• Višňový sad

     • Návšteva divadelného predstavenia Višňový sad

      Piatky – každý sa teší na víkend, nikoho nič v škole a práci nebaví, všetci sú vyčerpaní. Skrátka nechuť ku všetkému. Piatok 10. 11. 2017 však pre III.C bol úplne iný. Deň sme si spríjemnili divadelným predstavením Višňový sad v Slovenskom komornom divadle v Martine.

      V tragikomédii Višňový sad na seba narážajú dva svety, minulosť a súčasnosť, ktoré bojujú o budúcnosť. Režisér Roman Polák nás hrou voviedol do časov ruskej klasiky, kde pozorujeme rozpad šľachtických sídiel, teda problém s veľkým spoločenským i historickým významom. Množstvo nečakaných zápletiek nakoniec do seba zapadne a vytvorí strhujúci záver.Ku komédii neodmysliteľne patrí smiech, o ktorý bolo postarané počas celého trojhodinového hereckého výkonu. Divadelná hra Višňový sad ponúka jeden z obrazov dnešnej spoločnosti, v ktorom žijeme žiaľ aj my.

      Anton Pavlovič Čechov povedal: „Keď miluješ, objavuješ v sebe toľké bohatstvo, toľkú nehu a toľko citu, až je ti na neuverenie, že si schopný toľkej lásky.“

                                              Filip Povala, žiak III. C

     • OZNAM

     • Od 13.11.2017 bude v športovej hale Gymnázia P. O. Hviezdoslava prebiehať volejbalová súťaž 3-členných družstiev. Kapitáni jednotlivých družstiev prihlásia svoje družstvá do 10.11.2017 (piatok) v kabinete TaŠV – Mgr. Igor Blaško.

      Časový harmonogram športovej súťaže bude zverejnený na nástenke v blízkosti športovej haly gymnázia.

      Športová aktivita je realizovaná s podporou Žilinského samosprávneho kraja.

    • Volejbal
     • Volejbal

     • V školskom roku 2017/2018 Gymnázium P. O. Hviezdoslava realizuje športové volejbalové aktivity s finančnou podporou Žilinského samosprávneho kraja, na základe schváleného grantového programu odboru školstva a športu s názvom „Vráťme šport do škôl “. Za získané finančné prostriedky boli zakúpené kvalitné volejbalové lopty značky Mikasa, nakoľko využívanie kvalitného športového materiálu zvyšuje motiváciu k tejto športovej hre a prispieva tak k rastu volejbalovej výkonnosti žiakov. Zakúpené volejbalové lopty sú využívané v rámci záujmovej činnosti - 2 záujmové volejbalové útvary s celkovým počtom žiakov 38, ktoré sa uskutočňujú v dňoch pondelok a streda v čase od 14.30 hod. do 16.30 hod. v športovej hale školy. Žiaci sa na nich učia demonštrovať techniku herných činností jednotlivca, vytvárajú si vlastnú pohybovú identitu a upevňujú zdravie.V mesiacoch november až december 2017 plánujeme organizáciu volejbalového turnaja 3 – členných  družstiev, na ktorej si môžu účastníci turnaja overiť nadobudnuté volejbalové zručnosti v praxi.

     • Výchovný poradca

     • SCIO testovanie – informácie pre maturantov

    • Vychádzka po okolí  Dolného Kubína
     • Vychádzka po okolí  Dolného Kubína

     • Slnečnú nedeľu 15.10.2017 využili turisti z krúžku „Poznávame Oravu“ na vychádzku po krásnom okolí nášho mesta. Prešli sme z Baniska cez Tupú a Ostrú skalu, Srňacie, sv. Vendelína a Krnáče na Brezovec – cca 14 km. Strávili sme príjemné chvíľky vo farebnej jesennej prírode, porozprávali sme sa, zasmiali aj zaspievali.... a dúfame, že nabudúce nás bude viac....

    • Fyzikálny Náboj
     • Fyzikálny Náboj

     • V piatok 20. októbra 2017 sa Michal Hečko, Patrik Knaperek, Dávid Kubek, Dávid Lacko a Peter Močáry zo septimy zúčastnili celoslovenskej súťaže v riešení neštandardných úloh Fyzikálny Náboj. Chlapci sa potrápili s naozaj náročnými úlohami a v konkurencii 55 škôl skončili približne v strede súťažného poľa. Na takúto súťaž posielajú všetky gymnáziá svojich najlepších fyzikov a my sa tešíme, že žiaci z našej školy s nimi dokážu držať krok! 

    • PASCH Klick
     • PASCH Klick

     • S projektom PASCH sme sa opäť zúčastnili pracovného stretnutia v Berlíne. Organizátori mali pre nás pripravený bohatý program plný práce, nemčiny a poznávacích výletov. Celý deň sme mali nabitý zaujímavými prednáškami so zameraním na písanie článkov, tvorbu správnych nadpisov, fotenie,... a večierkom sme mali obvykle spoločný zábavný program.  Popri tomto sme poznávali aj Berlín, či už pamiatky, pozoruhodné miesta, ale bol čas aj na nákupy. Počiatočnú únavu postupne prekryla úžasná atmosféra a ostatní účastníci, s ktorými sme si super porozumeli. O zábavu taktiež núdza nebola,...

    • Minulosť naživo
     • Minulosť naživo

     • Dňa 17.10.2017 si žiaci I.A a I.C mohli vyskúšať, ako sa študovalo ich rovesníkom v dávnych časoch. Navštívili historickú školu v Španej Doline a nielenže si vyskúšali písanie na tabuľky či pierkami, ale dozvedeli sa veľa aj o živote baníkov v tejto malebnej dedinke. Vyučovanie bolo spojené s prechádzkou po štôlňach a haldách, kde si káždý mohol nájsť cenný malachit, návštevou baníckeho orloja a chutným obedom. Počasie nám prialo a tak sme si mohli vychutnať toto netradičné vyučovanie naplno.

     • Oznam

     • Vážení rodičia, srdečne Vás pozývame na plenárne a triedne rodičovské združenie, ktoré sa bude konať dňa 19.10.2017 o 16.00hod v športovej hale.

    • Deň jazykov
     • Deň jazykov

     • Tohtoročný Deň jazykov je za nami a veríme, že ste si ho všetci užili. Bolo úžasné za necelé dve hodiny precestovať Európu a v niektorých triedach sa bolo treba uštipnúť, aby sme uverili, že sme stále na slovenskej pôde a nie priamo v tej krajine. Ďakujeme všetkým zúčastneným a pripájame záverečnú tabuľku hodnotiacej komisie. Blahoželáme a tešíme sa na budúci rok!

    • Európsky veľtrh pomaturitného štúdia Gaudeamus 2017
     • Európsky veľtrh pomaturitného štúdia Gaudeamus 2017

     • V stredu 27.9.2017 sa 98 žiakov našej školy zúčastnilo veľtrhu vysokých škôl  v priestoroch Agrokomplexu v Nitre. Mali možnosť získať informácie o školách nielen na Slovensku, ale aj z Čiech, Veľkej Británie, Dánska, Francúzska a iných krajín, porozprávať sa s vyučujúcimi, so študentami a získať cenné informácie dôležité pre ich voľbu povolania. Informačné letáky o každej škole, ktorá sa zúčastnila na veľtrhu, vám poskytne výchovná poradkyňa Mgr. Ľubica Koumbová.
       
     • PRIPRAVUJEME DEŇ JAZYKOV

     • V piatok 29.9. 2017, pri príležitosti Európskeho dňa jazykov, prebehne na našej škole podujatie "Z krajiny do krajiny". Každá trieda si už vyžrebovala jeden z členských štátov EÚ a v piatok bude mať 60 minút na to, aby svoju učebňu premenili na územie tohto štátu, ktorý budeme my ostatní môcť takouto netradičnou formou cestovania navštíviť. Už sa tešíme, že lepšie spoznáme najmä tie vzdialenejšie a menej známe krajiny EÚ a oceníme kreativitu jednotlivých tried pri ich prezentácii. A nezabudnite zbierať pečiatky do svojich "pasov"! Každý, kto získa aspoň sedem pečiatok, bude zaradený do žrebovania o cenu, ktorú venuje pán riaditeľ! 

    • Honeywell
     • Honeywell

     • Každoročne spoločnosť Honeywell organizuje týždenný zážitkovo-vzdelávací pobyt pre učiteľov matematiky a prírodovedných predmetov. Tento rok sa do projektu Educators at Space Academy zapojilo aj gymnázium P.O.Hviezdoslava v Dolnom Kubíne zastúpení RNDr. Petrom Strežom. Medzinárodný tréningový program pre pedagógov sa konal vo vesmírnej akadémii, vo vzdelávacom strediska NASA v Huntsville, Alabama USA. Viac ako dvesto učiteľov z celého sveta sa zúčastnilo aktivít, seminárov a experimentov. Mohli si vyskúšať simuláciu misie na Mars, chôdzu na mesiaci a tréning, ktorým prechádzajú kozmonauti. Cieľom akadémie bolo inšpirovať učiteľov k ďalšej práci s mládežou v oblasti technológii, vedy a výskumu. Nemenej dôležitým prvkom bola aj výmena skúseností, nápadov a praktických pokusov. Rozhovor TVDK

      Do galérie Honeywell boli pridané fotografie.

    • Týždeň chutí
     • Týždeň chutí

     • V dňoch 19.-23.6. 2017 prebiehal na našej škole Týždeň chutí, ktorý pripravili francúzštinári zo Septimy (N. Jaššová, N. Kováčiková, M. Karasová, A. Nemček,
      N. Vicáňová a V. Žofaj). Počas celého týždňa cez veľkú prestávku na školskom dvore odprezentovali postupne rôzne chute – sladkú, slanú, kyslú, horkú a ostrú – prostredníctvom malej ochutnávky zdravých i menej zdravých jedál...

     • Výchovný poradca

     • POZOR! NOVINKA!

      MV SR otvára v šk.r. 2017/2018 dvojročné pomaturitné kvalifikačné štúdium v odbore bezpečnostná služba - základná policajná príprava v Pezinku a v Košiciach. Termín podania prihlášok je do 31.7.2017. Viac info na https://www.minv.sk/

    • Učíme sa cudzie jazyky
     • Učíme sa cudzie jazyky

     • Chcete byť takí dobrí ako my? Aké tipy majú pre vás žiaci zo Sexty? Kliknite a zistite viac! 

    • Plníme si sny s KLICK-om
     • Plníme si sny s KLICK-om

     • Ako sme sa písaním dostali až do Berlína ...

     • Fyzika

     • Na stránku predmetovej komisie Fyzika sme pridali zaujímavý článok, názor  bývalého učiteľa fyziky a chémie na Gymnáziu P. O. Hviezdoslava v Dolnom Kubíne Mgr. Petra Kozáčika na vznik a vývoj vesmíru:

      Opis dynamiky pohybu satelitov okolo centrálneho a rotujúceho telesa cez druhú vetu impulzovú a 1. Keplerov zákon

  • Kontakty

   • Gymnázium P. O. Hviezdoslava Dolný Kubín
   • skola@gympoh.edu.sk
   • jurikova@gympoh.edu.sk
   • 043/5864785
   • Hviezdoslavovo námestie 18, 026 24 Dolný Kubín
   • 00160571
   • 2020565162
 • Fotogaléria

  • Majstrovstvá Slovenska v armwrestlingu
  • ARMWRESTLING
  • Týždeň vedy a techniky
  • Bažantský večierok 2019
  • Veľtrh VŠ Gaudeamus 2019
  • Burza stredných škôl
  • BAŽANTSKÝ VEČIEROK
  • Kampaň k problematike obchodovania s ľuďmi
  • Cezpoľný beh
  • MODRÝ GOMBÍK
  • Koncoročné potulky tatranskou prírodou s II. B (vodopád Skok, Predné Solisko)
  • Slovenský Raj