• Novinky

     • Týždeň vedy a techniky

      V rámci Týždňa vedy a techniky navštívili minulý týždeň žiaci 3.B a 3.C triedy Slovenské technické múzeum v Košiciach. Vo vedecko - technickom centre absolvovali tzv. „Magneticko múzejnú hodinku." Počas nej si žiaci objasnili a vyskúšali množstvo experimentov na tému: magnetizmus, jednosmerný prúd a elektromagnetická indukcia. Žiaci tak mali možnosť nielen sa niečo naučiť, ale aj zabaviť. Viď foto.

     • Vzácna návšteva historickej učebne na našej škole.

      Žiaci Špeciálnej základnej školy navštívili našu historickú učebňu, ktorú sme sprístupnili pri príležitosti 100.výročia nášho gymnázia. Po prehliadke učebne strávili žiaci IV.B spoločné chvíle s novými kamarátmi milými rozhovormi a výtvarnými aktivitami.

     • Žiaci našej školy zvíťazili v okresnom kole v bedmintone.

      Žiaci našej školy zvíťazili v okresnom kole v bedmintone.

      Výsledky:

      kategória žiaci SŠ

      1. Gymnázium P.O.H. (Michal Kurhajec, Samuel Poláček), 12:0 / 8 b.Postup KK
      2. SOŠ obchodu a služieb „B“ (Matej Franko, Mário Zaťko), 8:4 / 6 b.
      3. Obchodná akadémia „A“ (Matúš Polák, Slavomír Šuriňák), 7:5 / 4 b
     • Veľtrh VŠ Gaudeamus 2019

      V stredu 6.11.2019 žiaci 3.B, 3.C a septimy navštívili veľtrh pomaturitného vzdelávania v Nitre, ktorý sa konal v pavilóne Agrokomplexu. Čakali nás tam stánky, v ktorých učitelia a študenti informovali o odboroch na vysokých školách u nás i v Českej republike, Švajčiarsku, Kanade a iných štátoch. Vládla tam príjemná atmosféra. Žiaci si mohli zobrať prospekty škôl i malé upomienkové darčeky. Veríme, že účasť na veľtrhu im pomôže pri voľbe tej správnej vysokej školy.

     • Deň jazykov 2019

      Dňa 29.10. 2019 žiaci našej školy oslávili „Deň jazykov 2019“. Každá trieda sa zmenila na krajinu z rôznych kútov sveta. Žiaci mali za úlohu priblížiť kultúru danej krajiny. Jedinou podmienkou bolo zakomponovať do svojej prezentácie 100-ku, keďže sme v septembri oslavovali toto jubileum pri príležitosti založenia nášho gymnázia. Počas dopoludnia sme mali možnosť precestovať všetky kontinenty našej planéty a ocitnúť sa v 16 štátoch sveta. Otvorením dverí triedy PRÍMA sme sa ocitli na BALI, kde sme mali možnosť ochutnať rôzne nápoje ponúkané v bare pod palmami. SEKUNDA nás očarila kultúrou Vietnamu. TERCIA originálnym spôsobom prezentovala Írsko a využila „100“ v preklade. KVARTA nám priblížila krajinu Irán najautentickejšie zo všetkých. KVINTA si dala na svojej práci záležať a svojou prezentáciou najlepšie vystihli Dánsko. Žiaci triedy SEXTA zaujali návštevníkov „informačným okienkom“ o A

     • Burza stredných škôl

      Aj v tomto školskom roku sme prezentovali štúdium na našej škole deviatakom z okresu Dolný Kubín v MsKS. N.Pillárová z 3.B a J.Tomko z 2.A informovali o 4-ročnom a bilingválnom štúdiu spolu s výchovnou a kariérnou poradkyňou Mgr. Ľ. Koumbovou.

     • BAŽANTSKÝ VEČIEROK

      V piatok 18.10.2019 trieda tercia pripravila pre prímu bažantský večierok v malej telocvočni. Pekne ju vyzdobili, pripravili občerstvenie a potom to začalo. Program prímy, zábavné súťaže, super nočná hra, pasovanie a diskotéka. Všetci sa zabavili a odchádzali domov spokojní.

    • Rok v USA zadarmo - štipendiá FLEX
     • Rok v USA zadarmo - štipendiá FLEX

      V utorok 8.10.2019 sa na našej škole uskutočnila prezentácia o štúdiu v USA pre žiakov bilingválnych tried.

      Vďaka programu každoročne vycestuje do USA viac ako 900 študentov stredných škôl z 21 krajín Európy a Ázie. V roku 2018 bola do tohto programu zaradená aj Slovenská republika a v august 2019 vycestovalo do USA prvých 10 slovenských študentov. Snažíme sa, aby študenti z celého Slovenska mali rovnakú šancu uspieť a s radosťou môžeme konštatovať, že prvá generácia slovenských finalistov pochádza zo všetkých krajov Slovenska!

    • Volejbalový turnaj
     • Volejbalový turnaj

      PROPOZÍCIE

      Dátum: 3. októbra 2019

      Pozvané školy:

      Gymnázium M. Hattalu Trstená

      Gymnázium A. Bernoláka Námestovo

      Gymnázium Tvrdošín

      Domáca škola- Gymnázium P.O.H. Dolný Kubín

      Typ turnaja- Turnaj dievčenských a chlapčenských tímov

      Systém hry- Každý s každým, do pätnásť bodov na dva víťazné sety

     • Historická učebňa

      Vážení rodičia, bývalí kolegovia, študenti

      a všetci priatelia Gymnázia P. O. Hviezdoslava,

      srdečne Vás pozývame na krátky návrat do minulosti.

      Každý pracovný deň od 10:00 do 12:00 Vás radi privítame a posprevádzame historickou učebňou, ktorú sme pri príležitosti nášho krásneho 100 ročného jubilea sprístupnili.

    • Kampaň k problematike obchodovania s ľuďmi
     • Kampaň k problematike obchodovania s ľuďmi

      Ministerstvo vnútra SR sa v rámci šírenia povedomia o fenoméne nachytávania obetí za účelom obchodovania s ľuďmi rozhodlo v spolupráci s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR vytvoriť vizuál komunikačnej kampane, v rámci ktorej upozorňuje na možné podvodné správanie pri ponúkaní práce alebo ponuke cestovania. Snahou je upozorniť najmä mladých ľudí, ktorí sú ochotní cestovať za zážitkami a prácou na to, že aj pri zdanlivo lákavých ponukách sľubujúcich nečakané zážitky sa môžu tieto skončiť tragicky, v prípade, že si neoveria všetky skutočnosti, ktoré im inak majú zabezpečiť pohodlnosť a bezpečie. Pri pracovných ponukách je dôležité jasne poznať pracovnú zmluvu, miesto výkonu práce a ubytovania. Pri cestovaní do zahraničia za prácou je to ešte o to dôležitejšie, že sa môžu ocitnúť v prostredí, ktoré je im cudzie, v niektorých prípadoch nemusia ovládať reč a následne sa dovolať

     • Slávnostný ceremoniál DofE

      17. september 2019 bol významným dňom v životoch dvanástich študentov našej školy, ktorí získali medzinárodné ocenenie vojvodu z Edinburghu. Po úspešnom zvládnutí bronzovej úrovne ich v Gbeľanoch ocenili v podobe certifikátu a odznaku, ktoré sú platné po celom svete. Počas minulého školského roka svoj voľný čas venovali splneniu vytýčených individuálnych cieľov. Program je postavený na štyroch kľúčových oblastiach - rozvoj talentu, dobrovoľníctvo, šport a dobrodružná expedícia. Naši prví úspešní "dofáci" sú: Ivana Adamčiaková, Ivana Jonáková (SEXTA), Michaela Dibdiaková, Filip Otruba (3.A), Matej Kaščák, Matúš Vrábel (3.C), Barbora Mrišková, Klaudia Nováková, Nikola Repková, Ivana Stieranková (4.A), Erika Faglicová (4.C) a Andrea Veronika Fedorová (OKTÁVA).

    • Cezpoľný beh
     • Cezpoľný beh

      Vo štvrtok 12. septembra 2019 sa naša škola zúčastnila cezpoľného behu, ktorý sa konal v areáli Kuzmínovo. Išlo o okresné kolo, ktorého sa zúčastnilo množstvo škôl. V konkurencii sme sa vôbec nestratili. Naše osemročné gymnázium reprezentovali žiačky: Zoja Hazuchová, Laura Piecková, Margaréta Moskáľová, Petronela Ižová, Alžbeta Večereková a Klára Dulíková. Súťažilo sa ako tím a rátali sa časy 2 najlepších pretekárok. Celkové 5. miesto si vybojovala Zojka Hazuchová, ktorá bola najlepšia z našich. Za ňou na 7. mieste dobehla Margaréta Moskáľová a stačilo to tak na konečné 2. miesto pre našu školu. Chcem poďakovať dievčatám, ktoré bojovali s podstatne staršími rovesníčkami a boli im vyrovnanými súperkami.

    • Kontakty

     • Gymnázium P. O. Hviezdoslava Dolný Kubín
     • skola@gympoh.edu.sk
     • jurikova@gympoh.edu.sk
     • 043/5864785
     • Hviezdoslavovo námestie 18, 026 24 Dolný Kubín Slovakia
     • 00160571
     • 2020565162
   • Fotogaléria

     zatiaľ žiadne údaje