• Silná ruka stredných škôl

     • Ani sme sa nenazdali a mesiac od poslednej armwrestlingovej súťaže ubehol ako voda. V piatok 9. 11. 2018 sa uskutočnilo oblastné kolo SrSŠ, ktoré sa konalo opäť v Obchodnej akadémii v Dolnom Kubíne, a tak sme to mali na skok. Súťaže sa zúčastnili nielen školy z Dolného Kubína, ale aj z Banskej Bystrice a blízkeho okolia. Bojovalo sa o postup na Majstrovstvá Slovenska, ktoré sa budú konať 23. 11. 2018 v Košiciach. Ak sme sa tam chceli dostať, museli sme ukázať čo v nás je. Našu školu reprezentovali 4 študenti – Peter Manco, Tadeáš Kurčina, Peter Otruba a Samuel Šagát. Prví traja spomínaní súťažili v kategórii do 80 kg, v ktorej sme mali trochu smoly a chýbalo nám to povestné šťastie, a tak sa z postupového tretieho miesta nakoniec tešil len Peter Otruba. Petrovi Mancovi a Tadeášovi unikol postup o vlások. Kategória najväčších kubatúr nad 80 kg bola kvalitne obsadená. Veď tam boli „chlapci“ vážiaci smiešnych 125 a 136 kg, však malinaJ My sme mali v hre Sama Šagáta, ktorý bez jedinej prehry postúpil do finále, v ktorom ho čakal „drobček“ vážiaci 136 kg. Samo mu aj napriek obrovskému váhovému rozdielu nedal ani štipku šance a zaslúžene postúpil ako víťaz na Majstrovstvá Slovenska. Postupujúcim gratulujem a držím päste, aby priniesli aj medailu z Košíc.

     • AMAVET

     • Na Slovensku sa každoročne koná Festival vedy a techniky AMAVET, v ktorom žiaci prezentujú svoje vedátorské projekty. Zúčastnila sa ho aj žiačka našej školy Ivana Jonáková z kvinty so svojím projektom z chémie. 

      Z krajského kola, ktoré sa konalo v Žiline, postúpila do celoslovenského kola v Bratislave, kde prebiehala súťažná prezentácia a vyhodnotenie 86 projektov. Tí najlepší získali možnosť obhájiť svoj projekt na prestížnych súťažiach v zahraničí. Úspešní súťažiaci získali ocenenie dekana Prírodovedeckej fakulty UK. Ivana Jonáková bola medzi 18 ocenenými žiakmi, ktorí získali Cenu poroty Festivalu vedy a techniky.

      Srdečne blahoželáme!

     • Zábavná veda

     • 13.11.2018 sa triedy II. A a II. C zúčastnili exkurzie v Ostrave, kde mohli zažiť vedu v zábavnej a interaktívnej podobe vo vedeckom centre "Svět techniky" a zároveň zblízka spoznať známy priemyselný areál vo Vítkoviciach a dozvedieť sa veľa zaujímavého o výrobe železa. Vďaka exkurzii žiaci zistili, že aj veda môže byť zábavná a učenie sa prírodovedných predmetov zmysluplné a praktické."

     • Študentská formula okolo Slovenska 

     • V utorok 13.11.2018 do našej školy opäť po 4 rokoch prišli prezentovať STU v Bratislave /strojársku fakultu/ jej študenti, ktorí v rámci štúdia zostrojili formuly/viď foto/. Akcia začala na námestí, kde naši štvrtáci mohli vidieť jazdu na formulách a vyskúšať si simulátor prevrátenia vozidla.Zmerali si sily aj vo vymieňaní kolesa na formule, vyhrali S.Šagát a M.Kováčik. Potom si žiaci zo IV.ABC a oktávy v športovej hale vypočuli informácie o štúdiu na fakulte a na záver bola súťaž družstiev nielen žiakov z našej školy. Riešili test a 2 úlohy na pohotovosť a šikovnosť. Víťazmi sa stali naši šikovní chalani zo IV.B, ktorí dostali vecné ceny a diplom/viď foto v albume/. ĽK   

     • Výzva

     • Pri príležitosti tvorby publikácie k stému výročiu založenia Gymnázia P. O. Hviezdoslava v Dolnom Kubíne prosíme pamätníkov o zapožičanie autentických historických dokumentov a fotografií, ktoré budú môcť byť použité pri jej zostavovaní. 

      Budeme vďační, ak touto cestou prispejete k oslavám nášho významného výročia.

     • Bažanský večierok: príma 2018

     • V piatok 12.10.2018 sa uskutočnil Bažantský večierok pre prímu, krorý organizovala tercia.

      Večierok sa  začal ako zvyčajne úvodom, v ktorom záhadný fantóm uniesol moderatorku. Úlohou prímanov ju bolo nájsť. Prímani boli rozdelení do troch skupín, potom sa začalo  dobrodružstvo so stanovištiami po škole. Keď prímani moderátorku úspešne našli na povale, vrátili sa do malej telocvične, kde boli pasovaní mečom na študentov našej školy.Nasledovala diskotéka, kde sa hrali hry a nechýbala na nej ani dobrá hudba.

      Bolo vidno, že si tercia dala veľkú prácu s organizáciou. Prímani budú mať určite dlho kráne spomienky.

     • Burza stredných škôl

     • V stredu 7.11.2018 sme sa zúčastnili na Burze SŠ v Mestskom kultúrnom stredisku v Dolnom Kubíne. Mnohí deviataci z okresu Dolný Kubín sa zaujímali o štúdium na našej škole.Informácie o bilingválnom a štvorročnom štúdiu podávali nielen žiakom, ale aj rodičom a výchovným poradcom Miška Dibdiaková z 2.A a Matyáš Vaňo z 3.A . Burzu ozganizovalo CPPPaP v Dolnom Kubíne. /ĽK/

     • Florbal

     • Štvrtok 18. 10. 2018 sa výber našich najlepších florbalistov zúčastnil okresného kola vo florbale, ktoré sa konalo v Obchodnej akadémii v Dolnom Kubíne. Súťaže sa zúčastnilo 5 škôl a hralo sa systémom každý s každým. Mali sme pred sebou ťažkú pozíciu, lebo sme obhajovali titul z minulého roka. Chlapci však podali odhodlaný a bojovný výkon a po skóre 16 : 3 a bez jedinej prehry si tohtoročné víťazstvo nedali vziať, a postúpili do kvalifikácie na krajské kolo. Ďakujem sa úspešnú reprezentáciu našej školy a držím palce aj v ďalšom kole.

     • Armwrestling

     • Vybraní študenti sa 10. 10. 2018 zúčastnili silovej súťaže, kde mohli ukázať svoje zručnosti v pretláčaní sa. Súťažilo sa na pravú ruku. Armwretlingovej súťaže sme sa zúčastnili po prvýkrát, ale veľmi úspešne. Z 10 štartov sme až 6 premenili na cenné kovy. Súťažilo sa v troch váhových kategóriách do 70, do 80 a nad 80 kg. V kategórii do 70 kg sme získali druhé a tretie miesto, o ktoré sa postarali Lukáš Biel a Kristián Vraňák. Lukáš mal veľmi blízko k absolutnému víťazovi vo svojej kategórii. V 80 kg sme mali viacero horúcich želiezok, ale dominanciu potvrdil Peter Manco, ktorý vo finále porazil nášho (skromného) Peťa Otrubu. Najťažšia váha nad 80 kg bola nabitá silákmi, aj z iných škôl, ale to netušili, že mi tam máme Sama Šagáta a Aďa Kuhajdu, ktorí ich na popredné priečky nepustili. Obaja sa bez prehry prebojovali až do finále, kde nastúpili proti sebe. Viac sily a lepšiu techniku predviedol Samo Šagát, ktorý nedal Aďovi žiadnu šancu a zaslúžene sa tešil z víťazstva. Odmenou pre víťaza bol vzájomný zápas s majsterkou sveta Barborou Bajčiovou. Ako to dopadlo, to sa už nedozviete..

     • Do Viedne za poznaním

     • 17. októbra 2018 sa žiaci III.B a bilingválnej triedy II.A vybrali do Viedne za poznaním. Tretiaci objavovali umelecké skvosty v Kunsthistorisches Museum a druháci rozvíjali svoju finančnú gramotnosť v interaktívnom vzdelávacom prostredí Financial Lifepark. Obe skupiny si nenechali ujsť ani individuálnu prehliadku historického centra Viedne a spokojní a obohatení o nové vedomosti sa vrátili do lavíc svojej modrej školy s presvedčením, že táto návšteva Viedne nebola ich posledná.

     • Jazykový kvet

     • 18. októbra 2018 prebehlo na pôde našej školy prvé školské kolo jazykovo-umeleckej súťaže Jazykový kvet. Štvorčlenná porota si vypočula prednes umeleckých textov v podaní 8 študentov. Timea Trnkócyová (TER) si zvolila prózu v nemeckom jazyku. Miroslava Povalová (SEP) predviedla prednes prózy vo francúzkom jazyku. Prózou v ruskom jazyku sa prezentovali Michal Kováčik (SEK) a Barbora Mrišková (3A). Pre prednes umeleckých textov v anglickom jazyku sa rozhodli Magdaléna Chrenová (SEK), Alžbeta Lujza Večereková (TER) a Martina Nehajová (TER). Vlastnú tvorbu predstavila Klaudia Nováková (3A) básňou v španielskom jazyku. Tieto mladé talenty sa pokúsia o úspešnú reprezentáciu nášho gymnázia na krajskej úrovni.

     • Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu

     • 5 - 6. októbra sa Mgr. Oľga Dudášová a Mgr. Oľga Šimeková zúčastnili školenia pre vedúcich DofE v Košiciach, čím sa naša škola zapojila do programu Medzinárodnej ceny vojvodu z Edingburghu. Je to rozvojový program pre mladých ľudí vo veku od 14 do 24 rokov, ktorý funguje vo vyše 140 krajinách a má vyše 60-ročnú históriu. Už aj študenti našej školy môžu získať medzinárodne uznávané ocenenie, ktoré im zvýšia šance dostať sa na zahraničnú univerzitu či nájsť si vysnívanú prácu. A popritom všetkom zažijú nezabudnuteľnú dobrodružnú expedíciu so svojimi kamarátmi.

     • Výchovný poradca

     • Štúdium v zahraničí

      V piatok 21.9.2018 sa našej škole uskutočnila prednáška a beseda pre žiakov 4.roč. a septimy s p.Chovancom z Interstudy , ktorý ich oboznámil o podmienkach štúdia vo Veľkej Británii, Dánsku, Holandsku a pod. Žiaci dostali katalógy s univerzitami, pozreli si prezentáciu a potom dávali rôzne otázky týkajúce sa štúdia v zahraničí .

      Informácie  môžete získať aj na www.interstudy.com

       www.scandiavianstudy.sk, www.unilink.sk

      Európsky veľtrh pomaturitného vzdelávania Gaudeamus 2018

      V stredu 26.9.2018 žiaci 3.ročníka a sexty navštívili veľtrh pomaturitného vzdelávania v Nitre, ktorý sa konal v pavilóne Agrokomplexu. Čakali nás tam stánky, v ktorých učitelia a študenti informovali o odboroch na vysokých školách u nás i v Českej republike, Švajčiarsku, Kanade a iných štátoch. Vládla tam príjemná atmosféra. Žiaci si mohli zobrať prospekty škôl i malé upomienkové darčeky. Veríme, že účasť na veľtrhu im pomôže pri voľbe tej správnej vysokej školy.

      Prospekty škôl z veľtrhu sú v dispozícii u Mgr. Ľ.Koumbovej v kabinete VP pri vrátnici.

     • Oravská raketa

     • Chceš, aby sme prišli s našou najlepšou zmrzlinou do tvojej školy a zadara ti ju servírovali ako takému pánovi?Tak dávaj dobrý pozor, lebo pôjdeme len do jedného gympla. Tvrdošín – Trstená – Kubín – Námestovo.

      Viac info nájdeš na: https://oravskaraketa.sk

     • Nemecký jazyk

     • Začiatkom letných prázdnin sa naša kolegyňa, Daniela Záhorová - vyučujúca nemeckého jazyka, zúčastnila vzdelávania v oblasti „Didaktika na vyučovaní s mládežou“, ktoré sa konalo v Berlíne. Sprostredkovateľom bol Goethe inštitút.

     • Erasmus+

     • Počas letných prázdnin naši učitelia nezaháľali a využili čas nielen na odpočinok. V rámci projektu M.O.R.E. Vzdelávania sa Mgr. Anna Bieliková, Mgr. Oľga Dudášová a Mgr. Lucia Prílepková zúčastnili metodických  vzdelávaní v Canterbury a Edinburgu. Projekt je financovaný z programu Európskej únie Erasmus+. 

     • Stay informed. Take your chance!

     • Cez prázdniny sa študenti Michaela Matysová, Monika Pinteková, Michal Hečko, Peter Močáry z oktávy spolu s pánom riaditeľom zúčastnili výmenného pobytu v Košiciach. V rámci projektu s názvom Stay informed. Take your chance! strávili týždeň so študentmi z piatich krajín - Španielska, Talianska Grécka, Čiernej Hory a Poľska. Cieľom projektu bolo oboznámiť mladých ľudí s možnosťami formálneho a neformálneho vzdelávania, s možnosťami aktivizmu a dobrovoľníctva na lokálnej a medzinárodnej úrovni. Účastníci dostali skvelú príležitosť zlepšiť sa v cudzom jazyku, spoznať rôzne kultúry a reprezentovať svoju krajinu. Projekt bol podporený programom Erasmus+ a neziskovou organizáciou Mladiinfo Slovensko, ktorá zabezpečuje národné a medzinárodne projekty pre mladých, informuje o vzdelávacích príležitostiach, koordinuje zahraničných dobrovoľníkov pre školy a vysiela slovenských dobrovoľníkov do zahraničia. 

    • Environmentálna exkurzia
     • Environmentálna exkurzia

     • Dňa 6.6.2018 sme boli pozorovať kolóniu netopiera obyčajného (myotis myotis). Pán riaditeľ Michal Janiga bol veľmi ochotný a dovolil nám navštíviť povalu Základnej umeleckej školy Petra Michala Bohúňa. Nachádzalo sa tam okolo 2000 netopierov a podlaha povaly bola zaplnená od guána (netopierieho trusu). Netopiere boli veľmi nepokojné, lebo nie sú zvyknuté na hluk, ale naopak obľubujú  kľud a ticho. Boli zavesené na veľkých drevených trámoch dole hlavou. Na tejto povale trávia najmä leto a v zime odlietajú do kraľovianskeho tunela, aby mohli hibernovať. Netopiere žijú na celom svete okrem Antarktídy, Arktídy a niektorých oceánskych ostrovov. Najhojnejšie sú v tropických a subtropických oblastiach. Na Slovensku sú zákonom chránené. Sú jediné cicavce, ktoré vedia lietať (pomocou lietacej blany). Vo vzduchu sa orientujú echolokáciou. Živia sa drobným hmyzom, ktorý zároveň redukujú a to je jeden z dôvodov, prečo sú chránené. Za jednu noc dokáže netopier uloviť potravu v hmotnosti rovnakej ako polovica jeho váhy. Okrem netopiera obyčajného existuje aj podkovár malý, večernica pestrá, ucháč svetlý a mnohé ďalšie.

      Tento článok vypracovali: Jakub Tomko, Matej Grega, Damiánko Hoferica, Peter Bosák a pani učiteľka Podbieľančíková.

    • Otvorená hodina ruského jazyka a beseda s ruskými spisovateľmi
     • Otvorená hodina ruského jazyka a beseda s ruskými spisovateľmi

     • V rámci DNÍ RUSKEJ LITERATÚRY v Žilinskom samosprávnom kraji sme v stredu 13.6.2018  na našej škole privítali návštevu z Petrohradu. Dve p. učiteľky /ocenené laureátky/ N.Dudinska, I.Manaenko sa zúčastnili na vyučovaní. Potom nasledovala beseda v Oravskej knižnici A. Habovštiaka so spisovateľmi N.Prokudinom a J.Zverlinom, ktorí píšu pre deti i dospelých. Žiakom pútavo predstavili svoju tvorbu a potom odpovedali na ich otázky. Naši ruštinári z 3.B a 2.A sa aktívne zapájali, získali tým nové poznatky a jazykové zručnosti.

  • Kontakty

   • Gymnázium P. O. Hviezdoslava Dolný Kubín
   • skola@gympoh.edu.sk
   • jurikova@gympoh.edu.sk
   • 043/5864785
   • Hviezdoslavovo námestie 18, 026 24 Dolný Kubín
   • 00160571
   • 2020565162
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje