Navigácia

Počet návštev: 2458424

Streda 21. 3. 2018

Novinky

 • Vážení rodičia a priaznivci našej školy!

  Aj pomocou 2% z Vašich daní by sme chceli zatraktívniť a zefektívniť vyučovanie prírodovedných predmetov nákupom moderných vyučovacích pomôcok na realizáciu praktických cvičení.

  Ďakujeme.

 • Dňa 14.3.2018 sme sa zúčastnili slávnostného galavečera a odovzdávania cien v celoslovenskej súťaži audiovizuálnej a multimediálnej tvorby Zlatá klapka, do ktorej sme tento rok poslali 5 príspevkov, z ktorých 3 sa v konkurencii viac ako stovky príspevkov z celého Slovenska umiestnili medzi troma najlepšími v troch kategóriách: dokument/publicistika "Oravčan Paľko" (M. Škvarková, O. Seňková, S. Poburíniová, R. Žofajová, N. Marettová z Kvarty), dievčenský herecký výkon pred kamerou "Poznanie" (N. Marettová z Kvarty) a hudobný videoklip "Horou" (D. Povalová, M. Badinová z Tercie). K úspechu autorkám gratulujeme a kliknutím na názvy si môžete súťažné videá pozrieť.

 • Pri príležitosti odovzdávania cien "Zlatá klapka" dostali súťažiaci šancu odfotiť a porozprávať sa s moderátorkou galavečera Adelou Vinczeovou. Siedmym súťažiacim sa však nečakane splnil aj iný sen - stráviť noc s raňajkami v luxusnom bratislavskom hoteli Crowne Plaza, čo bola mimoriadna cena, ktorú do súťaže venovala sieť luxusných bratislavských hotelov. Dievčatá z Tercie a Sekundy si tak vychutnali túto prekvapujúcu odmenu za ich prácu plnými dúškami (aj v saune a bazéne). Gratulujeme a v dobrom závidíme.

 • Dňa 8.marca 2018 sa žiaci triedy SEXTA zúčastnili v Oravskej knižnici Antona Habovštiaka výstavy spojenej s veľmi zaujímavou prednáškou na tému ROKY S OSMIČKOU NA KONCI V DEJINÁCH ORAVY. Pán riaditeľ knižnice, promovaný historik Peter Huba, ktorý výstavu autorsky pripravil im vo svojej prednáške predstavil najvýznamnejšie udalosti zlomových rokov 1848, 1918, 1938, 1948, a 1968 na Orave. Naši žiaci si aj takouto formou pripomínajú okrúhle výročia viacerých významných udalostí moderných slovenských dejín.

 • 8.3. sa v Žiline konalo krajské semifinále jazykovo-umeleckej akreditovanej súťaže Jazykový kvet. Našu školu reprezentovali dvaja študenti z bilingválnej triedy 1.A a to Michaela Dibdiaková a Dávid Pariš. Obaja postúpili na krajské finále v kategórii - umelecký prednes poézie a prózy v anglickom jazyku.

 • 13. februára 2018 sa v Žiline na Dopravnej akadémii uskutočnilo krajské kolo olympiády v nemeckom jazyku, ktorého sa zúčastnili aj naši žiaci, Timea Trnkócyová zo sekundy v kategórii 1A, Juliana Kapinová z II.B v kategórii 2A a v kategórii 2B Martin Ošťadnický z III.C. Všetci traja boli úspešnými riešiteľmi. Timea Trnkócyová získala 1. miesto a postúpila do celoštátneho kola, Martin Ošťadnický 3. miesto a Juliana Kapinová 7. miesto. Všetkým srdečne gratulujeme.

 • Nové úspešné absolventky jazykovej skúšky Goethe-Zertifikat:

  Mária Záňová, Linda Anna Rusnáková, Iveta Kľúčiková.

  GRATULUJEME!

Fotogaléria

Kontakt

 • Gymnázium P. O. Hviezdoslava Dolný Kubín
  Hviezdoslavovo námestie 18, 026 24 Dolný Kubín
 • 043/5864785

Mapa