• Informácie o možnostiach štúdia v školskom roku 2019/2020

   Bilingválne štúdium

   Riaditeľstvo Gymnázia P.O.Hviezdoslava Dolný Kubín oznamuje žiakom a rodičom žiakov ôsmeho a deviateho ročníka základných škôl, že v školskom roku 2019/2020 otvára jednu triedu  päťročného bilingválneho štúdia s druhým vyučovacím jazykom anglickým s počtom 24 žiakov.            

   Prihlášky na bilingválne štúdium odošle základná škola do 20. 2. 2019.

   Prijímacia skúška sa bude konať 25. 4. 2019.

   Kritériá na prijatie budú zverejnené na stránke gymnázia, na web stránkach ŠVS a na vchodových dverách gymnázia do 1. 2. 2019.


   4-ročné a 8-ročné štúdium

   Žiakom a rodičom žiakov piateho a deviateho ročníka základných škôl oznamujeme, že v školskom roku 2019/2020 otvárame 2 triedy štvorročného gymnázia s počtom 48 žiakov a jednu triedu osemročného gymnázia s počtom 17 žiakov.

   Prihlášky na štúdium pre obidve formy štúdia odošle základná škola do 20. 4. 2019.
   Termíny prijímacích skúšok sú 13. 5. 2019 (I. termín) a 16. 5. 2019 (II. termín).

   Kritériá na prijatie na obidve formy štúdia budú zverejnené na stránke gymnázia, na web stránkach ŠVS a na vchodových dverách gymnázia do 31. 3. 2019.

   Všetky Vaše otázky týkajúce sa možnosti štúdia na Gymnáziu P. O. Hviezdoslava Dolný Kubín radi zodpovieme na tel. 043/5864785 alebo na skola@gympoh.edu.sk

    

   Prečo študovať na Gymnáziu P. O. Hviezdoslava?

   Na našej škole získate kvalitné vzdelanie potrebné pre štúdium na vysokej škole na Slovensku i v zahraničí.

   Učebné plány osemročného a štvorročného štúdia umožňujú našim žiakom vybrať si v posledných dvoch ročníkoch z voliteľných predmetov tie, ktorým sa chcú venovať počas štúdia na vysokej škole.

   Počas celého štúdia sa intenzívne vyučuje prvý cudzí jazyk - anglický alebo nemecký, okrem toho majú žiaci možnosť vybrať si druhý cudzí jazyk - anglický, nemecký, ruský alebo francúzsky.

   V päťročnom bilingválnom štúdiu sa v prvom ročníku kladie dôraz na intenzívnu výučbu anglického jazyka (16 hodín týždenne). Od druhého ročníka budú v anglickom jazyku vyučované odborné predmety matematika, informatika, dejepis, občianska náuka a geografia. V posledných dvoch ročníkoch majú žiaci možnosť vyberať si voliteľné predmety.

   Naša škola je zapojená do projektu PASCH, v rámci ktorého na škole pôsobí nemecký lektor, žiaci sa môžu stať členmi divadelného krúžku a zúčastniť sa zahraničných divadelných festivalov, stať sa redaktormi internetového časopisu KLICK, zložiť jazykovú skúšku Zertifikat Deutsch alebo sa uchádzať o trojtýždňový letný jazykový kurz v Nemecku.

   Každý rok pre žiakov našej školy organizujeme exkurzie do zahraničia. Exkurzie môžu žiaci absolvovať aj v rámci jednotlivých predmetov.

   Každoročne organizujeme športové turnaje, Deň jazykov, žiaci pripravujú bažantský a vianočný večierok a školský ples.

   Gymnázium P. O. Hviezdoslava ponúka široký výber krúžkov a mimoškolských aktivít, žiaci vydávajú vlastný študentský časopis Modré stránky a majú možnosť pracovať v školskej rade.

  • Kontakty

   • Gymnázium P. O. Hviezdoslava Dolný Kubín
   • skola@gympoh.edu.sk
   • jurikova@gympoh.edu.sk
   • 043/5864785
   • Hviezdoslavovo námestie 18, 026 24 Dolný Kubín
   • 00160571
   • 2020565162
 • Fotogaléria

  • Majstrovstvá Slovenska v armwrestlingu
  • ARMWRESTLING
  • Týždeň vedy a techniky
  • Bažantský večierok 2019
  • Veľtrh VŠ Gaudeamus 2019
  • Burza stredných škôl
  • BAŽANTSKÝ VEČIEROK
  • Kampaň k problematike obchodovania s ľuďmi
  • Cezpoľný beh
  • MODRÝ GOMBÍK
  • Koncoročné potulky tatranskou prírodou s II. B (vodopád Skok, Predné Solisko)
  • Slovenský Raj