• * maturovali s vyznamenaním - platí do roku 1994 (zdroj: publikácia k 75. výročiu)


    Vyberte rok:

    Denní študenti
    1973/74
    A trieda
    triedny prof. Jozef Medvecký
    1. Mária Bencúrová
    2. Katarína Bolfová
    3. Anton Červeň
    4. Zlatica Čutková
    5. Anna Drapáčová
    6. Jana Dudášová
    7. Mária Hajdúchová
    8. Elena Halušková
    9. Marta Haničová
    10. Ľudmila Hegedüšová
    11. Jaroslav Chmara
    12. Anna Kanúrová
    13. Anna Kecerová
    14. Dana Kmošková
    15. *Anna Kováčiková
    16. Jozefína Kozárová
    17. Viera Krajčovicová
    18. Anna Kubisová
    19. Mária Maslová
    20. *Danica Morvayová
    21. Nadežda Nemčeková
    22. Ľubica Nérerová
    23. Darina Nogová
    24. Mária Palugová
    25. Mária Precáková
    26. Antónia Priebojová
    27. Zdena Rusnáková
    28. Mária Štrbová
    B trieda
    triedny prof. Fridrich Kramer
    1. Darina Durajová
    2. Jarmila Hradská
    3. Viera Huráková
    4. Marta Jančová
    5. Albert Klein
    6. Iveta Kleňová
    7. Eva Kohányiová
    8. Mária Kolovičová
    9. Eva Koreňová
    10. *Mária Koutná
    11. *Zlata Krížová
    12. Eva Lucká
    13. *Viera Macurová
    14. Júlia Mäsiarová
    15. *Marianna Pachníková
    16. Margita Polláková
    17. *Kvetoslava Skokanová
    18. Alexandra Skyčáková
    19. Anna Šlapková
    20. Kveta Vieriková
    21. Drahoslav Záň
    22. Eva Zaťková
    23. Vladimír Zimány
    24. Marián Zimmermann
    C trieda
    triedna prof. Zuzana Michnová
    1. Milota Baricová
    2. Daniela Brezinová
    3. *Jaroslava Bruncková
    4. Marta Cengelová
    5. Anna Dávidíková
    6. *Soňa Fáriusová
    7. Mária Jančiarová
    8. Mária Koleštíková
    9. Ján Kompan
    10. *Anna Kozaková
    11. Darina Macková
    12. Margita Macková
    13. Gabriela Malinčíková
    14. Daniela Muchová
    15. Dušan Pacek
    16. *Mária Ranostajová
    17. *Ľubomír Starek
    18. Viera Šimurdová
    19. Emília Štrbáňová
    20. Miloslava Zápotočná

  • Kontakty

   • Gymnázium P. O. Hviezdoslava Dolný Kubín
   • skola@gympoh.edu.sk
   • jurikova@gympoh.edu.sk
   • 043/5864785
   • Hviezdoslavovo námestie 18, 026 24 Dolný Kubín
   • 00160571
   • 2020565162
 • Fotogaléria

  • Majstrovstvá Slovenska v armwrestlingu
  • ARMWRESTLING
  • Týždeň vedy a techniky
  • Bažantský večierok 2019
  • Veľtrh VŠ Gaudeamus 2019
  • Burza stredných škôl
  • BAŽANTSKÝ VEČIEROK
  • Kampaň k problematike obchodovania s ľuďmi
  • Cezpoľný beh
  • MODRÝ GOMBÍK
  • Koncoročné potulky tatranskou prírodou s II. B (vodopád Skok, Predné Solisko)
  • Slovenský Raj