu sprostredkovala organizácia Mladiinfo Dolný Kubín nášmu gymnáziu stretnutie s Tamari a Tatiou, dobrovoľníčkami z Gruzínska. Dievčatá sa stretli s našimi študentmi na hodinách anglického jazyka, geografie a ďalších predmetoch.

     • Víťazstvo v celoštátnom kole Pytagoriády

      Dňa 3.6.2021 sa uskutočnilo online celoštátne kolo v matematickej Pytagoriáde, kde si mohli zmerať svoje vedomosti tí najlepšími z celého Slovenska. . Vynikajúce výsledky dosiahol Niko Staš zo sekundy, ktorý vyhral svoju kategóriu P7 a vo vyššej kategórii P8 dosiahol 4. miesto.

      Nikovi srdečne blahoželáme a želáme veľa ďalších úspechov.

     • Úspech v celoslovenskom kole olympiády vo francúzskom jazyku

      7.- 8.6. 2021 výborne reprezentoval našu školu na celoslovenskom kole olympiády vo francúzskom jazyku Lukáš Šuda z Tercie, ktorý sa stal jej úspešným riešitelom.

      Hodnotné ceny mu prišla odovzdať osobne predsedkyňa olympiády i Slovenskej asociácie učiteľov francúzskeho jazyka doc. Mgr. Jana Bírová, PhD., ktorá zároveň venovala našej škoke francúzske knihy a vecné ceny za účasť v jubilejnom 30. ročníku olympiády. Lukášovi gratulujeme a prajeme podobné úspechy aj v budúcnosti.

     • 2. kolo prijímacieho konania na štúdium na Gymnáziu P.O.Hviezdoslava v Dolnom Kubíne

      Riaditeľ Gymnázia P.O.Hviezdoslava podľa § 66 odst.7 zákona č.245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov vydáva tieto kritériá pre žiakov deviateho ročníka ZŠ na prijímacie skúšky do štvorročného gymnázia.

      Škola pozve na prijímacie skúšky všetkých žiakov 9. ročníka základných škôl, ktorí si podali prihlášku na štúdium na strednej škole v termíne do 11. júna 2021.

     • eTwinning projekt v 2C

      Tento kalendárny rok sa komunita eTwinningu prioritne zamerala na novú tému a tou je Mediálna gramotnosť a dezinformácie. Táto téma je aj reflexiou na pandémiu Covid-19, ktorá vyvolala hromadný prechod z offline na online profesionálne i osobné vzťahy.

      S partnermi projektu „Surprising Customs and Tradition From Around the World“ sme vytvorili edukatívne video na túto tému. Je to roleplay, kde sa o tejto téme rozprávajú animované postavy. Hlas každej z nich je nahovorený žiakom z partnerskej školy. Spoznáte medzi nimi hlas Natálie Manťovej z 2C?

     • eTwinning Day

      Ak ste nevedeli, tak 9. máj je aj dňom projektov eTwinning. Celá Európska komunita škôl oslavuje eTwinning Day.

      S partnermi projektu "Surprising Customs and Traditions From Around the World" sme sa rozhodli tiež osláviť tento deň kolaboratívnou aktivitou. Každý partner si vybral jedno písmeno zo slovného spojenia "HAPPY ETWINNING DAY". Za úlohu bolo napísať jedno slovo začínajúce na zvolené písmeno, ktorým by sa charakterizoval náš projekt. Naša žiačka, Martina Pukáčová (2C), si vybrala písmeno "i". Pozrite si aké zaujímavé slovo napísala.

     • Upratovanie na židovskom cintoríne

      V sobotu 8. mája 2021 sa niektorí naši žiaci zúčastnili brigády na Židovskom cintoríne v Dolnom Kubíne. Prijali sme pozvanie od neziskovej organizácie Aktív Relax. Po výrube stromov bolo potrebné odpratať nadpadné konáre a pohrabať suché lístie.

      Toto pozvanie sme radosťou privítali, pretože KVARTA na hodinách ANJ realizujE eTwinningový projekt "The Guardians of the Local Heritage". Na začiatku projektu si žiaci vybrali židovský cintorín ako lokálnu pamiatku, ktorú by sme chceli zachovať pre budúce generácie. Jednou z úloh projektu je aj snaha starať sa o zvolený historický objekt.

     • Stretnutie s eTwinning partnermi on-line

      27.4. 2021 sa študenti 2C stretli s partnermi e Twinningového projektu "Surprising customs and traditions from around the world". Na začiatku stretnutia sa niektorí odvážni študenti predstavili, a tak si mali možnosť precvičiť rozprávanie v anglickom jazyku. V druhej časti stretnutia sme si mohli overiť naše vedomosti v dvoch kvízoch pomocou on-line nástroja "nearpod". Prvý kvíz bol zameraný na známe športové osobnosti. Tu sa naši žiaci nedali zahanbiť a obsadili 2. a 3. miesto. Druhý kvíz preveril i naše geografické vedomosti. Úlohou bolo priradiť k štátu jeho hlavné mesto. Dozvedeli sme, že 9. mája budeme oslavovať "eTwinnig day". Boli sme oboznámení aj so zaujímavým projektom, ktorý prebieha v Turecku. Jeho témou je enviromentálna problematika "Breath for the future". Tešíme sa na ďalšie on-line stretnutie v máji.

     • Jazykový kvet 2021 - KRAJSKÉ FINÁLE

      Aj toto kolo jazykovo-umeleckej súťaže "Jazykový kvet" prebehlo on-line formou. Odborné poroty vyhodnotili výkony zúčastnených a výsledok sme sa dozvedeli 2. 5. 2021. Naši žiaci sa umiestnili nasledovne:

      1. miesto: Marek Samuel Šimek - PRIMA (AJ - prevzatá tvorba)

      1. miesto: Michal Kováčik - KVARTA (RJ - prevzatá tvorba)

     • Úspechy v matematických súťažiach

      Žiaci Gymnázia P.O.Hviezdoslava dosiahli vynikajúce výsledky v matematických súťažiach.

      V pytagoriáde v okresnom kole v kategórii P7 a P8 získal prvé miesto Niko Staš zo sekundy a v kategórii P8 Lukáš Šuda z tercie druhé miesto.

      V matematickej olympiáde v okresnom kole:

      - v kategórii Z6 získala prvé miesto Nina Černáková z primy a druhé miesto Lea Koloušková z primy

     • Európska noc výskumníkov

      Žiaci našej školy sa zapojili do súťaže s témou DNA, ktorú počas Noci výskumníkov pripravil Ústav Molekulárnej Biomedicíny.

      Víťazkou sa nakoniec stala žiačka kvarty osemročného gymnázia Sofia Sekerášová. Gymnázium P O Hviezdoslava, Dolný Kubín, Hviezdoslavovo námestie 18 s obrázkom, ktorý je v prilohe.

     • 3rd High School of Ioannina - cooperation

      15.4.2021 sa študenti 3.A a 4.A po prvý krát spojili online so žiakmi z našej gréckej partnerskej školy, ktorí si pripravili krátku prezentáciu o vyhlásení gréckej nezávislosti, ktorej dvesté výročie nedávno oslávili.

      Zároveň nám sprístupnili video o Ioannine, aby sme mali lepšiu predstavu o mieste, kde sa naša partnerská škola nachádza. Dúfame, že sa spolupráca bude i naďalej rozvíjať, aby mohli naši žiaci raz aj skutočne navštíviť svojich gréckych rovesníkov a obdivovať na vlastné oči toto zaujímavé miesto.

     • eTwinning: Student online meeting

      Žiaci KVARTY sa počas hodiny ANJ 13. 4. 2021 zúčastnili online stretnutia s ich partnermi eTwinningového projektu "The Guardians of the Local Heritage". Na hodine boli prítomní žiaci i vyučujúci zo 6 krajín. Okrem nás tam boli partneri z Ukrajiny, Poľska, Česka, Španielska a Srbska. Vzácnym hosťom a prednášajúcim bol dobrovoľník Hubert, pôvodom z Francúzska, ktorý v súčasnosti žije a pracuje v Bruseli. Žiaci mali možnosť spoznávať "francúzsku kuchyňu". Získali zaujímavé vedomosti o ich špeciálnych predjedlách, hlavných chodoch či dezertoch. V závere stretnutia bol vytvorený priestor pre zvedavé otázky žiakov.

     • Hodiny s eTwinningom v 2C

      Projekt "Surprising Customs and Traditions from Around the World" sa v marci venoval téme "tradičné jedlo" a "jarné tradície". Výsledkom spracovania prvej témy je zaujímavý časopis "Traditional Food", ktorý je plný tradičných jedál z rôznych kútov Európy. Dokonca sa niektorí podelili aj o ich rodinné recepty, ktoré sú súčasťou tejto "publikácie". Pre výrobu časopisu sme použili "flipsnack.com".

     • Veľkonočná hodina s eTwinningom v 1B a 1C

      Aj žiaci 1B a 1C na hodinách anglického jazyka pracujú eTwinningom. Ich projektom je "Postcard exchange - hoping for a good school year". Pôvodným zámerom tohto projektu bolo napísať 4 pohľadnice počas školského roka, ktoré by boli odoslané tradičným spôsobom - poštou. To sa nám podarilo iba s prvou pohľadnicou, ktorú sme napísali pri príležitosti "Dňa jazykov" ešte v septembri. V škole na žiakov stále čakajú ich prvé pohľadnice od ich poľských partnerov. Vianočnú pohľadnicu žiaci už ale vytvorili pomocou online nástroja "Canva". Počas veľkonočných sviatkov takto vytvorili tretiu pohľadnicu. Pomocou tohto "online" nástroja a im podarilo vytvoriť profesionálne dizajny. Výsledkom sú veľkonočné pohľadnice pre našich poľských partnerov, ktorí sú žiakmi športovej školy v Bytom.

     • Hodiny ANJ s projektami eTwinning

      Na hodinách ANJ sa pracuje aj na projektoch eTwinning. Tieto projekty poskytujú žiakom spoznávanie ich rovesníkov z rôznych častí sveta.

      Žiaci KVARTY sa zapojili do eTwinnigového projektu "The Guardians of the Local Heritage".

      Žiaci 2C sa taktiež zapojili do eTwinningového projektu "Surprising Customs and Traditions From Around the World". Každý mesiac sa venujú rôznym kolaboratívnym aktivitám.

    • Jazykový kvet 2021 - krajské semifinále
     • Jazykový kvet 2021 - krajské semifinále

      Nelepšiaca sa epidemiologická situácia ovplyvnila aj priebeh jazykovo-umelecej súťaže Jazykový kvet 2021. Krajské semifinále sa konalo prostredníctvom video nahrávok účastníkov. V tomto školskom roku našu školu reprezentovali 4 žiaci. V prednese v anglickom jazyku to boli 3 žiaci. Lucia Ľubeková (PRIMA) a Marek Samuel Šimek (PRIMA) prednášali prevzatú prózu . Samuel Poláček (3B) prednášal vlastnú tvorbu. V ruskom jazyku nás už po tretíkrát repezentoval prednesom prózy Michal Kováčik (KVARTA).

    • Kontakty

     • Gymnázium P. O. Hviezdoslava Dolný Kubín
     • skola@gympoh.edu.sk
     • jurikova@gympoh.edu.sk
     • 043/5864785
     • Hviezdoslavovo námestie 18, 026 24 Dolný Kubín Slovakia
     • 00160571
     • 2020565162
   • Fotogaléria

     zatiaľ žiadne údaje