• Informatika - súťaže

     • Aj v školskom roku 2017/2018 sa žiaci našej školy zapojili do viacerých informatických súťaží. Michal Hečko, Dávid Kubek, Patrik Knaperek, Dávid Lacko a Peter Močáry zo septimy nás úspešne reprezentovali v programátorskej súťaži Zenit, navyše sú riešiteľmi Korešpondenčného seminára z programovania. 

      Vynikajúci úspech dosiahla Ivanka Jonáková z kvarty: v súťaži iBobor získala plný počet bodov a zaradila sa medzi víťazov kategórie Kadet!! Pochvala však patrí všetkým úspešným riešiteľom obľúbenej súťaže iBobor, ich mená a informácie o ďalších súťažiach nájdete na stránkach predmetu informatika.

     • Kurz ochrany života a zdravia

     • Žiaci prímy, sekundy a tercie sa v pondelok 20. 11. 2017 zúčastnili Kurzu ochrany života a zdravia. Vo svojich triedach absolvovali prednášku o tom, ako reagovať v prípade mimoriadnej situácie a boli oboznámení s evakuáciou školy. Po presunutí do športovej haly ich čakala prednáška z civilnej ochrany. Nasledovali ukážky zo zdravotnej prípravy, o ktoré sa postarali žiačky našej sexty – Ester Hudecová, Janka Zápotočná a Simona Kúdelčíková. Prvýkrát medzi nás zavítal preventista z mestskej polície Mgr. Dušan Medzihradský, ktorý sa postaral o prednášku o slušnom správaní sa v meste, nechýbali praktické ukážky nasadzovania pút a, samozrejme, zážitok z držania strelnej zbrane. Na záver si jednotlivé ročníky zmerali svoje sily v športových súťažiach.

     • Florbal

     • Dejiskom konania okresného kola študentov stredných škôl bola Obchodná akadémia v Dolnom Kubíne. Ako obhajcovia prvenstva z minulého roka sme išli na turnaj z najvyššími očakávaniami. Chlapci podali odhodlaný a bojovný výkon, čo prinieslo vytúžené ovocie a zaslúžene sa tešili z víťazstva. Turnajom prešli bez jedinej prehry. Vybojovali si tak účasť v kvalifikácii na krajské kolo, ktoré sa konalo v Tvrdošíne, kde sme po dobrom výkone obsadili druhé, nepostupové miesto. Poďakovanie patrí všetkým, ktorí reprezentovali našu školu (viď foto).

    • Knižnica
     • Knižnica

     • Čítam, čítaš, čítame....

      Pozitívny vplyv čítania na učenie sa je známy každému študentovi.  A tak sme sa doň pustili s vervou. Vybrali sme sa do Oravskej knižnice A.  Habovštiaka,  kde nás ochotná pani pracovníčka knižnice oboznámila s jednotlivými oddeleniami a so službami,  ktoré poskytuje knižnica pre čitateľov. Vysvetlila nám princíp medzinárodného desatinného triedenia kníh,  požičiavanie kníh medzi jednotlivými knižnicami,  predstavila nám knižné novinky . Nakoľko sme prváci a máme radi literatúru,  využili sme možnosť zadarmo sa zaregistrovať na tento školský rok a hneď sme si vypožičali knihy z oddelenia beletrie,  aby sme čítaním potešili nielen seba,  ale aj našich pedagógov.

     • Višňový sad

     • Návšteva divadelného predstavenia Višňový sad

      Piatky – každý sa teší na víkend, nikoho nič v škole a práci nebaví, všetci sú vyčerpaní. Skrátka nechuť ku všetkému. Piatok 10. 11. 2017 však pre III.C bol úplne iný. Deň sme si spríjemnili divadelným predstavením Višňový sad v Slovenskom komornom divadle v Martine.

      V tragikomédii Višňový sad na seba narážajú dva svety, minulosť a súčasnosť, ktoré bojujú o budúcnosť. Režisér Roman Polák nás hrou voviedol do časov ruskej klasiky, kde pozorujeme rozpad šľachtických sídiel, teda problém s veľkým spoločenským i historickým významom. Množstvo nečakaných zápletiek nakoniec do seba zapadne a vytvorí strhujúci záver.Ku komédii neodmysliteľne patrí smiech, o ktorý bolo postarané počas celého trojhodinového hereckého výkonu. Divadelná hra Višňový sad ponúka jeden z obrazov dnešnej spoločnosti, v ktorom žijeme žiaľ aj my.

      Anton Pavlovič Čechov povedal: „Keď miluješ, objavuješ v sebe toľké bohatstvo, toľkú nehu a toľko citu, až je ti na neuverenie, že si schopný toľkej lásky.“

                                              Filip Povala, žiak III. C

     • OZNAM

     • Od 13.11.2017 bude v športovej hale Gymnázia P. O. Hviezdoslava prebiehať volejbalová súťaž 3-členných družstiev. Kapitáni jednotlivých družstiev prihlásia svoje družstvá do 10.11.2017 (piatok) v kabinete TaŠV – Mgr. Igor Blaško.

      Časový harmonogram športovej súťaže bude zverejnený na nástenke v blízkosti športovej haly gymnázia.

      Športová aktivita je realizovaná s podporou Žilinského samosprávneho kraja.

    • Volejbal
     • Volejbal

     • V školskom roku 2017/2018 Gymnázium P. O. Hviezdoslava realizuje športové volejbalové aktivity s finančnou podporou Žilinského samosprávneho kraja, na základe schváleného grantového programu odboru školstva a športu s názvom „Vráťme šport do škôl “. Za získané finančné prostriedky boli zakúpené kvalitné volejbalové lopty značky Mikasa, nakoľko využívanie kvalitného športového materiálu zvyšuje motiváciu k tejto športovej hre a prispieva tak k rastu volejbalovej výkonnosti žiakov. Zakúpené volejbalové lopty sú využívané v rámci záujmovej činnosti - 2 záujmové volejbalové útvary s celkovým počtom žiakov 38, ktoré sa uskutočňujú v dňoch pondelok a streda v čase od 14.30 hod. do 16.30 hod. v športovej hale školy. Žiaci sa na nich učia demonštrovať techniku herných činností jednotlivca, vytvárajú si vlastnú pohybovú identitu a upevňujú zdravie.V mesiacoch november až december 2017 plánujeme organizáciu volejbalového turnaja 3 – členných  družstiev, na ktorej si môžu účastníci turnaja overiť nadobudnuté volejbalové zručnosti v praxi.

     • Výchovný poradca

     • SCIO testovanie – informácie pre maturantov

    • Vychádzka po okolí  Dolného Kubína
     • Vychádzka po okolí  Dolného Kubína

     • Slnečnú nedeľu 15.10.2017 využili turisti z krúžku „Poznávame Oravu“ na vychádzku po krásnom okolí nášho mesta. Prešli sme z Baniska cez Tupú a Ostrú skalu, Srňacie, sv. Vendelína a Krnáče na Brezovec – cca 14 km. Strávili sme príjemné chvíľky vo farebnej jesennej prírode, porozprávali sme sa, zasmiali aj zaspievali.... a dúfame, že nabudúce nás bude viac....

    • Fyzikálny Náboj
     • Fyzikálny Náboj

     • V piatok 20. októbra 2017 sa Michal Hečko, Patrik Knaperek, Dávid Kubek, Dávid Lacko a Peter Močáry zo septimy zúčastnili celoslovenskej súťaže v riešení neštandardných úloh Fyzikálny Náboj. Chlapci sa potrápili s naozaj náročnými úlohami a v konkurencii 55 škôl skončili približne v strede súťažného poľa. Na takúto súťaž posielajú všetky gymnáziá svojich najlepších fyzikov a my sa tešíme, že žiaci z našej školy s nimi dokážu držať krok! 

    • PASCH Klick
     • PASCH Klick

     • S projektom PASCH sme sa opäť zúčastnili pracovného stretnutia v Berlíne. Organizátori mali pre nás pripravený bohatý program plný práce, nemčiny a poznávacích výletov. Celý deň sme mali nabitý zaujímavými prednáškami so zameraním na písanie článkov, tvorbu správnych nadpisov, fotenie,... a večierkom sme mali obvykle spoločný zábavný program.  Popri tomto sme poznávali aj Berlín, či už pamiatky, pozoruhodné miesta, ale bol čas aj na nákupy. Počiatočnú únavu postupne prekryla úžasná atmosféra a ostatní účastníci, s ktorými sme si super porozumeli. O zábavu taktiež núdza nebola,...

    • Minulosť naživo
     • Minulosť naživo

     • Dňa 17.10.2017 si žiaci I.A a I.C mohli vyskúšať, ako sa študovalo ich rovesníkom v dávnych časoch. Navštívili historickú školu v Španej Doline a nielenže si vyskúšali písanie na tabuľky či pierkami, ale dozvedeli sa veľa aj o živote baníkov v tejto malebnej dedinke. Vyučovanie bolo spojené s prechádzkou po štôlňach a haldách, kde si káždý mohol nájsť cenný malachit, návštevou baníckeho orloja a chutným obedom. Počasie nám prialo a tak sme si mohli vychutnať toto netradičné vyučovanie naplno.

     • Oznam

     • Vážení rodičia, srdečne Vás pozývame na plenárne a triedne rodičovské združenie, ktoré sa bude konať dňa 19.10.2017 o 16.00hod v športovej hale.

    • Deň jazykov
     • Deň jazykov

     • Tohtoročný Deň jazykov je za nami a veríme, že ste si ho všetci užili. Bolo úžasné za necelé dve hodiny precestovať Európu a v niektorých triedach sa bolo treba uštipnúť, aby sme uverili, že sme stále na slovenskej pôde a nie priamo v tej krajine. Ďakujeme všetkým zúčastneným a pripájame záverečnú tabuľku hodnotiacej komisie. Blahoželáme a tešíme sa na budúci rok!

    • Európsky veľtrh pomaturitného štúdia Gaudeamus 2017
     • Európsky veľtrh pomaturitného štúdia Gaudeamus 2017

     • V stredu 27.9.2017 sa 98 žiakov našej školy zúčastnilo veľtrhu vysokých škôl  v priestoroch Agrokomplexu v Nitre. Mali možnosť získať informácie o školách nielen na Slovensku, ale aj z Čiech, Veľkej Británie, Dánska, Francúzska a iných krajín, porozprávať sa s vyučujúcimi, so študentami a získať cenné informácie dôležité pre ich voľbu povolania. Informačné letáky o každej škole, ktorá sa zúčastnila na veľtrhu, vám poskytne výchovná poradkyňa Mgr. Ľubica Koumbová.
       
     • PRIPRAVUJEME DEŇ JAZYKOV

     • V piatok 29.9. 2017, pri príležitosti Európskeho dňa jazykov, prebehne na našej škole podujatie "Z krajiny do krajiny". Každá trieda si už vyžrebovala jeden z členských štátov EÚ a v piatok bude mať 60 minút na to, aby svoju učebňu premenili na územie tohto štátu, ktorý budeme my ostatní môcť takouto netradičnou formou cestovania navštíviť. Už sa tešíme, že lepšie spoznáme najmä tie vzdialenejšie a menej známe krajiny EÚ a oceníme kreativitu jednotlivých tried pri ich prezentácii. A nezabudnite zbierať pečiatky do svojich "pasov"! Každý, kto získa aspoň sedem pečiatok, bude zaradený do žrebovania o cenu, ktorú venuje pán riaditeľ! 

    • Honeywell
     • Honeywell

     • Každoročne spoločnosť Honeywell organizuje týždenný zážitkovo-vzdelávací pobyt pre učiteľov matematiky a prírodovedných predmetov. Tento rok sa do projektu Educators at Space Academy zapojilo aj gymnázium P.O.Hviezdoslava v Dolnom Kubíne zastúpení RNDr. Petrom Strežom. Medzinárodný tréningový program pre pedagógov sa konal vo vesmírnej akadémii, vo vzdelávacom strediska NASA v Huntsville, Alabama USA. Viac ako dvesto učiteľov z celého sveta sa zúčastnilo aktivít, seminárov a experimentov. Mohli si vyskúšať simuláciu misie na Mars, chôdzu na mesiaci a tréning, ktorým prechádzajú kozmonauti. Cieľom akadémie bolo inšpirovať učiteľov k ďalšej práci s mládežou v oblasti technológii, vedy a výskumu. Nemenej dôležitým prvkom bola aj výmena skúseností, nápadov a praktických pokusov. Rozhovor TVDK

      Do galérie Honeywell boli pridané fotografie.

    • Týždeň chutí
     • Týždeň chutí

     • V dňoch 19.-23.6. 2017 prebiehal na našej škole Týždeň chutí, ktorý pripravili francúzštinári zo Septimy (N. Jaššová, N. Kováčiková, M. Karasová, A. Nemček,
      N. Vicáňová a V. Žofaj). Počas celého týždňa cez veľkú prestávku na školskom dvore odprezentovali postupne rôzne chute – sladkú, slanú, kyslú, horkú a ostrú – prostredníctvom malej ochutnávky zdravých i menej zdravých jedál...

  • Kontakty

   • Gymnázium P. O. Hviezdoslava Dolný Kubín
   • skola@gympoh.edu.sk
   • jurikova@gympoh.edu.sk
   • 043/5864785
   • Hviezdoslavovo námestie 18, 026 24 Dolný Kubín
   • 00160571
   • 2020565162
 • Fotogaléria

  • Kampaň k problematike obchodovania s ľuďmi
  • Cezpoľný beh
  • MODRÝ GOMBÍK
  • Koncoročné potulky tatranskou prírodou s II. B (vodopád Skok, Predné Solisko)
  • Slovenský Raj
  • Hviezdoslavova paleta
  • Slovo v uliciach
  • Genetické modifikácie
  • Dejepisná exkurzia v Prahe
  • Geografická exkurzia
  • Koncert Alexandrovcov
  • UNICEF - Modrý gombík