•  

    Tlačivá:

    Vyhlásenie 2020

    Potvrdenie 2020

     

    Vážení rodičia, firmy, bývalí študenti, priatelia a zamestnanci školy

    Obraciame sa na Vás s prosbou darovať 2 % z Vašich daní, nakoľko ide o daň, ktorú ste inak povinní odviesť do štátneho rozpočtu. Prosíme Vás, aby ste sa nenechali odradiť tým, že Vaše 2 % nestoja za reč , keďže každý cent pomôže k naplneniu účelu nášho združenia:

    1. prostriedkami fondu prispievať na budovanie materiálno-technickej základne školy,
    2. podporovať športové aktivity na škole,
    3. podporovať kultúrno-výchovné podujatia žiakov školy,
    4. prostriedkami fondu prispievať na nákup učebných pomôcok, literatúry, prístrojov a zariadení na skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu,
    5. vybudovať  ekopedagogickú plochu, ktorá bude plniť úlohu ekoučebne, aj zelenej oddychovej zóny pre žiakov našej školy.

     

    Poukázať môžete:

     - podiel vo výške 2 %,

     - podiel vo výške 3 %, ak som v súvisiacom zdaňovacom období vykonával/a dobrovoľnícku činnosť najmenej 40 hodín a predložím o tom písomné potvrdenie.

    Ako postupovať:

    Ste zamestnanec a ročné zúčtovanie dane za Vás robí zamestnávateľ?

    1. Do 15.2.2021 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň.
    2. Požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil Potvrdenie o zaplatení dane.
    3. Z tohto Potvrdenia si zistíte dátum zaplatenia dane a vypočítate 2% z Vašej zaplatenej dane - to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať. Táto suma však musí byť minimálne 3 €.
    4. Na stránke školy si stiahnite a následne vyplňte Vyhlásenie o poukázaní 2% z dane, v ktorom sú už vyplnené údaje o prijímateľovi.
    5. Obe tieto tlačivá (Vyhlásenie spolu s Potvrdením), doručte do 30. apríla 2021 na daňový úrad podľa Vášho bydliska.

    Podávate si daňové priznanie sami?

    1. Riadne vyplňte daňové priznanie.
    2. Vypočítajte si Vaše 2% z dane z príjmov fyzickej osoby – to je maximálna suma, ktorú nám môžete poukázať, minimálne však 3 €.
    3. V daňovom priznaní pre fyzické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 2% z dane v prospech 1 prijímateľa (typ A VIII. Oddiel priznania, typ B XII. Oddiel priznania). Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť:

    Obchodné meno alebo názov: Občianske združenie Gymnázia P. O. Hviezdoslava Dolný Kubín

    Sídlo - obec, PSČ, ulica, číslo:

    Hviezdoslavovo Námestie 1659/18, 026 24 Dolný Kubín

    Právna forma: Občianske združenie

    Identifikačné číslo (IČO/SID): 51237792

    1. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania (na daňový úrad podľa Vášho bydliska, zvyčajne do 31.3.2021).   

    Postup pre právnické osoby:    

    1. Riadne vyplňte daňové priznanie.
    2. Vypočítajte si Vaše 2% z dane z príjmov právnickej osoby – to je maximálna suma, ktorú nám môžete poukázať. Môžete určiť jedného alebo viacerých prijímateľov s uvedením príslušných súm (každému však najmenej 8 Eur).
    3. V daňovom priznaní pre právnické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 2% z dane v prospech 3 prijímateľov (IV. časť priznania). Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť:

    Obchodné meno alebo názov: Občianske združenie Gymnázia P. O. Hviezdoslava Dolný Kubín

    Sídlo - obec, PSČ, ulica, číslo:

    Hviezdoslavovo Námestie 1659/18, 026 24 Dolný Kubín

    Právna forma: Občianske združenie

    Identifikačné číslo (IČO/SID): 51237792

    1. Pokiaľ ste si vybrali viac ako troch prijímateľov, vložte do daňového priznania ďalší list

    papiera ako prílohu.

    1. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového

    priznania na Váš daňový úrad (zvyčajne podľa Vášho sídla) a v tomto termíne aj zaplaťte

    daň z príjmov.

     

    Za  poukázané prostriedky Vám ďakujeme.

                                                                                                                RNDr. Peter Strežo

                                                                                                                    riaditeľ školy

  • Kontakty

   • Gymnázium P. O. Hviezdoslava Dolný Kubín
   • skola@gympoh.edu.sk
   • jurikova@gympoh.edu.sk
   • 043/5864785
   • Hviezdoslavovo námestie 18, 026 24 Dolný Kubín
   • 00160571
   • 2020565162
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje