• Novinky

     • Čo o mne vieš?

      Milá študujúca mládež!

      S radosťou sme vyhodnotili súťaž „Čo o mne vieš?“.Vedomosti ste si preverili zo života a diela nášho najvýznamnejšieho slovenského básnika P. O. Hviezdoslava. Ďakujeme za účasť a víťazom srdečne blahoželáme!

      mladší žiaci:
      1. miesto: Ladislav Kakačka (sekunda)
      Lucia Ľubeková (sekunda)
      2. miesto: Lea Koloušková (sekunda)
      3. miesto: Timea Mašlonková (sekunda)


      starší žiaci:
      1. miesto: Júlia Ďurmeková (2. B)
      2. miesto: TungNguyenDuc (oktáva)
      3. miesto: Samuel Valko (oktáva)

     • Eseje Jána Johanidesa

      Milí žiaci!

      Radi tvoríte? Zapojte sa do súťaže, ktorú vyhlásilo Literárne informačné centrum v Bratislave – 12. ročník Eseje Jána Johanidesa.

      Stačí, ak napíšete krátku esej na niektorú z trojice myšlienok spisovateľa Jána Johanidesa alebo na citát Williama Shakespeara, ktorý vystihuje dnes tak naliehavú tému ochrany životného prostredia.

     • eTwinning: Vianočné pohľadnice

      Po prázdninách na žiakov KVINTY čakali vianočné pohľadnice z rôznych kútov sveta: Poľska, Talianska, Chorvátska, Srbska, Francúzska, Portugalska, Nemecka, Rumunska či Turecka. S radosťou sme si prečítali o vianočných zvykoch v niektorých zo spomenutých krajín. Mnohé z pozdravov obsahovali len stručné priania na Vianoce a do nového roka 2022. Mnohé z pohľadníc boli vyrobené žiakmi.

     • SÚŤAŽ O NAJORIGINÁLNEJŠÍ VIANOČNÝ VINŠ

      Aj naši žiaci sa zúčastnili súťaže o najkrajší a najoriginálnejší vianočný a novoročný vinš. Súťaž vyhlásila Oravská knižnica Antona Habovštiaka v Dolnom Kubíne. Absolútnou víťazkou sa stala naša žiačka Ráchel Palkovičová z 1.C. Okrem vecnej ceny získa za odmenu aj to, že tento vinš použije knižnica na svojich oficiálnych vianočných pozdravoch. Rachel Palkovicova 1.C - vinš

     • Olympiáda v nemeckom jazyku

      Dňa 26. novembra 2021 sa uskutočnilo školské kolo olympiády v nemeckom jazyku v kategórii 2B. Vyhrala ho žiačka Tatiana BAKAĽOVÁ z 3.A, čím preukázala nielen odvahu a odhodlanie, ale aj svojím výborným výkonom si úspešne vybojovala postup do okresného kola. Táni k postupu srdečne gratulujeme a prajeme jej veľa šťastia pri jej ďalších odvážnych rozhodnutiach.

    • Olympiáda z dejepisu
     • Olympiáda z dejepisu


      Dňa 10. decembra 2021 sa uskutočnilo školské kolo olympiády z dejepisu. Zúčastnili sa ho žiaci prímy, sekundy a kvarty. Žiaci, ktorí sa umiestnili na prvom a druhom mieste za svoju triedu (vo svojej kategórii) budú našu školu reprezentovať na okresnom kole:

      PRIMA - 1. miesto: J. Ohradzanský 2. miesto: A. Kusý

     • Školské kolo olympiády vo francúzskom jazyku

      Dňa 8.-9.12.2021 sa uskutočnilo školské kolo olympiády vo francúzskom jazyku.

      V kategórii 1B zvíťazil Lukáš Šuda (Kvarta), v kategórii 2A Klára Kušnírová (2.A) a v kategórii 2B Martin Horský (Oktáva). Víťazi v každej kategórii postupujú priamo do krajského kola, kde budú reprezentovať našu školu.

     • eTwinning: Vianočná pohľadnica

      Žiaci KVINTY počas hodiny ANJ (26.11. 2021) vyrábali vianočné pohľadnice pre partnerov projektu "Writing Traditional Postcards". Cieľom bolo napísať o našich vianočných tradíciách či vianočný vinš.

      So splnením "vianočnej" úlohy nám pomohli aj žiaci PRIMA a SEKUNDA, ktorí na hodine výtvarnej výchovy vyrobili vianočné ozdoby, ktoré pošleme partnerovi do Nemecka.

     • Prednáška - Ako funguje magnetická rezonancia?

      Vo štvrtok 11.11.2021 sa 25 študentov maturitného ročníka v rámci predmetov fyzika a seminár z fyziky spojilo online s Fyzikálnym ústavom Slovenskej akadémie vied.

      Predmetom online spojenia bola prednáška "Ako funguje magnetická rezonancia?". Prednášku viedol Dr. rer. nat. Ing. Mgr. Andrej Liptaj, PhD.

     • Školské kolo olypiády v anglickom jazyku

      12. a 15. novembra sa na našom gymnáziu uskutočnilo školské kolo Olympiády v anglickom jazyku. Kategórie 1A a 1B súťažili prezenčne a ostatné kategórie online. Tu je prehľad výsledkov.

      Kategória 1A:

      1. miesto: Eliáš Juriga (príma), 2. miesto: Jonáš Kapina (príma), 3. miesto: Jakub Drengubiak (sekunda)

     • International Science Week

      Trieda Tercia sa zapojila do eTwinning projektu International science week, zameraného na znečistenie vôd. Žiaci monitorovali viditeľné zdroje znečistenia potokov a rieky Oravy vo svojom okolí a skúmali vlastnosti odobratých vzoriek. Zo svojich fotiek a na základe skúseností pripravili prezentáciu, ktorú prostredníctvom online stretnutia predstavili žiakom v Španielsku. Neostali však len pri teórii, ale prakticky prispeli vyčistením okolia Jasenovského potoka a časti brehu rieky Oravy. Aj vďaka tomuto projektu si mohli uvedomiť, aké dôsledky na naše vody má bezohľadné správanie niektorých ľudí.

     • EduCoach na našej škole

      Dňa 26.10.2021 mali študenti 4. ročníkov príležitosť vypočuť si, čo je koučing a ako vie kouč podporiť tínedžera na ceste za jeho cieľmi i v jeho kariérnom nastavení. Interaktívna hodina bola pod vedením profesionálnych koučov z organizácie EduCoach (www.educoach.sk), ktorá ponúka inovatívny pro-bono projekt, ktorého ambíciou je podporiť potenciál študentov. Počas individuálnych koučovacích hodín si študenti v prípade záujmu

    • Čo o mne vieš?
     • Čo o mne vieš?

      Milí žiaci!

      Dňa 8. novembra 2021 si pripomenieme 100. výročie úmrtia P. O. Hviezdoslava. Pri tejto príležitosti sme pre Vás pripravili súťaž pod názvom Čo o mne vieš? Môžete si v nej overiť svoje vedomosti o živote a tvorbe nášho významného rodáka a niečo nové sa aj naučiť.

      Mladší žiaci (PRI, SEK, TER, KVA) sa súťaže zúčastnia priamo v škole na hodinách slovenského jazyka a literatúry 8. novembra 2021. Starší žiaci sa môžu súťaže zúčastniť v ten istý deň od 15. hod. cez EduPage. Ďalšie informácie Vám poskytnú slovenčinári na vyučovacích hodinách.

     • KLICK-workshop

      Aj tento rok ponúka Goethe inštitút našim žiakom možnosť zúčastniť sa na KLICK-workshope. Ak máte záujem alebo otázky ohľadom workshopu, pýtajte sa svojej učiteľky nemčiny.

     • Európsky certifikát kvality

      eTwinningový projekt "Surprising Customs and Traditions From Around the World" bol ocenený i na europskej úrovni. Minulý školský rok boli do tohto projektu zapojení študenti súčasnej 3.C.

     • Výsledky voľby do Rady školy

      Vážení rodičia,

      v zmysle zákona NR SR č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a na základe Vyhlášky MŠ SR z 15. 4. 2004 č. 291/2004 Z.z. oznamujeme výsledky volieb členov Rady školy pri Gymnáziu P.O.Hviezdoslava v Dolnom Kubíne na nové funkčné obdobie.

      Rodičia žiakov školy v dôsledku epidemiologickej situácie spôsobenej ochorením COVID-19 sa zúčastnili hlasovania per rollam prostredníctvom internetového hlasovacieho lístka. Voľby prebehli v 2 kolách.

    • Kontakty

     • Gymnázium P. O. Hviezdoslava Dolný Kubín
     • skola@gympoh.edu.sk
     • jurikova@gympoh.edu.sk
     • 043/5864785
     • Hviezdoslavovo námestie 18, 026 24 Dolný Kubín Slovakia
     • 00160571
     • 2020565162
   • Fotogaléria

     zatiaľ žiadne údaje