• Novinky

     • Oznam pre žiakov 1. až 3. ročníka a tried Kvinta až Septima

      V šk. roku 2019 /2020 pripravujeme na prelome mesiacov Máj/ Jún pre žiakov našej školy letecký geograficko – poznávací zájazd do Paríža a Versailles.

      Ak máte záujem o spomínaný zájazd je potrebné nahlásiť svoju účasť do konca septembra 2019 spolu s uhradením zálohy 222 eur u pána učiteľa Blaška.

      Podrobnejšie informácie o zájazde nájdete na priloženom plagáte.

     • Za poznaním nášho regiónu

      Po vydarenom tatranskom dobrodružstve sa študenti bilingválnej triedy 1.A vybrali našim regionálnym vláčikom do Hornej Lehoty, odkiaľ sa plťou plavili po rieke Orave do Oravského Podzámku. Dozvedeli sa veľa zaujímavého o histórii a dôležitosti pltníctva na Orave a vyskúšali si aj kormidlovanie plavidla. Na Oravskom hrade nás už čakala naša bývalá žiačka Ivana Sališová, ktorá ako študentka 2. ročníka vyhrala trojročné štipendium Shelby Davis Scholarship na prestížnu strednú školu Taft School v USA, ktoré jej neskôr rozšírili aj na univerzitné štúdium. Toto leto brigáduje ako sprievodkyňa na Oravskom hrade a celú prehliadku sme spoločne absolvovali v anglickom jazyku.

     • Boogie Wonderland

      V piatok 7. júna naše gymnázium ovládla Disco atmosféra. Trieda sexta zorganizovala retro ples v téme Boogie Wonderland na ktorom zatancovali tanečné skupiny REFRESH, MAESTRO a o párty sa postaral DJ Adams Soul. Netanečníci sa mohli pohostiť výborným jedlom alebo vyhrať tombolu. Najviac zúčastnená trieda, 2.B vyhrala zmrzlinu od riaditeľa a zvolili sme aj nového kráľa a kráľovnú tohto roku! Veríme že ste sa dobre zabavili a tešíme sa o rok na ďalší ples.

    • Kontakty

     • Gymnázium P. O. Hviezdoslava Dolný Kubín
     • skola@gympoh.edu.sk
     • jurikova@gympoh.edu.sk
     • 043/5864785
     • Hviezdoslavovo námestie 18, 026 24 Dolný Kubín
     • 00160571
     • 2020565162
   • Fotogaléria

    • MODRÝ GOMBÍK
    • Koncoročné potulky tatranskou prírodou s II. B (vodopád Skok, Predné Solisko)
    • Slovenský Raj
    • Hviezdoslavova paleta
    • Slovo v uliciach
    • Genetické modifikácie
    • Dejepisná exkurzia v Prahe
    • Geografická exkurzia
    • Koncert Alexandrovcov
    • UNICEF - Modrý gombík
    • Poznávací výlet - Spiš
    • Ochrana života a zdravia - účelové cvičenie