Navigácia

Počet návštev: 2054575

Piatok 28. 7. 2017

Novinky

 • Počas letných prázdnin budú na škole úradné hodiny v nasledujúcom čase:
  3.7. - 21.7. v čase od 9.00 do 12.00
  7.8. - 31.8. v čase od 9.00 do 12.00   ...
 • V dňoch 19.-23.6. 2017 prebiehal na našej škole Týždeň chutí, ktorý pripravili francúzštinári zo Septimy (N. Jaššová, N. Kováčiková, M. Karasová, A. Nemček,
  N. Vicáňová a V. Žofaj). Počas celého týždňa cez veľkú prestávku na školskom dvore odprezentovali postupne rôzne chute – sladkú, slanú, kyslú, horkú a ostrú – prostredníctvom malej ochutnávky zdravých i menej zdravých jedál...

 • 27. 6. 2017

  POZOR! NOVINKA!

  MV SR otvára v šk.r. 2017/2018 dvojročné pomaturitné kvalifikačné štúdium v odbore bezpečnostná služba - základná policajná príprava v Pezinku a v Košiciach. Termín podania prihlášok je do 31.7.2017. Viac info na https://www.minv.sk/

 • Chcete byť takí dobrí ako my? Aké tipy majú pre vás žiaci zo Sexty? Kliknite a zistite viac! 

 • Ako sme sa písaním dostali až do Berlína ...

 • 5. 6. 2017

  Na stránku predmetovej komisie Fyzika sme pridali zaujímavý článok, názor  bývalého učiteľa fyziky a chémie na Gymnáziu P. O. Hviezdoslava v Dolnom Kubíne Mgr. Petra Kozáčika na vznik a vývoj vesmíru:

  Opis dynamiky pohybu satelitov okolo centrálneho a rotujúceho telesa cez druhú vetu impulzovú a 1. Keplerov zákon

Fotogaléria

Kontakt

 • Gymnázium P. O. Hviezdoslava Dolný Kubín
  Hviezdoslavovo námestie 18, 026 24 Dolný Kubín
 • 043/5864785

Mapa