• Armwrestling

     • Vybraní študenti sa 10. 10. 2018 zúčastnili silovej súťaže, kde mohli ukázať svoje zručnosti v pretláčaní sa. Súťažilo sa na pravú ruku. Armwretlingovej súťaže sme sa zúčastnili po prvýkrát, ale veľmi úspešne. Z 10 štartov sme až 6 premenili na cenné kovy. Súťažilo sa v troch váhových kategóriách do 70, do 80 a nad 80 kg. V kategórii do 70 kg sme získali druhé a tretie miesto, o ktoré sa postarali Lukáš Biel a Kristián Vraňák. Lukáš mal veľmi blízko k absolutnému víťazovi vo svojej kategórii. V 80 kg sme mali viacero horúcich želiezok, ale dominanciu potvrdil Peter Manco, ktorý vo finále porazil nášho (skromného) Peťa Otrubu. Najťažšia váha nad 80 kg bola nabitá silákmi, aj z iných škôl, ale to netušili, že mi tam máme Sama Šagáta a Aďa Kuhajdu, ktorí ich na popredné priečky nepustili. Obaja sa bez prehry prebojovali až do finále, kde nastúpili proti sebe. Viac sily a lepšiu techniku predviedol Samo Šagát, ktorý nedal Aďovi žiadnu šancu a zaslúžene sa tešil z víťazstva. Odmenou pre víťaza bol vzájomný zápas s majsterkou sveta Barborou Bajčiovou. Ako to dopadlo, to sa už nedozviete..

     • Do Viedne za poznaním

     • 17. októbra 2018 sa žiaci III.B a bilingválnej triedy II.A vybrali do Viedne za poznaním. Tretiaci objavovali umelecké skvosty v Kunsthistorisches Museum a druháci rozvíjali svoju finančnú gramotnosť v interaktívnom vzdelávacom prostredí Financial Lifepark. Obe skupiny si nenechali ujsť ani individuálnu prehliadku historického centra Viedne a spokojní a obohatení o nové vedomosti sa vrátili do lavíc svojej modrej školy s presvedčením, že táto návšteva Viedne nebola ich posledná.

     • Jazykový kvet

     • 18. októbra 2018 prebehlo na pôde našej školy prvé školské kolo jazykovo-umeleckej súťaže Jazykový kvet. Štvorčlenná porota si vypočula prednes umeleckých textov v podaní 8 študentov. Timea Trnkócyová (TER) si zvolila prózu v nemeckom jazyku. Miroslava Povalová (SEP) predviedla prednes prózy vo francúzkom jazyku. Prózou v ruskom jazyku sa prezentovali Michal Kováčik (SEK) a Barbora Mrišková (3A). Pre prednes umeleckých textov v anglickom jazyku sa rozhodli Magdaléna Chrenová (SEK), Alžbeta Lujza Večereková (TER) a Martina Nehajová (TER). Vlastnú tvorbu predstavila Klaudia Nováková (3A) básňou v španielskom jazyku. Tieto mladé talenty sa pokúsia o úspešnú reprezentáciu nášho gymnázia na krajskej úrovni.

     • Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu

     • 5 - 6. októbra sa Mgr. Oľga Dudášová a Mgr. Oľga Šimeková zúčastnili školenia pre vedúcich DofE v Košiciach, čím sa naša škola zapojila do programu Medzinárodnej ceny vojvodu z Edingburghu. Je to rozvojový program pre mladých ľudí vo veku od 14 do 24 rokov, ktorý funguje vo vyše 140 krajinách a má vyše 60-ročnú históriu. Už aj študenti našej školy môžu získať medzinárodne uznávané ocenenie, ktoré im zvýšia šance dostať sa na zahraničnú univerzitu či nájsť si vysnívanú prácu. A popritom všetkom zažijú nezabudnuteľnú dobrodružnú expedíciu so svojimi kamarátmi.

     • Výchovný poradca

     • Štúdium v zahraničí

      V piatok 21.9.2018 sa našej škole uskutočnila prednáška a beseda pre žiakov 4.roč. a septimy s p.Chovancom z Interstudy , ktorý ich oboznámil o podmienkach štúdia vo Veľkej Británii, Dánsku, Holandsku a pod. Žiaci dostali katalógy s univerzitami, pozreli si prezentáciu a potom dávali rôzne otázky týkajúce sa štúdia v zahraničí .

      Informácie  môžete získať aj na www.interstudy.com

       www.scandiavianstudy.sk, www.unilink.sk

      Európsky veľtrh pomaturitného vzdelávania Gaudeamus 2018

      V stredu 26.9.2018 žiaci 3.ročníka a sexty navštívili veľtrh pomaturitného vzdelávania v Nitre, ktorý sa konal v pavilóne Agrokomplexu. Čakali nás tam stánky, v ktorých učitelia a študenti informovali o odboroch na vysokých školách u nás i v Českej republike, Švajčiarsku, Kanade a iných štátoch. Vládla tam príjemná atmosféra. Žiaci si mohli zobrať prospekty škôl i malé upomienkové darčeky. Veríme, že účasť na veľtrhu im pomôže pri voľbe tej správnej vysokej školy.

      Prospekty škôl z veľtrhu sú v dispozícii u Mgr. Ľ.Koumbovej v kabinete VP pri vrátnici.

     • Oravská raketa

     • Chceš, aby sme prišli s našou najlepšou zmrzlinou do tvojej školy a zadara ti ju servírovali ako takému pánovi?Tak dávaj dobrý pozor, lebo pôjdeme len do jedného gympla. Tvrdošín – Trstená – Kubín – Námestovo.

      Viac info nájdeš na: https://oravskaraketa.sk

     • Nemecký jazyk

     • Začiatkom letných prázdnin sa naša kolegyňa, Daniela Záhorová - vyučujúca nemeckého jazyka, zúčastnila vzdelávania v oblasti „Didaktika na vyučovaní s mládežou“, ktoré sa konalo v Berlíne. Sprostredkovateľom bol Goethe inštitút.

     • Erasmus+

     • Počas letných prázdnin naši učitelia nezaháľali a využili čas nielen na odpočinok. V rámci projektu M.O.R.E. Vzdelávania sa Mgr. Anna Bieliková, Mgr. Oľga Dudášová a Mgr. Lucia Prílepková zúčastnili metodických  vzdelávaní v Canterbury a Edinburgu. Projekt je financovaný z programu Európskej únie Erasmus+. 

     • Stay informed. Take your chance!

     • Cez prázdniny sa študenti Michaela Matysová, Monika Pinteková, Michal Hečko, Peter Močáry z oktávy spolu s pánom riaditeľom zúčastnili výmenného pobytu v Košiciach. V rámci projektu s názvom Stay informed. Take your chance! strávili týždeň so študentmi z piatich krajín - Španielska, Talianska Grécka, Čiernej Hory a Poľska. Cieľom projektu bolo oboznámiť mladých ľudí s možnosťami formálneho a neformálneho vzdelávania, s možnosťami aktivizmu a dobrovoľníctva na lokálnej a medzinárodnej úrovni. Účastníci dostali skvelú príležitosť zlepšiť sa v cudzom jazyku, spoznať rôzne kultúry a reprezentovať svoju krajinu. Projekt bol podporený programom Erasmus+ a neziskovou organizáciou Mladiinfo Slovensko, ktorá zabezpečuje národné a medzinárodne projekty pre mladých, informuje o vzdelávacích príležitostiach, koordinuje zahraničných dobrovoľníkov pre školy a vysiela slovenských dobrovoľníkov do zahraničia. 

    • Environmentálna exkurzia
     • Environmentálna exkurzia

     • Dňa 6.6.2018 sme boli pozorovať kolóniu netopiera obyčajného (myotis myotis). Pán riaditeľ Michal Janiga bol veľmi ochotný a dovolil nám navštíviť povalu Základnej umeleckej školy Petra Michala Bohúňa. Nachádzalo sa tam okolo 2000 netopierov a podlaha povaly bola zaplnená od guána (netopierieho trusu). Netopiere boli veľmi nepokojné, lebo nie sú zvyknuté na hluk, ale naopak obľubujú  kľud a ticho. Boli zavesené na veľkých drevených trámoch dole hlavou. Na tejto povale trávia najmä leto a v zime odlietajú do kraľovianskeho tunela, aby mohli hibernovať. Netopiere žijú na celom svete okrem Antarktídy, Arktídy a niektorých oceánskych ostrovov. Najhojnejšie sú v tropických a subtropických oblastiach. Na Slovensku sú zákonom chránené. Sú jediné cicavce, ktoré vedia lietať (pomocou lietacej blany). Vo vzduchu sa orientujú echolokáciou. Živia sa drobným hmyzom, ktorý zároveň redukujú a to je jeden z dôvodov, prečo sú chránené. Za jednu noc dokáže netopier uloviť potravu v hmotnosti rovnakej ako polovica jeho váhy. Okrem netopiera obyčajného existuje aj podkovár malý, večernica pestrá, ucháč svetlý a mnohé ďalšie.

      Tento článok vypracovali: Jakub Tomko, Matej Grega, Damiánko Hoferica, Peter Bosák a pani učiteľka Podbieľančíková.

    • Otvorená hodina ruského jazyka a beseda s ruskými spisovateľmi
     • Otvorená hodina ruského jazyka a beseda s ruskými spisovateľmi

     • V rámci DNÍ RUSKEJ LITERATÚRY v Žilinskom samosprávnom kraji sme v stredu 13.6.2018  na našej škole privítali návštevu z Petrohradu. Dve p. učiteľky /ocenené laureátky/ N.Dudinska, I.Manaenko sa zúčastnili na vyučovaní. Potom nasledovala beseda v Oravskej knižnici A. Habovštiaka so spisovateľmi N.Prokudinom a J.Zverlinom, ktorí píšu pre deti i dospelých. Žiakom pútavo predstavili svoju tvorbu a potom odpovedali na ich otázky. Naši ruštinári z 3.B a 2.A sa aktívne zapájali, získali tým nové poznatky a jazykové zručnosti.

    • Školský ples
     • Školský ples

     • Dňa 1.6.2018 sa v športovej hale gymnázia konal školský ples v štýle Ibiza party, ktorý zorganizovali žiaci triedy septima. Ples otvoril pán riaditeľ RNDr. Peter Strežo. Na plese sa predstavila hudobná skupina, ktorej súčasťou boli aj traja žiaci triedy septima a tanečná skupina Refresh. Žiaci gymnázia hlasovali za kráľovnú plesu, ktorou sa stala žiačka 1.A triedy Lívia Matúšová a za kráľa plesu bol zvolený Richard Luczy z 1.B triedy. Žiaci aj pedagógovia gymnázia strávili príjemne deň detí a výborne sa zabávali.

     • Hodina s lektorom

     • Žiaci triedy kvarta, 1.B a 1.C mali v stredu 30. mája hodinu anglického jazyka inú ako obyčajne. Zavítal k nám totiž lektor Paul Heighway, ktorého sme získali ako "odmenu" za usilovnú prácu na portáli EnglishGo. Diskutovali sme s ním o mnohých zaujímavých témach - porovnávali život na Slovensku a vo Walese, hovorili o svojich záľubách, plánoch do budúcnosti i o tom, ako sa naučiť učiť sa...

     • Mediálny workshop

     • Dňa 30.5.2018 sa na našej škole konal mediálny workshop, ktorý bol vyvrcholením projektu "Youtuberi v škole", v rámci ktorého naša škola získala finančný príspevok od Nadácie Orange na zakúpenie digitálnych videokamier, notebookov a licencií na program Pinnacle Studio. Žiaci Prímy, Sekundy a Kvarty odprezentovali svoje videá, ktoré boli zamerané na spracovanie vybratého školského učiva formou youtuberských videotutoriálov. Odborné komisie, zložené z učiteľov našej školy, posudzovali a hodnotili ich možné využitie na hodinách a vzhľadom na kvalitu mnohých príspevkov môžeme skonštatovať, že sa nám podarilo vytvoriť základ pre školskú didaktickú videotéku. Žiaci zároveň ukázali učiteľom, ako oni vnímajú učivo a ako je možné podať ho zábavnou formou, pričom sa presvedčili, že učenie môže byť zábava. 
      Tento projekt sa uskutočnil vďaka programu e-Školy pre budúcnosť Nadácie Orange.

     • Exkurzia na Ukrajinu

     • V dňoch 18. až 20. mája 2018 sa žiaci triedy Sexty a Septimy zúčastnili dejepisnej exkurzie na Zakarpatskú Ukrajinu. Navštívili pamiatky v Seredne, Berehove, Mukačeve, Chuste a Užhorode, ktoré boli v minulosti súčasťou Československej republiky. Výlet bol zaujímavý aj vďaka stretnutiu s predsedom Užhorodského spolku Slovákov p. Ivanom Latkom, ktorý žiakov sprevádzal mestom a pútavo rozprával o histórii, ale aj súčasnosti našich krajanov žijúcich na tomto území.

    • Návšteva Slovenského technického múzea a Planetária v Košiciach
     • Návšteva Slovenského technického múzea a Planetária v Košiciach

     • Dňa 10. mája a 16. mája sme sa my, triedy prvého ročníka a Kvinty, zúčastnili na exkurzii v Košiciach. Navštívili sme Vedecko - technické centrum v Slovenskom technickom múzeu. Mohli sme si vyskúšať fungovanie viac ako 110 fyzikálnych pokusov. Pomocou nich sme pochopili aj časti fyziky, ktorým sme predtým nerozumeli. V planetáriu sme pozorovali súhvezdia a viac sa dozvedeli o ich význame. Chceli by sme sa poďakovať pani profesorkám za aktivity, ktoré si pre nás pripravili a za ich trpezlivosť, keďže sme neboli práve najtichšia skupinka.

      Katarína Hrubjaková, Alica Matušáková 1.C

     • Štúdium

     • Výsledky prijímacich skúšok pre školský rok 2018/2019

      Prosíme vyplniť online dotazník pre výber voliteľných predmetov.

     • Riaditeľské voľno

     • Žiaci našej školy budú mať v termíne od 21. - 24. mája 2018 riaditeľské voľno.

      Dôvod: maturitné skúšky 2018. Školská jedáleň je v prevádzke. Za porozumenie ďakujem.

      RNDr. Peter Strežo, riaditeľ školy

     • Chemická olympiáda

     • Dňa 26.4.2018 sa na Gymnáziu M. M. Hodžu v Liptovskom Mikuláši uskutočnil 54.ročník krajského kola Chemickej olympiády v kategórii D. Zúčastnila sa ho aj žiačka našej školy Ivana Jonáková z kvarty, ktorá spomedzi 28 žiakov obsadila krásne 2. miesto.

      Blahoželáme!

  • Kontakty

   • Gymnázium P. O. Hviezdoslava Dolný Kubín
   • skola@gympoh.edu.sk
   • jurikova@gympoh.edu.sk
   • 043/5864785
   • Hviezdoslavovo námestie 18, 026 24 Dolný Kubín
   • 00160571
   • 2020565162
 • Fotogaléria

  • Projekt „Školy: partneri budúcnosti“ (PASCH)
  • Majstrovstvá Slovenska v armwrestlingu
  • ARMWRESTLING
  • Týždeň vedy a techniky
  • Bažantský večierok 2019
  • Veľtrh VŠ Gaudeamus 2019
  • Burza stredných škôl
  • BAŽANTSKÝ VEČIEROK
  • Kampaň k problematike obchodovania s ľuďmi
  • Cezpoľný beh
  • MODRÝ GOMBÍK
  • Koncoročné potulky tatranskou prírodou s II. B (vodopád Skok, Predné Solisko)