• Učitelia
    Externí zamestnanci
    THP pracovníci
     
    A-Ž
    A
    B
    C
    Č
    D
    Ď
    F
    G
    H
    CH
    I
    J
    K
    L
    M
    N
    O
    P
    R
    S
    Š
    T
    U
    V
    W
    Z
    Ž
     
    A
    Mgr.
    Adamcová
    Blanka
    matematika – fyzika
    1987 – 2001
     
    Andel
    Ján
    dejepis – zemepis
    1936 – 1937
    Mgr.
    Ault
    Mária
    anglický jazyk
    2005 – 2006
    B
    Mgr.
    Babinská
    Katarína
    biológia – chémia
    2012 – 2014
    Mgr.
    Babničová
    Iveta
    slovenský jazyk - estetická výchova
    2012 – 2013
    PhDr.
    Baláková
    Dana
    slovenský jazyk - francúzsky jazyk
    1990 – 1997
     
    Balcar
    Adolf
    francúzsky jazyk - český jazyk
    1922 – 1926
    Mgr.
    Balko
    Vladimír
    matematika – geografia
    1990 – doteraz
    PaedDr.
    Balková
    Kvetoslava
    slovenský jazyk – dejepis
    1996 – doteraz
    PhDr.
    Baričiaková
    Magdaléna
    anglický jazyk
    2005 – 2008, 2012 – 2014
    Dr.
    Bartoš
    Emanuel
    prírodopis – zemepis
    1932 – 1936
     
    Bartoš
    Jozef
    matematika – fyzika
    1931 – 1935
     
    Bartošová-Polanská
    Mária
    český jazyk – nemecký jazyk
    1932 – 1936
     
    Batěk
    Jaroslav
    dejepis – zemepis
    1925 – 1927
     
    Batelka
    Rudolf
    Pmf
    1938 – 1941
    Mgr.
    Bencúrová
    Oľga
    biológia – chémia
    1973 – 2008
    Mgr.
    Benčíková
    Ľubica
    matematika – biológia
    2007 – doteraz
     
    Beneš
    Florián
    chémia – matematika – fyzika
    1923 – 1934
     
    Benisková
    Romana
    telesná výchova – ruský jazyk
    1954 – 1955
    Mgr.
    Bieľaková
    Libuša
    anglický jazyk – občianska náuka
    2016 – 2018
    Mgr.
    Bieliková
    Anna
    anglický jazyk – nemecký jazyk – dejepis
    2006 – doteraz
     
    Bílek
    Vladimír
    Ps – Lg
    1953 – 1954
    Mgr.
    Blaško
    Igor
    telesná výchova – geografia
    1995 – doteraz
    Mgr.
    Blaško
    Ondrej
    zemepis – biológia
    1962 – 1998
    Bc.
    Bodorík
    Michal
    anglický jazyk – dejepis
    2008 – 2010
     
    Bošanská
    Magdaléna
    dejepis – zemepis
    1946 – 1948
     
    Bošanský
    Ladislav
    dejepis – francúzsky jazyk
    1942 – 1948
     
    Boško
    Karol
    prírodopis – chémia
    1941 – 1942
     
    Breznay
    Stanislav
    latinský jazyk – grécky jazyk
    1946 – 1948
    Ing.
    Britvík
    Milan
    informatika
    2015 – 2018
    PhDr.
    Bruncková
    Jaroslava
    slovenský jazyk – nemecký jazyk
    1979 – 2019
    C
     
    Cebecauer
    František
    telesná výchova – zemepis
    1936 – 1937
    Mgr.
    Ceconíková
    Viera
    občianska náuka – dejepis
    1976 – 2013
    Mgr.
    Cehlárik
    Silvester
    francúzsky jazyk – slovenský jazyk
    1997 – 2007
     
    Cvinček
    Ján
    dejepis – zemepis
    1939 – 1950
    Mgr.
    Czikrayová
    Gabriela
    slovenský jazyk – nemecký jazyk
    1989 – doteraz
    Č
     
    Čaplovič
    Ján
    dejepis – zemepis
    1948 – 1951, 1953 – 1962
     
    Čaplovič
    Vladimír
    slovenský jazyk – dejepis
    1939 – 1946, 1954 – 1956
     
    Černý
    Ján
    český jazyk – dejepis
    1929 – 1930
    Dr.
    Červinka
    Bohumír
    dejepis – zemepis
    1938 – 1939
     
    Čirč
    Ondrej
    latinský jazyk – dejepis
    1948 – 1950
    D
    Mgr.
    Dávidíková
    Darina
    anglický jazyk
    2001 – 2004
    PhDr.
    Delinčáková
    Slávka
    matematika – fyzika
    1988 – 1989
     
    Demko
    Ferdinand
    matematika – fyzika
    1964 – 1970
     
    Demková
    Mária
    prírodopis – zemepis
    1952 – 1953
     
    Dikant
    Gejza
    slovenský jazyk – nemecký jazyk
    1921 – 1922
     
    Dobiášová
    Zuzana
    matematika – fyzika
    1967 – 1977
    PaedDr.
    Dorušiaková
    Ingrid
    biológia – chémia
    2009 – doteraz
    PaedDr.
    Drobná
    Elena
    slovenský jazyk – francúzsky jazyk
    2001 – 2015, 2018 – 2019
    Mgr.
    Dudášová
    Oľga
    anglický jazyk
    2013 – doteraz
    Ing.
    Dulík
    Milan
    elektrotechnika
    1981 – 1991
    Ing.
    Dvorský
    Jaroslav
    telesná výchova
    2005 – 2012
     
    Dvořáková
    Františka
    matematika – fyzika
    1923 – 1924
    Ď
    Ing.
    Ďaďová
    Eva
    stavebníctvo
    1983 – 1991
    Mgr.
    Ďurajková
    Denisa
    slovenský jazyk – anglický jazyk
    2012 – 2014
    F
     
    Fiker
    Leopold
    latinský jazyk – grécky jazyk
    1927 – 1931
     
    Florek
    Pavol
    dejepis – zemepis
    1922 – 1925
    Mgr.
    Franeková
    Mariana
    informatika – anglický jazyk
    2010 – doteraz
    Mgr.
    Franková
    Jana
    anglický jazyk – nemecký jazyk
    2010 – doteraz
     
    Friedlová
    Anna
    dejepis – zemepis
    1938 – 1939
    Mgr.
    Furinda
    Ján
    telesná výchova – geografia
    1982 – doteraz
    G
     
    Galuška
    Karol
    telesná výchova – zemepis
    1950 – 1952
     
    Gašaj
    Eduard
    dejepis – nemecký jazyk – francúzsky jazyk
    1951 – 1990, 1992 – 1994
     
    Gašajová
    Melánia
    slovenský jazyk – francúzsky jazyk
    1972 – 1989
    Mgr.
    Gogolák
    Vladimír
    telesná výchova
    1999 – doteraz
     
    Gregušková
    Gabriela
    matematika – deskriptívna geometria
    1939 – 1940
    Mgr.
    Grísová
    Zuzana
    nemecký jazyk
    1998 – doteraz
    H
    Mgr.
    Hacaj
    Peter
    telesná výchova – biológia
    1972 – 2017
    Mgr.
    Hacaj
    Filip
    telesná výchova
    2000 – 2004
     
    Hajda
    Jozef
    prírodopis – zemepis
    1928 – 1929
     
    Halaša
    Ján
    slovenský jazyk – francúzsky jazyk
    1933 – 1974
     
    Hatalová
    Elena
    slovenský jazyk – francúzsky jazyk
    1931 – 1933
    Mgr.
    Hatalová
    Monika
    slovenský jazyk – francúzsky jazyk
    2019 – doteraz
     
    Havliček
    Karol
    telesná výchova – zemepis
    1925 – 1926
     
    Hlavajová
    Jana
    matematika – deskriptívna geometria
    1933 – 1934
    PaedDr.
    Hlisnikovská
    Jana
    ruský jazyk – občianska náuka
    1987 – 1996
    Mgr.
    Hnatková
    Tatiana
    anglický jazyk – ruský jazyk
    1995 – 1998
    Mgr.
    Holubčík
    Karol
    matematika – fyzika
    2001 – 2007, 2018 – doteraz
     
    Homolová-Burianková
    Jiřina
    český jazyk – nemecký jazyk
    1938 – 1941
     
    Horák
    Jaroslav
    matematika – fyzika
    1924 – 1928
     
    Horníčková
    Marta
    matematika – deskriptívna geometria
    1938 – 1939
    Ing.
    Hrivnák
    Jozef
    informatika
    2008 – 2009, 2011 – 2015
    RNDr.
    Hrivnáková
    Alena
    chémia – biológia
    1974 – 2011
    CH
    Mgr.
    Chren
    Matúš
    občianska náuka – dejepis
    2006 – 2018
    Mgr.
    Chrenová
    Jana
    občianska náuka – dejepis
    2018 – doteraz
    I
     
    Ivanovicová
    Dana
    chémia – fyzika
    1972 – 1973
    J
     
    Janovic
    Ján
    biológia – chémia
    1966 – 1991
     
    Janovská
    Laura
    slovenský jazyk – nemecký jazyk
    1937 – 1947
     
    Janovský
    František
    francúzsky jazyk – telesná výchova
    1937 – 1945
    Mgr.
    Jaššová
    Eva
    slovenský jazyk – hudobná výchova
    1997 – doteraz
    Mgr.
    Jelenský
    Roman
    geografia – telesná výchova – mediálna výchova
    2018 – doteraz
    Dr.
    Jelínek
    Jozef
    prírodopis – chémia
    1948 – 1972
     
    Jelínková
    Mária
    slovenský jazyk – dejepis
    1935 – 1939, 1944 – 1967
     
    Josífková
    Jiřina
    český jazyk – francúzsky jazyk
    1934 – 1935
    Mgr.
    Jurášová
    Katarína
    anglický jazyk
    2011 – 2013
    K
    Mgr.
    Kakačka
    Ladislav
    anglický jazyk – slovenský jazyk
    2015 – 2016
     
    Kalinská
    Kornélia
    matematika – deskriptívna geometria
    1940 – 1941
     
    Kántor
    Štefan
    dejepis – francúzsky jazyk
    1946 – 1947
    RNDr.
    Karabová
    Zlata
    matematika – informatika
    1980 – 2019
    Mgr.
    Kaščák
    Jozef
    slovenský jazyk – dejepis
    2004 – 2007
     
    Klír
    Václav
    český jazyk – francúzsky jazyk
    1921 – 1922
    Mgr.
    Kluvancová
    Darina
    ruský jazyk – občianska náuka
    1992 – doteraz
     
    Knap
    Michal
    latinský jazyk – slovenský jazyk
    1931 – 1932
     
    Knotek
    Ľubomír
    slovenský jazyk – dejepis
    1967 – 1973
    Mgr.
    Kobella
    Peter
    anglický jazyk – biológia
    1998 – 1999, 2001 – 2003
     
    Konárek
    Jaromír
    český jazyk – nemecký jazyk
    1930 – 1938
     
    Konkol
    Štefan
    dejepis – zemepis
    1941 – 1942
    Mgr.
    Kopilcová
    Monika
    biológia – chémia
    2009 – doteraz
    Mgr.
    Koumbová
    Ľubica
    ruský jazyk – občianska náuka
    2013 – doteraz
     
    Koutun
    Juraj
    prírodopis – zemepis
    1959 – 1960
    Mgr.
    Kováčik
    Ľuboslav
    matematika – fyzika
    1973 – 2018
    Mgr.
    Kováčová
    Katarína
    ruský jazyk – dejepis
    1961 – 1997
    Mgr.
    Kozáčik
    Peter
    fyzika – chémia
    1973 – 2010
     
    Kraemer
    Emil
    matematika – deskriptívna geometria
    1937 – 1938
    Mgr.
    Kramárová
    Edita
    anglický jazyk – informatika
    2003 – doteraz
    Mgr.
    Kramer
    Fridrich
    ruský jazyk – telesná výchova
    1958 – 1995
    Mgr.
    Kramerová
    Zora
    slovenský jazyk – ruský jazyk
    1953 – 1991
     
    Krásová
    Mária
    Hzph
    1928 – 1929
     
    Krausová
    Jaga
    ruský jazyk – telesná výchova
    1955 – 1956
    Mgr.
    Krútel
    Marián
    telesná výchova – ruský jazyk
    1977 – 1983, 1992 – 1996
    Mgr.
    Kubalová
    Martina
    anglický jazyk – hudobná výchova
    2004 – 2005
     
    Kubová
    Melánia
    dejepis – zemepis
    1937 – 1938
     
    Kučera
    Jozef
    matematika – fyzika
    1937 – 1938
     
    Kudláč
    František
    Kmg
    1934 – 1939
    Mgr.
    Kudláčová
    Alena
    matematika – fyzika
    1976 – 2013
     
    Kudrnáč
    Jaroslav
    telesná výchova – zemepis
    1926 – 1928
     
    Kutil
    Bohuslav
    Kmg
    1931 – 1932
     
    Kužel
    Vladislav
    Kmg
    1932 – 1934
    L
    PaedDr.
    Lenart
    Juraj
    telesná výchova – slovenský jazyk
    2011 – doteraz
     
    Lettrich
    Pavol
    matematika – fyzika
    1939 – 1948, 1953 – 1967
    RNDr.
    Luczyová
    Petra
    biológia – chémia
    2003 – doteraz
    M
    Mgr.
    Mahútová
    Mária
    anglický jazyk – nemecký jazyk
    2010 – 2011
     
    Machala
    Jozef
    kreslenie – deskriptívna geometria
    1946 – 1959
    Mgr.
    Majerníková
    Viera
    slovenský jazyk – dejepis
    1989 – 1996
    Mgr.
    Majerníková
    Lenka
    biológia – dejepis
    2014 – 2015
    Mgr.
    Máliková
    Dana
    telesná výchova – ruský jazyk
    1993 – doteraz
    Mgr.
    Manco
    Peter
    anglický jazyk
    1999 – 2001
     
    Marko
    Celestín
    latinský jazyk – dejepis
    1945 – 1946
    Ing.
    Markovič
    Oto
    matematika – deskriptívna geometria – stavebníctvo
    1971 – 1995
     
    Marsová
    Mária
    latinský jazyk – grécky jazyk
    1935 – 1936
    Mgr.
    Maslová
    Marcela
    slovenský jazyk – anglický jazyk
    1990 – 1999
    Dr.
    Matoušová
    Libuša
    český jazyk – francúzsky jazyk
    1920 – 1921
    Mgr.
    Matušovicová
    Darina
    anglický jazyk – slovenský jazyk
    2018 – 2019
     
    Mazaníková
    Alžbeta
    slovenský jazyk – ruský jazyk
    1956 – 1959
     
    Medvecký
    Jozef
    latinský jazyk – grécky jazyk – nemecký jazyk
    1950 – 1979
    Mgr.
    Medvecký
    Jozef
    anglický jazyk – slovenský jazyk
    1980 – doteraz
    Dr.
    Městková
    Ľudmila
    Kmg
    1935 – 1936
    Mgr.
    Mičková
    Anna
    matematika – fyzika
    1970 – 2009
    Mgr.
    Michalíková
    Anna
    biológia – chémia
    1970 – 2003
     
    Michniak
    Jozef
    matematika – fyzika
    1961 – 1963
    Mgr.
    Michnová
    Zuzana
    fyzika – chémia
    1970 – 2006
     
    Miklo
    Jozef
    matematika – fyzika
    1963 – 1964, 1966 – 1968
     
    Mikula
    Zoltán
    telesná výchova – zemepis
    1951 – 1953
    Mgr.
    Milanová
    Eva
    dejepis – výtvarná výchova
    2001 – doteraz
    RNDr.
    Millová
    Jana
    chémia
    2006 – 2010
     
    Miroššay
    Gabriel
    ruský jazyk – dejepis
    1950 – 1953
     
    Mityska
    Jozef
    latinský jazyk – nemecký jazyk
    1932 – 1934
    RNDr.
    Mrvová
    Ružena
    chémia – fyzika
    2010 – doteraz
    Mgr.
    Múčková
    Michaela
    anglický jazyk – etická výchova
    2014 – 2016
     
    Mulačová
    Jaromíra
    Kmg
    1922 – 1931
    Mgr.
    Murín
    Patrik
    informatika – geografia – telesná výchova
    2019 – doteraz
     
    Mydlová
    Marta
    dejepis – zemepis
    1944 – 1946
    N
    RNDr.
    Nosál
    Milan
    informatika
    1992 – 2011
     
    Nosko
    Július
    telesná výchova – ruský jazyk
    1974 – 1978
     
    Novák
    František
    latinský jazyk – francúzsky jazyk
    1919 – 1920
    Mgr.
    Nováková
    Ľubica
    matematika – informatika
    2004 – doteraz
     
    Novotný
    Jozef
    Pmf
    1919 – 1920
     
    Novotný
    Vojtech
    Kmg
    1920 – 1922
    O
     
    Oláh
    Rudolf
    matematika – chémia
    1963 – 1971
    Mgr.
    Ondirková
    Jana
    slovenský jazyk - dejepis
    1970 – 2002
    P
    Mgr.
    Pafčová
    Jana
    anglický jazyk
    2010 – 2011
     
    Palaj
    Cyril
    matematika – deskriptívna geometria
    1941 – 1942
     
    Palicová
    Viera
    prírodopis – zemepis
    1953 – 1957
     
    Paulovič
    Andrej
    francúzsky jazyk
    1951 – 1952
     
    Pavelka
    František
    matematika – fyzika
    1938 – 1939
    Mgr.
    Pelachová
    Andrea
    matematika – fyzika
    1996 – doteraz
     
    Pichler
    Karel
    dejepis - francúzsky jazyk
    1946 – 1948
    Mgr.
    Pinteková
    Gabriela
    matematika – informatika
    1994 – doteraz
     
    Pjontek
    Imrich
    dejepis – zemepis
    1965 – 1984
    Mgr.
    Podbieľančíková
    Michaela
    biológia – chémia
    2017 – doteraz
     
    Podrazil
    Bedrich
    latinský jazyk – francúzsky jazyk
    1934 – 1935
     
    Porédošová
    Mária
    slovenský jazyk – nemecký jazyk
    1941 – 1944
     
    Potocký
    Ján
    matematika – fyzika
    1937 – 1939, 1946 – 1947
     
    Požeská
    Anna
    latinský jazyk – nemecký jazyk
    1942 – 1944
    Mgr.
    Prílepková
    Lucia
    anglický jazyk – biológia
    2008 – doteraz
    Dr.
    Puchmajerová
    Mária
    prírodopis – zemepis
    1937 – 1939
     
    Púchovský
    František
    matematika – fyzika
    1950 – 1960
    Ing.
    Pukáčová
    Eva
    anglický jazyk – geografia
    1995 – 2006, 2018 – doteraz
    Mgr.
    Pukajová
    Lenka
    anglický jazyk – slovenský jazyk
    2005 – doteraz
     
    Putera
    Ján
    fyzika
    1970 – 1972
    R
     
    Raffaj
    Karol
    slovenský jazyk – dejepis
    1946 – 1949
     
    Rajnoch
    Jozef
    latinský jazyk – nemecký jazyk
    1934 – 1935
     
    Rampánková
    Ľudmila
    slovenský jazyk – dejepis
    1944 – 1945
     
    Reissová
    Helena
    český jazyk – nemecký jazyk
    1933 – 1934
     
    Repka
    Vojtech
    matematika – fyzika
    1922 – 1923
     
    Rothschein
    Ferdinand
    matematika – fyzika
    1935 – 1936
    Mgr.
    Rowland
    Daniela
    anglický jazyk
    1996 – 2012
     
    Rožnay
    Titus
    dejepis – zemepis
    1928 – 1929
    S
    RNDr.
    Sabaková
    Mária
    matematika – geografia
    1996 – 2015
    Mgr.
    Sabová
    Mária
    fyzika – chémia
    1995 – 2018
     
    Seifert
    Miloš
    Pmfz
    1919 – 1920
     
    Schefránková
    Antónia
    nemecký jazyk – francúzsky jazyk
    1938 – 1944
    Dr.
    Schneiderová-Tachovská
    Helena
    dejepis – zemepis
    1929 – 1930
     
    Schurinová
    Klára
    latinský jazyk – francúzsky jazyk
    1936 – 1938
     
    Silnický
    Karol
    prírodopis – zemepis
    1931 – 1932
     
    Sitař
    Ľudovít
    matematika – telesná výchova
    1929 – 1931
    Mgr.
    Sivčáková
    Veronika
    slovenský jazyk – anglický jazyk
    2004 – 2005
     
    Sládek
    Jaroslav
    matematika – fyzika
    1921 – 1922
     
    Slamková
    Kristína
    slovenský jazyk – dejepis
    1960 – 1979
    Mgr.
    Slančová
    Andrea
    slovenský jazyk – občianska náuka
    2017 – doteraz
    Mgr.
    Slaničanová
    Mária
    biológia – chémia
    2012 – 2013
     
    Smetana
    Ján
    slovenský jazyk – dejepis
    1944 – 1946
     
    Smolko
    Albert
    matematika – zemepis
    1959 – 1961
     
    Sokolík
    Andrej
    dejepis – zemepis
    1933 – 1937
     
    Soltészová
    Mária
    dejepis – zemepis
    1932 – 1934
    Dr.
    Stehlík
    Blahoslav
    chémia – matematika – fyzika
    1940 – 1941
     
    Stehlíková
    Jarmila
    latinský jazyk – nemecký jazyk
    1940 – 1941
     
    Steindlbergerová
    Kristína
    slovenský jazyk – ruský jazyk
    1967 – 1970
    RNDr.
    Strežo
    Peter
    matematika – biológia
    2008 – doteraz
     
    Stuchlý
    Alojz
    matematika – deskriptívna geometria
    1975 – 1990
     
    Suchánek
    Andrej
    prírodopis – chémia
    1946 – 1947
     
    Svobodová
    Božena
    český jazyk – francúzsky jazyk
    1927 – 1929
    Juraj
    Szabó
    Daniel
    matematika – fyzika
    1942 – 1948
     
    Székelyová
    Elena
    latinský jazyk – francúzsky jazyk
    1933 – 1934
    Š
     
    Šalát
    Ján
    zemepis
    1943 – 1945
     
    Ševčík
    Otakar
    telesná výchova – zemepis
    1935 – 1936
    Mgr.
    Šimeková
    Oľga
    anglický jazyk
    2018 – doteraz
    PhDr.
    Škarbová
    Otíllia
    anglický jazyk
    1990 – 1996
     
    Šnajperk
    František
    slovenský jazyk – latinský jazyk
    1937 – 1941
    Mgr.
    Šochová
    Anna
    matematika – biológia
    2018 – doteraz
    Mgr.
    Štefaničiaková
    Jana
    matematika – anglický jazyk
    2019 – doteraz
    Mgr.
    Štelbacká
    Erika
    telesná výchova
    2010 – 2013
     
    Štepán
    Antonín
    telesná výchova – zemepis
    1932 – 1935
     
    Štrgner
    Andrej
    prírodopis – chémia
    1945 – 1946
    PhDr.
    Šuhajová
    Marianna
    slovenský jazyk – dejepis
    1982 – 2010
     
    Švec
    Ondrej
    matematika – deskriptívna geometria
    1966 – 1969
    T
    Mgr.
    Tatárová
    Jana
    slovenský jazyk
    2015 – doteraz
     
    Teplý
    Jozef
    prírodopis – zemepis
    1930 – 1931
     
    Tóth
    Arnold
    telesná výchova – zemepis
    1938 – 1939
    U
    Mgr.
    Ujmiaková
    Andrea
    anglický jazyk
    1997 – 2000
    Mgr.
    Ullmannová
    Daša
    nemecký jazyk – ruský jazyk
    1995 – doteraz
    Dr.
    Ursíny
    Cyril
    prírodopis – chémia
    1934 – 1939
     
    Ursínyová-Kuchynková
    Helena
    český jazyk – francúzsky jazyk
    1932 – 1939
    V
     
    Václav
    Vladislav
    český jazyk – dejepis
    1930 – 1933
     
    Vencelík
    Jozef
    prírodopis – chémia
    1942 – 1943
     
    Vítek
    Jozef
    latinský jazyk – grécky jazyk
    1924 – 1927
    Mgr.
    Vojtek
    Miroslav
    branná výchova – telesná výchova
    1984 – 1995
     
    Voříšková
    Viera
    latinský jazyk – nemecký jazyk
    1936 – 1937
    W
     
    Waclawiak
    Štefan
    latinský jazyk – grécky jazyk
    1940 – 1945
     
    Weberová
    Mária
    dejepis – zemepis
    1920 – 1922
     
    Wenig
    Ján
    Kmg
    1936 – 1938
     
    Wžnetek
    Alojz
    latinský jazyk – grécky jazyk
    1921 – 1924
    Z
    Mgr.
    Záhorová
    Eva
    nemecký jazyk – dejepis – ruský jazyk
    1996 – 1998, 2000 – 2014
    Mgr.
    Záhorová
    Daniela
    nemecký jazyk
    2017 – doteraz
     
    Zajíček
    Ján
    český jazyk – nemecký jazyk
    1919 – 1920
    Mgr.
    Závacká
    Katarína
    anglický jazyk – dejepis
    2005 – 2008
    Mgr.
    Zdražilová
    Lucia
    anglický jazyk
    1994 – 1995
    PaedDr.
    Zgútová
    Lenka
    anglický jazyk – francúzsky jazyk
    1998 – doteraz
     
    Zháněl
    Oldřich
    prírodopis – zemepis
    1931 – 1932
    Ž
    Mgr.
    Žigová
    Janka
    slovenský jazyk – občianska náuka
    2003 – 2005
     
    Žižlavský
    Ladislav
    matematika – fyzika
    1983 – 1985
     
    A
    Mgr.
    Viera
    Antalíková
    náboženská výchova
     
     
    Nadija
    Ayouwa
    nemecký jazyk
     
    B
     
    Janina
    Balárová
    kreslenie a diev. telocvik
    1940 – 1941
     
    Július
    Ballo
    slovenský jazyk
    1919 – 1920
     
    Vladimír
    Ballo
    matematika
    1959 – 1960
     
    Oskar
    Bancík
    náboženská výchova
    1922 – 1925
    Mgr.
    Magda
    Baričáková
    anglický jazyk
     
    Mgr.
    Martin
    Bartoš
    náboženská výchova
     
     
    Rosi
    Beattie
    anglický jazyk
     
     
    Marta
    Benárová
    technika admin.
    1989 – 1991
     
    Dezider
    Berec
    telesná výchova
    1945 – 1950
    Mgr.
    Peter
    Berec
    telesná výchova
     
     
    Louise
    Berhau
    anglický jazyk
    1992 – 1993
     
    Pavol
    Bernáth
    slovenský jazyk a dejepis
    1939 – 1941
     
    Ján
    Bezek
    náboženská výchova
    1925 – 1944
     
    Elena
    Brnčalová
    ruský jazyk
    1954 – 1955
     
    Pavol
    Buček
    kreslenie
    1945 – 1948
     
    Katarína
    Bunová
    matematika
    1945 – 1946
     
    Silvester
    Butkovský
    kreslenie
    1928 – 1929
    C
    Ing.
    Ivan
    Cimrák
    základy výroby
    1965 – 1967
    D
     
    Hugh
    Davis
    anglický jazyk
    1993 – 1994
    Mgr.
    Pavol
    Drdák
    náboženská výchova
     
    F
     
    Kelly
    Festerling
    anglický jazyk
    1993 – 1994
     
    David
    Figiel
    anglický jazyk
    1992 – 1993
    Mgr.
    Marta
    Fraňová
    anglický jazyk
     
     
    Alexander
    Friedman
    izraelské náboženstvo
    1919 – 1939
    G
     
    Pavol
    Gachulinec
    fyzika
    1963 – 1966
    Mgr.
    Marián
    Grega
    náboženská výchova
     
    H
    Ing.
    Milan
    Halaša
    technické kreslenie
    1967 – 1968
     
    Jozef
    Hamr
    telocvik
    1922 – 1924
    Mgr.
    Cyril
    Hamrák
    náboženská výchova
     
     
    Edwin
    Haselbach
    nemecký jazyk
    1926 – 1927
    Mgr.
    Dominik
    Holubčík
    náboženská výchova
     
     
    Karol
    Hromádka
    hudobná výchova
    1966 – 1967
     
    Vladimir
    Hruška
    branná výchova
    1967 – 1968
    Mgr.
    Marianna
    Husáriková
    nemecký jazyk
     
    I
    Mgr.
    Katarína
    Ileninová
    náboženská výchova
     
    Ing.
    Ján
    Ivan
    chemická výroba
    1965 – 1967
    J
     
    Štefan
    Jakoby
    náboženská výchova
     
    Mgr.
    Michal
    Janiga
    náboženská výchova
     
     
    Dagmar
    Janovicová
    slovenský jazyk
    1988 – 1989
     
    Miroslava
    Jurečková
    biológia – chémia
     
    K
    Ing.
    Emil
    Karaba
    zákl. elektrotech. výroby
    1967 – 1968
    Mgr.
    Marián
    Katrenčík
    náboženská výchova
     
     
    Vendelín
    Kavuljak
    občianska výchova
    1958 – 1959
    Ing.
    Rudolf
    Kijac
    základy elektrotechnickej výroby
    1963 – 1965
     
    Vojtech
    Klempai
    ruský jazyk
    1945 – 1953
    Ing.
    Karol
    Kmoško
    ekonomika
    1992 – 1994
     
    Pavol
    Kopanica
    náboženská výchova
     
     
    Jozef
    Kopasz
    kreslenie
    1939 – 1940
     
    Tomáš
    Kováč
    telesná výchova
    1955 – 1964
    Mgr.
    Oľga
    Krištofíková
     
     
     
    Anzelma
    Krupášová
    základy administratívy
    1993 – 1994
    Mgr.
    Katarína
    Kubačková
    latinský jazyk
    1988 – 1992
     
    Patrícia
    Kubišová
    anglický jazyk
     
     
    Anna
    Kutálová
    ženské ručné práce
    1920 – 1924
     
    Pavol
    Kutlík
    základy stroj. výroby
    1965 – 1968
    Ing.
    Oľga
    Kvopková
    základy chemickej výroby
    1967 – 1968
    L
    Mgr.
    Miloš
    Labaš
    náboženská výchova
     
     
    Ondrej
    Lénart
    základy výroby
    1960 – 1961
     
    Pavol
    Lešťan
    náboženská výchova
     
     
    Elena
    Lieskovanová
    slovenský jazyk
    1988 – 1989
     
    Paula
    Lukáčová
    telesná výchova
    1956 – 1958
    Ing.
    Dalibor
    Lupták
    základy výroby
    1976 – 1978
    M
    Mgr.
    Daniel
    Marček
    estetika
    1992 – 1994
     
    Ján
    Marko
    náboženská výchova
    1944 – 1950
    Ing.
    Ivan
    Markovič
    hutníctvo
    1987 – 1990
     
    Alexander
    Matheson
     
     
    Mgr.
    Zdena
    Maťková
    náboženská výchova
     
     
    Jozef
    Maxián
    náboženská výchova
    1919 –1938
     
    Jozef
    Medvecký
    latinský jazyk
     
    Mgr.
    Monika
    Méryová
    náboženská výchova
     
    Ing.
    Ľubor
    Michna
    hutníctvo
    1986 – 1990
    Mgr.
     
    Mikolášek
    náboženská výchova
     
     
    Jozef
    Minarovský
    kreslenie
    1939 – 1940
     
    Jozef
    Mužík
    spev
    1920 – 1921
    N
    RNDr.
    Milan
    Nosál
    informatika
    1992 – 1994
     
    Pavol S.
    Novák
    náboženská výchova
    1919 – 1922
    O
    Mgr.
    František
    Ondrek
    náboženská výchova
     
     
    Mikuláš
    Ondruš
    hudobná výchova
    1951 – 1952
    P
     
    Ján
    Palic
    náboženská výchova
    1944 – 1950
     
    Janka
    Pažitná
    matematika
    1954 – 1956
    Ing.
    Jozef
    Petro
    hutnícka výroba
    1964 – 1965
    Ing.
    Ján
    Pintek
    informatika
     
     
    Gabriela
    Polakovičová
    nemecký jazyk
     
     
    Chris
    Powers
    anglický jazyk
    1990 – 1991
     
    Alison
    Preissing
    anglický jazyk
     
     
    Vladimír
    Prídavok
    hudobná výchova
     
    R
    Mgr.
    Peter
    Randjak
    náboženská výchova
     
     
    Cliff
    Robertson
    anglický jazyk
    1990 – 1991
     
    Andrew
    Rush
     
     
     
    Antónia
    Rush
     
     
    Ř
     
    Jozef
    Říha
    kreslenie
    1919 – 1920
    S
    Ing.
    Michal
    Skála
    informatika
     
     
    Anna
    Skokanová
    ruský jazyk
    1954 – 1955
     
    Pavol
    Slančík
    náboženská výchova
    1950 – 1951
     
    Marta
    Slančíková
    domáce náuky
    1946 – 1948
    Mgr.
    Rastislav
    Stanček
    náboženská výchova
     
    Mgr.
    Erika
    Stančeková
    náboženská výchova
     
     
    Williams
    Stephen
    anglický jazyk
     
    Mgr.
     
    Svitek
    matematika
     
     
    Stanislav
    Svoboda
    telesná výchova
    1966 – 1967
    Š
     
    Zoltán
    Šajben
    telesná výchova
    1966 – 1967
    Ing.
    Ivan
    Šaling
    stroj. výroba
    1959 – 1965
     
    Ľudovít
    Šefčík
    náboženská výchova
    1938 – 1940
     
    Peter
    Škrabák
    biológia
    1960 – 1961
     
    Oľga
    Škrabáková
    deskriptívna geometria
    1961 – 1963
     
    Štefan
    Špánik
    základy strojovej výroby
    1965 – 1966
    Mgr.
    Erika
    Štelbacká
    telesná výchova
     
    Ing.
    Ondrej
    Švehla
    základy chemickej výroby
    1959 – 1962
    T
     
    Matúš
    Takáč
    telesná výchova
     
    Mgr.
    Beata
    Takáčová
    náboženská výchova
     
    Ing.
    Ondrej
    Taraj
    základy strojovej výroby
    1963 – 1965
     
    Eugen
    Teigiszer
    hutnícka výroba
    1959 – 1964
    Mgr.
    Antónia
    Tokárová
    náboženská výchova
     
     
    Viktor
    Trstenský
    náboženská výchova
    1938 –1944
    Mgr.
     
    Trstenský
    telesná výchova
     
    U
    Mgr.
    Marek
    Urban
    náboženská výchova
     
    V
     
    Mária
    Velikovská
    dievčenské ručné práce
     
    W
     
    Toni
    Washuta
    anglický jazyk
    1991 – 1992
     
    Regina Katherin
    Wirgil
    anglický jazyk
     
    Z
    Ing.
    Bernard
    Zachar
    základy výroby
    1963 – 1966
     
    Mária
    Zollerová
    kreslenie
    1943 – 1944
     
    Zlatica
    Zvolánková – Sedláčková
    telesná výchova
    1952 – 1954
    Ž
    Mgr.
    Miroslav
    Žmijovský
    náboženská výchova
     
     
    Administratívne pracovníčky:
     
    Margita
    Macurová
    1961 – 1971
     
    Anna
    Jančeková
    1971 – 1975
     
    Sonja
    Luptáková
    1975 – 2005
     
    Alena
    Ticháňová
    2005 – doteraz
    Mgr.
    Viera
    Saganová
    2005 – doteraz
    Správcovia počítačovej siete:
     
    Tomáš
    Jesenský
    2004 – 2006
     
    Marek
    Jurík
    2006 – 2010
     
    Katarína
    Juríková
    2010 – doteraz
    Školníci:
     
    Michal
    Bruncko
    1928 – 1946
     
    Jozef
    Skyčák
    1947 – 1967
     
    Michal
    Bruncko
    1968 – 1986
     
    Jaroslav
    Reguli
    1986 – 1998
     
    Ľubomír
    Janiga
    1998 – doteraz
     
    Milan
    Kozlík
    2011 – doteraz
     
    Dušan
    Sotoniak
    2018 – 2019
    Ostatní:
     
    Elena
    Andrisová
    1968 – 1984
     
    Mária
    Babinská
    1984 – 1994
     
    Elena
    Bruncková
    1957 – 1986
     
    Anna
    Ďaďová
    1992 – 2002
     
    Jollana
    Gazdíková
    1984 – 1985
     
    Beáta
    Grísová
    2014 − 2019
     
    Ľudmila
    Hojová
    2002 − doteraz
     
    Ľudmila
    Jackaninová
    1984 – doteraz
     
    Mária
    Kormanová
    2007 – 2013
     
    Jana
    Krajčová
    2017 − doteraz
     
    Darina
    Kumová
    2016 − doteraz
     
    Magdaléna
    Nemčeková
    2009 − doteraz
     
    Mária
    Palugová
    2018 − 2019
     
    Marcela
    Pavláková
    1987 – 1991
     
    Vladimír
    Priesol
    2007 − 2011
     
    Iveta
    Reguliová
    1988 – 1992
     
    Mária
    Rogoňová
    2014 − 2017
     
    Štefan
    Rusnák
    2006 − 2007
     
    Edita
    Sluková
    2018 − doteraz
     
    Ľudmila
    Suroviaková
    1986 – 1993?
     
    Viera
    Šuvadová
    1995 − 2018
     
    Milica
    Vicáňová
    1983 – 1987
     
    Mária
    Vraňáková
    2000 − 2006
     
    Viera
    Zápotočná
    2012 − 2015
     
    Emília
    Zápotočná
    1975 – 1986
     
    Daniela
    Zaťková
    2002 − 2014
     
    Anna
    Zubajová
    1990 – 1993

  • Kontakty

   • Gymnázium P. O. Hviezdoslava Dolný Kubín
   • skola@gympoh.edu.sk
   • jurikova@gympoh.edu.sk
   • 043/5864785
   • Hviezdoslavovo námestie 18, 026 24 Dolný Kubín
   • 00160571
   • 2020565162
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje