• Sto rokov existencie vzdelávacej inštitúcie je nepochybne spätých s tisíckami absolventov, stovkami významných udalostí a úspechov. Desiatky pedagógov často celý svoj pracovný život venovali výchove a vzdelávaniu, odovzdávaniu vedomostí, ale i skúseností a cenných  rád.Je dôležité pripomínať si, vážiť si a nadviazať na tradície a dobré meno školy, o ktoré sa po celé desaťročia usilovali tak učitelia, ako aj študenti.

    V súvislosti s prípravou osláv 100. výročia založenia nášho gymnázia sa uskutočnilo v priebehu školského roka 2018/2019 niekoľko sprievodných podujatí, ktorými sme si zároveň pripomenuli 170. výročie narodenia nášho patróna, významného slovenského básnika, ktorého meno hrdo nesie naša škola – P. O. Hviezdoslava. Je považovaný za barda slovenskej literatúry a pôsobil nielen ako básnik a dramatik, ale i prekladateľ a advokát. Jeho životný príbeh sa začal písať 2.2. 1849 a je spojený s Vyšným Kubínom, kde sa narodil, Námestovom, kde dlhé roky pracoval a Dolným Kubínom, kde nakoniec skonal, ale aj so samotným dolnokubínskym gymnáziom, pretože stál pri jeho zrode a pri otvorení osobne recitoval príhovor, ktorý pri tejto príležitosti sám zložil.

     

    "A drahá mládež naša, čože ty?

    máš otcov - vodcov svojich, učiteľov

    i vychovávateľov: ich sa chyť,

    drž neodvratiteľne! Za príkladom

    ich stúpaj smelo: v ňom čo v zrkadle

    riaď, krášli mrav svoj, podľa návodu

    ich zbieraj známosti, jak pilné včelky

    po zakvitnutých lúkach zbierajú

    med pre seba i obci na osoh!"

    P. O. Hviezdoslav, úryvok básne-príhovoru

     

    V pondelok  2. februára 2019 usporiadalo Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava v Dolnom Kubíne, v spolupráci s Mestom Dolný Kubín a našou školou podujatie pod názvom „Hviezdoslavov lampiónový sprievod“, ktoré nadviazalo na tradíciu fakľového sprievodu mestom z roku 1909.  Usporiadali ho obyvatelia mesta Dolný Kubín na počesť Hviezdoslavových 60. narodenín. O 10 rokov neskôr sa sprievodu zúčastnila aj delegácia Prvej československej vlády pod vedením ministra Vavra Šrobára. Tieto udalosti v úvodnom príhovore, ktorý otváral celé podujatie, ozrejmila riaditeľka Oravského múzea PaedDr. Mária Jagnešáková, po nej nasledoval príhovor primátora mesta Ing. Jána Prílepka a na záver sa zúčastneným prihovorili historické osobnosti Vavro Šrobár a Ladislav Nádaši Jégé v podaní hercov Tomáša Gregu a Jaroslava Kysela zo Slovenského komorného divadla v Martine. Do lampiónového sprievodu, ktorý viedol z Námestia Slobody, cez kolonádový most až ku soche P. O. Hviezdoslava na Hviezdoslavovom námestí, sa odhadom zapojilo 600 obyvateľov Dolného Kubín od najmenších detí, žiakov a študentov až po seniorov. Po prednese dvoch básní a gratuláciách jubilantovi sa zhromaždeniu prihovoril aj riaditeľ gymnázia RNDr. Peter Strežo. Na záver podujatia vykonali organizátori spoločný pietny akt položenia vencov k soche veľkého básnika.

    Ďalším podujatím „Hviezdoslavova paleta“ sme dali príležitosť žiakom našej školy a Základnej umeleckej školy P. M. Bohúňa vyjadriť svoju umeleckú predstavu o Hviezdoslavovi v kategóriách maľba, kresba, grafika a  kombinovaná technika. V tejto medziškolskej umeleckej súťaži prejavili študenti a žiaci obdivuhodnú fantáziu, tvorivosť a umeleckého ducha, pričom z množstva prác sa absolútnou víťazkou stala Lucia Kupčuláková z triedy Príma.

    Na záver spomenieme obľúbené podujatie mesta Dolný Kubín „Slovo v uliciach“, ktoré študenti nášho Gymnázia tento rok osviežili divadielkom v záhrade Florinovho domu. Netradičnou formou si pripomenuli život a tvorbu nášho významného Dolnokubínčana. Hlavný herec stvárňujúci vzdialeného potomka P. O. Hviezdoslava, spomínal fakty a zaujímavosti zo života básnika. Divadlo bolo spestrené umeleckým prednesom ukážok z tvorby P. O. Hviezdoslava a originálnymi rekvizitami, ktoré si naši študenti sami vyrobili. 

  • Kontakty

   • Gymnázium P. O. Hviezdoslava Dolný Kubín
   • skola@gympoh.edu.sk
   • jurikova@gympoh.edu.sk
   • 043/5864785
   • Hviezdoslavovo námestie 18, 026 24 Dolný Kubín
   • 00160571
   • 2020565162
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje