• Novinky

     • Úradné hodiny počas letných prázdnin.

      Od 1. júla do 17. júla 2020

      Od 24. augusta do 31. augusta 2020

      V čase od 8. 00 hod do 12. 00 hod

      • okrem štátnych sviatkov

      Zodpovedná osoba: p. Ticháňová

      č.telefónu: 043 5864785

      RNDr. Peter Strežo

      Riaditeľ školy

     • Slovenské finále - Jazykový kvet 2020

      15. júna 2020 prebehlo finále jazykovo-umeleckej súťaže Jazykový kvet formou video nahrávok súťažiacich. Michal Kováčik (Tercia) reprezentoval našu školu v prednese prózy v ruskom jazyku. Ľubica Fintorová (Sexta) nás reprezentovala v prednese prózy v nemeckom jazyku. Obaja sa umiestnili na 3. mieste. Srdečne blahoželáme!

     • Obnovenie školského vyučovania

      Na základe rozhodnutia ministerstva školstva číslo: 2020/12836:1-A2110 obnovuje vedenie školy Gymnázia P.O.Hviezdoslava v Dolnom Kubíne školské vyučovanie od 22.6.2020.

      Vyučovanie bude prebiehať podľa aktuálneho rozvrhu hodín, začne 1. vyčovacou hodinou a končiť bude 5. vyučovacou hodinou. Náplňou vyučovania bude zhrnutie učiva, upevnenie jeho častí, vyhodnotenie obdobia dištančného vzdelávania a uzavretie klasifikačného obdobia. Nepredpokladá sa skúšanie ústnou, ani písomnou formou s cieľom klasifikácie, len v prípade, ak o to záujem prejaví žiak.

    • Kontakty

     • Gymnázium P. O. Hviezdoslava Dolný Kubín
     • skola@gympoh.edu.sk
     • jurikova@gympoh.edu.sk
     • 043/5864785
     • Hviezdoslavovo námestie 18, 026 24 Dolný Kubín
     • 00160571
     • 2020565162
   • Fotogaléria

    • Projekt „Školy: partneri budúcnosti“ (PASCH)
    • Majstrovstvá Slovenska v armwrestlingu
    • ARMWRESTLING
    • Týždeň vedy a techniky
    • Bažantský večierok 2019
    • Veľtrh VŠ Gaudeamus 2019
    • Burza stredných škôl
    • BAŽANTSKÝ VEČIEROK
    • Kampaň k problematike obchodovania s ľuďmi
    • Cezpoľný beh
    • MODRÝ GOMBÍK
    • Koncoročné potulky tatranskou prírodou s II. B (vodopád Skok, Predné Solisko)