• Novinky

     • Slávnostné ukončenie školského roka

      30. júna 2022 bol slávnostne ukončený školský rok 2021/2022. Všetci pedagógovia a žiaci sa zhromaždili v športovej hale. Po odznení štátnej hymny SR sa prítomným prihovoril prihovoril riaditeľ školy. V príhovore zdôraznil, že škola nie je organizácia ale živý organizmus tvorený žiakmi. Napriek náročnému obdobiu počas rekonštrukcie školy, covidových opatrení či dištančnému vyučovaniu sme to spoločne zvládli. Po príhovore nastala slávnostná chvíľa oceňovania študentov, ktorí počas školského roka reprezentovali školu v rôznych súťažiach a umiestnili sa na popredných miestach na krajských či celoslovenských miestach.

     • Ako sa učíme v digitálnom svete novému mysleniu a interkultúrnej kompetencii

      Naša škola uspela v tomto školskom roku vo výbere z predložených projektov k grantového programu Nadácie Orange e-Školy pre budúcnosť 2021/2022. Preto následne Nadácia Orange podporila náš projekt Ako sa učíme v digitálnom svete novému mysleniu a interkultúrnej kompetencii . Vďaka tejto podpore spestrili učitelia anglického a nemeckého jazyka vyučovacie hodiny cudzích jazykov a aktívne zapojili skupiny mladších aj starších žiakov do aktivít projektu. Projekt prebiehal od januára do júna 2022. Počas vyučovacích hodín sa oboznamovali prostredníctvom skupinovej a tímovej práce so zaujímavou témou "Ako sa učíme v digitálnom svete novému mysleniu a interkultúrnej kompetencii". Zrealizované aktivity prispeli k rozvoju ich interkultúrnej kompetencie, čiže schopnosti interkultúrne konať, ktorá nám pomáha zohľadňovať názory iných, odbúravať predsudky a uľahčuje nám dohadovať si pravidlá, prípadne

     • Výlet za Sokoliarmi kráľa Svätopluka

      Dňa 29.6. 2022 absolvovala trieda sexta veľmi príjemný poldňový výlet v archeoskanzene Sokoliarov kráľa Svätopluka v Oravskom Podzámku. Žiaci sa dozvedeli o vzniku sokoliarstva a zaujímavosti o spôsobe života niektorých dravcov. Mohli si vyskúšať lukostreľbu a zapojiť sa do vystúpenia sokoliara pána Bielika, ktorému asistoval náš spolužiak Tobiáš Zvolenčák. Ďakujeme za pekný zážitok!

     • Školský výlet triedy II.C

      Ako povedal Victor Hugo "život je čakanie nato, kedy sa naše sny premenia na skutočnosť." My,trieda II.C, sme sa práve jedného splneného sna dočkali.

      Po náročnom covidovom období, plnom obmedzení, sme mali možnosť zúčastniť sa spoločného triedneho výletu vo Vysokých Tatrách. Prežili sme krásne 3 dni plné zážitkov a príjemne tak ukončili školský rok. Relatívne dlhé cestovanie pre nás v konečnom dôsledku nepredstavovalo prekážku, pretože sme ho dokázali zužitkovať v podobe rozhovorov, hrania kariet či iného utužovania vzťahov. Uskutočnili sme turistické výlety na Solisko, na Skalnaté pleso z Hrebienka a po večeroch sme hrávali spoločenské hry či športovali. V rezorte nám výborne navarili a profesori sa o nás zodpovedne postarali, vďaka čomu sme dokázali zrealizovať tento zážitok.

     • Zatoč s odpadom

      Každý Slovák vyprodukuje ročne 446 kg odpadu a toto číslo stále rastie. Študenti 2. C sa preto tento školský rok stali súčasťou kampane Slovenskej agentúry životného prostredia pod názvom Zatoč s odpadom.
      Kampaň prebiehala od septembra 2021 do júna 2022 a pozostávala z desiatich mesačných výziev (1 mesiac = 1 výzva). Cieľom výziev bolo naštartovať pozitívnu zmenu v spoločnosti a ukázať, ako môžeme spolu zatočiť s odpadom. Výzvy boli napríklad zamerané na znižovanie počtu použitých plastov, šetrenie potravinami, recykláciu oblečenia, výrobu vianočných darčekov, úsporu batérií v telefónoch....
      Účastníci kampane boli hodnotení priebežne, no po skončení kampane bude ešte celkové vyhodnotenie. V priebežnom hodnotení boli úspešní Adela Straková a Jakub Žúbor, ktorí získali hodnotné ceny.
      Dúfame, že záver kampane prinesie ešte nejaké ocenenie.

     • Majstrovstvá Slovenska v bedmintone stredných škôl.

      V dňoch 14.6. - 15.6. 2022 sa dvojčlenné družstvo dievčat a chlapcov zúčastnilo Superfinále v bedmintone v krásnej špecializovanej hale v Trenčíne. Dievčatá nastúpili v zložení Júlia Ďurmeková a Diana Lacková, chlapci v zložení Michal Kurhajec a Tomáš Domiňák. Obe družstvá sa cez krajské kolo prebojovali do celoslovenského superfinále. Dievčatá vo svojej štvorčlennej skupine poctivo bojovali a nakoniec v skupine obsadili tretie miesto, čo im zabezpečilo rozhodujúci zápas o piate miesto. Zápas o piate miesto zvládli, keď porazili dvojicu z Piešťan. Chlapcom sa v skupine darilo o čosi viac, obsadili v nej druhé miesto, čim sa dostali do súboja o bronz. V súboji o bronz však ťahali za kratší koniec a ich premožiteľmi boli gymnazisti z Púchova. Dievčatám aj chlapcom ďakujeme za výbornú reprezentáciu našej školy a je jasné, že v budúcom školskom roku zabojujú o celoslovenské finále opäť.

     • Prednáška s mykológom

      Dňa 14.6.2022 sa v Čaplovičovej knižnici v Dolnom Kubíne uskutočnila prednáška odborníka na mykológiu, zamestnanca Oravského múzea P. O. Hviezdoslava v Dolnom Kubíne, Ing. Petra Tomáňa. Prednášky sa zúčastnili vybraní žiaci tretieho ročníka a štvrtého ročníka - bilingválnej triedy nášho gymnázia, seminaristi z biológie. Na tejto akcii sa dozvedeli zaujímavosti nielen o zbere, využití a možnosti spracovania húb, ale získali informácie aj o ochrane prírody a metódach prírodovedného výskumu. Súčasťou prezentácie boli aj ukážky vzoriek niektorých menej známych sušených húb, ktoré rastú aj na Orave.

     • Celoslovenské finále v stolnom tenise

      13. a 14. júna sa v Šamoríne konalo celoslovenské finále jednotlivých súťaží školského športu. Naša škola mala zastúpenie v stolnom tenise. Študenti našej školy: Lofaj Andrej, Škuta Štefan a Škuta Jakub tak bojovali o česť a dobré meno našej školy. V prvom hracom dni sa hrali skupiny a v druhom pavúk o umiestnenie. Bez opory nášho tímu (Jakuba Holubčíka), ktorý kvôli zraneniu nemohol odcestovať, naši chalani statočne bojovali a skončili na krásnom 6. mieste. Celé finále sa nieslo v športovom duchu a sprevádzali ho vynikajúce sprievodné športové akcie: tanečná show s Laci Strikeom, stretnutie s Martinom Škrteľom, Robertom Vittekom, Matejom Tóthom. Celé podujatie bolo odpálené otváracím ceremoniálom, v ktorom vystupovali dievčatá v Rope skippingu, cheerleaderky a nechýbali tam ani známe tváre, ako napríklad minister školstva Branislav Grohling. Po ceremoniáli nasledoval nočný beh všetkých

     • Exkurzia v Bratislave

      Vo štvrtok 9.6.2022 sa trieda kvinta vybrala vlakom do hlavného mesta. Navštívili sme NR SR - náš parlament, kde sme si prezreli priestory, v ktorých naši zvolení poslanci prijímajú zákony.Mali sme veľmi šikovnú sprievodkyňu, ktorá nám zaujímavo podala informácie.Stretli sme poslancov a aj ministra vnútra.Potom sme sa presunuli na Bratislavský hrad.Dozvedeli sme sa o jeho histórii a pod. Zastavili sme sa aj v Dóme sv.Martina a potom sme prešli do historického centra mesta. Záver sme strávili na brehu Dunaja a neskoro večer sme docestovali v poriadku domov.

     • Projekt francúzštináriek "Príroda v meste"

      Dievčatá z Tercie, ktoré sa učia francúzštinu, sa nechali inšpirovať textom o biodiverzite v Paríži a rozhodli sa zistiť, ako je na tom príroda a biodiverzita v našom meste. Zisťovali, koľko rôznych druhov rastlín a živočíchov žije priamo v Dolnom Kubíne a kde všade ich môžeme nájsť. O svoje zistenia sa podelili vo forme informačného plagátu a to všetko zvládli vo francúzskom jazyku. Teší nás ich záujem o prírodu, aj ich výborná francúzština a ďakujeme za realizáciu tohto malého ekologického projektu.

     • English Star

      V tomto školskom roku sa žiaci tried príma až kvarta po prvýkrát zapojili do súťaže „English Star“, v ktorej si mohli otestovať svoje vedomosti a zručnosti v anglickom jazyku so svojimi rovesníkmi z celého Slovenska. Veríme, že ich vynikajúce výsledky budú motivovať k tomu, aby sa v tomto cudzom jazyku zdokonaľovali aj naďalej.

     • Občianska náuka na Mestskom úrade

      Žiaci tercie v rámci hodiny občianskej náuky navštívili Mestský úrad v Dolnom Kubíne. Dozvedeli sa o činnosti úradu, prezreli si obradnú sieň a pracovisko mestskej polície.Ďakujeme p.primátorovi, p. viceprimátorovi a náčelníkovi mestskej polície, ktorí sa žiakom venovali. Nie nadarmo sa hovorí, že lepšie je raz vidieť ako stokrát počuť. Žiakom sa hodina veľmi páčila.

     • Oznámenie o voľnom pracovnom mieste

      Riaditeľstvo Gymnázia P.O.Hviezdoslava Dolný Kubín, Hviezdoslavovo nám. 18, 026 24 Dolný Kubín, príjme

      kvalifikovaného učiteľa s aprobáciou Slovenský jazyk a literatúra a Anglický jazyk na plný úväzok s nástupom od 1.9.2022.

      Požadované sú kvalifikačné predpoklady podľa platnej legislatívy. Životopis s kontaktnými údajmi zasielajte do 19.06.2022, na mail: skola@gympoh.edu.sk alebo poštou na adresu školy, príp. osobne. Do predmetu správy uveďte: konkurz.

     • EXKURZIA VO VIEDNI

      Dňa 2.6 2022 sa triedy sexta a II.A zúčastnili exkurzie vo Viedni. Žiaci sa dozvedeli nové informácie i zaujímavosti z histórie a súčasnosti tohto krásneho európskeho mesta. Videli výstavné záhrady v zámku Schönbrunn, absolvovali prehliadku historického centra Viedne a zabavili sa v zábavnom parku Prater. K neopakovateľnému zážitku prispelo aj pekné počasie a skvelá skupina študentov, ktorí sa exkurzie zúčastnili.

     • Zachráň život a buď hrdinom 2022

      Dňa 16. mája 2022 sa naši študenti z 2.B zúčastnili 1. ročníka súťaže Zachráň život a buď hrdinom 2022, ktorú organizovalo OZ Oravská pomoc. Súťaž zastrešovala SZŠ v Dolnom Kubíne. Súťažilo sa v štvorčlenných družstvách a našu školu reprezentovali: Júlia Ďurmeková, Simona Bakalová, Matej Kramár, Tomáš Domiňák a náhradníčka Nikola Chomisteková. Súťažné úlohy preverili ich vedomosti a zručnosti pri poskytovaní prvej pomoci a zároveň aj fyzickú zdatnosť a rozvahu. Žiaci sa museli popasovať s piatimi modelovými situáciami, ktoré boli rozmiestnené v rôznych vzdialenostiach na Brezovci a v okolí vysielača nad Brezovcom. V konkurencii ostatných stredných škôl zo Žilinského kraja sme sa umiestnili na 5. mieste.

     • Workshop o ochrane prírody

      Dňa 18.5 2022 sa na našej škole uskutočnil environmentálny workshop UNIZA zameraný na zlepšenie informovanosti na úseku ochrany prírody a krajiny.Workshop je súčasťou projektu, do ktorého sa zapojila Žilinská univerzita. Študenti tretích ročníkov, ktorí sa na akcii zúčastnili v rámci seminára z biológie, sa od lektorky Mgr. Andrei Poganyovej PhD.dozvedeli mnohé informácie o ochrane prírody na Slovensku, o národných parkoch a o stupňoch ochrany. Dostali tiež pracovné zošity, s ktorými pracovali počas prednášky. Súčasťou seminára bola aj súťaž v podobe televíznej relácie Milujem Slovensko, pri ktorej si overili svoje poznatky o prírode a dozvedeli sa niečo nové. Už teraz sa tešíme na ďalšiu spoluprácu so Žilinskou univerzitou.

     • Víťazky umeleckej súťaže v Grécku

      V dňoch 18. až 20. mája 2022 sa našim žiakom podarilo zavŕšiť umeleckú aktivitu, ktorou sme naštartovali spoluprácu s nadáciou sochára, maliara a architekta Georga Zongolopoulosa v Grécku.

      Tri víťazky výtvarnej súťaže, Katarína Harmatová a Miriam Zjavková z 2.B a Sofia Palugová z 2.C, ktorú vyhlásila p. veľvyslankyňa SR v Grécku Iveta Hricová, v týchto dňoch navštívili Atény, kde mali možnosť osobného stretnutia s predsedom nadácie p. Nicosom Theodoridisom a p. Elpinikou Delaporta. Jeho diela obdivovali na viacerých miestach Atén a priamo v atelieri a parku,kde umelec tvoril a žil, im predstavitelia nadácie veľmi pútavo priblížili jeho tvorbu.

     • Za Francúzskom na Liptov.

      Dňa 18.5.2022 sa francúzštinári z Kvarty zúčastnili netradičnej exkurzie - navštívili majstra cukrára M. Devečku v Liptovskom Mikuláši, ktorý získal skúsenosti a svoje zručnosti vo Francúzsku.

      V jazyku tejto krajiny im trpezlivo odpovedal na všetky pripravené otázky, ukázal priestory, kde vznikajú jeho výnimočné dezerty a potom nechal čas a priestor na degustáciu jeho výrobkov.

    • Kontakty

     • Gymnázium P. O. Hviezdoslava Dolný Kubín
     • skola@gympoh.edu.sk
     • jurikova@gympoh.edu.sk
     • 043/5864785
     • Hviezdoslavovo námestie 18, 026 24 Dolný Kubín Slovakia
     • 00160571
     • 2020565162
   • Fotogaléria

     zatiaľ žiadne údaje