• Dnes je
  Sobota 11. 7. 2020
  • jún 2020
    • 30
    • Ut
    • Slávnostné ukončenie školského roka 2019/2020
     I.A, I.B, I.C, príma, II.A, II.B, II.C, sekunda, III.A, III.B, III.C, tercia, kvarta, kvinta, sexta, septima
    • 30. 6.
    • Udalosť s triednym učiteľom
    • 29
    • Po
    • Triednické práce
     I.A, I.B, I.C, príma, II.A, II.B, II.C, sekunda, III.A, III.B, III.C, tercia, kvarta, kvinta, sexta, septima
    • 29. 6.
    • Udalosť s triednym učiteľom
    • 26
    • Pi
    • Triednické práce
     I.A, I.B, I.C, príma, II.A, II.B, II.C, sekunda, III.A, III.C, tercia, kvarta, kvinta, sexta, septima
    • 26. 6.
    • Udalosť s triednym učiteľom
    • 26
    • Pi
    • Triednické práce
     III.B
    • 26. 6.
    • Školská udalosť
    • 25
    • Št
    • Triednické práce
     I.C
    • 25. 6.
    • Školská udalosť
    • 25
    • Št
    • Triednické práce
     sekunda
    • 25. 6.
    • Školská udalosť
    • 25
    • Št
    • Triednické práce
     I.A, I.B, príma, II.A, II.B, II.C, III.A, III.B, III.C, tercia, kvarta, kvinta, sexta, septima
    • 25. 6.
    • Udalosť s triednym učiteľom
    • 15
    • Po
    • Prerušenie vyučovania od 30. marca 2020 do odvolania. Dištančné vzdelávanie.
     I.A, I.B, I.C, príma, II.A, II.B, II.C, III.A, III.B, III.C, sekunda, tercia, kvarta, kvinta, sexta, septima
    • 15.-19. 6.
    • Školská udalosť
  • Kontakty

   • Gymnázium P. O. Hviezdoslava Dolný Kubín
   • skola@gympoh.edu.sk
   • jurikova@gympoh.edu.sk
   • 043/5864785
   • Hviezdoslavovo námestie 18, 026 24 Dolný Kubín
   • 00160571
   • 2020565162
 • Fotogaléria

  • Projekt „Školy: partneri budúcnosti“ (PASCH)
  • Majstrovstvá Slovenska v armwrestlingu
  • ARMWRESTLING
  • Týždeň vedy a techniky
  • Bažantský večierok 2019
  • Veľtrh VŠ Gaudeamus 2019
  • Burza stredných škôl
  • BAŽANTSKÝ VEČIEROK
  • Kampaň k problematike obchodovania s ľuďmi
  • Cezpoľný beh
  • MODRÝ GOMBÍK
  • Koncoročné potulky tatranskou prírodou s II. B (vodopád Skok, Predné Solisko)