• Medzinárodná súťaž iBobor

     • V dňoch 11. - 14. novembra 2019 sa naša škola zapojila do medzinárodnej súťaže Bebras - Informatický bobor. Účastníci riešili zaujímavé logické úlohy a dosiahli vynikajúce výsledky, medzi 167 súťažiacimi bolo až 70 úspešných riešiteľov.

      Víťazmi v jednotlivých kategóriách sa stali:
      Benjamíni: Anna Mešková zo sekundy, Samuel Juráš z prímy, Alexandra Pukajová zo sekundy
      Kadeti: žiaci kvarty Michaela Vicáňová, Denisa Fričová, Daniel Hauko, Petronela Ižová
      Juniori: Samuel Dzúrik z II.C, Martin HorskýThung Nguyen Duc zo sexty
      Seniori: Maroš Katreniak zo IV.C, Frederika Kráľová zo IV.A, Vladimír Macko zo IV.C

     • Žiaci našej školy postúpili na MS v bedmintone SŠ.

     • Žiaci našej školy zvíťazili v krajskom kole v bedmintone.

      Umiestnenie:

      Gymnázium P.O.Hviezdoslava DK (Michal Kurhajec, Samuel Poláček), 1. miesto. Postup MS

      Gymnázium P.O. Hviezdoslava DK (Sabina Matejčíková, Michaela Šmilňáková), 1. miesto .Postup MS

     • Olympiáda v anglickom jazyku

     • Dňa 21. novembra 2019 sa uskutočnilo školské kolo olympiády v anglickom jazyku. V kategórii 1A zvíťazil Eliáš Kotúľ (sekunda), na druhom mieste skončila Patrícia Baltazárovič (príma) a na treťom Júlia Kakačková (sekunda). V kategórii 1B zvíťazila Laura Števonková (kvarta), na druhom mieste skončil Jakub Martinček (kvarta) a na treťom Matúš Kováčik (kvarta). V kategórii 2A zvíťazil Matej Spišák (II.B), na druhom mieste skončili Peter Bosák (kvinta) a Martin Horský (sexta) a na treťom Tomáš Zgút (sexta). V kategórii 2B zvíťazila Tania Faglicová (septima), na druhom mieste skončil Matej Chmara (III.C) a na treťom Nikolaj Dubnicaj (III.B). V kategórii 2C1 zvíťazil Tomáš Matis (III.A), na druhom mieste skončila Mária Štyráková a na treťom mieste sa umiestnil Ján Chylka (obaja z triedy II.A). Víťazom blahoželáme a držíme palce v obvodnom kole.

     • Olympiáda v nemeckom jazyku

     • Víťazmi školského kola Olympiády v nemeckom jazyku sa stali Ľubica Fintorová zo sexty (kategória 2A) a Peter Otruba zo IV.B (kategória 2B). Blahoželáme.

     • ARMWRESTLING

     • Aj tento rok sa naši žiaci zúčastnili 2. ročníka Silnej ruky, ktorá sa konala v Obchodnej akadémii v Dolnom Kubíne. Súťaž bola kvalitne obsadená školami z Banskej Bystrice, Liptovského Hrádku, Liptovského Mikuláša, Žiliny a pod. Našu školu reprezentovali: Kristián Országh, Andrej Šuvada, Michal Dudášik a Peter Otruba. Prví traja menovaní nemali povestné „šťastíčko“ a nepodarilo sa im dosiahnuť stupne víťazov, aj keď niektorí neboli ďaleko. Kristián Országh obsadil konečné 4. miesto, ktoré nakoniec stačilo na postup. Ku Kristiánovi sa pridal Peter Otruba, ktorý, ako jediný z našej školy, dosiahol na pódiové umiestnenie a skončil na krásnom 3. mieste, podarilo sa mu (tak, ako aj minulý rok) kvalifikovať na Majstrovstvá Slovenska, ktoré sa budú konať 22. 11. 2019 v Košiciach. Obom budeme držať palce! Všetkým, ktorí reprezentovali našu školu, ďakujem, a prajem veľa ďalších športových úspechov.

     • Týždeň vedy a techniky

     • V rámci Týždňa vedy a techniky navštívili minulý týždeň žiaci 3.B a 3.C triedy Slovenské technické múzeum v Košiciach. Vo vedecko - technickom centre absolvovali tzv. „Magneticko múzejnú hodinku." Počas nej si žiaci objasnili a vyskúšali množstvo experimentov  na tému: magnetizmus, jednosmerný prúd a elektromagnetická indukcia. Žiaci tak mali možnosť nielen sa niečo naučiť, ale aj zabaviť. Viď foto.

     • Vzácna návšteva historickej učebne na našej škole.

     • Žiaci Špeciálnej základnej školy navštívili našu historickú učebňu, ktorú sme sprístupnili pri príležitosti 100.výročia nášho gymnázia. Po prehliadke učebne strávili žiaci IV.B spoločné chvíle s novými kamarátmi milými rozhovormi a výtvarnými aktivitami.

       

     • Žiaci našej školy zvíťazili v okresnom kole v bedmintone.

     • Žiaci našej školy zvíťazili v okresnom kole v bedmintone.

      Výsledky:

      kategória žiaci SŠ

      1. Gymnázium P.O.H. (Michal Kurhajec, Samuel Poláček), 12:0 / 8 b.Postup KK
      2. SOŠ obchodu a služieb „B“ (Matej Franko, Mário Zaťko), 8:4 / 6 b.
      3. Obchodná akadémia „A“ (Matúš Polák, Slavomír Šuriňák), 7:5 / 4 b

      kategória žiačky SŠ

      1. Gymnázium P.O. Hviezdoslava „A“ (Sabina Matejčíková, Michaela Šmilňáková), 12:0 / 8 b.Postup KK
      2. Gymnázium P.O. Hviezdoslava „B“ (Nikola Klejová, Kristína Skálová), 9:3 / 6 b.
      3. Obchodná akadémia „B“ (Barbora Durajová, Sofia Solčanská), 5:7 / 4 b

       

     • Veľtrh VŠ Gaudeamus 2019

     • V stredu 6.11.2019 žiaci 3.B, 3.C a septimy navštívili veľtrh pomaturitného vzdelávania v Nitre, ktorý sa konal v pavilóne Agrokomplexu. Čakali nás tam stánky, v ktorých učitelia a študenti informovali o odboroch na vysokých školách u nás i v Českej republike, Švajčiarsku, Kanade a iných štátoch. Vládla tam príjemná atmosféra. Žiaci si mohli zobrať prospekty škôl i malé upomienkové darčeky. Veríme, že účasť na veľtrhu im pomôže pri voľbe tej správnej vysokej školy.

      Prospekty škôl z veľtrhu sú v dispozícii u Mgr. Ľ.Koumbovej v kabinete VP pri vrátnici.

     • Deň jazykov 2019

     • Dňa 29.10. 2019 žiaci našej školy oslávili „Deň jazykov 2019“. Každá trieda sa zmenila na krajinu z rôznych kútov sveta. Žiaci mali za úlohu priblížiť kultúru danej krajiny. Jedinou podmienkou bolo zakomponovať do svojej prezentácie 100-ku, keďže sme v septembri oslavovali toto jubileum pri príležitosti založenia nášho gymnázia. Počas dopoludnia sme mali možnosť precestovať všetky kontinenty našej planéty a ocitnúť sa v 16 štátoch sveta. Otvorením dverí triedy PRÍMA sme sa ocitli na BALI, kde sme mali možnosť ochutnať rôzne nápoje ponúkané v bare pod palmami. SEKUNDA nás očarila kultúrou Vietnamu. TERCIA originálnym spôsobom prezentovala Írsko a využila „100“ v preklade. KVARTA nám priblížila krajinu Irán najautentickejšie zo všetkých. KVINTA si dala na svojej práci záležať a svojou prezentáciou najlepšie vystihli Dánsko. Žiaci triedy SEXTA zaujali návštevníkov „informačným okienkom“ o Argentíne. Za dverami SEPTIMY sme vstúpili do Thajska, kde sme si pochutili na najlepšom koláčiku. I.A predstavila Nový Zéland vytvorením najväčšieho stáda oviec. I.B nám sprítomnila farby, chute a vône Mexika. I.C nám umožnila zrelaxovať vo Fínsku spôsobom im vlastným, no predsa v saune. II.A sa postarala o najlepšiu zábavu v severskej krajine, ktorou bolo Švédsko. II.B pre hostí Spojených arabských emirátov pripravila najintenzívnejšie zážitky. II.C najlepším prepracovaním priblížila Brazíliu. III.A svojim profesionálnym prístupom prezentovala Mongolsko. V triede III.B prezentovali Taliansko a upútali vlastným filmom. III.C nás skvelou hudbou preniesla do Austrálie. Žiaci v každej triede vytvorili úžasnú atmosféru a vymysleli originálnu výzdobu. Hodnotenie nebolo jednoduché, ale študenti štvrtého ročníka a OKTÁVY sa tejto úlohy zhostili zodpovedne. 

     • Burza stredných škôl

     • Aj v tomto školskom roku sme prezentovali štúdium na našej škole deviatakom z okresu Dolný Kubín v MsKS. N.Pillárová z 3.B a J.Tomko z 2.A informovali o 4-ročnom  a bilingválnom štúdiu spolu s výchovnou a kariérnou poradkyňou Mgr. Ľ. Koumbovou. 

     • BAŽANTSKÝ VEČIEROK

     • V piatok 18.10.2019 trieda tercia pripravila pre prímu bažantský večierok v malej telocvočni. Pekne ju vyzdobili, pripravili občerstvenie a potom to začalo. Program prímy, zábavné súťaže, super nočná hra, pasovanie a diskotéka. Všetci sa zabavili a odchádzali domov spokojní.

    • Rok v USA zadarmo - štipendiá FLEX
     • Rok v USA zadarmo - štipendiá FLEX

     • V utorok 8.10.2019 sa na našej škole uskutočnila prezentácia o štúdiu v USA pre žiakov bilingválnych tried.

      Vďaka programu každoročne vycestuje do USA viac ako 900 študentov stredných škôl z 21 krajín Európy a Ázie. V roku 2018 bola do tohto programu zaradená aj Slovenská republika a v august 2019 vycestovalo do USA prvých 10 slovenských študentov. Snažíme sa, aby študenti z celého Slovenska mali rovnakú šancu uspieť a s radosťou môžeme konštatovať, že prvá generácia slovenských finalistov pochádza zo všetkých krajov Slovenska!

      Prihlásiť sa môžu všetci stredoškoláci, ktorí splnia nasledovné kritéria:

      •  Majú slovenské občianstvo 
      • Narodili sa medzi 15.7.2002 - 15.7.2005
      • V čase podania prihlášky študujú v 1. alebo 2.ročníku strednej školy (alebo ekvivalent). V prípade 5-ročných gymnázií môžu o štipendium žiadať aj študenti 3.ročníka.
      •  Majú dobrý priemer a angličtinu na komunikatívnej úrovni
      • Spĺňajú podmienky na získanie víz typu J1 (za posledných 5 rokov strávili v USA menej ako 90 dní)

      Štipendium študentom poskytne:

      • Spiatočnú letenku
      • Mesačný príspevok určený na účasť na spoločenských aktivitách a pokrytie základných osobných potrieb
      • Umiestnenie vo vybranej a preverenej hostiteľskej rodine
      • Štúdium na strednej škole v USA
      • Prípravné školenie pred odjazdom do USA
      • Zdravotné poistenie (nezahŕňa zubnú starostlivosť a ošetrenia spojené s už existujúcim ochorením)

       

    • Volejbalový turnaj
     • Volejbalový turnaj

     • PROPOZÍCIE

      Dátum: 3. októbra 2019

      Pozvané školy:

       Gymnázium M. Hattalu Trstená

      Gymnázium A. Bernoláka Námestovo

      Gymnázium Tvrdošín

      Domáca škola- Gymnázium P.O.H. Dolný Kubín

      Typ turnaja- Turnaj dievčenských a chlapčenských tímov

      Systém hry- Každý s každým, do pätnásť bodov na dva víťazné sety

      Registrácia- 8:30 hod.

      Začiatok turnaja - 9:00 hod.

      Občerstvenie zabezpečené.

      Tešíme sa na vás.

     • Historická učebňa

     • Vážení rodičia, bývalí kolegovia, študenti

      a všetci priatelia Gymnázia P. O. Hviezdoslava,

      srdečne Vás pozývame na krátky návrat do minulosti.

      Každý pracovný deň od 10:00 do 12:00 Vás radi privítame a posprevádzame historickou učebňou, ktorú sme pri príležitosti nášho krásneho 100 ročného jubilea sprístupnili.

    • Kampaň k problematike obchodovania s ľuďmi
     • Kampaň k problematike obchodovania s ľuďmi

     • Ministerstvo vnútra SR sa v rámci šírenia povedomia o fenoméne nachytávania obetí za účelom obchodovania s ľuďmi rozhodlo v spolupráci s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR vytvoriť vizuál komunikačnej kampane, v rámci ktorej upozorňuje na možné podvodné správanie pri ponúkaní práce alebo ponuke cestovania. Snahou je upozorniť najmä mladých ľudí, ktorí sú ochotní cestovať za zážitkami a prácou na to, že aj pri zdanlivo lákavých ponukách sľubujúcich nečakané zážitky sa môžu tieto skončiť tragicky, v prípade, že si neoveria všetky skutočnosti, ktoré im inak majú zabezpečiť pohodlnosť a bezpečie. Pri pracovných ponukách je dôležité jasne poznať pracovnú zmluvu, miesto výkonu práce a ubytovania. Pri cestovaní do zahraničia za prácou je to ešte o to dôležitejšie, že sa môžu ocitnúť v prostredí, ktoré je im cudzie, v niektorých prípadoch nemusia ovládať reč a následne sa dovolať pomoci býva náročné. Nikto nechce, aby jeho snaha skončila tragicky, preto odporúčame byť vždy opatrní a prezieraví aj pri hľadaní si práce nielen doma, ale aj v zahraničí.

  • Kontakty

   • Gymnázium P. O. Hviezdoslava Dolný Kubín
   • skola@gympoh.edu.sk
   • jurikova@gympoh.edu.sk
   • 043/5864785
   • Hviezdoslavovo námestie 18, 026 24 Dolný Kubín
   • 00160571
   • 2020565162
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje