• Žiaci našej školy zvíťazili v okresnom kole v bedmintone.

     • Žiaci našej školy zvíťazili v okresnom kole v bedmintone.

      Výsledky:

      kategória žiaci SŠ

      1. Gymnázium P.O.H. (Michal Kurhajec, Samuel Poláček), 12:0 / 8 b.Postup KK
      2. SOŠ obchodu a služieb „B“ (Matej Franko, Mário Zaťko), 8:4 / 6 b.
      3. Obchodná akadémia „A“ (Matúš Polák, Slavomír Šuriňák), 7:5 / 4 b

      kategória žiačky SŠ

      1. Gymnázium P.O. Hviezdoslava „A“ (Sabina Matejčíková, Michaela Šmilňáková), 12:0 / 8 b.Postup KK
      2. Gymnázium P.O. Hviezdoslava „B“ (Nikola Klejová, Kristína Skálová), 9:3 / 6 b.
      3. Obchodná akadémia „B“ (Barbora Durajová, Sofia Solčanská), 5:7 / 4 b

       

     • Veľtrh VŠ Gaudeamus 2019

     • V stredu 6.11.2019 žiaci 3.B, 3.C a septimy navštívili veľtrh pomaturitného vzdelávania v Nitre, ktorý sa konal v pavilóne Agrokomplexu. Čakali nás tam stánky, v ktorých učitelia a študenti informovali o odboroch na vysokých školách u nás i v Českej republike, Švajčiarsku, Kanade a iných štátoch. Vládla tam príjemná atmosféra. Žiaci si mohli zobrať prospekty škôl i malé upomienkové darčeky. Veríme, že účasť na veľtrhu im pomôže pri voľbe tej správnej vysokej školy.

      Prospekty škôl z veľtrhu sú v dispozícii u Mgr. Ľ.Koumbovej v kabinete VP pri vrátnici.

     • Deň jazykov 2019

     • Dňa 29.10. 2019 žiaci našej školy oslávili „Deň jazykov 2019“. Každá trieda sa zmenila na krajinu z rôznych kútov sveta. Žiaci mali za úlohu priblížiť kultúru danej krajiny. Jedinou podmienkou bolo zakomponovať do svojej prezentácie 100-ku, keďže sme v septembri oslavovali toto jubileum pri príležitosti založenia nášho gymnázia. Počas dopoludnia sme mali možnosť precestovať všetky kontinenty našej planéty a ocitnúť sa v 16 štátoch sveta. Otvorením dverí triedy PRÍMA sme sa ocitli na BALI, kde sme mali možnosť ochutnať rôzne nápoje ponúkané v bare pod palmami. SEKUNDA nás očarila kultúrou Vietnamu. TERCIA originálnym spôsobom prezentovala Írsko a využila „100“ v preklade. KVARTA nám priblížila krajinu Irán najautentickejšie zo všetkých. KVINTA si dala na svojej práci záležať a svojou prezentáciou najlepšie vystihli Dánsko. Žiaci triedy SEXTA zaujali návštevníkov „informačným okienkom“ o Argentíne. Za dverami SEPTIMY sme vstúpili do Thajska, kde sme si pochutili na najlepšom koláčiku. I.A predstavila Nový Zéland vytvorením najväčšieho stáda oviec. I.B nám sprítomnila farby, chute a vône Mexika. I.C nám umožnila zrelaxovať vo Fínsku spôsobom im vlastným, no predsa v saune. II.A sa postarala o najlepšiu zábavu v severskej krajine, ktorou bolo Švédsko. II.B pre hostí Spojených arabských emirátov pripravila najintenzívnejšie zážitky. II.C najlepším prepracovaním priblížila Brazíliu. III.A svojim profesionálnym prístupom prezentovala Mongolsko. V triede III.B prezentovali Taliansko a upútali vlastným filmom. III.C nás skvelou hudbou preniesla do Austrálie. Žiaci v každej triede vytvorili úžasnú atmosféru a vymysleli originálnu výzdobu. Hodnotenie nebolo jednoduché, ale študenti štvrtého ročníka a OKTÁVY sa tejto úlohy zhostili zodpovedne. 

     • Burza stredných škôl

     • Aj v tomto školskom roku sme prezentovali štúdium na našej škole deviatakom z okresu Dolný Kubín v MsKS. N.Pillárová z 3.B a J.Tomko z 2.A informovali o 4-ročnom  a bilingválnom štúdiu spolu s výchovnou a kariérnou poradkyňou Mgr. Ľ. Koumbovou. 

     • BAŽANTSKÝ VEČIEROK

     • V piatok 18.10.2019 trieda tercia pripravila pre prímu bažantský večierok v malej telocvočni. Pekne ju vyzdobili, pripravili občerstvenie a potom to začalo. Program prímy, zábavné súťaže, super nočná hra, pasovanie a diskotéka. Všetci sa zabavili a odchádzali domov spokojní.

     • Oznam pre žiakov 1. až 3. ročníka a tried Kvinta až Septima

     • Ak chceš stráviť nezabudnuteľné chvíle na prelome mesiacov máj - jún 2020

      v Paríži a vo Versailles, zostávajú už len posledné voľné miesta.

      Je potrebné uhradiť zálohu vo výške 222 eur.

      Kontaktná osoba. Mgr. Igor Blaško

    • Rok v USA zadarmo - štipendiá FLEX
     • Rok v USA zadarmo - štipendiá FLEX

     • V utorok 8.10.2019 sa na našej škole uskutočnila prezentácia o štúdiu v USA pre žiakov bilingválnych tried.

      Vďaka programu každoročne vycestuje do USA viac ako 900 študentov stredných škôl z 21 krajín Európy a Ázie. V roku 2018 bola do tohto programu zaradená aj Slovenská republika a v august 2019 vycestovalo do USA prvých 10 slovenských študentov. Snažíme sa, aby študenti z celého Slovenska mali rovnakú šancu uspieť a s radosťou môžeme konštatovať, že prvá generácia slovenských finalistov pochádza zo všetkých krajov Slovenska!

      Prihlásiť sa môžu všetci stredoškoláci, ktorí splnia nasledovné kritéria:

      •  Majú slovenské občianstvo 
      • Narodili sa medzi 15.7.2002 - 15.7.2005
      • V čase podania prihlášky študujú v 1. alebo 2.ročníku strednej školy (alebo ekvivalent). V prípade 5-ročných gymnázií môžu o štipendium žiadať aj študenti 3.ročníka.
      •  Majú dobrý priemer a angličtinu na komunikatívnej úrovni
      • Spĺňajú podmienky na získanie víz typu J1 (za posledných 5 rokov strávili v USA menej ako 90 dní)

      Štipendium študentom poskytne:

      • Spiatočnú letenku
      • Mesačný príspevok určený na účasť na spoločenských aktivitách a pokrytie základných osobných potrieb
      • Umiestnenie vo vybranej a preverenej hostiteľskej rodine
      • Štúdium na strednej škole v USA
      • Prípravné školenie pred odjazdom do USA
      • Zdravotné poistenie (nezahŕňa zubnú starostlivosť a ošetrenia spojené s už existujúcim ochorením)

       

    • Volejbalový turnaj
     • Volejbalový turnaj

     • PROPOZÍCIE

      Dátum: 3. októbra 2019

      Pozvané školy:

       Gymnázium M. Hattalu Trstená

      Gymnázium A. Bernoláka Námestovo

      Gymnázium Tvrdošín

      Domáca škola- Gymnázium P.O.H. Dolný Kubín

      Typ turnaja- Turnaj dievčenských a chlapčenských tímov

      Systém hry- Každý s každým, do pätnásť bodov na dva víťazné sety

      Registrácia- 8:30 hod.

      Začiatok turnaja - 9:00 hod.

      Občerstvenie zabezpečené.

      Tešíme sa na vás.

     • Historická učebňa

     • Vážení rodičia, bývalí kolegovia, študenti

      a všetci priatelia Gymnázia P. O. Hviezdoslava,

      srdečne Vás pozývame na krátky návrat do minulosti.

      Každý pracovný deň od 10:00 do 12:00 Vás radi privítame a posprevádzame historickou učebňou, ktorú sme pri príležitosti nášho krásneho 100 ročného jubilea sprístupnili.

    • Kampaň k problematike obchodovania s ľuďmi
     • Kampaň k problematike obchodovania s ľuďmi

     • Ministerstvo vnútra SR sa v rámci šírenia povedomia o fenoméne nachytávania obetí za účelom obchodovania s ľuďmi rozhodlo v spolupráci s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR vytvoriť vizuál komunikačnej kampane, v rámci ktorej upozorňuje na možné podvodné správanie pri ponúkaní práce alebo ponuke cestovania. Snahou je upozorniť najmä mladých ľudí, ktorí sú ochotní cestovať za zážitkami a prácou na to, že aj pri zdanlivo lákavých ponukách sľubujúcich nečakané zážitky sa môžu tieto skončiť tragicky, v prípade, že si neoveria všetky skutočnosti, ktoré im inak majú zabezpečiť pohodlnosť a bezpečie. Pri pracovných ponukách je dôležité jasne poznať pracovnú zmluvu, miesto výkonu práce a ubytovania. Pri cestovaní do zahraničia za prácou je to ešte o to dôležitejšie, že sa môžu ocitnúť v prostredí, ktoré je im cudzie, v niektorých prípadoch nemusia ovládať reč a následne sa dovolať pomoci býva náročné. Nikto nechce, aby jeho snaha skončila tragicky, preto odporúčame byť vždy opatrní a prezieraví aj pri hľadaní si práce nielen doma, ale aj v zahraničí.

     • Slávnostný ceremoniál DofE

     • 17. september 2019 bol významným dňom v životoch dvanástich študentov našej školy, ktorí získali medzinárodné ocenenie vojvodu z Edinburghu. Po úspešnom zvládnutí bronzovej úrovne ich v Gbeľanoch ocenili v podobe certifikátu a odznaku, ktoré sú platné po celom svete. Počas minulého školského roka svoj voľný čas venovali splneniu vytýčených individuálnych cieľov. Program je postavený na štyroch kľúčových oblastiach - rozvoj talentu, dobrovoľníctvo, šport a dobrodružná expedícia. Naši prví úspešní "dofáci" sú: Ivana Adamčiaková, Ivana Jonáková (SEXTA), Michaela Dibdiaková, Filip Otruba (3.A), Matej Kaščák, Matúš Vrábel (3.C), Barbora Mrišková, Klaudia Nováková, Nikola Repková, Ivana Stieranková (4.A), Erika Faglicová (4.C) a Andrea Veronika Fedorová (OKTÁVA).

      BLAHOŽELÁME!

    • Cezpoľný beh
     • Cezpoľný beh

     • Vo štvrtok 12. septembra 2019 sa naša škola zúčastnila cezpoľného behu, ktorý sa konal v areáli Kuzmínovo. Išlo o okresné kolo, ktorého sa zúčastnilo množstvo škôl. V konkurencii sme sa vôbec nestratili. Naše osemročné gymnázium reprezentovali žiačky: Zoja Hazuchová, Laura Piecková, Margaréta Moskáľová, Petronela Ižová, Alžbeta Večereková a Klára Dulíková. Súťažilo sa ako tím a rátali sa časy 2 najlepších pretekárok. Celkové 5. miesto si vybojovala Zojka Hazuchová, ktorá bola najlepšia z našich. Za ňou na 7. mieste dobehla Margaréta Moskáľová a stačilo to tak na konečné 2. miesto pre našu školu. Chcem poďakovať dievčatám, ktoré bojovali s podstatne staršími rovesníčkami a boli im vyrovnanými súperkami.

      V kategórii študentov stredných škôl nás reprezentovali: Adrián Záborský, Adam Holub, René Goldschmied, Samuel Šoch, Matej Kaščák a Damián Halamček. Najlepšie zabehli Adrián Záborský na výbornom 3. mieste a Adam Holub, ktorý dobehol na 5. mieste, stačilo nám to na konečné 2. miesto. Matej nešťastne stúpil a nedobehol do cieľa.  

      Posledné želiezka v ohni sme mali v našich študentkách. Zastupovali nás: Barbara Kováčiková, Kristína Moskáľová a Martina Mesárošová. Dievčatá štartovali naraz s chlapcami, ale bežali o kolo menej. Vynikajúcu formu a neohrozenú pozíciu si vypracovala Martina Mesárošová, ktorá ostatným dievčatám nedala šancu a s obrovským náskokom 3 minút a 24 sekúnd triumfovala pred ostatnými pretekárkami. K peknému výkonu sa vyhecovala aj Kristína Moskáľová, ktorá dobehla na krásnom 3. mieste a zabezpečila tak našej škole, spolu s Martinou, postup na krajské kolo, lebo vybojovali prvenstvo . Gratulujem dievčatá.

      Chcem sa všetkým, ktorí reprezentovali našu školu, poďakovať za skvelé výkony a popriať Vám veľa šťastia pri ďalších športových úspechoch.

     • Za poznaním nášho regiónu

     • Po vydarenom tatranskom dobrodružstve sa študenti bilingválnej triedy 1.A vybrali našim regionálnym vláčikom do Hornej Lehoty, odkiaľ sa plťou plavili po rieke Orave do Oravského Podzámku. Dozvedeli sa veľa zaujímavého o histórii a dôležitosti pltníctva na Orave a vyskúšali si aj kormidlovanie plavidla. Na Oravskom hrade nás už čakala naša bývalá žiačka Ivana Sališová, ktorá ako študentka 2. ročníka vyhrala trojročné štipendium Shelby Davis Scholarship na prestížnu strednú školu Taft School v USA, ktoré jej neskôr rozšírili aj na univerzitné štúdium. Toto leto brigáduje ako sprievodkyňa na Oravskom hrade a celú prehliadku sme spoločne absolvovali v anglickom jazyku. 

     • Boogie Wonderland

     • V piatok 7. júna naše gymnázium ovládla Disco atmosféra. Trieda sexta zorganizovala retro ples v téme Boogie Wonderland na ktorom zatancovali tanečné skupiny REFRESH, MAESTRO a o párty sa postaral DJ Adams Soul. Netanečníci sa mohli pohostiť výborným jedlom alebo vyhrať tombolu. Najviac zúčastnená trieda, 2.B vyhrala zmrzlinu od riaditeľa a zvolili sme aj nového kráľa a kráľovnú tohto roku! Veríme že ste sa dobre zabavili a tešíme sa o rok na ďalší ples.

     • Koncoročné potulky tatranskou prírodou s II. B (vodopád Skok, Predné Solisko)

  • Kontakty

   • Gymnázium P. O. Hviezdoslava Dolný Kubín
   • skola@gympoh.edu.sk
   • jurikova@gympoh.edu.sk
   • 043/5864785
   • Hviezdoslavovo námestie 18, 026 24 Dolný Kubín
   • 00160571
   • 2020565162
 • Fotogaléria

  • Projekt „Školy: partneri budúcnosti“ (PASCH)
  • Majstrovstvá Slovenska v armwrestlingu
  • ARMWRESTLING
  • Týždeň vedy a techniky
  • Bažantský večierok 2019
  • Veľtrh VŠ Gaudeamus 2019
  • Burza stredných škôl
  • BAŽANTSKÝ VEČIEROK
  • Kampaň k problematike obchodovania s ľuďmi
  • Cezpoľný beh
  • MODRÝ GOMBÍK
  • Koncoročné potulky tatranskou prírodou s II. B (vodopád Skok, Predné Solisko)