• Novinky

     • Veľkonočná hodina s eTwinningom v 1B a 1C

      Aj žiaci 1B a 1C na hodinách anglického jazyka pracujú eTwinningom. Ich projektom je "Postcard exchange - hoping for a good school year". Pôvodným zámerom tohto projektu bolo napísať 4 pohľadnice počas školského roka, ktoré by boli odoslané tradičným spôsobom - poštou. To sa nám podarilo iba s prvou pohľadnicou, ktorú sme napísali pri príležitosti "Dňa jazykov" ešte v septembri. V škole na žiakov stále čakajú ich prvé pohľadnice od ich poľských partnerov. Vianočnú pohľadnicu žiaci už ale vytvorili pomocou online nástroja "Canva". Počas veľkonočných sviatkov takto vytvorili tretiu pohľadnicu. Pomocou tohto "online" nástroja a im podarilo vytvoriť profesionálne dizajny. Výsledkom sú veľkonočné pohľadnice pre našich poľských partnerov, ktorí sú žiakmi športovej školy v Bytom.

     • Hodiny ANJ s projektami eTwinning

      Na hodinách ANJ sa pracuje aj na projektoch eTwinning. Tieto projekty poskytujú žiakom spoznávanie ich rovesníkov z rôznych častí sveta.

      Žiaci KVARTY sa zapojili do eTwinnigového projektu "The Guardians of the Local Heritage".

      Žiaci 2C sa taktiež zapojili do eTwinningového projektu "Surprising Customs and Traditions From Around the World". Každý mesiac sa venujú rôznym kolaboratívnym aktivitám.

    • Jazykový kvet 2021 - krajské semifinále
     • Jazykový kvet 2021 - krajské semifinále

      Nelepšiaca sa epidemiologická situácia ovplyvnila aj priebeh jazykovo-umelecej súťaže Jazykový kvet 2021. Krajské semifinále sa konalo prostredníctvom video nahrávok účastníkov. V tomto školskom roku našu školu reprezentovali 4 žiaci. V prednese v anglickom jazyku to boli 3 žiaci. Lucia Ľubeková (PRIMA) a Marek Samuel Šimek (PRIMA) prednášali prevzatú prózu . Samuel Poláček (3B) prednášal vlastnú tvorbu. V ruskom jazyku nás už po tretíkrát repezentoval prednesom prózy Michal Kováčik (KVARTA).

     • Olympiáda z dejepisu

      Žiačka našej školy Júlia Kakačková (tercia) sa zúčastnila krajského kola olympiády z dejepisu dištančnou formou. Bola úspešnou riešiteľkou a získala tretie miesto. Blahoželáme.

     • Týždeň Frankofónie na našej škole

      Už tradične sa v marci na našej škole oslavuje Medzinárodný deň frankofónie a hoci sa tento rok naše aktivity museli prispôsobiť platným protipandemickým opatreniam, aspoň na diaľku sme zdieľali svoje skúsenosti z poznávania francúzskej kultúry. Vďaka týmto aktivitám naši francúzštinári lepšie spoznali súčasnú i klasickú francúzsku hudbu a naši nováčikovia prváci spoznávali francúzsku kultúru ešte o čosi intenzívnejšie, pretože okrem hudby si pozreli aj film a upiekli koláč podľa francúzskeho videoreceptu. Svoje skúsenosti a zážitky opísali vo frankofónnom denníku a tie najoriginálnejšie boli odmené aj malými frankofónnymi cenami. Na záver zopár denníkových urývkov :

    • Kontakty

     • Gymnázium P. O. Hviezdoslava Dolný Kubín
     • skola@gympoh.edu.sk
     • jurikova@gympoh.edu.sk
     • 043/5864785
     • Hviezdoslavovo námestie 18, 026 24 Dolný Kubín
     • 00160571
     • 2020565162
   • Fotogaléria

     zatiaľ žiadne údaje