• Týždeň vedy a techniky

     • V rámci Týždňa vedy a techniky navštívili minulý týždeň žiaci 3.B a 3.C triedy Slovenské technické múzeum v Košiciach. Vo vedecko - technickom centre absolvovali tzv. „Magneticko múzejnú hodinku." Počas nej si žiaci objasnili a vyskúšali množstvo experimentov  na tému: magnetizmus, jednosmerný prúd a elektromagnetická indukcia. Žiaci tak mali možnosť nielen sa niečo naučiť, ale aj zabaviť. Viď foto.

     • Vzácna návšteva historickej učebne na našej škole.

     • Žiaci Špeciálnej základnej školy navštívili našu historickú učebňu, ktorú sme sprístupnili pri príležitosti 100.výročia nášho gymnázia. Po prehliadke učebne strávili žiaci IV.B spoločné chvíle s novými kamarátmi milými rozhovormi a výtvarnými aktivitami.

       

     • Žiaci našej školy zvíťazili v okresnom kole v bedmintone.

     • Žiaci našej školy zvíťazili v okresnom kole v bedmintone.

      Výsledky:

      kategória žiaci SŠ

      1. Gymnázium P.O.H. (Michal Kurhajec, Samuel Poláček), 12:0 / 8 b.Postup KK
      2. SOŠ obchodu a služieb „B“ (Matej Franko, Mário Zaťko), 8:4 / 6 b.
      3. Obchodná akadémia „A“ (Matúš Polák, Slavomír Šuriňák), 7:5 / 4 b

      kategória žiačky SŠ

      1. Gymnázium P.O. Hviezdoslava „A“ (Sabina Matejčíková, Michaela Šmilňáková), 12:0 / 8 b.Postup KK
      2. Gymnázium P.O. Hviezdoslava „B“ (Nikola Klejová, Kristína Skálová), 9:3 / 6 b.
      3. Obchodná akadémia „B“ (Barbora Durajová, Sofia Solčanská), 5:7 / 4 b

       

     • Veľtrh VŠ Gaudeamus 2019

     • V stredu 6.11.2019 žiaci 3.B, 3.C a septimy navštívili veľtrh pomaturitného vzdelávania v Nitre, ktorý sa konal v pavilóne Agrokomplexu. Čakali nás tam stánky, v ktorých učitelia a študenti informovali o odboroch na vysokých školách u nás i v Českej republike, Švajčiarsku, Kanade a iných štátoch. Vládla tam príjemná atmosféra. Žiaci si mohli zobrať prospekty škôl i malé upomienkové darčeky. Veríme, že účasť na veľtrhu im pomôže pri voľbe tej správnej vysokej školy.

      Prospekty škôl z veľtrhu sú v dispozícii u Mgr. Ľ.Koumbovej v kabinete VP pri vrátnici.

     • Deň jazykov 2019

     • Dňa 29.10. 2019 žiaci našej školy oslávili „Deň jazykov 2019“. Každá trieda sa zmenila na krajinu z rôznych kútov sveta. Žiaci mali za úlohu priblížiť kultúru danej krajiny. Jedinou podmienkou bolo zakomponovať do svojej prezentácie 100-ku, keďže sme v septembri oslavovali toto jubileum pri príležitosti založenia nášho gymnázia. Počas dopoludnia sme mali možnosť precestovať všetky kontinenty našej planéty a ocitnúť sa v 16 štátoch sveta. Otvorením dverí triedy PRÍMA sme sa ocitli na BALI, kde sme mali možnosť ochutnať rôzne nápoje ponúkané v bare pod palmami. SEKUNDA nás očarila kultúrou Vietnamu. TERCIA originálnym spôsobom prezentovala Írsko a využila „100“ v preklade. KVARTA nám priblížila krajinu Irán najautentickejšie zo všetkých. KVINTA si dala na svojej práci záležať a svojou prezentáciou najlepšie vystihli Dánsko. Žiaci triedy SEXTA zaujali návštevníkov „informačným okienkom“ o Argentíne. Za dverami SEPTIMY sme vstúpili do Thajska, kde sme si pochutili na najlepšom koláčiku. I.A predstavila Nový Zéland vytvorením najväčšieho stáda oviec. I.B nám sprítomnila farby, chute a vône Mexika. I.C nám umožnila zrelaxovať vo Fínsku spôsobom im vlastným, no predsa v saune. II.A sa postarala o najlepšiu zábavu v severskej krajine, ktorou bolo Švédsko. II.B pre hostí Spojených arabských emirátov pripravila najintenzívnejšie zážitky. II.C najlepším prepracovaním priblížila Brazíliu. III.A svojim profesionálnym prístupom prezentovala Mongolsko. V triede III.B prezentovali Taliansko a upútali vlastným filmom. III.C nás skvelou hudbou preniesla do Austrálie. Žiaci v každej triede vytvorili úžasnú atmosféru a vymysleli originálnu výzdobu. Hodnotenie nebolo jednoduché, ale študenti štvrtého ročníka a OKTÁVY sa tejto úlohy zhostili zodpovedne. 

     • Burza stredných škôl

     • Aj v tomto školskom roku sme prezentovali štúdium na našej škole deviatakom z okresu Dolný Kubín v MsKS. N.Pillárová z 3.B a J.Tomko z 2.A informovali o 4-ročnom  a bilingválnom štúdiu spolu s výchovnou a kariérnou poradkyňou Mgr. Ľ. Koumbovou. 

     • BAŽANTSKÝ VEČIEROK

     • V piatok 18.10.2019 trieda tercia pripravila pre prímu bažantský večierok v malej telocvočni. Pekne ju vyzdobili, pripravili občerstvenie a potom to začalo. Program prímy, zábavné súťaže, super nočná hra, pasovanie a diskotéka. Všetci sa zabavili a odchádzali domov spokojní.

    • Rok v USA zadarmo - štipendiá FLEX
     • Rok v USA zadarmo - štipendiá FLEX

     • V utorok 8.10.2019 sa na našej škole uskutočnila prezentácia o štúdiu v USA pre žiakov bilingválnych tried.

      Vďaka programu každoročne vycestuje do USA viac ako 900 študentov stredných škôl z 21 krajín Európy a Ázie. V roku 2018 bola do tohto programu zaradená aj Slovenská republika a v august 2019 vycestovalo do USA prvých 10 slovenských študentov. Snažíme sa, aby študenti z celého Slovenska mali rovnakú šancu uspieť a s radosťou môžeme konštatovať, že prvá generácia slovenských finalistov pochádza zo všetkých krajov Slovenska!

      Prihlásiť sa môžu všetci stredoškoláci, ktorí splnia nasledovné kritéria:

      •  Majú slovenské občianstvo 
      • Narodili sa medzi 15.7.2002 - 15.7.2005
      • V čase podania prihlášky študujú v 1. alebo 2.ročníku strednej školy (alebo ekvivalent). V prípade 5-ročných gymnázií môžu o štipendium žiadať aj študenti 3.ročníka.
      •  Majú dobrý priemer a angličtinu na komunikatívnej úrovni
      • Spĺňajú podmienky na získanie víz typu J1 (za posledných 5 rokov strávili v USA menej ako 90 dní)

      Štipendium študentom poskytne:

      • Spiatočnú letenku
      • Mesačný príspevok určený na účasť na spoločenských aktivitách a pokrytie základných osobných potrieb
      • Umiestnenie vo vybranej a preverenej hostiteľskej rodine
      • Štúdium na strednej škole v USA
      • Prípravné školenie pred odjazdom do USA
      • Zdravotné poistenie (nezahŕňa zubnú starostlivosť a ošetrenia spojené s už existujúcim ochorením)

       

    • Volejbalový turnaj
     • Volejbalový turnaj

     • PROPOZÍCIE

      Dátum: 3. októbra 2019

      Pozvané školy:

       Gymnázium M. Hattalu Trstená

      Gymnázium A. Bernoláka Námestovo

      Gymnázium Tvrdošín

      Domáca škola- Gymnázium P.O.H. Dolný Kubín

      Typ turnaja- Turnaj dievčenských a chlapčenských tímov

      Systém hry- Každý s každým, do pätnásť bodov na dva víťazné sety

      Registrácia- 8:30 hod.

      Začiatok turnaja - 9:00 hod.

      Občerstvenie zabezpečené.

      Tešíme sa na vás.

     • Historická učebňa

     • Vážení rodičia, bývalí kolegovia, študenti

      a všetci priatelia Gymnázia P. O. Hviezdoslava,

      srdečne Vás pozývame na krátky návrat do minulosti.

      Každý pracovný deň od 10:00 do 12:00 Vás radi privítame a posprevádzame historickou učebňou, ktorú sme pri príležitosti nášho krásneho 100 ročného jubilea sprístupnili.

    • Kampaň k problematike obchodovania s ľuďmi
     • Kampaň k problematike obchodovania s ľuďmi

     • Ministerstvo vnútra SR sa v rámci šírenia povedomia o fenoméne nachytávania obetí za účelom obchodovania s ľuďmi rozhodlo v spolupráci s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR vytvoriť vizuál komunikačnej kampane, v rámci ktorej upozorňuje na možné podvodné správanie pri ponúkaní práce alebo ponuke cestovania. Snahou je upozorniť najmä mladých ľudí, ktorí sú ochotní cestovať za zážitkami a prácou na to, že aj pri zdanlivo lákavých ponukách sľubujúcich nečakané zážitky sa môžu tieto skončiť tragicky, v prípade, že si neoveria všetky skutočnosti, ktoré im inak majú zabezpečiť pohodlnosť a bezpečie. Pri pracovných ponukách je dôležité jasne poznať pracovnú zmluvu, miesto výkonu práce a ubytovania. Pri cestovaní do zahraničia za prácou je to ešte o to dôležitejšie, že sa môžu ocitnúť v prostredí, ktoré je im cudzie, v niektorých prípadoch nemusia ovládať reč a následne sa dovolať pomoci býva náročné. Nikto nechce, aby jeho snaha skončila tragicky, preto odporúčame byť vždy opatrní a prezieraví aj pri hľadaní si práce nielen doma, ale aj v zahraničí.

     • Slávnostný ceremoniál DofE

     • 17. september 2019 bol významným dňom v životoch dvanástich študentov našej školy, ktorí získali medzinárodné ocenenie vojvodu z Edinburghu. Po úspešnom zvládnutí bronzovej úrovne ich v Gbeľanoch ocenili v podobe certifikátu a odznaku, ktoré sú platné po celom svete. Počas minulého školského roka svoj voľný čas venovali splneniu vytýčených individuálnych cieľov. Program je postavený na štyroch kľúčových oblastiach - rozvoj talentu, dobrovoľníctvo, šport a dobrodružná expedícia. Naši prví úspešní "dofáci" sú: Ivana Adamčiaková, Ivana Jonáková (SEXTA), Michaela Dibdiaková, Filip Otruba (3.A), Matej Kaščák, Matúš Vrábel (3.C), Barbora Mrišková, Klaudia Nováková, Nikola Repková, Ivana Stieranková (4.A), Erika Faglicová (4.C) a Andrea Veronika Fedorová (OKTÁVA).

      BLAHOŽELÁME!

    • Cezpoľný beh
     • Cezpoľný beh

     • Vo štvrtok 12. septembra 2019 sa naša škola zúčastnila cezpoľného behu, ktorý sa konal v areáli Kuzmínovo. Išlo o okresné kolo, ktorého sa zúčastnilo množstvo škôl. V konkurencii sme sa vôbec nestratili. Naše osemročné gymnázium reprezentovali žiačky: Zoja Hazuchová, Laura Piecková, Margaréta Moskáľová, Petronela Ižová, Alžbeta Večereková a Klára Dulíková. Súťažilo sa ako tím a rátali sa časy 2 najlepších pretekárok. Celkové 5. miesto si vybojovala Zojka Hazuchová, ktorá bola najlepšia z našich. Za ňou na 7. mieste dobehla Margaréta Moskáľová a stačilo to tak na konečné 2. miesto pre našu školu. Chcem poďakovať dievčatám, ktoré bojovali s podstatne staršími rovesníčkami a boli im vyrovnanými súperkami.

      V kategórii študentov stredných škôl nás reprezentovali: Adrián Záborský, Adam Holub, René Goldschmied, Samuel Šoch, Matej Kaščák a Damián Halamček. Najlepšie zabehli Adrián Záborský na výbornom 3. mieste a Adam Holub, ktorý dobehol na 5. mieste, stačilo nám to na konečné 2. miesto. Matej nešťastne stúpil a nedobehol do cieľa.  

      Posledné želiezka v ohni sme mali v našich študentkách. Zastupovali nás: Barbara Kováčiková, Kristína Moskáľová a Martina Mesárošová. Dievčatá štartovali naraz s chlapcami, ale bežali o kolo menej. Vynikajúcu formu a neohrozenú pozíciu si vypracovala Martina Mesárošová, ktorá ostatným dievčatám nedala šancu a s obrovským náskokom 3 minút a 24 sekúnd triumfovala pred ostatnými pretekárkami. K peknému výkonu sa vyhecovala aj Kristína Moskáľová, ktorá dobehla na krásnom 3. mieste a zabezpečila tak našej škole, spolu s Martinou, postup na krajské kolo, lebo vybojovali prvenstvo . Gratulujem dievčatá.

      Chcem sa všetkým, ktorí reprezentovali našu školu, poďakovať za skvelé výkony a popriať Vám veľa šťastia pri ďalších športových úspechoch.

  • Kontakty

   • Gymnázium P. O. Hviezdoslava Dolný Kubín
   • skola@gympoh.edu.sk
   • jurikova@gympoh.edu.sk
   • 043/5864785
   • Hviezdoslavovo námestie 18, 026 24 Dolný Kubín Slovakia
   • 00160571
   • 2020565162
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje