• Novinky

     • Oznámenie o voľnom pracovnom mieste

      Riaditeľstvo Gymnázia P.O.Hviezdoslava Dolný Kubín, Hviezdoslavovo nám. 18, 026 24 Dolný Kubín, hľadá na obdobie počas zastupovania PN zamestnanca na pracovnú pozíciu

      vrátnik/čka – informátor/ka

      Žiadosť o prijatie do pracovného pomeru, životopis s kontaktnými údajmi a súhlas so spracovaním osobných údajov zasielajte do 07.10.2020, 12.00 hod. na mail: skola@gympoh.edu.sk alebo poštou na adresu školy: Gymnázium P.O. Hviezdoslava, Hviezdoslavovo nám.18, 026 24 Dolný Kubín príp. osobne.

     • Účelové cvičenie na našej škole.

      Prvé dni v školských laviciach sme využili na realizáciu účelového cvičenia - jesenná časť. Druháci, prváci a triedy príma až sexta mali počas 3 dní (9. 9., 10. 9. a 11. 9. 2020) možnosť zvýšiť svoje povedomie o zdravotnej príprave, civilnej ochrane, ako aj o verejnom poriadku v meste, o zákonoch, ktoré platia, o otázkach týkajúcich sa občianskeho spolunažívania atď.

     • Otvorenie školského roka 2020/21

      Vážení rodičia, milí žiaci,

      všetkým Vám prajeme ešte pekný zvyšok leta a prázdnin a zároveň sa už na Vás tešíme v novom školskom roku.

      Otvorenie školského roka 2020/2021 bude pre žiakov prvého ročníka a prímy o 8.00 hod. v športovej hale (vchod od kruhového objazdu), kde sa uskutoční ranný filter a žiaci budú zaradení do tried.

     • Úradné hodiny počas letných prázdnin.

      Od 1. júla do 17. júla 2020

      Od 24. augusta do 31. augusta 2020

      V čase od 8. 00 hod do 12. 00 hod

      • okrem štátnych sviatkov

      Zodpovedná osoba: p. Ticháňová

      č.telefónu: 043 5864785

      RNDr. Peter Strežo

      Riaditeľ školy

     • Slovenské finále - Jazykový kvet 2020

      15. júna 2020 prebehlo finále jazykovo-umeleckej súťaže Jazykový kvet formou video nahrávok súťažiacich. Michal Kováčik (Tercia) reprezentoval našu školu v prednese prózy v ruskom jazyku. Ľubica Fintorová (Sexta) nás reprezentovala v prednese prózy v nemeckom jazyku. Obaja sa umiestnili na 3. mieste. Srdečne blahoželáme!

     • Obnovenie školského vyučovania

      Na základe rozhodnutia ministerstva školstva číslo: 2020/12836:1-A2110 obnovuje vedenie školy Gymnázia P.O.Hviezdoslava v Dolnom Kubíne školské vyučovanie od 22.6.2020.

      Vyučovanie bude prebiehať podľa aktuálneho rozvrhu hodín, začne 1. vyčovacou hodinou a končiť bude 5. vyučovacou hodinou. Náplňou vyučovania bude zhrnutie učiva, upevnenie jeho častí, vyhodnotenie obdobia dištančného vzdelávania a uzavretie klasifikačného obdobia. Nepredpokladá sa skúšanie ústnou, ani písomnou formou s cieľom klasifikácie, len v prípade, ak o to záujem prejaví žiak.

     • Prijímacie konanie do osemročného gymnázia

      Na stránke školy v sekcii Prijímacie konanie boli aktualizované Kritériá na prijatie do prvého ročníka osemročného gymnázia.

      Vzhľadom na úpravu kritérií prijímacieho konania v predmetových olympiádach a súťažiach prosíme zákonných zástupcov o dodanie dokladov dokumentujúcich umiestnenie podľa aktualizovaných kritérií. V príjímacom konaní budú pridelené body na základe doručených dokladov/potvrdení o umiestnení najneskôr do 12. 6. 2020.

     • Informácie o možnostiach štúdia v školskom roku 2020/2021

      Milí rodičia a záujemci o štúdium.

      • Prijímacie konanie do prvého ročníka osemročných vzdelávacích programov sa koná od 15. júna 2020 do 30. júna 2020. Riaditeľ strednej školy po prerokovaní v pedagogickej rade školy do 29. mája 2020 zverejní upravené kritériá prijímacieho konania.
      • Prijímacie k
     • Usmernenie na hodnotenie počas mimoriadnej situácie

      Podľa usmernenia ministra školstva SR na hodnotenie žiakov stredných škôl, OU a praktickej školy v čase mimoriadnej situácie, spôsobenej prerušením vyučovania v školách v školskom roku 2019/2020 zo dňa 20.apríla 2020, vydáva riaditeľ školy na základe základe rozhodnutia pedagogickej rady zo dňa 16. 4. 2020 usmernenie na hodnotenie žiakov počas mimoriadnej situácie.

     • Krajské finále súťaže "Jazykový kvet 2020"

      Naši žiaci, ktorí sa zúčastnili jazykovo-umeleckej súťaže Jazykový kvet 2020, úspešne reprezentovali našu školu na Krajskom finále a umiestnili sa na 1. mieste vo svojich kategóriách. Michal Kováčik (TERCIA) uspel v prednese ruskom jazyku a Ľubica Fintorová (SEXTA) v prednese v nemeckom jazyku. Obaja postupujú na celoslovenské finále. Srdečne blahoželáme.

     • Mimovládne organizácie s ministerstvom školstva pripravili portál pre žiakov a rodičov

      Viac ako 100 webinárov, on-line hodín, odporúčania pre učiteľov, odborných zamestnancov, poradne, rodičov aj vysoké školy. To všetko už od dnes nájdete na www.ucimenadialku.sk. Stránka vznikla v spolupráci viacerých mimovládnych organizácií a rezortu školstva a poslúži ako nástroj oficiálnej komunikácie počas prerušeného vyučovania na školách v čase mimoriadneho stavu. „Viem, že vyučovanie v škole nenahradíme úplne. Ale verím, že tento portál pomôže mnohým učiteľom v ich práci a k žiakom dostane interaktívne a zaujímavé vzdelávacie materiály. Ide o spoločné úsilie viacerých aktérov v školstve. Veľmi ma teší, že sme dokázali portál v krátkom čase vytvoriť, naplniť ho kvalitným obsahom a dokonca to nestálo nič,“ hovorí minister školstva Branislav Gröhling. Cieľom webovej stránky je pomôcť pedagogickým a odborným zamestnancom, ale aj zriaďovateľom škôl a žiakom, študentom a rodičom,

     • Prerušenie vyučovania v školách a školských zariadeniach

      Minister školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v dôsledku ohrozenia života a zdravia detí, žiakov alebo zamestnancov škôl a školských zariadení na základe rozhodnutia hlavného hygienika a záverov Ústredného krízového štábu, ktoré je zapríčinené šírením respiračného ochorenia vyvolaného novým koronavírusom COVID-19 v nadväznosti na prerušenie od 16. marca 2020 do 29. marca 2020 prerušuje aj naďalej vyučovanie na školách a školských zariadeniach v období od 30. marca 2020 do odvolania.

     • Dejepisná olympiáda

      Žiaci našej školy sa zúčastnili okresného kola olympiády z dejepisu, ktoré sa uskutočnilo v priestoroch ZŠ P. Škrabáka v Dolnom Kubíne.

      Katarína Ďaďová (kvarta, kategória C) a Júlia Kakačková (sekunda, kategória E) získali prvé miesta, Jakub Martinček (kvarta, kategória C) sa umiestnil na druhom mieste. Títo traja žiaci budú našu školu reprezentovať na krajskom kole.

     • Nemčina s Legom

      V dňoch 21. - 22. februára 2020 sa Patrik Murín a Daniela Záhorova zúčastnili workshopu v Prahe, ktorý zorganizoval Goethe inštitút. Cieľom bolo postaviť z Lega robota a naprogramovať ho. Získané poznatky odovzdajú vybraným žiakom, ktorí sa naučia obsluhovať robota a popíšu zadané úlohy v nemeckom jazyku. Po úspešnom zvládnutí úloh budú v októbri 2020 spolu so žiakmi z Estónska, Litvy, Poľska a Česka reprezentovať našu školu v Prahe .

     • Hodina občianskej náuky na mestskom úrade

      V utorok 3.marca 2020 žiaci TERCIE navštívili Mestský úrad v Dolnom Kubíne. O fungovaní úradu ich informoval viceprimátor Mgr. Matúš Lakoštík . Žiaci sa dozvedeli nové informácie zo života mesta. Po krátkej prednáške nasledovala beseda a prehliadka úradu. Navštívili sme sobášnu sieň, potom sme sa zastavili u náčelníka mestskej polície, ktorý hovoril napr. aj o nových kompetenciách mestských policajtov. Potom sme si prezreli informačnú kanceláriu a miesto prvého kontaktu s občanmi. Ďakujeme p.Lakoštíkovi za spoluprácu a zaujímavú hodinu občianskej náuky.

    • Kontakty

     • Gymnázium P. O. Hviezdoslava Dolný Kubín
     • skola@gympoh.edu.sk
     • jurikova@gympoh.edu.sk
     • 043/5864785
     • Hviezdoslavovo námestie 18, 026 24 Dolný Kubín Slovakia
     • 00160571
     • 2020565162
   • Fotogaléria

     zatiaľ žiadne údaje