• Informácia k otváraniu školy

     • Na základe rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu č. 2021/9418:1-A1810 je od 11.1.2021 prerušené prezenčné vyučovanie a pokračuje dištančné vzdelávanie podľa nasledujúcej tabuľky.

      Ďalší postup bude upresnený podľa epidemiologickej situácie v okrese a podľa nariadení zriadovateľa a ministerstva.

      Bližšie informácie na stránke ministerstva školstva.

      Minister školstva, vedy, výskumu a športu podľa § 150 ods. 8  a § 161k zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov rozhodol takto:

      👉 1. Maturita

      Ruší sa externá časť maturitnej skúšky v školskom roku 2020/2021. Písomná forma internej časti maturitnej skúšky sa uskutoční v termíne od 12. apríla 2021 (termín upresníme do 31. marca). Ústna forma internej časti maturitnej skúšky sa uskutoční v termínoch od 17. mája 2021. 

      👉 2. Klasifikácia

      Termín na vyskúšanie a hodnotenie za prvý polrok je možné predĺžiť do 31.3.2021. 

      👉 3. Testovanie 9

      Testovanie 9 sa uskutoční v termíne 9. a 10. júna s náhradnými termínmi 24. júna a 25. júna.

      👉 4. Prijímacie skúšky

      Klasické prijímacie skúšky sa budú konať v prvom termíne 3. mája (podľa potreby aj 4. mája) a v druhom termíne 10. mája (podľa potreby aj 11. mája) 2021.

      Talentové prijímacie skúšky sa budú v prvom termíne konať 5. mája (podľa potreby aj 6. a 7. mája) a v druhom termíne 12. mája (prípadne aj 13. a 14. mája) 2021.

      Bližšie informácie na stránke ministerstva školstva.

       

   • Kontakty

    • Gymnázium P. O. Hviezdoslava Dolný Kubín
    • skola@gympoh.edu.sk
    • jurikova@gympoh.edu.sk
    • 043/5864785
    • Hviezdoslavovo námestie 18, 026 24 Dolný Kubín
    • 00160571
    • 2020565162
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje