• Pozvánka

     • Vážení rodičia, dňa 9.10. 2019 o 16:00 hod. Vás pozývame na plenárne rodičovské združenie, ktoré sa uskutoční v športovej hale. Po skončení ZRPŠ budú pokračovať triednické združenia v jednotlivých triedach.

     • Oznam pre žiakov 1. až 3. ročníka a tried Kvinta až Septima

     • Ak chceš stráviť nezabudnuteľné chvíle na prelome mesiacov máj - jún 2020

      v Paríži a vo Versailles, zostávajú už len posledné voľné miesta.

      Je potrebné uhradiť zálohu vo výške 222 eur.

      Kontaktná osoba. Mgr. Igor Blaško

    • Rok v USA zadarmo - štipendiá FLEX
     • Rok v USA zadarmo - štipendiá FLEX

     • V utorok 8.10.2019 sa na našej škole uskutočnila prezentácia o štúdiu v USA pre žiakov bilingválnych tried.

      Vďaka programu každoročne vycestuje do USA viac ako 900 študentov stredných škôl z 21 krajín Európy a Ázie. V roku 2018 bola do tohto programu zaradená aj Slovenská republika a v august 2019 vycestovalo do USA prvých 10 slovenských študentov. Snažíme sa, aby študenti z celého Slovenska mali rovnakú šancu uspieť a s radosťou môžeme konštatovať, že prvá generácia slovenských finalistov pochádza zo všetkých krajov Slovenska!

      Prihlásiť sa môžu všetci stredoškoláci, ktorí splnia nasledovné kritéria:

      •  Majú slovenské občianstvo 
      • Narodili sa medzi 15.7.2002 - 15.7.2005
      • V čase podania prihlášky študujú v 1. alebo 2.ročníku strednej školy (alebo ekvivalent). V prípade 5-ročných gymnázií môžu o štipendium žiadať aj študenti 3.ročníka.
      •  Majú dobrý priemer a angličtinu na komunikatívnej úrovni
      • Spĺňajú podmienky na získanie víz typu J1 (za posledných 5 rokov strávili v USA menej ako 90 dní)

      Štipendium študentom poskytne:

      • Spiatočnú letenku
      • Mesačný príspevok určený na účasť na spoločenských aktivitách a pokrytie základných osobných potrieb
      • Umiestnenie vo vybranej a preverenej hostiteľskej rodine
      • Štúdium na strednej škole v USA
      • Prípravné školenie pred odjazdom do USA
      • Zdravotné poistenie (nezahŕňa zubnú starostlivosť a ošetrenia spojené s už existujúcim ochorením)

       

    • Volejbalový turnaj
     • Volejbalový turnaj

     • PROPOZÍCIE

      Dátum: 3. októbra 2019

      Pozvané školy:

       Gymnázium M. Hattalu Trstená

      Gymnázium A. Bernoláka Námestovo

      Gymnázium Tvrdošín

      Domáca škola- Gymnázium P.O.H. Dolný Kubín

      Typ turnaja- Turnaj dievčenských a chlapčenských tímov

      Systém hry- Každý s každým, do pätnásť bodov na dva víťazné sety

      Registrácia- 8:30 hod.

      Začiatok turnaja - 9:00 hod.

      Občerstvenie zabezpečené.

      Tešíme sa na vás.

     • Historická učebňa

     • Vážení rodičia, bývalí kolegovia, študenti

      a všetci priatelia Gymnázia P. O. Hviezdoslava,

      srdečne Vás pozývame na krátky návrat do minulosti.

      Každý pracovný deň od 10:00 do 12:00 Vás radi privítame a posprevádzame historickou učebňou, ktorú sme pri príležitosti nášho krásneho 100 ročného jubilea sprístupnili.

    • Kampaň k problematike obchodovania s ľuďmi
     • Kampaň k problematike obchodovania s ľuďmi

     • Ministerstvo vnútra SR sa v rámci šírenia povedomia o fenoméne nachytávania obetí za účelom obchodovania s ľuďmi rozhodlo v spolupráci s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR vytvoriť vizuál komunikačnej kampane, v rámci ktorej upozorňuje na možné podvodné správanie pri ponúkaní práce alebo ponuke cestovania. Snahou je upozorniť najmä mladých ľudí, ktorí sú ochotní cestovať za zážitkami a prácou na to, že aj pri zdanlivo lákavých ponukách sľubujúcich nečakané zážitky sa môžu tieto skončiť tragicky, v prípade, že si neoveria všetky skutočnosti, ktoré im inak majú zabezpečiť pohodlnosť a bezpečie. Pri pracovných ponukách je dôležité jasne poznať pracovnú zmluvu, miesto výkonu práce a ubytovania. Pri cestovaní do zahraničia za prácou je to ešte o to dôležitejšie, že sa môžu ocitnúť v prostredí, ktoré je im cudzie, v niektorých prípadoch nemusia ovládať reč a následne sa dovolať pomoci býva náročné. Nikto nechce, aby jeho snaha skončila tragicky, preto odporúčame byť vždy opatrní a prezieraví aj pri hľadaní si práce nielen doma, ale aj v zahraničí.

     • Slávnostný ceremoniál DofE

     • 17. september 2019 bol významným dňom v životoch dvanástich študentov našej školy, ktorí získali medzinárodné ocenenie vojvodu z Edinburghu. Po úspešnom zvládnutí bronzovej úrovne ich v Gbeľanoch ocenili v podobe certifikátu a odznaku, ktoré sú platné po celom svete. Počas minulého školského roka svoj voľný čas venovali splneniu vytýčených individuálnych cieľov. Program je postavený na štyroch kľúčových oblastiach - rozvoj talentu, dobrovoľníctvo, šport a dobrodružná expedícia. Naši prví úspešní "dofáci" sú: Ivana Adamčiaková, Ivana Jonáková (SEXTA), Michaela Dibdiaková, Filip Otruba (3.A), Matej Kaščák, Matúš Vrábel (3.C), Barbora Mrišková, Klaudia Nováková, Nikola Repková, Ivana Stieranková (4.A), Erika Faglicová (4.C) a Andrea Veronika Fedorová (OKTÁVA).

      BLAHOŽELÁME!

    • Cezpoľný beh
     • Cezpoľný beh

     • Vo štvrtok 12. septembra 2019 sa naša škola zúčastnila cezpoľného behu, ktorý sa konal v areáli Kuzmínovo. Išlo o okresné kolo, ktorého sa zúčastnilo množstvo škôl. V konkurencii sme sa vôbec nestratili. Naše osemročné gymnázium reprezentovali žiačky: Zoja Hazuchová, Laura Piecková, Margaréta Moskáľová, Petronela Ižová, Alžbeta Večereková a Klára Dulíková. Súťažilo sa ako tím a rátali sa časy 2 najlepších pretekárok. Celkové 5. miesto si vybojovala Zojka Hazuchová, ktorá bola najlepšia z našich. Za ňou na 7. mieste dobehla Margaréta Moskáľová a stačilo to tak na konečné 2. miesto pre našu školu. Chcem poďakovať dievčatám, ktoré bojovali s podstatne staršími rovesníčkami a boli im vyrovnanými súperkami.

      V kategórii študentov stredných škôl nás reprezentovali: Adrián Záborský, Adam Holub, René Goldschmied, Samuel Šoch, Matej Kaščák a Damián Halamček. Najlepšie zabehli Adrián Záborský na výbornom 3. mieste a Adam Holub, ktorý dobehol na 5. mieste, stačilo nám to na konečné 2. miesto. Matej nešťastne stúpil a nedobehol do cieľa.  

      Posledné želiezka v ohni sme mali v našich študentkách. Zastupovali nás: Barbara Kováčiková, Kristína Moskáľová a Martina Mesárošová. Dievčatá štartovali naraz s chlapcami, ale bežali o kolo menej. Vynikajúcu formu a neohrozenú pozíciu si vypracovala Martina Mesárošová, ktorá ostatným dievčatám nedala šancu a s obrovským náskokom 3 minút a 24 sekúnd triumfovala pred ostatnými pretekárkami. K peknému výkonu sa vyhecovala aj Kristína Moskáľová, ktorá dobehla na krásnom 3. mieste a zabezpečila tak našej škole, spolu s Martinou, postup na krajské kolo, lebo vybojovali prvenstvo . Gratulujem dievčatá.

      Chcem sa všetkým, ktorí reprezentovali našu školu, poďakovať za skvelé výkony a popriať Vám veľa šťastia pri ďalších športových úspechoch.

     • Za poznaním nášho regiónu

     • Po vydarenom tatranskom dobrodružstve sa študenti bilingválnej triedy 1.A vybrali našim regionálnym vláčikom do Hornej Lehoty, odkiaľ sa plťou plavili po rieke Orave do Oravského Podzámku. Dozvedeli sa veľa zaujímavého o histórii a dôležitosti pltníctva na Orave a vyskúšali si aj kormidlovanie plavidla. Na Oravskom hrade nás už čakala naša bývalá žiačka Ivana Sališová, ktorá ako študentka 2. ročníka vyhrala trojročné štipendium Shelby Davis Scholarship na prestížnu strednú školu Taft School v USA, ktoré jej neskôr rozšírili aj na univerzitné štúdium. Toto leto brigáduje ako sprievodkyňa na Oravskom hrade a celú prehliadku sme spoločne absolvovali v anglickom jazyku. 

     • Boogie Wonderland

     • V piatok 7. júna naše gymnázium ovládla Disco atmosféra. Trieda sexta zorganizovala retro ples v téme Boogie Wonderland na ktorom zatancovali tanečné skupiny REFRESH, MAESTRO a o párty sa postaral DJ Adams Soul. Netanečníci sa mohli pohostiť výborným jedlom alebo vyhrať tombolu. Najviac zúčastnená trieda, 2.B vyhrala zmrzlinu od riaditeľa a zvolili sme aj nového kráľa a kráľovnú tohto roku! Veríme že ste sa dobre zabavili a tešíme sa o rok na ďalší ples.

     • Koncoročné potulky tatranskou prírodou s II. B (vodopád Skok, Predné Solisko)

     • Deň objatí alebo Ako išla 2.C Kubín vystískať

     • V stredu 26.6.2019 sa naša trieda 2.C z Gymnázia P.O.Hviezdoslava zúčastnila na Dni objatí. Pripojili sa k nám tiež spoločne žiaci zo Základnej školy Janka Matúšku a Obchodnej akadémie. O desiatej sme sa stretli na Hviezdoslavovom námestí, utvorili sme skupiny a rozpŕchli sme sa po celom Dolnom Kubíne s jediným zámerom – rozdať čo najviac objatí.       So sebou sme mali podomácky vyrobené ceduľky s nápisom „OBJATIE ZADARMO“, ktoré nám mali pomôcť v našej úlohe.

      Naša skupinka 7 žiakov a pani profesorky Mrvovej sa vydala najprv hore námestím smerom až ku gymnáziu. Zo začiatku sa nám nedarilo, boli sme hanbliví a ľudia nás objímať nechceli. Niektorí nás zdvorilo odmietli, iní nás zase len vyhýbavo obišli. No, my sme sa však nevzdávali a pri obchádzaní školy smerom ku kruhovému objazdu sme začali stretávať milých ľudí, ktorí sa s nami objali radi. Mnohým sme vyčarovali úsmev na perách. Pri schádzaní až ku Obchodnej akadémie popri Aleji Slobody sme nazbierali mnoho objatí od žien aj mužov, mladých aj starých.

      Rád by som spomenul pána, ktorého sme zastihli pri pizzerii Mama. Tomu sme urobili veľkú radosť a povedal nám, že má s nami pekný zážitok. To nás veľmi potešilo a nabudilo nás to vyobjímať pri návrate ku gymnáziu čo najviac ľudí. Objali sme skupinu školákov, hendikepovanú pani na vozíku, ale aj kameramana a reportérku z miestnej televízie, ktorí sa na námestí ku nám pripojili. Rozhodli sme sa dokonca objať aj sochu Paľka Hviezdoslava, ktorá stojí neďaleko od našej školy. Nakoniec sme sa už len vrátili do gymnázia, kde sme vystískali každého učiteľa, ktorého sme cestou ku skrinkám stretli.

      Aj keď sa nám náš pokus zo začiatku nedaril, povedal by som, že určite stál za to. Mnohým sme vyčarili úsmev na tvári, zlepšili náladu alebo spríjemnili deň, a už len preto bol Deň objatí krásnym experimentom, ktorým sme si mohli dokázať, že stále máme srdce na pravom mieste.

       

      Matej Chmara

     • Hviezdoslavova paleta

     •    Slávnostné vyhodnotenie sa uskutoční 28.6. 2019 o 9.00. hod. u riaditeľa školy.
      26.6.2019 prebehlo sčítanie hlasov a ocenení boli nasledovní žiaci:


      Výsledky súťaže:

      Absolútna víťazka -  Lucia Kupčuláková

       

      Kategória grafika:

      1. miesto: Lucia Kupčuláková 

      2. miesto: Marika Kabáčová

      3. miesto: Laura Dávidová

       

      Kategória kombinované techniky:

      1. miesto: Ema Saganová

      2. miesto: Timotej Trnovec

      3. miesto: Natália Prílepková

       

      Kategória maľba:

      1. miesto: Tania Faglicová

      2. miesto: Ema Marettová

      3. miesto: Júlia Kakačková

       

      Kategória kresba:

      1. miesto: Agáta Matúšová

      2. miesto: Alexandra Špániková

      3. miesto: Simona Lesayová

       

      Ďakujeme všetkým zúčastneným.

       

       

       

       

     • Slovenský Raj

     • Dňa 19.6.2019 sa trieda 2.B zúčastnila výletu v Národnom parku Slovenský Raj. Žiaci sa oboznámili so zaujímavým reliéfom prielomu  rieky Hornád a mali možnosť vidieť jedinečnú scenériu krajiny z  Tomášovského výhľadu.

    • Slovo v uliciach
     • Slovo v uliciach

     • Študenti Gymnázia P. O. Hviezdoslava opäť osviežili svojou účasťou ďalší ročník akcie Slovo v uliciach.

      Tentokrát si pripravili divadielko, ktoré zahrali v záhrade Florinovho domu. Práve pri príležitosti 170. výročia narodenia P.O. Hviezdoslava a 100. výročia založenia gymnázia si netradičnou formou pripomenuli život a tvorbu nášho významného Dolnokubínčana. Hlavný herec stvárňujúci vzdialeného potomka P. O. Hviezdoslava, spomínal fakty a zaujímavosti zo života básnika. Divadlo bolo spestrené umeleckým prednesom ukážok z tvorby P. O. Hviezdoslava a originálnymi rekvizitami, ktoré si študenti sami vyrobili.   Viac:   video - TVDK

     • Genetické modifikácie

     • Dňa 14.06.2019 sa žiaci triedy septima a niektorí žiaci tried III. A a III. B zúčastnili praktických aktivít projektu Genetické modifikácie v laboratóriách BioMedu v Martine. Žiaci izolovali plazmidovú DNA z kitu, separovali DNA pomocou agarózovej elektroforézy a transformovali kompetentné bunky E. coli pomocou elektroporácie.

     • Jazykový kvet

     • 14. júna 2019 sa v Nitre konalo celoslovenské finále jazykovo-umeleckej akreditovanej súťaže "Jazykový kvet". Našu školu úspešne reprezentovala študentka 3.A Klaudia Nováková. Odbornej porote sa predstavila vlastnou básňou La meta de mi corazón v španielskom jazyku. Srdečne blahoželáme.

  • Kontakty

   • Gymnázium P. O. Hviezdoslava Dolný Kubín
   • skola@gympoh.edu.sk
   • jurikova@gympoh.edu.sk
   • 043/5864785
   • Hviezdoslavovo námestie 18, 026 24 Dolný Kubín
   • 00160571
   • 2020565162
 • Fotogaléria

  • Kampaň k problematike obchodovania s ľuďmi
  • Cezpoľný beh
  • MODRÝ GOMBÍK
  • Koncoročné potulky tatranskou prírodou s II. B (vodopád Skok, Predné Solisko)
  • Slovenský Raj
  • Hviezdoslavova paleta
  • Slovo v uliciach
  • Genetické modifikácie
  • Dejepisná exkurzia v Prahe
  • Geografická exkurzia
  • Koncert Alexandrovcov
  • UNICEF - Modrý gombík