• 14th InternationalParticlePhysicsMasterclasses 2018
     • 14th InternationalParticlePhysicsMasterclasses 2018

     • Dňa 15. februára sme sa zúčastnili 14th InternationalParticlePhysicsMasterclasses 2018, ktorý sa uskutočnil na Žilinskej univerzite.

      Náš tím pozostával zo 4 žiakov septimy (Dávid Lacko, Dávid Kubek, Peter Močáry, Michal Hečko) a 2 žiačok štvrtého ročníka (Katarína Studeničová, Michaela Mesárošová).

      Táto akcia, zameraná na popularizáciu časticovej fyziky, nám prostredníctvom pútavých a zrozumiteľných prednášok umožnila nahliadnuť do sveta modernej fyziky a metód poznávania častíc, ktoré nie sú viditeľné ani tým najvýkonnejším mikroskopom. Zistili sme ako funguje urýchľovač v CERNe, alebo ako fyzici našli Higgsovbozón, taktiež sme sa dozvedeli o gravitačných vlnách a ako ich zaznamenávajú a merajú. Sami sme mali možnosť vyskúšať si vyhodnotiť údaje pochádzajúce z Veľkého hadrónového urýchľovača v laboratóriách katedry fyziky.

      Po úspešnom počítačovom cvičení sme porovnali naše výsledky s výsledkami zahraničných študentov(z Maroka, Ruska a Nórska) prostredníctvom videokonferencie, ktorej  účastníkmi neboli len študenti, ale aj vedci pracujúci priamo v CERNe.

      Na záver sme otestovali naše vedomosti krátkym testom, v ktorom niektorí z nás dosiahli maximálny počet bodov. Sme hrdí (vďační za) na to, že sme mohli byť súčasťou týchto zaujímavých aktivít.

    • Netradičná hodina geografie
     • Netradičná hodina geografie

     • Dňa 6.3.2018 sa na našej škole  uskutočnila  netradičná zážitková hodina geografie prezentovaná žiačkou triedy Sexta - Andreou Fedorovou, ktorá na základe 3 týždňových prežitých skúseností  a poznatkov z Mongolska oboznámila žiakov 2.C a sexty s krásami a jedinečnosťou tohto regiónu . Jedinečným spôsobom nám priblížila  kultúru, zvyky a  tradície Mongolského obyvateľstva a prírodné danosti  regiónu východnej Ázie.

    • Prednáška z astronómie
     • Prednáška z astronómie

     •  

      Dňa 28.2.2018 sme sa my - 10 vybraných žiakov zo sekundy zúčastnili prednášky z astronómie. Prednáška bola rozdelená na 3 časti:

      • Prvú časť prezentoval  RNDr. Miroslav Znášik, ktorý hovoril o témach ako: klesajúca slnečná aktivita, planéty - Merkúr, Venuša, Mars, Jupiter, Saturn, Urán a Neptún a dátumy ich viditeľnosti,  Mesiac - jeho splny a zatmenia v roku 2018, meteorické roje a kométy                       ( 69 komét a 4 roje v 2018)
      • Druhú časť prezentoval pán riaditeľ nášho gymnázia RNDr. Peter Strežo, ktorý rozprával o programe Educators and space academy, ktorého sa zúčastnil a bol  vybratý do Space campu v Texase. Ukazoval fotky a videá z campu a povedal aj pár zážitkov.
      • Tretiu časť taktiež prezentoval  RNDr. Miroslav Znášik ale táto časť bola viac zameraná na súradnice, elipsoidy, obvod a sploštenie Zeme.
    • Basketbal
     • Basketbal

     • Dňa 27.2.2018 sa v hale gymnázia P.O.H. v Dolnom Kubíne uskutočnilo okresné kolo v basketbale študentov stredných škôl.

      Turnaja sa zúčastnili tri školy naše gymnázium P.O.H. , Cirkevné spojené gymnázium DK  a Obchodná akadémia DK.

      Napriek tomu, že naši študenti podali dobrý výkon, skončili na druhom mieste a o jeden bod prehrali s neskorším víťazom okresného kola, Cirkevné spojené gymnázium DK.

      Chcem sa poďakovať všetkým zúčastneným študentom za vzornú reprezentáciu školy a verím, že budúci rok určite vyhráme.

      Mgr. Dana Máliková

     • Hviezdoslavov Kubín

     • Aj tento školský rok sa stretli nadšenci prednesu umeleckého slova pod názvom Hviezdoslavov Kubín. Potešilo nás veľké množstvo účastníkov a rôznorodosť literárnych textov. Srdečne blahoželáme víťazkám v druhej kategórii a to: M. Chrenovej a K. Ščerbíkovej z prímy, v štvrtej kategórii J. Šimekovej z kvinty a L. Mastrákovej z II.B, ktoré nás budú reprezentovať v okresnom kole. Ďakujeme všetkým zúčastneným.

    • Svet médií
     • Svet médií

     • Dňa 27. februára 2018 sa žiaci našej školy už po štvrtýkrát zúčastnili mimoriadne obľúbeného podujatia „Svet médií“. Počas 90 minút nás renomovaný filmový kritik a šéfredaktor portálu Kinema.sk Mgr. Peter Konečný previedol svetovou filmovou tvorbou posledného desaťročia, svetom počítačových hier a reklamy a ukázal nám, že čas strávený s médiami nemusí byť stratený, ak si vyberieme ten správny mediálny obsah. Naopak, médiá môžu pomôcť formovať  naše postoje a prehĺbiť náš záujem o dianie v spoločnosti, ktorá je v súčasnosti konfrontovaná s mnohými problémami týkajúcich sa každého z nás.

    • Ruský jazyk
     • Ruský jazyk

     • Miroslav Cingel, žiak 3.B získal ocenenie za účasť v kvíze o histórii ruského a slovenského národa pri príležitosti 25. výročia diplomatických vzťahov medzi Ruskom a Slovenskom. Kvíz organizovalo Veľvyslanectvo Ruskej federácie na Slovensku.

     • Prednes nemeckej poézie a prózy

     • Dňa 12.februára 2018 sa konalo školské podujatie v prednese nemeckej poézie a prózy. Na 1. mieste sa umiestnila Dominika Teličáková z 3. C triedy, na druhom mieste Filip Lopeň z 3. B triedy a na 3. mieste Barbora Šuttová z 1. A triedy. Všetkým ďakujeme za účasť a tešíme sa s víťazmi.

     • Samuel Šagát vybojoval na Zimnej Gymnaziáde vo Francúzsku striebornú medailu.

     • Medzinárodné školské majstrovstvá v zimných športoch - ZIMNÁ GYMNAZIÁDA vo Francúzsku - Grenoble, 5. -10. február 2018. Samuel Šagát - disciplína - snowboardcross 2. miesto . Gratulujeme.

     • Divadelné predstavenie - Oliver Twist

     • 5. februára študenti 1.A, 2.B, 2.C, KVINTY A SEPTIMY navštívili mesto Žilina. V Dome odborov uvádzali divadelné spracovanie románu Oliver Twist, ktorého autorom je Charles Dickens. Toto klasické dielo britského realizmu spracovalo TNT Theatre Britain, ktoré ponúka predstavenia v anglickom jazyku v podaní britských hercov. Diváci boli vtiahnutí do príbehu mladého hrdinu, ktorý zažíva dramatické zvraty od pobytu v sirotinci, života medzi londýnskymi vreckovými zlodejmi až po zakotvenie v bohatej rodine.

     • Projekt - Educate Slovakia

     • Počas posledného januárového týždňa absolvovali vybrané triedy hodiny anglického jazyka pod vedením študentiek z Indonézie a Turecka. Prostredníctvom interaktívnych prednášok sa študenti mali možnosť dozvedieť o rodných krajinách lektoriek mnoho zaujímavých informácií, dokonca ochutnať sladkosť ich cukríkov. Súčasťou programu bolo aj upevňovanie tímovej spolupráce v skupinách. Prediskutovali rôzne problémy vo svete a u nás. Nejeden študent využil príležitosť opýtať sa otázku, či vyjadriť svoj názor. Pomocou neformálneho vzdelávania si mali možnosť precvičiť svoju angličtinu. Snahou projektu je aj budovať medzinárodné povedomie a globálne zmýšľanie mladej generácie prostredníctvom rôznych aktivít a workshopov.

     • Po španielsky so Španielmi

     • Už od novembra každý pondelok a utorok po vyučovaní prechádzajú bránami našej školy Maria a Jorge.  Sú to dvaja mladí dobrovoľníci zo Španielska, ktorí pôsobia v našom meste vďaka činnosti neziskovej organizácie Mladiinfo Slovensko. Po úvodných hodinách, kedy prezentovali svoju krajinu, zvyky a tradície, vzbudili záujem u našich študentov učiť sa po španielsky. Odvtedy sa naučili nejedno slovko, či frázu hravou a zábavnou formou a hlavne bez testov a známkovania. Ktokoľvek sa môže pridať, a tak využiť jedinečnú príležitosť.

     • Olympiáda v anglickom a nemeckom jazyku

     • 17. januára sa na našom gymnáziu ukutočnilo okresné kolo olympiády v anglickom jazyku a medzi víťazmi sú aj žiaci našej školy Tania Faglicová v kategórii 2A a Andrej Záchel v kategórii 2B. Víťazkou vo svojej kategórii (1A) je aj Laura Števonková.

      O deň neskôr, teda 18. januára prebehla aj olympiáda v nemeckom jazyku, a aj tentokrát stáli na stupienkoch víťazov naši žiaci:Timea Trnkócyová v kategórii1A, Juliana Kapinová v kategórii 2A a Martin Ošťadnický v kategórii 2B. Všetkým srdečne blahoželáme a prajeme veľa úspechov na krajských kolách. 

     • Školský pohár v snowbordingu 1. kolo - Jasná 10.1. 2018

     • Žiaci našej školy sa zúčastnili 10. januára 2018 školskej snowboardovej ligy v Jasnej v disciplínach snowboardcross a slalom.

      Umiestnenie:

      - slalom: 1. miesto Samuel Šagát, 7. miesto Matúš Gogolák

      - snowboardcross: 1. miesto Samuel Šagát, 6. miesto Matúš Gogolák

      Samuel Šagát žiak III.A triedy sa výbornými výsledkami počas celej sezóny nominoval na ZIMNÚ GYMNAZIÁDU vo Francúzsku 5. - 10. februára 2018. Gratulujeme :)

     • Exkurzia v Brne

     • Tri dni pred Štedrým dňom - 21.12.2017 sme  my, žiaci I.B a III.C nasadli do autobusu. Po dlhej ceste sme konečne vstúpili do vianočnej atmosféry mesta Brno. Náš výlet sme zahájili návštevou Anthroposu, kde sme spoznali vývojovú líniu človeka a obohatili si naše vedomosti z oblasti histórie a biológie. O  výklad histórie Brna sa postaral pán profesor Chren. Obohatil ho o vtipné vsuvky a rôzne zaujímavosti. I keď počasie bolo sychravé, nebránilo nám to užiť si sviatočnú atmosféru, ktorá nám bola ponúkaná z každej strany.

     • VIANOČNÝ VEČIEROK

     • Dňa 22.12.2017 sa na našej škole uskutočnil Vianočný večierok, ktorý tentokrát zorganizovali žiaci SEXTY. V predvianočnej nálade sa telocvičňou nášho gymnázia niesli tóny vianočných piesní v podaní kresťanského speváckeho súboru Mládežnícky zbor Dolný Kubín. Priblížili sme si tradičné slovenské zvyky, žiaci sa pri jednotlivých stanovištiach mohli zapojiť do workshopov , kde si vyskúšali svoju vianočnú kreativitu.                Mohli sa občerstviť vianočným pečivom, podávali sa wafle a ovocný punč. Celá vianočná atmosféra vyvrcholila zábavou plnou najrozličnejších súťaží a tancov, ktoré spojili nielen žiakov, ale aj učiteľov. Bola aj tombola. Na takúto veľmi vydarenú akciu sa tešíme už aj o rok a všetkým ľuďom dobrej vôle prajeme krásne a požehnané prežitie vianočných sviatkov.

     • Britské Vianoce

     • V stredu 20.12.2017 bilingválna trieda I.A pripravila celodenný program pre vybrané triedy, aby sa spoločne oboznámili s britskými Vianocami. S pomocou lektora sa naučili, ako vyrábať "crackers", pozreli si "Vianočnú koledu" od Ch. Dickensa, zatancovali, ochutnali, ako chutia tie pravé britské vianočné dobroty a na záver si samozrejme rozbalili darčeky pri kozube.
      Ďakujeme všetkým zúčastneným za to, že navodili krásnu vianočnú atmosféru a poodhalili nám britské tradície viažúce sa k týmto krásnym sviatkom

     • Exkurzia v Budapešti

     • Dňa 15.12.2017 sa triedy SEXTA a SEPTIMA zúčastnili dejepisnej exkurzie v Budapešti, kde navštívili na Budínskom hrade Maďarskú národnú galériu s jej prekrásnymi zbierkami, Baziliku sv. Štefana, prešli sa po najznámejšom Budapeštianskom Széchenyiho reťazovom moste a na záver si vychutnali vianočnú atmosféru Budapešti na Vörösmartyho námestí. Aj keď im počasie moc neprialo (v jednom kuse pršalo), výlet si poriadne užili.

  • Kontakty

   • Gymnázium P. O. Hviezdoslava Dolný Kubín
   • skola@gympoh.edu.sk
   • jurikova@gympoh.edu.sk
   • 043/5864785
   • Hviezdoslavovo námestie 18, 026 24 Dolný Kubín
   • 00160571
   • 2020565162
 • Fotogaléria

  • Projekt „Školy: partneri budúcnosti“ (PASCH)
  • Majstrovstvá Slovenska v armwrestlingu
  • ARMWRESTLING
  • Týždeň vedy a techniky
  • Bažantský večierok 2019
  • Veľtrh VŠ Gaudeamus 2019
  • Burza stredných škôl
  • BAŽANTSKÝ VEČIEROK
  • Kampaň k problematike obchodovania s ľuďmi
  • Cezpoľný beh
  • MODRÝ GOMBÍK
  • Koncoročné potulky tatranskou prírodou s II. B (vodopád Skok, Predné Solisko)