• Projekt - Educate Slovakia

     • Počas posledného januárového týždňa absolvovali vybrané triedy hodiny anglického jazyka pod vedením študentiek z Indonézie a Turecka. Prostredníctvom interaktívnych prednášok sa študenti mali možnosť dozvedieť o rodných krajinách lektoriek mnoho zaujímavých informácií, dokonca ochutnať sladkosť ich cukríkov. Súčasťou programu bolo aj upevňovanie tímovej spolupráce v skupinách. Prediskutovali rôzne problémy vo svete a u nás. Nejeden študent využil príležitosť opýtať sa otázku, či vyjadriť svoj názor. Pomocou neformálneho vzdelávania si mali možnosť precvičiť svoju angličtinu. Snahou projektu je aj budovať medzinárodné povedomie a globálne zmýšľanie mladej generácie prostredníctvom rôznych aktivít a workshopov.

     • Po španielsky so Španielmi

     • Už od novembra každý pondelok a utorok po vyučovaní prechádzajú bránami našej školy Maria a Jorge.  Sú to dvaja mladí dobrovoľníci zo Španielska, ktorí pôsobia v našom meste vďaka činnosti neziskovej organizácie Mladiinfo Slovensko. Po úvodných hodinách, kedy prezentovali svoju krajinu, zvyky a tradície, vzbudili záujem u našich študentov učiť sa po španielsky. Odvtedy sa naučili nejedno slovko, či frázu hravou a zábavnou formou a hlavne bez testov a známkovania. Ktokoľvek sa môže pridať, a tak využiť jedinečnú príležitosť.

     • Olympiáda v anglickom a nemeckom jazyku

     • 17. januára sa na našom gymnáziu ukutočnilo okresné kolo olympiády v anglickom jazyku a medzi víťazmi sú aj žiaci našej školy Tania Faglicová v kategórii 2A a Andrej Záchel v kategórii 2B. Víťazkou vo svojej kategórii (1A) je aj Laura Števonková.

      O deň neskôr, teda 18. januára prebehla aj olympiáda v nemeckom jazyku, a aj tentokrát stáli na stupienkoch víťazov naši žiaci:Timea Trnkócyová v kategórii1A, Juliana Kapinová v kategórii 2A a Martin Ošťadnický v kategórii 2B. Všetkým srdečne blahoželáme a prajeme veľa úspechov na krajských kolách. 

     • Školský pohár v snowbordingu 1. kolo - Jasná 10.1. 2018

     • Žiaci našej školy sa zúčastnili 10. januára 2018 školskej snowboardovej ligy v Jasnej v disciplínach snowboardcross a slalom.

      Umiestnenie:

      - slalom: 1. miesto Samuel Šagát, 7. miesto Matúš Gogolák

      - snowboardcross: 1. miesto Samuel Šagát, 6. miesto Matúš Gogolák

      Samuel Šagát žiak III.A triedy sa výbornými výsledkami počas celej sezóny nominoval na ZIMNÚ GYMNAZIÁDU vo Francúzsku 5. - 10. februára 2018. Gratulujeme :)

     • Exkurzia v Brne

     • Tri dni pred Štedrým dňom - 21.12.2017 sme  my, žiaci I.B a III.C nasadli do autobusu. Po dlhej ceste sme konečne vstúpili do vianočnej atmosféry mesta Brno. Náš výlet sme zahájili návštevou Anthroposu, kde sme spoznali vývojovú líniu človeka a obohatili si naše vedomosti z oblasti histórie a biológie. O  výklad histórie Brna sa postaral pán profesor Chren. Obohatil ho o vtipné vsuvky a rôzne zaujímavosti. I keď počasie bolo sychravé, nebránilo nám to užiť si sviatočnú atmosféru, ktorá nám bola ponúkaná z každej strany.

     • VIANOČNÝ VEČIEROK

     • Dňa 22.12.2017 sa na našej škole uskutočnil Vianočný večierok, ktorý tentokrát zorganizovali žiaci SEXTY. V predvianočnej nálade sa telocvičňou nášho gymnázia niesli tóny vianočných piesní v podaní kresťanského speváckeho súboru Mládežnícky zbor Dolný Kubín. Priblížili sme si tradičné slovenské zvyky, žiaci sa pri jednotlivých stanovištiach mohli zapojiť do workshopov , kde si vyskúšali svoju vianočnú kreativitu.                Mohli sa občerstviť vianočným pečivom, podávali sa wafle a ovocný punč. Celá vianočná atmosféra vyvrcholila zábavou plnou najrozličnejších súťaží a tancov, ktoré spojili nielen žiakov, ale aj učiteľov. Bola aj tombola. Na takúto veľmi vydarenú akciu sa tešíme už aj o rok a všetkým ľuďom dobrej vôle prajeme krásne a požehnané prežitie vianočných sviatkov.

     • Britské Vianoce

     • V stredu 20.12.2017 bilingválna trieda I.A pripravila celodenný program pre vybrané triedy, aby sa spoločne oboznámili s britskými Vianocami. S pomocou lektora sa naučili, ako vyrábať "crackers", pozreli si "Vianočnú koledu" od Ch. Dickensa, zatancovali, ochutnali, ako chutia tie pravé britské vianočné dobroty a na záver si samozrejme rozbalili darčeky pri kozube.
      Ďakujeme všetkým zúčastneným za to, že navodili krásnu vianočnú atmosféru a poodhalili nám britské tradície viažúce sa k týmto krásnym sviatkom

     • Exkurzia v Budapešti

     • Dňa 15.12.2017 sa triedy SEXTA a SEPTIMA zúčastnili dejepisnej exkurzie v Budapešti, kde navštívili na Budínskom hrade Maďarskú národnú galériu s jej prekrásnymi zbierkami, Baziliku sv. Štefana, prešli sa po najznámejšom Budapeštianskom Széchenyiho reťazovom moste a na záver si vychutnali vianočnú atmosféru Budapešti na Vörösmartyho námestí. Aj keď im počasie moc neprialo (v jednom kuse pršalo), výlet si poriadne užili.

     • Pomoc a solidarita

     • Žiaci PRÍMY sa zapojili do projektu pomoci deťom, ktoré potrebujú našu podporu na liečbu, rehabilitácie a pod. Od septembra zbierajú v triede plastové vrchnáčiky pre Alexka a odovzdávajú ich v 101 drogérii na ul.Radlinského. Je ich potrebné veľké množstvo a tak prosíme, pomôžte aj vy.

     • Bažantský večierok

     • V piatok 1. 12. 2017 pripravili žiaci našej tercie bažantský večierok pre svojich menších kamarátov z prímy. Večierok sa niesol v duchu Last day. Program začal slávnostným príhovorom, po ktorom nám primania predstavili svoje spevácke zručnosti. Nasledovali hry, kde museli dokázať svoje zručnosti napr. v hre „múmia“ – žiaci mali vytvoriť dvojice a 1 z nich obväzoval druhého toaletným papierom, a aby to držalo, lepil to lepiacou páskou. Žiaci vytvorili naozaj pekné múmie. Ďalšou z hier bolo nosenie pingpongovej loptičky na čajových lyžičkách štafetovým systémom. Víťazné družstvo dostalo sladkú odmenu. Neobišla ich ani „špinavá“ hra, a to ponorenie tváre             do misky s múkou, v ktorej museli hľadať cukríky a zubami ich vybrať von. Za odmenu ich mohli zjesť. A ešte mnoho ďalších hier, v ktorých nám primania ukázali, že sú naozaj šikovní. Po celý čas sa   o hudbu a dobrú zábavu starali chalani z tercie. Po absolvovaní týchto hier, bola pre žiakov prímy nachystaná hlavná nočná hra – úlohou bolo prejsť niekoľko tried v budove školy a v každej z nich niečo vyriešiť, buď nejaký hlavolam alebo hádanku, poprípade niečo nájsť, samozrejme, všade bola tma a kde-tu sa objavilo nejaké to strašidlo     z tercieJ Verím, že sa všetci dobre zabávali a zažili pekný zážitok, na ktorý budú spomínať len v dobrom. Vaša tercia.

     • Školské kolo olympiády v nemeckom jazyku

     • Víťazmi 28. ročníka školského kola olympiády v nemeckom jazyku sú:                                   
      Timea Trnkócyová
      v kategórii 1A, Juliana Kapinová v kategórii 2A a Martin Ošťadnický v kategórii 2B. Všetkým srdečne blahoželáme.

     • Víťazi krajského kola v bedmintone

     • Víťazi krajského kola v bedmintone. Kategória SŠ žiaci: Lukáš Turčina - Peter Manco. Kategória SŠ žiačky: Ema Pelachová - Michaela Plutinská.

     • Goethe-Zertifikat

     • Úspešní absolventi jazykovej skúšky Goethe-Zertifikat (v rámci projektu PASCH):

      Klára Lofajová, Kristína Moskáľová, Richard Luczy, Stela Janigová, Laura Freierová

      (na fotografii so svojou vyučujúcou NEJ Mgr. D.Ullmannovou, lektorkou NEJ Elisabeth a riaditeľom školy RNDr. P.Strežom)

     • Informatika - súťaže

     • Aj v školskom roku 2017/2018 sa žiaci našej školy zapojili do viacerých informatických súťaží. Michal Hečko, Dávid Kubek, Patrik Knaperek, Dávid Lacko a Peter Močáry zo septimy nás úspešne reprezentovali v programátorskej súťaži Zenit, navyše sú riešiteľmi Korešpondenčného seminára z programovania. 

      Vynikajúci úspech dosiahla Ivanka Jonáková z kvarty: v súťaži iBobor získala plný počet bodov a zaradila sa medzi víťazov kategórie Kadet!! Pochvala však patrí všetkým úspešným riešiteľom obľúbenej súťaže iBobor, ich mená a informácie o ďalších súťažiach nájdete na stránkach predmetu informatika.

     • Kurz ochrany života a zdravia

     • Žiaci prímy, sekundy a tercie sa v pondelok 20. 11. 2017 zúčastnili Kurzu ochrany života a zdravia. Vo svojich triedach absolvovali prednášku o tom, ako reagovať v prípade mimoriadnej situácie a boli oboznámení s evakuáciou školy. Po presunutí do športovej haly ich čakala prednáška z civilnej ochrany. Nasledovali ukážky zo zdravotnej prípravy, o ktoré sa postarali žiačky našej sexty – Ester Hudecová, Janka Zápotočná a Simona Kúdelčíková. Prvýkrát medzi nás zavítal preventista z mestskej polície Mgr. Dušan Medzihradský, ktorý sa postaral o prednášku o slušnom správaní sa v meste, nechýbali praktické ukážky nasadzovania pút a, samozrejme, zážitok z držania strelnej zbrane. Na záver si jednotlivé ročníky zmerali svoje sily v športových súťažiach.

     • Florbal

     • Dejiskom konania okresného kola študentov stredných škôl bola Obchodná akadémia v Dolnom Kubíne. Ako obhajcovia prvenstva z minulého roka sme išli na turnaj z najvyššími očakávaniami. Chlapci podali odhodlaný a bojovný výkon, čo prinieslo vytúžené ovocie a zaslúžene sa tešili z víťazstva. Turnajom prešli bez jedinej prehry. Vybojovali si tak účasť v kvalifikácii na krajské kolo, ktoré sa konalo v Tvrdošíne, kde sme po dobrom výkone obsadili druhé, nepostupové miesto. Poďakovanie patrí všetkým, ktorí reprezentovali našu školu (viď foto).

    • Knižnica
     • Knižnica

     • Čítam, čítaš, čítame....

      Pozitívny vplyv čítania na učenie sa je známy každému študentovi.  A tak sme sa doň pustili s vervou. Vybrali sme sa do Oravskej knižnice A.  Habovštiaka,  kde nás ochotná pani pracovníčka knižnice oboznámila s jednotlivými oddeleniami a so službami,  ktoré poskytuje knižnica pre čitateľov. Vysvetlila nám princíp medzinárodného desatinného triedenia kníh,  požičiavanie kníh medzi jednotlivými knižnicami,  predstavila nám knižné novinky . Nakoľko sme prváci a máme radi literatúru,  využili sme možnosť zadarmo sa zaregistrovať na tento školský rok a hneď sme si vypožičali knihy z oddelenia beletrie,  aby sme čítaním potešili nielen seba,  ale aj našich pedagógov.

  • Kontakty

   • Gymnázium P. O. Hviezdoslava Dolný Kubín
   • skola@gympoh.edu.sk
   • jurikova@gympoh.edu.sk
   • 043/5864785
   • Hviezdoslavovo námestie 18, 026 24 Dolný Kubín
   • 00160571
   • 2020565162
 • Fotogaléria

  • Majstrovstvá Slovenska v armwrestlingu
  • ARMWRESTLING
  • Týždeň vedy a techniky
  • Bažantský večierok 2019
  • Veľtrh VŠ Gaudeamus 2019
  • Burza stredných škôl
  • BAŽANTSKÝ VEČIEROK
  • Kampaň k problematike obchodovania s ľuďmi
  • Cezpoľný beh
  • MODRÝ GOMBÍK
  • Koncoročné potulky tatranskou prírodou s II. B (vodopád Skok, Predné Solisko)
  • Slovenský Raj