Navigácia

Počet návštev: 2002217

Streda 24. 5. 2017

Novinky

 • 19. 5. 2017

  Vraví sa, že dobré tradície treba zachovávať, a preto sme sa rozhodli, tak ako minulý rok, že aj tento rok zorganizujeme športový deň. Centrom diania bola streda 10. mája 2017.

  Súťažilo sa vo futbale a vo florbale. Svoje sily si zmerali viaceré tímy, ktoré postúpili do bojov o popredné umiestnenia. Vo futbale si vybojovali prvenstvo študenti triedy 2.A a zaslúžene sa tešili z trofeje. Vo florbale sa stretli 4 najlepšie tímy, ktoré hrali o 3. miesto a o majstra školy. O 3. miesto bojovali „nováčikovia“ z Prvej Á so skúsenejšou Osteoporózou, avšak, výsledok 3 : 1 hovoril v prospech Prvej Á. V zápase o majstra školy sa stretli 2 najlepšie tímy základnej časti, a to Kamaráti a Dano a Eľetrikári. Zo začiatku bol zápas naklonený na stranu tímu Kamaráti a Dano, ktorí viedli už 3:0, ale prišla studená sprcha v podobe vyrovnania a začínalo sa odznova. Pevnejšie nervy mali v závere hráči tímu Kamaráti a Dano a oprávnene sa tešili z titulu majstra školy.

 • V dňoch 1.5. - 6.5. 2017 sa naši žiaci zúčastnili divadelného festivalu v nemeckom jazyku. V rámci projektu PASCH úspešne uviedli na javisku divadle "Kunstdruckerei" vo Vilniuse (Litva) svoju hru s názvom "Anna begegnet sich".

 • 11. 5. 2017

  Aktualizovali sme modul Štúdium

 • Žilinský samosprávny kraj so sídlom v Žiline, ulica Komenského č. 48, na základe ustanovenia § 4 zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ustanovenia § 5 zákona NR SR č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov vyhlasuje

 • V stredu 12. apríla sa žiaci triedy septima v rámci konverzácií v anglickom jazyku zúčastnili krátkeho koncertu v Kostole povýšenia sv. Kríža na Brezovci, ktorého súčasťou bola prezentácia a predstavenie hudobných nástrojov - v angličtine.

 • 27. 3. 2017

  Opäť úspešní!

  I tento rok sme sa zapojili do celoslovenskej súťaže Zlatá klapka v odbore Audiovizuálna a multimediálna tvorba detí a mládeže a opäť sa našim žiakom podarilo dostať medzi tých najlepších. Štyri súťažné príspevky získali nomináciu v piatich súťažných kategóriách  a podarilo sa nám získať 2. a 3. miesto v kategórii Hudobný videoklip 10 – 14 rokov, Réžia, Námet a scenár, Dievčenský herecký výkon a prvenstvo si odniesli  žiačky Kvarty Rebecca Durdiaková a Laura Kubeková v kategórii Krátky hraný film 10 – 14 rokov s videom „Voda“. Úprimne blahoželáme! 

 • Riaditeľstvo Gymnázia P. O. Hviezdoslava Dolný Kubín oznamuje, že v šk. r. 2017/2018 otvára bilingválne päťročné štúdium v anglickom jazyku pre žiakov 8. a 9. roč. ZŠ. Stanovený počet na prijatie do prvého ročníka je 24 žiakov.

  Prijímacia skúška bude zložená z: - talentovej skúšky (test všeobecných jazykových schopností, všeobecných štúdijných zručností a predpokladov na bilingválne štúdium)
         - písomnej skúšky zo slovenského jazyka a literatúry
         - písomnej skúšky z matematiky.

Fotogaléria

Kontakt

 • Gymnázium P. O. Hviezdoslava Dolný Kubín
  Hviezdoslavovo námestie 18, 026 24 Dolný Kubín
 • 043/5864785

Mapa