• Umenie na hodinách FRJ
     • Umenie na hodinách FRJ

     • V rámci projektovej práce na hodinách FRJ, žiačky Septimy Nina Kováčiková a Adriána Maderová ukázali svoj umelecký talent, keď nainštalovali malú výstavu svojich diel v školskom bufete. Zaujímavú vernisáž pripravili aj ich spolužiačky Natália Vicáňová a Michaela Karasová, ktoré vytvorili mozaiku z kávových zŕn a pripravili zaujímavú prezentáciu kávy, ktorá sa tiež môže stať umením.

     • Štúdium vo Veľkej Británii

     • V stredu 26.10. 2016 sa na našej škole uskutočnila prezentácia Poradenského centra UniLink pre žiakov 4. ročníka.

      Poradenské centrum pre vysokoškolské štúdium vo Veľkej Británii  zastupuje vyše 50 britských univerzít a poskytuje bezplatné poradenstvo pre študentov, ktorí majú záujem o štúdium vo Veľkej Británii. Sú jedinou organizáciou tohto druhu na Slovensku - špecializujú sa výhradne na Britániu a sú hrdí na to, že všetci ich zamestnanci študovali v Británii. Pomáhajú študentom s celým procesom od výberu správneho odboru, až po zariadenie ubytovania a financovania štúdia, vrátane štipendií. Mnohí  študenti si okrem ich bezhraničnej podpory cenia aj komunitu, do ktorej vďaka nim dostanú prístup, keďže majú v Británii už stovky študentov a aj po nastúpení na univerzity sú s nimi v kontakte. Žiaci dostali informačné  materiály a je to na nich, či využijú služby tohto centra.

       Bližšie informácie o Poradenskom Centre UniLink a jeho činnosti nájdete na  stránke http://www.unilink.sk.

     • Preventívny program Moja triedna skupina

     • Program je určený pre žiakov 1. ročníka a Prímy. Je zameraný na ich adaptáciu v novom kolektíve, vzájomné spoznávanie sa. Žiaci absolvujú v októbri celodenné aktivity v CPPPaP v Dolnom Kubíne spolu s triednymi učiteľmi.

      Aktivity majú za cieľ vytvoriť vhodné podmienky na vytváranie kamarátskych vzťahov v triednej skupine, zvýšiť motiváciu na učenie, posilňovať sebahodnotenie a sebavedomie, rozvíjať komunikačné zručnosti, podporovať  spoluprácu tímového riešenia problémov.

     • Oznam

     • Riaditeľstvo Gymnázia P. O. Hviezdoslava Dolný Kubín oznamuje, že v šk. r. 2017/2018 otvára bilingválne päťročné štúdium v anglickom jazyku pre žiakov 8. a 9. roč. ZŠ. Stanovený počet na prijatie do prvého ročníka je 24 žiakov.

      Prijímacia skúška bude zložená z: - talentovej skúšky (test všeobecných jazykových schopností, všeobecných štúdijných zručností a predpokladov na bilingválne štúdium)
                                                               - písomnej skúšky zo slovenského jazyka a literatúry
                                                               - písomnej skúšky z matematiky.

      Prijímacie skúšky sa budú konať od 25.3. - 15.4.2017.

      Kritéria na prijatie uchádzača na štúdium a presné termíny jednotlivých častí prijímacej skúšky budú zverejnené na stránke školy do 1.2.2017.

      Pre prijatých uchádzačov bude možné poskytnúť internát na daný školský rok.

      Informácie na tel. č. 043/ 58 64 785, 043/58 65 805

    • Predstavenie z fyziky
     • Predstavenie z fyziky

     • V stredu 28.9.2016 sa uskutočnilo Multimediálne kultúrno vzdelávacie predstavenie z fyziky na tému "Stratený svet fyzikálnych experimentov" - pre ročníky prima, sekunda, tercia a kvarta a "Eistein a relativita" pre zvyšné ročníky.

       

    • Tatry – školský výlet II.B
     • Tatry – školský výlet II.B

     • Trojdňové dobrodružstvo v Tatrách – školský výlet II.B

      Kempinski bol pre nás - študentov s vlakmi zadarmo - drahý, tak sme sa ubytovali v bungalovoch hotela FIS. Keďže sme turistická trieda, hneď po výstupe z vlaku a zložení batožiny sme pokračovali ďalším výstupom k vodopádu Skok. V našom energickom tempe sme vytrvali aj na druhý deň a napriek nepriaznivému počasiu sme sa vydali k Popradskému plesu. Nadobudnutú energiu z hôr sme vybili pri volejbale a basketbale v retro telocvični hotela FIS. S veľkým smútkom a so slzami v očiach sme na tretí deň museli opustiť naše malebné Tatry.                                                                                                             Študenti II.B

      Do galérie Tatry – školský výlet II.B boli pridané fotografie.

    • Fyzika
     • Fyzika

     • Úspech našich študentov v krajskom kole fyzikálnej olympiády.

      Aktualizovali sme modul Fyzika

    • Exkurzia Prosiek
     • Exkurzia Prosiek

     • Dňa 14.06. 2016 uskutočnila sekcia geografie tematickú exkurziu pre žiakov prvých ročníkov do Prosieckej a Kvačianskej doliny. Exkurzia bola obsahovo zameraná na učivo fyzickej geografie. Žiaci sa oboznámili s reliéfom krajiny, horninovou stavbou, faunou a flórou Chočských vrchov.

      Do galérie Exkurzia Prosiek boli pridané fotografie.

     • „Hviezdoslav našimi očami“

     • Zapojili sme sa do súťaže „Hviezdoslav našimi očami“, ktorú organizuje Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava v Dolnom Kubíne. Dievčatá (žiačky zo Sekundy ), držíme palce!  

     • Víťazstvo v celoslovenskej súťaži Zlatá klapka 2016 v audiovizuálnej a multimediálnej tvorbe

     • Memories_GYM_Dolny_Kubin

      22.marca 2016 sa žiaci Tercie zúčastnili slávnostného galavečera spojeného s odovzdávaním cien Zlatá klapka. Do súťaže sa zapojilo 23 škôl z celého Slovenska a celkovo bolo prihlásených 111 príspevkov v 13 kategóriách. Za našu školu sme odoslali 4 príspevky do kategórie „Hudobný videoklip – veková kategória 11-14 rokov“, z ktorých 3 získali nominácie na víťazstvo. To nakoniec získal videoklip „MDV Memories“, ktorý vyrobili dievčatá z Tercie (R. Durdiaková, L. Freierová, S. Janigová, L. Kubeková, K. Moskáľová) počas hodín Mediálnej výchovy. Ich snaha bola ocenená najvyššou poctou – cenou Zlatá klapka 2016 a účasťou na letnom kempe v televízii JOJ. Gratulujeme!

    • Deň UNIZA
     • Deň UNIZA

     • V utorok 10.11.2105 Univerzita v Žiline organizovala v našej škole Deň UNIZA. Akcie sa zúčastnili všetci tretiaci, štvrtáci a OKTÁVA cez 4. a 5. hodinu.V prvej časti si pozreli video o škole a prezentáciu štúdijných odborov. Potom sa už mohli pýtať študentov, doktorantov, ktorí si pripravili materiály o fakulte, rôzne exponáty, ukážky - predstavilo sa 7 fakúlt. Študentom sa páčilo, že to bolo interaktívne, no a mnohým sa ušla aj sladká odmena, pero a kalkulačka. Veríme, že niektorí žiaci sa rozhodnú študovať na tejto Univerzite.
      Deň UNIZA - Obrázok 1
      Deň UNIZA - Obrázok 2
      Deň UNIZA - Obrázok 3
  • Kontakty

   • Gymnázium P. O. Hviezdoslava Dolný Kubín
   • skola@gympoh.edu.sk
   • jurikova@gympoh.edu.sk
   • 043/5864785
   • Hviezdoslavovo námestie 18, 026 24 Dolný Kubín
   • 00160571
   • 2020565162
 • Fotogaléria

  • Kampaň k problematike obchodovania s ľuďmi
  • Cezpoľný beh
  • MODRÝ GOMBÍK
  • Koncoročné potulky tatranskou prírodou s II. B (vodopád Skok, Predné Solisko)
  • Slovenský Raj
  • Hviezdoslavova paleta
  • Slovo v uliciach
  • Genetické modifikácie
  • Dejepisná exkurzia v Prahe
  • Geografická exkurzia
  • Koncert Alexandrovcov
  • UNICEF - Modrý gombík