• Olympiáda vo francúzskom jazyku

     • Dňa 19.3.2018 Michaela Cvachová (III.A) a Andrea Veronika Fedorová (Sexta) reprezentovali našu školu na krajskom kole olympiády vo francúzskom jazyku v Žiline. Obe vo svojej kategórii obsadili pekné štvrté miesto. Blahoželáme!

     • Zlatá klapka 2018 - opäť úspešní!

     • Dňa 14.3.2018 sme sa zúčastnili slávnostného galavečera a odovzdávania cien v celoslovenskej súťaži audiovizuálnej a multimediálnej tvorby Zlatá klapka, do ktorej sme tento rok poslali 5 príspevkov, z ktorých 3 sa v konkurencii viac ako stovky príspevkov z celého Slovenska umiestnili medzi troma najlepšími v troch kategóriách: dokument/publicistika "Oravčan Paľko" (M. Škvarková, O. Seňková, S. Poburíniová, R. Žofajová, N. Marettová z Kvarty), dievčenský herecký výkon pred kamerou "Poznanie"  (N. Marettová z Kvarty) a hudobný videoklip "Horou" (D. Povalová, M. Badinová z Tercie). K úspechu autorkám gratulujeme a  kliknutím na názvy si môžete súťažné videá pozrieť.

     • Stretnutie s Adelou

     • Pri príležitosti odovzdávania cien "Zlatá klapka" dostali súťažiaci šancu odfotiť a porozprávať sa s moderátorkou galavečera Adelou Vinczeovou. Siedmym súťažiacim sa však nečakane splnil aj iný sen - stráviť noc s raňajkami v luxusnom bratislavskom hoteli Crowne Plaza, čo bola mimoriadna cena, ktorú do súťaže venovala sieť luxusných bratislavských hotelov. Dievčatá z Tercie a Sekundy si tak vychutnali túto prekvapujúcu odmenu za ich prácu plnými dúškami (aj v saune a bazéne). Gratulujeme a v dobrom závidíme.

    • Beseda v knižnici
     • Beseda v knižnici

     • Dňa 8.marca 2018 sa žiaci triedy SEXTA zúčastnili v Oravskej knižnici Antona Habovštiaka výstavy spojenej s veľmi zaujímavou prednáškou na tému ROKY S OSMIČKOU NA KONCI V DEJINÁCH ORAVY. Pán riaditeľ knižnice, promovaný historik Peter Huba, ktorý výstavu autorsky pripravil im vo svojej prednáške predstavil najvýznamnejšie udalosti zlomových rokov 1848, 1918, 1938, 1948, a 1968 na Orave. Naši žiaci si aj takouto formou pripomínajú okrúhle výročia viacerých významných udalostí moderných slovenských dejín.

    • Postup na krajské finále "Jazykový kvet 2018"
     • Postup na krajské finále "Jazykový kvet 2018"

     •  

      8.3. sa v Žiline konalo krajské semifinále jazykovo-umeleckej akreditovanej súťaže Jazykový kvet. Našu školu reprezentovali dvaja študenti z bilingválnej triedy 1.A a to Michaela Dibdiaková a Dávid Pariš. Obaja postúpili na krajské finále v kategórii - umelecký prednes poézie a prózy v anglickom jazyku.   

    • Krajské kolo olympiády v nemeckom jazyku
     • Krajské kolo olympiády v nemeckom jazyku

     • 13. februára 2018 sa v Žiline na Dopravnej akadémii uskutočnilo krajské kolo olympiády v nemeckom jazyku, ktorého sa zúčastnili aj naši žiaci, Timea Trnkócyová zo sekundy v kategórii 1AJuliana Kapinová z II.B v kategórii 2A a v kategórii 2B Martin Ošťadnický z III.C. Všetci traja boli úspešnými riešiteľmi. Timea Trnkócyová získala 1. miesto a postúpila do celoštátneho kola, Martin Ošťadnický 3. miesto a Juliana Kapinová 7. miesto. Všetkým srdečne gratulujeme.

     • Goethe-Zertifikat

     • Nové úspešné absolventky jazykovej skúšky Goethe-Zertifikat:

      Mária Záňová, Linda Anna Rusnáková, Iveta Kľúčiková.

      GRATULUJEME!

    • 14th InternationalParticlePhysicsMasterclasses 2018
     • 14th InternationalParticlePhysicsMasterclasses 2018

     • Dňa 15. februára sme sa zúčastnili 14th InternationalParticlePhysicsMasterclasses 2018, ktorý sa uskutočnil na Žilinskej univerzite.

      Náš tím pozostával zo 4 žiakov septimy (Dávid Lacko, Dávid Kubek, Peter Močáry, Michal Hečko) a 2 žiačok štvrtého ročníka (Katarína Studeničová, Michaela Mesárošová).

      Táto akcia, zameraná na popularizáciu časticovej fyziky, nám prostredníctvom pútavých a zrozumiteľných prednášok umožnila nahliadnuť do sveta modernej fyziky a metód poznávania častíc, ktoré nie sú viditeľné ani tým najvýkonnejším mikroskopom. Zistili sme ako funguje urýchľovač v CERNe, alebo ako fyzici našli Higgsovbozón, taktiež sme sa dozvedeli o gravitačných vlnách a ako ich zaznamenávajú a merajú. Sami sme mali možnosť vyskúšať si vyhodnotiť údaje pochádzajúce z Veľkého hadrónového urýchľovača v laboratóriách katedry fyziky.

      Po úspešnom počítačovom cvičení sme porovnali naše výsledky s výsledkami zahraničných študentov(z Maroka, Ruska a Nórska) prostredníctvom videokonferencie, ktorej  účastníkmi neboli len študenti, ale aj vedci pracujúci priamo v CERNe.

      Na záver sme otestovali naše vedomosti krátkym testom, v ktorom niektorí z nás dosiahli maximálny počet bodov. Sme hrdí (vďační za) na to, že sme mohli byť súčasťou týchto zaujímavých aktivít.

    • Netradičná hodina geografie
     • Netradičná hodina geografie

     • Dňa 6.3.2018 sa na našej škole  uskutočnila  netradičná zážitková hodina geografie prezentovaná žiačkou triedy Sexta - Andreou Fedorovou, ktorá na základe 3 týždňových prežitých skúseností  a poznatkov z Mongolska oboznámila žiakov 2.C a sexty s krásami a jedinečnosťou tohto regiónu . Jedinečným spôsobom nám priblížila  kultúru, zvyky a  tradície Mongolského obyvateľstva a prírodné danosti  regiónu východnej Ázie.

    • Prednáška z astronómie
     • Prednáška z astronómie

     •  

      Dňa 28.2.2018 sme sa my - 10 vybraných žiakov zo sekundy zúčastnili prednášky z astronómie. Prednáška bola rozdelená na 3 časti:

      • Prvú časť prezentoval  RNDr. Miroslav Znášik, ktorý hovoril o témach ako: klesajúca slnečná aktivita, planéty - Merkúr, Venuša, Mars, Jupiter, Saturn, Urán a Neptún a dátumy ich viditeľnosti,  Mesiac - jeho splny a zatmenia v roku 2018, meteorické roje a kométy                       ( 69 komét a 4 roje v 2018)
      • Druhú časť prezentoval pán riaditeľ nášho gymnázia RNDr. Peter Strežo, ktorý rozprával o programe Educators and space academy, ktorého sa zúčastnil a bol  vybratý do Space campu v Texase. Ukazoval fotky a videá z campu a povedal aj pár zážitkov.
      • Tretiu časť taktiež prezentoval  RNDr. Miroslav Znášik ale táto časť bola viac zameraná na súradnice, elipsoidy, obvod a sploštenie Zeme.
    • Basketbal
     • Basketbal

     • Dňa 27.2.2018 sa v hale gymnázia P.O.H. v Dolnom Kubíne uskutočnilo okresné kolo v basketbale študentov stredných škôl.

      Turnaja sa zúčastnili tri školy naše gymnázium P.O.H. , Cirkevné spojené gymnázium DK  a Obchodná akadémia DK.

      Napriek tomu, že naši študenti podali dobrý výkon, skončili na druhom mieste a o jeden bod prehrali s neskorším víťazom okresného kola, Cirkevné spojené gymnázium DK.

      Chcem sa poďakovať všetkým zúčastneným študentom za vzornú reprezentáciu školy a verím, že budúci rok určite vyhráme.

      Mgr. Dana Máliková

     • Hviezdoslavov Kubín

     • Aj tento školský rok sa stretli nadšenci prednesu umeleckého slova pod názvom Hviezdoslavov Kubín. Potešilo nás veľké množstvo účastníkov a rôznorodosť literárnych textov. Srdečne blahoželáme víťazkám v druhej kategórii a to: M. Chrenovej a K. Ščerbíkovej z prímy, v štvrtej kategórii J. Šimekovej z kvinty a L. Mastrákovej z II.B, ktoré nás budú reprezentovať v okresnom kole. Ďakujeme všetkým zúčastneným.

    • Svet médií
     • Svet médií

     • Dňa 27. februára 2018 sa žiaci našej školy už po štvrtýkrát zúčastnili mimoriadne obľúbeného podujatia „Svet médií“. Počas 90 minút nás renomovaný filmový kritik a šéfredaktor portálu Kinema.sk Mgr. Peter Konečný previedol svetovou filmovou tvorbou posledného desaťročia, svetom počítačových hier a reklamy a ukázal nám, že čas strávený s médiami nemusí byť stratený, ak si vyberieme ten správny mediálny obsah. Naopak, médiá môžu pomôcť formovať  naše postoje a prehĺbiť náš záujem o dianie v spoločnosti, ktorá je v súčasnosti konfrontovaná s mnohými problémami týkajúcich sa každého z nás.

    • Ruský jazyk
     • Ruský jazyk

     • Miroslav Cingel, žiak 3.B získal ocenenie za účasť v kvíze o histórii ruského a slovenského národa pri príležitosti 25. výročia diplomatických vzťahov medzi Ruskom a Slovenskom. Kvíz organizovalo Veľvyslanectvo Ruskej federácie na Slovensku.

     • Prednes nemeckej poézie a prózy

     • Dňa 12.februára 2018 sa konalo školské podujatie v prednese nemeckej poézie a prózy. Na 1. mieste sa umiestnila Dominika Teličáková z 3. C triedy, na druhom mieste Filip Lopeň z 3. B triedy a na 3. mieste Barbora Šuttová z 1. A triedy. Všetkým ďakujeme za účasť a tešíme sa s víťazmi.

     • Divadelné predstavenie - Oliver Twist

     • 5. februára študenti 1.A, 2.B, 2.C, KVINTY A SEPTIMY navštívili mesto Žilina. V Dome odborov uvádzali divadelné spracovanie románu Oliver Twist, ktorého autorom je Charles Dickens. Toto klasické dielo britského realizmu spracovalo TNT Theatre Britain, ktoré ponúka predstavenia v anglickom jazyku v podaní britských hercov. Diváci boli vtiahnutí do príbehu mladého hrdinu, ktorý zažíva dramatické zvraty od pobytu v sirotinci, života medzi londýnskymi vreckovými zlodejmi až po zakotvenie v bohatej rodine.

     • Projekt - Educate Slovakia

     • Počas posledného januárového týždňa absolvovali vybrané triedy hodiny anglického jazyka pod vedením študentiek z Indonézie a Turecka. Prostredníctvom interaktívnych prednášok sa študenti mali možnosť dozvedieť o rodných krajinách lektoriek mnoho zaujímavých informácií, dokonca ochutnať sladkosť ich cukríkov. Súčasťou programu bolo aj upevňovanie tímovej spolupráce v skupinách. Prediskutovali rôzne problémy vo svete a u nás. Nejeden študent využil príležitosť opýtať sa otázku, či vyjadriť svoj názor. Pomocou neformálneho vzdelávania si mali možnosť precvičiť svoju angličtinu. Snahou projektu je aj budovať medzinárodné povedomie a globálne zmýšľanie mladej generácie prostredníctvom rôznych aktivít a workshopov.

  • Kontakty

   • Gymnázium P. O. Hviezdoslava Dolný Kubín
   • skola@gympoh.edu.sk
   • jurikova@gympoh.edu.sk
   • 043/5864785
   • Hviezdoslavovo námestie 18, 026 24 Dolný Kubín
   • 00160571
   • 2020565162
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje