• p. Jana Krajčová
   p. Ľudmila Hojová
   p. Ľudmila Jackaninová
   p. Ľubomír Janiga
   p. Katarína Juríková
   p. Milan Kozlík
   p. Magdaléna Nemčeková
   Mgr. Viera Saganová
   p. Alena Ticháňová

  • Kontakty

   • Gymnázium P. O. Hviezdoslava Dolný Kubín
   • skola@gympoh.edu.sk
   • jurikova@gympoh.edu.sk
   • 043/5864785
   • Hviezdoslavovo námestie 18, 026 24 Dolný Kubín
   • 00160571
   • 2020565162
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje