• Čo o mne vieš?

     • Milá študujúca mládež!

      S radosťou sme vyhodnotili súťaž „Čo o mne vieš?“.Vedomosti ste si preverili zo života a diela nášho najvýznamnejšieho slovenského básnika P. O. Hviezdoslava. Ďakujeme za účasť a víťazom srdečne blahoželáme!

      mladší žiaci:
      1. miesto: Ladislav Kakačka (sekunda)
      Lucia Ľubeková (sekunda)
      2. miesto: Lea Koloušková (sekunda)
      3. miesto: Timea Mašlonková (sekunda)


      starší žiaci:
      1. miesto: Júlia Ďurmeková (2. B)
      2. miesto: TungNguyenDuc (oktáva)
      3. miesto: Samuel Valko (oktáva)

     • Eseje Jána Johanidesa

     • Milí žiaci!

      Radi tvoríte? Zapojte sa do súťaže, ktorú vyhlásilo Literárne informačné centrum v Bratislave – 12. ročník Eseje Jána Johanidesa.

      Stačí, ak napíšete krátku esej na niektorú z trojice myšlienok spisovateľa Jána Johanidesa alebo na citát Williama Shakespeara, ktorý vystihuje dnes tak naliehavú tému ochrany životného prostredia.

      1. Obávam sa, že sa blížime k obdobiu, keď sa ľudia budú dorozumievať ochudobneným jazykom ako v komikse. (Ján Johanides)

      2. To, či mal istý druh brontosaura deväť sŕdc, nie je dôležité. Dôležitý je vzťah JA a TY. (Ján Johanides)

      3. Vnútorná dôstojnosť je odjakživa spojená i s pocitom slobody. (Ján Johanides)

      4. Zem hrá hudbu pre tých, ktorí počúvajú. (William Shakespeare)

      Pravidlá súťaže:

      · úvodným mottom eseje musí byť niektorá z vyššie uvedených myšlienok;

      · súťaže sa môže zúčastniť každý stredoškolák;

      · rozsah eseje by nemal presiahnuť 4 normostrany, čiže 7200 znakov vrátane medzier;

      · esej treba zaslať najneskôr do 21. marca 2022.

      V prípade záujmu vám bližšie informácie poskytnú vyučujúci slovenského jazyka a literatúry

     • eTwinning: Vianočné pohľadnice

     • Po prázdninách na žiakov KVINTY čakali vianočné pohľadnice z rôznych kútov sveta: Poľska, Talianska, Chorvátska, Srbska, Francúzska, Portugalska, Nemecka, Rumunska či Turecka. S radosťou sme si prečítali o vianočných zvykoch v niektorých zo spomenutých krajín. Mnohé z pozdravov obsahovali len stručné priania na Vianoce a do nového roka 2022. Mnohé z pohľadníc boli vyrobené žiakmi.

      Do projektu sme prizvali aj žiakov SEKUNDA, ktorí na hodine výtvarnej výchovy pod vedením p. Milanovej vyrobili papierové vianočné ozdoby. Aj na nich čakalo prekvapenie v podobe balíka od partnerov zo severotalianskeho mesta  FERRARA. Medzi darčekmi sa našli magnetky, ručne vyrobené vianočné ozdoby, dekorácie či zbierky receptov. Niektorí si pochutnali na rôznych cukrovinkách.

     • SÚŤAŽ O NAJORIGINÁLNEJŠÍ VIANOČNÝ VINŠ

     • Aj naši žiaci sa zúčastnili súťaže o najkrajší a najoriginálnejší vianočný a novoročný vinš. Súťaž vyhlásila Oravská knižnica Antona Habovštiaka v Dolnom Kubíne. Absolútnou víťazkou sa stala naša žiačka Ráchel Palkovičová z 1.C. Okrem vecnej ceny získa za odmenu aj to, že tento vinš použije knižnica na svojich oficiálnych vianočných pozdravoch. Rachel Palkovicova 1.C - vinš

      Srdečne blahoželáme a prajeme jej ďalšie úspechy!

       

     • Olympiáda v nemeckom jazyku

     • Dňa 26. novembra 2021 sa uskutočnilo školské kolo olympiády v nemeckom jazyku v kategórii 2B.  Vyhrala ho žiačka Tatiana BAKAĽOVÁ z 3.A, čím preukázala nielen odvahu a odhodlanie, ale aj  svojím výborným výkonom si úspešne vybojovala postup do okresného kola. Táni k postupu srdečne gratulujeme a prajeme jej veľa šťastia pri jej ďalších odvážnych rozhodnutiach.


    • Olympiáda z dejepisu
     • Olympiáda z dejepisu


     • Dňa 10. decembra 2021 sa uskutočnilo školské kolo olympiády z dejepisu. Zúčastnili sa ho žiaci prímy, sekundy a kvarty. Žiaci, ktorí sa umiestnili na prvom a druhom mieste za svoju triedu (vo svojej kategórii) budú našu školu reprezentovať na okresnom kole:

      PRIMA - 1. miesto: J. Ohradzanský  2. miesto: A. Kusý

      SEKUNDA - 1. miesto: M. S. Šimek 2. miesto: J. Janotta 
      KVARTA- 1. miesto: J. Kakačková  2. miesto T. Kytas

      Výhercom srdečne gratulujeme a želáme veľa šťastia na okresnom kole.

     • Školské kolo olympiády vo francúzskom jazyku

     • Dňa 8.-9.12.2021 sa uskutočnilo školské kolo olympiády vo francúzskom jazyku.

      V kategórii 1B zvíťazil Lukáš Šuda (Kvarta), v kategórii 2A Klára Kušnírová (2.A) a v kategórii 2B Martin Horský (Oktáva). Víťazi v každej kategórii postupujú priamo do krajského kola, kde budú reprezentovať našu školu.

      Víťazom i všetkým účastníkom blahoželáme k skvelým výsledkom a tešíme sa, že francúzska komunita na našej škole sa rozrastá o nových nadšencov a obdivovateľov tohto jazyka.

     • LOGO pre eTwinning projekt "Writing Traditional Postcards"

     • Počas novembra prebiehala voľba loga pre náš projekt. Za našu školu sme poslali 3 najlepšie logá, ktoré ste nám pomohli vybrať aj vy. Aj partnerom projektu sa páčilo logo našej školy. V krátkom videu sa dozviete ktoré.

     • eTwinning: Vianočná pohľadnica

     • Žiaci KVINTY počas hodiny ANJ (26.11. 2021) vyrábali vianočné pohľadnice pre partnerov projektu "Writing Traditional Postcards". Cieľom bolo napísať o našich vianočných tradíciách či vianočný vinš. 

      So splnením "vianočnej" úlohy nám pomohli aj žiaci PRIMA a SEKUNDA, ktorí na hodine výtvarnej výchovy vyrobili vianočné ozdoby, ktoré pošleme partnerovi do Nemecka.

      Tešíme sa na "vianočnú poštu" z Turecka, Srbska, Rumunska, Nemecka, Talianska, Portugalska, Poľska, Francúzska a Chorvátska.

     • Prednáška - Ako funguje magnetická rezonancia?

     • Vo štvrtok 11.11.2021 sa 25 študentov maturitného ročníka v rámci  predmetov fyzika a seminár z fyziky spojilo online s Fyzikálnym ústavom Slovenskej akadémie vied.

      Predmetom online spojenia bola prednáška "Ako funguje magnetická rezonancia?". Prednášku viedol Dr. rer. nat. Ing. Mgr. Andrej Liptaj, PhD.

      Prednášku zhodnotil Jakub Poničan:  „ Prednáška o magnetickej rezonancii sa mi veľmi páčila. Krok po kroku bol vysvetlený princíp jej fungovania. Neostalo to len pri jednoduchej analógii, ako sa väčšinou zvyknú vysvetľovať zložitejšie javy, ale prednáška išla podrobne až ku koreňu veci. Človek sa mohol miestami stratiť medzi takým množstvom nových informácii, ale napriek tomu, ak pozorne počúval, mohol na konci povedať, že už vie ako funguje magnetická rezonancia :). Teším sa na viac takých zaujímavých prednášok.“

      V čase, keď sú exkurzie študentov obmedzené, určite využijeme ďalšie online spojenie s Fyzikálnym ústavom SAV v rámci ďalšej prednášky.

     • Školské kolo olypiády v anglickom jazyku

     • 12. a 15. novembra sa na našom gymnáziu uskutočnilo školské kolo Olympiády v anglickom jazyku. Kategórie 1A a 1B súťažili prezenčne a ostatné kategórie online. Tu je prehľad výsledkov.

      Kategória 1A:  

      1. miesto: Eliáš Juriga (príma), 2. miesto: Jonáš Kapina (príma), 3. miesto: Jakub Drengubiak (sekunda)

      Kategória 1B:  

      1. miesto: Lukáš Šuda (kvarta), 2. miesto: Patrícia Baltazárovič (tercia), 3. miesto: Alexandra Luczyová (kvarta)

      Kategória 2A:  

      1. miesto: Šimon Gogolák (sexta), 2. miesto: Samuel Pažítka (sexta), 3. miesto: Samuel Srnka (sexta)

      Kategória 2B:  

      1. miesto: Marko Matis (IV.C), 2. miesto: Martin Horský (oktáva), 3. miesto: Maroš Melicherčík (IV.B)

      Kategória 2C1:  

      1. miesto: Tomáš Matis (V.A), 2. miesto: Dávid Pariš (V.A), 4. miesto: Eneta Jurkýová (III.A) a Mária Štyráková (IV.A)

      Kategória 2C2: 

      1. miesto: Desiree Julia Ault (II.A)

      Víťazom jednotlivých kategórií blahoželáme a prajeme veľa šťastia v okresnom a krajskom kole.

     • International Science Week

     • Trieda Tercia sa zapojila do eTwinning projektu International science week, zameraného na znečistenie vôd. Žiaci monitorovali viditeľné zdroje znečistenia potokov a rieky Oravy vo svojom okolí a skúmali vlastnosti odobratých vzoriek. Zo svojich fotiek a na základe skúseností pripravili prezentáciu, ktorú prostredníctvom online stretnutia predstavili žiakom v Španielsku. Neostali však len pri teórii, ale prakticky prispeli vyčistením okolia Jasenovského potoka a časti brehu rieky Oravy. Aj vďaka tomuto projektu si mohli uvedomiť, aké dôsledky na naše vody má bezohľadné správanie niektorých ľudí.

     • EduCoach na našej škole

     • Dňa 26.10.2021 mali študenti 4. ročníkov príležitosť vypočuť si, čo je koučing a ako vie kouč podporiť tínedžera na ceste za jeho cieľmi i v jeho kariérnom nastavení. Interaktívna hodina bola pod vedením profesionálnych koučov z organizácie EduCoach (www.educoach.sk), ktorá ponúka inovatívny pro-bono projekt, ktorého ambíciou je podporiť potenciál študentov. Počas individuálnych koučovacích hodín si študenti v prípade záujmu

      • zmapujú svoju situáciu, získajú v nej nadhľad a uvedomia si súvislosti,
      • preberú zodpovednosť za svoje rozhodnutia, postoje, vedomosti a výsledky,
      • ujasnia si ciele a stanovia si akčné kroky k ich dosiahnutiu,
      • osvoja si vhodné spôsoby komunikácie,
      • posilní sa u nich projektové a strategické myslenie,
      • rozvíjajú si praktické zručnosti vo vedení ľudí a projektov,
      • získajú väčšiu cieľavedomosť, sebaistotu a angažovanosť, 
      • vedia lepšie spoznať svoje silné a slabé stránky a naučia sa s nimi pracovať,
      • nájdu vnútornú motiváciu a odhodlanie ísť si za svojim cieľom,
      • vedia jasne a zrozumiteľne komunikovať svoje potreby,
      • sú odolnejší voči stresu.

      V prípade záujmu kontaktujte koučku EduCoach Katarínu Meškovú (katarina.koucka@gmail.com) alebo Katarínu Dulačkovú (kabinet ANJ, osobne alebo cez EduPage)

      Toto podujatie bolo podporené z dotačnej schémy Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR Programy pre mládež na roky 2014 – 2021, ktorú administruje IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže.

    • Čo o mne vieš?
     • Čo o mne vieš?

     • Milí žiaci!

      Dňa 8. novembra 2021 si pripomenieme 100. výročie úmrtia P. O. Hviezdoslava. Pri tejto príležitosti sme pre Vás pripravili súťaž pod názvom Čo o mne vieš? Môžete si v nej overiť svoje vedomosti o živote a tvorbe nášho významného rodáka a niečo nové sa aj naučiť.

       

      Mladší žiaci (PRI, SEK, TER, KVA) sa súťaže zúčastnia priamo v škole na hodinách slovenského jazyka a literatúry 8. novembra 2021. Starší žiaci sa môžu súťaže zúčastniť v ten istý deň od 15. hod. cez EduPage. Ďalšie informácie Vám poskytnú slovenčinári na vyučovacích hodinách.

       

      Odmena? Dobrý pocit a ... PREKVAPENIE!!! Čakajú Vás zaujímavé vecné ceny.

      Tak neváhajte a zapojte sa!

      Vyučujúci SJL

     • KLICK-workshop

     • Aj tento rok ponúka Goethe inštitút našim žiakom možnosť zúčastniť sa na KLICK-workshope. Ak máte záujem alebo otázky ohľadom workshopu, pýtajte sa svojej učiteľky nemčiny.

     • Európsky certifikát kvality

     • eTwinningový projekt "Surprising Customs and Traditions From Around the World" bol ocenený i na europskej úrovni. Minulý školský rok boli do tohto projektu zapojení študenti súčasnej 3.C.

     • Výsledky voľby do Rady školy

     • Vážení rodičia,

      v zmysle zákona NR SR č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a na základe Vyhlášky MŠ SR z 15. 4. 2004 č. 291/2004 Z.z. oznamujeme výsledky volieb členov Rady školy pri Gymnáziu P.O.Hviezdoslava v Dolnom Kubíne na nové funkčné obdobie.

      Rodičia žiakov školy v dôsledku epidemiologickej situácie spôsobenej ochorením COVID-19 sa zúčastnili hlasovania per rollam prostredníctvom internetového hlasovacieho lístka. Voľby prebehli v 2 kolách.

      Na základe výsledkov hlasovania sa zástupcami rodičov do Rady školy pri Gymnáziu P.O.Hviezdoslava v Dolnom Kubíne stali:

       

      Kvietok Juraj

      Matejčíková Radka

      Šablatúrová Katarína

       

      Pedagogických zamestnancov budú v nasledujúcom funkčnom období na základe výsledkov hlasovania  zastupovať v Rade školy pri Gymnáziu P.O.Hviezdoslava v Dolnom Kubíne:

      Mgr. Gabriela Pinteková      a       Mgr. Andrea Pelachová

      Nepedagogických zamestnancov bude v rade školy zastupovať:

      Katarína Juríková 

  • Kontakty

   • Gymnázium P. O. Hviezdoslava Dolný Kubín
   • skola@gympoh.edu.sk
   • jurikova@gympoh.edu.sk
   • 043/5864785
   • Hviezdoslavovo námestie 18, 026 24 Dolný Kubín Slovakia
   • 00160571
   • 2020565162
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje