Navigácia

Počet návštev: 1899178

Nedeľa 26. 3. 2017

Novinky

 • Riaditeľstvo Gymnázia P. O. Hviezdoslava Dolný Kubín oznamuje, že v šk. r. 2017/2018 otvára bilingválne päťročné štúdium v anglickom jazyku pre žiakov 8. a 9. roč. ZŠ. Stanovený počet na prijatie do prvého ročníka je 24 žiakov.

  Prijímacia skúška bude zložená z: - talentovej skúšky (test všeobecných jazykových schopností, všeobecných štúdijných zručností a predpokladov na bilingválne štúdium)
         - písomnej skúšky zo slovenského jazyka a literatúry
         - písomnej skúšky z matematiky.

 • 13. 2. 2017

  Aktualizovali sme modul Darujte 2%

 • 22. 12. 2016

  Súťaž v pečení vianočného polena

  Študenti francúzštiny z II.A si zmerali sily v pekárskych zručnostiach pri príprave tradičného francúzskeho vianočného koláča. Odborná porota vybrala víťaza, ale ocenila všetky príspevky. Víťazom blahoželáme!

 • 22. 12. 2016

  Doručili sme výťažok charitatívnej zbierky obyvateľom azylového domu na Záskalí. Ďakujeme všetkým, ktorí prispeli a veríme, že prvý ročník charitatívneho podujatia bude mať svoje pokračovanie aj na budúci rok. Prajeme krásne sviatky!

 • 2. 12. 2016

  pri hroboch legionárov na Historickom cintoríne v Dolnom Kubíne, 4.11.2016 - triedy 1.B a Kvinta s p.uč. K. Balkovou.

 • Študenti Kvarty (T. Faglicová, E.  Fedorová, L. Freierová, B.  Hrkľová, N. Prílepková) a Kvinty (B. Baňas, A. Fedorová, S. Kúdelčíková, P.Matláková, T.  Pavolková, J. Prílepok, R. Zvara) sa zapojili do študentskej medzinárodnej súťaže This Human World, do ktorej poslali svoje príspevky v podobne dvoch krátkych filmov týkajúcich sa ľudských práv, ktoré pripravili na hodinách mediálnej výchovy. Oba príspevky postúpili do finále a príspevok Kvinty bol dokonca vybratý z celkových 150 príspevkov medzi desať najlepších. Blahoželáme a prajeme veľa ďalších tvorivých nápadov.

 • 30. 11. 2016

      4. 11. 2016. Bol obyčajný piatok, väčšina ľudí sa tešila na víkend, no my, trieda tercia, sme sa tešili na to, že v tento deň prijmeme do radov nášho gymnázia 25 nových žiakov, primánov. Boli sme veľmi vzrušení a zvedaví na to, čo sa bude diať a ako to dopadne.

 • 18. 11. 2016

  V rámci projektovej práce na hodinách FRJ, žiačky Septimy Nina Kováčiková a Adriána Maderová ukázali svoj umelecký talent, keď nainštalovali malú výstavu svojich diel v školskom bufete. Zaujímavú vernisáž pripravili aj ich spolužiačky Natália Vicáňová a Michaela Karasová, ktoré vytvorili mozaiku z kávových zŕn a pripravili zaujímavú prezentáciu kávy, ktorá sa tiež môže stať umením.

 • V stredu 26.10. 2016 sa na našej škole uskutočnila prezentácia Poradenského centra UniLink pre žiakov 4. ročníka.

  Poradenské centrum pre vysokoškolské štúdium vo Veľkej Británii  zastupuje vyše 50 britských univerzít a poskytuje bezplatné poradenstvo pre študentov, ktorí majú záujem o štúdium vo Veľkej Británii. Sú jedinou organizáciou tohto druhu na Slovensku - špecializujú sa výhradne na Britániu a sú hrdí na to, že všetci ich zamestnanci študovali v Británii. Pomáhajú študentom s celým procesom od výberu správneho odboru, až po zariadenie ubytovania a financovania štúdia, vrátane štipendií. Mnohí  študenti si okrem ich bezhraničnej podpory cenia aj komunitu, do ktorej vďaka nim dostanú prístup, keďže majú v Británii už stovky študentov a aj po nastúpení na univerzity sú s nimi v kontakte. Žiaci dostali informačné  materiály a je to na nich, či využijú služby tohto centra.

 • 27. 10. 2016

  Do galérie Florbal Okresné kolo 1.miesto boli pridané fotografie.

Novinky

Kontakt

 • Gymnázium P. O. Hviezdoslava Dolný Kubín
  Hviezdoslavovo námestie 18, 026 24 Dolný Kubín
 • 043/5864785

Fotogaléria