• Športový deň na našej škole.
     • Športový deň na našej škole.

     • 7. mája sa športová hala Gymnázia Pavla Országha Hviezdoslava stala strediskom diania športového dňa. Konal sa 2. ročník a bolo sa na čo pozerať. Športový deň zahájili futbalisti zápasom o bronz, kde dominovali hráči z 2.C triedy a porazili 1.A. Napínavý, až do poslednej chvíle, bol zápas o majstra školy, ktorý po obrate zo stavu 1 : 4 pre 4.AB otočili vo svoj prospech hráči z 3.A a zaslúžene sa tešili zo zisku titulu.

      Prichádzal moment na ktorý sa všetci tak netrpezlivo tešili - tombola. Študenti si dávali do poriadku študentské preukazy, ak chceli vyhrať jednu zo skvelých cien. Pán zástupca Gogolák zapezpečil krásne ceny, o ktoré sa bojovalo. V hre boli dve kolobežky, powerbank, JBL GO, reproduktor JBL EXTREME SQUAD, o ktoré sa žiaci pobili v presnosti streľby na basketbalový kôš. Externú batériu vyhral Andrej Vraniak, JBL GO si domov odniesla Ivana Adamčiaková. Najpresnejšiu mušku ukázal Lukáš Líška, ktorý si presným hodom vystrelil kolobežku. Juraj Krška zobral druhú kolobežku a hlavnú cenu JBL EXTREME SQUAD si zaslúžene vybojovala Tánička Habová. Víťazom gratulujeme a prajeme nech si ceny užijú.

      Nasledoval zápas o 3. miesto vo florbale medzi Trativodmi a Malým Gregom a spol. Trativody ukázali viac skúsenosti a svojich mladších kamarátov porazili. Vo finále sa nám predstavili 2 najlepšie tímy zo základnej časti, a to: Kamaráti a Dano a Menežéris. Vzájomné zápasy hovorili v prospech Kamarátov, ale všetko bolo otvorené. Nakoniec svoju dominanciu potvrdili Kamaráti a Dano a zostali neporazení. Pohár zdvihli nad hlavu druhýkrát po sebe.

       Krásnu bodku za celým športovým dňom dali aj pedagógovia a maturanti, ktorí si exhibične zahrali volejbalový zápas na 2 víťazné sety. Učitelia potvrdili, že majú stále lepšiu formu a svojim študentom nedali žiadnu šancu a s prehľadom vyhrali 2 : 0.

      Všetkým ďakujeme za podporu v hľadisku a za skvelé výkony. Tešíme sa na Vás opäť o rok.

     • DEJEPISNÁ EXKURZIA

     • Dňa 7. mája 2018 sa triedy Sexta a Septima  zúčastnili dejepisnej exkurzie v Seredi. Naši žiaci v rámci výuky dejepisu pravidelne navštevujú bývalý koncentračný tábor v Osvienčime v Poľsku, kde si na autentických miestach pripomínajú hrôzy druhej svetovej vojny. Tento rok sme sa prvý krát zašli pozrieť aj do mesta, ktoré priamo súvisí s deportáciami našich spoluobčanov židovského pôvodu. V Múzeu holokaustu žiaci okrem prehliadky a výkladu absolvovali aj prednášku na tému „Židovský kódex“ a „ Propaganda za Slovenského štátu“. Pre mladých ľudí je vždy hodnotnejšie vnímať históriu na miestach, kde sa odohrávala, ako v triede s učebnicou. Bodajby sme mali takýchto príležitostí čo najviac.

    • Matematická olympiáda
     • Matematická olympiáda

     • Dňa 17.4.2018 sa uskutočnilo obvodné kolo Matematickej olympiády, na ktorom našu školu reprezentovali žiaci prímy, sekundy a tercie. V kategórii Z7 sa víťazkou obvodného kola stala žiačka sekundy Michaela Vicáňová. V konkurencii rovesníkov zo ZŠ sa darilo aj Eve Sopúchovej, Brankovi Mahútovi a Sofii Sekerášovej z prímy, ktorí obsadili 2. miesto v kategórii Z6. Gratulujeme!

     • Výchovný poradca

     • OBCHODOVANIE S ĽUĎMI

       V piatok 20.4.2018 žiaci 3. ročníka a septimy absolvovali preventívne aktivity v spolupráci s CPPPaP v Dolnom Kubíne.V prvej časti pracovali v skupinách a diskutovali o výhodách a nevýhodách práce v zahraničí. Potom si pozreli film, ktorý poukázal na rôzne formy obchodovania s ľuďmi, nevedomosť a naivitu ľudí pri vybavovaní brigády, či práce v zahraničí.

       

     • Za kultúrou

     • Dňa 24.4.2018 žiaci I.A a II.B navštívili divadelné predstavenie "Vojna nemá ženskú tvár" v Martinskom komornom divadle. Predstavenie žiakov nadchlo skvelými hereckými výkonmi, ale aj samotným spracovaním tejto vážnej témy. Bonusom bolo stretnutie so známymi hercami Branislavom Deákom a Jurajom Lojom.  

    • Ako žiť zdravo a šťastne
     • Ako žiť zdravo a šťastne

     • Žiaci 4- ročného gymnázia zrealizovali dňa 23.04.2018 (pondelok) aktivity súvisiace so Svetovým dňom zdravia v športovej hale gymnázia, prostredníctvom ktorých zapojili žiakov prímy až kvarty do činností, ktoré podporujú výchovu k zdraviu a zdravý životný štýl, prevenciu užívania alkoholu, tabaku a zaujímavým spôsobom informovali žiakov o škodlivých a vedľajších účinkoch nelegálnych látok. Žiaci si mohli vyskúšať rôzne športové aktivity aj virtuálne riadenie motorového vozidla za pomoci okuliarov simulujúcich opilosť 1,5‰ až 2,5‰ za zhoršených svetelných podmienok a za pomoci okuliarov simulujúcich účinky drog.

      Tento deň s určitosťou obohatil nielen o vedomosti, ale aj o nové zážitky všetkých zúčastnených. Ďakujeme za finančnú podporu Žilinskému samosprávnemu kraju ako poskytovateľovi grantu.

     • Jazykový kvet 2018

     • 11. 4. sa v Žiline konalo krajské finále v umeleckom prednese poézie a prózy v cudzom jazyku Jazykový kvet 2018. Našu školu v kategórii prednesu poézie z prevzatej tvorby v anglickom jazyku úspešne reprezentovali Miška Dibiaková a David Pariš z triedy 1.A. Umiestnili sa na krásnom 2. mieste. Srdečne blahoželáme.

     • Ruský jazyk

     • Letná škola ruského jazyka a kultúry Kazanskej federálnej univerzity

     • Štúdium

     • Výsledky pre bilingválne štúdium 2018/2019

     • 2% dane

     • Vážení rodičia a priaznivci našej školy!

      Aj pomocou 2% z Vašich daní by sme chceli zatraktívniť a zefektívniť vyučovanie prírodovedných predmetov nákupom moderných vyučovacích pomôcok na realizáciu praktických cvičení.

      Ďakujeme.

     • Chemická olympiáda

     • Dňa 23.3.2018 sa uskutočnilo okresné kolo Chemickej olympiády v kategórii D, ktorého sa zúčastnila aj žiačka našej školy Ivana Jonáková (kvarta). Obsadila krásne 1.miesto.

      Gratulujeme!

     • Deň frankofónie

     • 26. marca 2018 si francúzštinári zo Sexty a III.A pripomenuli celosvetový Deň frankofónie, ktorý je sviatkom všetkých, ktorí sa učia a hovoria po francúzsky. Pozreli si skvelú francúzsku komédiu "Čo sme komu urobili", pochutnali na typických francúzskych croissantoch, bagetách a syroch a najmä na čerstvo upečených ikonických palacinkách s nutelou. Celé podujatie sa nieslo v uvoľnenej atmosfére a skončilo s pocitom, že učiť sa po francúzsky je vlastne SUPER:)

     • Olympiáda vo francúzskom jazyku

     • Dňa 19.3.2018 Michaela Cvachová (III.A) a Andrea Veronika Fedorová (Sexta) reprezentovali našu školu na krajskom kole olympiády vo francúzskom jazyku v Žiline. Obe vo svojej kategórii obsadili pekné štvrté miesto. Blahoželáme!

     • Zlatá klapka 2018 - opäť úspešní!

     • Dňa 14.3.2018 sme sa zúčastnili slávnostného galavečera a odovzdávania cien v celoslovenskej súťaži audiovizuálnej a multimediálnej tvorby Zlatá klapka, do ktorej sme tento rok poslali 5 príspevkov, z ktorých 3 sa v konkurencii viac ako stovky príspevkov z celého Slovenska umiestnili medzi troma najlepšími v troch kategóriách: dokument/publicistika "Oravčan Paľko" (M. Škvarková, O. Seňková, S. Poburíniová, R. Žofajová, N. Marettová z Kvarty), dievčenský herecký výkon pred kamerou "Poznanie"  (N. Marettová z Kvarty) a hudobný videoklip "Horou" (D. Povalová, M. Badinová z Tercie). K úspechu autorkám gratulujeme a  kliknutím na názvy si môžete súťažné videá pozrieť.

     • Stretnutie s Adelou

     • Pri príležitosti odovzdávania cien "Zlatá klapka" dostali súťažiaci šancu odfotiť a porozprávať sa s moderátorkou galavečera Adelou Vinczeovou. Siedmym súťažiacim sa však nečakane splnil aj iný sen - stráviť noc s raňajkami v luxusnom bratislavskom hoteli Crowne Plaza, čo bola mimoriadna cena, ktorú do súťaže venovala sieť luxusných bratislavských hotelov. Dievčatá z Tercie a Sekundy si tak vychutnali túto prekvapujúcu odmenu za ich prácu plnými dúškami (aj v saune a bazéne). Gratulujeme a v dobrom závidíme.

    • Beseda v knižnici
     • Beseda v knižnici

     • Dňa 8.marca 2018 sa žiaci triedy SEXTA zúčastnili v Oravskej knižnici Antona Habovštiaka výstavy spojenej s veľmi zaujímavou prednáškou na tému ROKY S OSMIČKOU NA KONCI V DEJINÁCH ORAVY. Pán riaditeľ knižnice, promovaný historik Peter Huba, ktorý výstavu autorsky pripravil im vo svojej prednáške predstavil najvýznamnejšie udalosti zlomových rokov 1848, 1918, 1938, 1948, a 1968 na Orave. Naši žiaci si aj takouto formou pripomínajú okrúhle výročia viacerých významných udalostí moderných slovenských dejín.

    • Postup na krajské finále "Jazykový kvet 2018"
     • Postup na krajské finále "Jazykový kvet 2018"

     •  

      8.3. sa v Žiline konalo krajské semifinále jazykovo-umeleckej akreditovanej súťaže Jazykový kvet. Našu školu reprezentovali dvaja študenti z bilingválnej triedy 1.A a to Michaela Dibdiaková a Dávid Pariš. Obaja postúpili na krajské finále v kategórii - umelecký prednes poézie a prózy v anglickom jazyku.   

    • Krajské kolo olympiády v nemeckom jazyku
     • Krajské kolo olympiády v nemeckom jazyku

     • 13. februára 2018 sa v Žiline na Dopravnej akadémii uskutočnilo krajské kolo olympiády v nemeckom jazyku, ktorého sa zúčastnili aj naši žiaci, Timea Trnkócyová zo sekundy v kategórii 1AJuliana Kapinová z II.B v kategórii 2A a v kategórii 2B Martin Ošťadnický z III.C. Všetci traja boli úspešnými riešiteľmi. Timea Trnkócyová získala 1. miesto a postúpila do celoštátneho kola, Martin Ošťadnický 3. miesto a Juliana Kapinová 7. miesto. Všetkým srdečne gratulujeme.

     • Goethe-Zertifikat

     • Nové úspešné absolventky jazykovej skúšky Goethe-Zertifikat:

      Mária Záňová, Linda Anna Rusnáková, Iveta Kľúčiková.

      GRATULUJEME!

  • Kontakty

   • Gymnázium P. O. Hviezdoslava Dolný Kubín
   • skola@gympoh.edu.sk
   • jurikova@gympoh.edu.sk
   • 043/5864785
   • Hviezdoslavovo námestie 18, 026 24 Dolný Kubín
   • 00160571
   • 2020565162
 • Fotogaléria

  • Projekt „Školy: partneri budúcnosti“ (PASCH)
  • Majstrovstvá Slovenska v armwrestlingu
  • ARMWRESTLING
  • Týždeň vedy a techniky
  • Bažantský večierok 2019
  • Veľtrh VŠ Gaudeamus 2019
  • Burza stredných škôl
  • BAŽANTSKÝ VEČIEROK
  • Kampaň k problematike obchodovania s ľuďmi
  • Cezpoľný beh
  • MODRÝ GOMBÍK
  • Koncoročné potulky tatranskou prírodou s II. B (vodopád Skok, Predné Solisko)