• Erasmus+

   • V rámci projektu M.O.R.E. vzdelávania sa RNDr. Peter Strežo zúčastnil metodického  vzdelávania v anglickom  Southamptone. Kurz bol venovaný hodnoteniu školy a porovnanie vzdelávacích systémov v zahraničí. Súčasťou vzdelávania bola aj výmena skúseností jednotlivých účastníkov, jazykový kurz a možnosť spoznať krásy Anglicka.

     

     

     

     

    Počas letných prázdnin naši učitelia nezaháľali a využili čas nielen na odpočinok.  V rámci projektu M.O.R.E. vzdelávania sa Mgr. Anna Bieliková, Mgr. Oľga Dudášová a Mgr. Lucia Prílepková zúčastnili metodických  vzdelávaní v Canterbury a Edinburgu. 

    Mgr. Oľga Dudášová absolvovala kurz "Methodology and Language for Secondary Teachers" v Canterbury (University of Kent). Počas 2-týždňového vzdelávacieho pobytu sa naučila veľa nových aktivít, ktoré pomôžu skvalitniť vyučovanie cudzích jazykov. Okrem svojho kurzu sa zúčastnila extra hodín, ktoré boli zamerané na tvorivé písanie, dramatické zručnosti, počúvanie s porozumením, využívane Padletu na hodinách ANJ. Okrem vzdelávania využila množstvo príležitostí spoznávať prekrásne mesto a okolie.

    Mgr. Anna Bieliková absolvovala dvojtýždňový kurz "CLIL Scondary" zameraný na vyučovanie predmetov v cudzom jazyku v Edinburgh School of English. Kurz bol cenný nielen svojim obsahom, ale najmä tým, že poskytol množstvo príležitostí na výmenu skúseností s učiteľmi rôznych predmetov z viacerých európskych krajín. To všetko v nádhernom históriou dýchajúcom hlavnom meste Škótska.

     

     

    Rozšírená realita a možnosti jej využívania v procese výuky boli hlavnou témou kurzu Mobilné technológie vo vyučovaní, na ktorom sa v mesiaci júl za našu školu zúčastnila Mgr. Lucia Prílepková. Hostiteľskou školou bola University of Kent v britskom Canterbury. Tento seminár bol zameraný na kreatívne postupy vo vyučovaní s dôrazom na použitie digitálnych technológií, využívanie edukačných hier, tvorbu digitálnych príbehov a vzdelávacích materiálov. Nosnou témou bola už spomínaná rozšírená realita, ktorá predstavuje pohľad na reálny svet obohatený o digitálne prvky. Tie môžu predstavovať text, grafiku alebo rôzne 3D objekty. Vyučovanie sa tak stáva zážitkom :) 

    https://www.youtube.com/watch?v=AMDe--2dyVU&feature=youtu.be

     

     

  • Kontakty

   • Gymnázium P. O. Hviezdoslava Dolný Kubín
   • skola@gympoh.edu.sk
   • jurikova@gympoh.edu.sk
   • 043/5864785
   • Hviezdoslavovo námestie 18, 026 24 Dolný Kubín
   • 00160571
   • 2020565162
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje