Navigácia

Počet návštev: 2185942

Utorok 24. 10. 2017

Novinky

 • Dňa 17.10.2017 si žiaci I.A a I.C mohli vyskúšať, ako sa študovalo ich rovesníkom v dávnych časoch. Navštívili historickú školu v Španej Doline a nielenže si vyskúšali písanie na tabuľky či pierkami, ale dozvedeli sa veľa aj o živote baníkov v tejto malebnej dedinke. Vyučovanie bolo spojené s prechádzkou po štôlňach a haldách, kde si káždý mohol nájsť cenný malachit, návštevou baníckeho orloja a chutným obedom. Počasie nám prialo a tak sme si mohli vychutnať toto netradičné vyučovanie naplno.

 • Vážení rodičia, srdečne Vás pozývame na plenárne a triedne rodičovské združenie, ktoré sa bude konať dňa 19.10.2017 o 16.00hod v športovej hale.

 • Tohtoročný Deň jazykov je za nami a veríme, že ste si ho všetci užili. Bolo úžasné za necelé dve hodiny precestovať Európu a v niektorých triedach sa bolo treba uštipnúť, aby sme uverili, že sme stále na slovenskej pôde a nie priamo v tej krajine. Ďakujeme všetkým zúčastneným a pripájame záverečnú tabuľku hodnotiacej komisie. Blahoželáme a tešíme sa na budúci rok!

 • V stredu 27.9.2017 sa 98 žiakov našej školy zúčastnilo veľtrhu vysokých škôl  v priestoroch Agrokomplexu v Nitre. Mali možnosť získať informácie o školách nielen na Slovensku, ale aj z Čiech, Veľkej Británie, Dánska, Francúzska a iných krajín, porozprávať sa s vyučujúcimi, so študentami a získať cenné informácie dôležité pre ich voľbu povolania. Informačné letáky o každej škole, ktorá sa zúčastnila na veľtrhu, vám poskytne výchovná poradkyňa Mgr. Ľubica Koumbová.  
 • V piatok 29.9. 2017, pri príležitosti Európskeho dňa jazykov, prebehne na našej škole podujatie "Z krajiny do krajiny". Každá trieda si už vyžrebovala jeden z členských štátov EÚ a v piatok bude mať 60 minút na to, aby svoju učebňu premenili na územie tohto štátu, ktorý budeme my ostatní môcť takouto netradičnou formou cestovania navštíviť. Už sa tešíme, že lepšie spoznáme najmä tie vzdialenejšie a menej známe krajiny EÚ a oceníme kreativitu jednotlivých tried pri ich prezentácii. A nezabudnite zbierať pečiatky do svojich "pasov"! Každý, kto získa aspoň sedem pečiatok, bude zaradený do žrebovania o cenu, ktorú venuje pán riaditeľ!

 • 1. 8. 2017

  Každoročne spoločnosť Honeywell organizuje týždenný zážitkovo-vzdelávací pobyt pre učiteľov matematiky a prírodovedných predmetov. Tento rok sa do projektu Educators at Space Academy zapojilo aj gymnázium P.O.Hviezdoslava v Dolnom Kubíne zastúpení RNDr. Petrom Strežom. Medzinárodný tréningový program pre pedagógov sa konal vo vesmírnej akadémii, vo vzdelávacom strediska NASA v Huntsville, Alabama USA. Viac ako dvesto učiteľov z celého sveta sa zúčastnilo aktivít, seminárov a experimentov. Mohli si vyskúšať simuláciu misie na Mars, chôdzu na mesiaci a tréning, ktorým prechádzajú kozmonauti. Cieľom akadémie bolo inšpirovať učiteľov k ďalšej práci s mládežou v oblasti technológii, vedy a výskumu. Nemenej dôležitým prvkom bola aj výmena skúseností, nápadov a praktických pokusov. Rozhovor TVDK

Fotogaléria

Kontakt

 • Gymnázium P. O. Hviezdoslava Dolný Kubín
  Hviezdoslavovo námestie 18, 026 24 Dolný Kubín
 • 043/5864785

Mapa