• eTwinning: Vianočná pohľadnica

     • Žiaci KVINTY počas hodiny ANJ (26.11. 2021) vyrábali vianočné pohľadnice pre partnerov projektu "Writing Traditional Postcards". Cieľom bolo napísať o našich vianočných tradíciách či vianočný vinš. 

      So splnením "vianočnej" úlohy nám pomohli aj žiaci PRIMA a SEKUNDA, ktorí na hodine výtvarnej výchovy vyrobili vianočné ozdoby, ktoré pošleme partnerovi do Nemecka.

      Tešíme sa na "vianočnú poštu" z Turecka, Srbska, Rumunska, Nemecka, Talianska, Portugalska, Poľska, Francúzska a Chorvátska.

     • Prednáška - Ako funguje magnetická rezonancia?

     • Vo štvrtok 11.11.2021 sa 25 študentov maturitného ročníka v rámci  predmetov fyzika a seminár z fyziky spojilo online s Fyzikálnym ústavom Slovenskej akadémie vied.

      Predmetom online spojenia bola prednáška "Ako funguje magnetická rezonancia?". Prednášku viedol Dr. rer. nat. Ing. Mgr. Andrej Liptaj, PhD.

      Prednášku zhodnotil Jakub Poničan:  „ Prednáška o magnetickej rezonancii sa mi veľmi páčila. Krok po kroku bol vysvetlený princíp jej fungovania. Neostalo to len pri jednoduchej analógii, ako sa väčšinou zvyknú vysvetľovať zložitejšie javy, ale prednáška išla podrobne až ku koreňu veci. Človek sa mohol miestami stratiť medzi takým množstvom nových informácii, ale napriek tomu, ak pozorne počúval, mohol na konci povedať, že už vie ako funguje magnetická rezonancia :). Teším sa na viac takých zaujímavých prednášok.“

      V čase, keď sú exkurzie študentov obmedzené, určite využijeme ďalšie online spojenie s Fyzikálnym ústavom SAV v rámci ďalšej prednášky.

     • Školské kolo olypiády v anglickom jazyku

     • 12. a 15. novembra sa na našom gymnáziu uskutočnilo školské kolo Olympiády v anglickom jazyku. Kategórie 1A a 1B súťažili prezenčne a ostatné kategórie online. Tu je prehľad výsledkov.

      Kategória 1A:  

      1. miesto: Eliáš Juriga (príma), 2. miesto: Jonáš Kapina (príma), 3. miesto: Jakub Drengubiak (sekunda)

      Kategória 1B:  

      1. miesto: Lukáš Šuda (kvarta), 2. miesto: Patrícia Baltazárovič (tercia), 3. miesto: Alexandra Luczyová (kvarta)

      Kategória 2A:  

      1. miesto: Šimon Gogolák (sexta), 2. miesto: Samuel Pažítka (sexta), 3. miesto: Samuel Srnka (sexta)

      Kategória 2B:  

      1. miesto: Marko Matis (IV.C), 2. miesto: Martin Horský (oktáva), 3. miesto: Maroš Melicherčík (IV.B)

      Kategória 2C1:  

      1. miesto: Tomáš Matis (V.A), 2. miesto: Dávid Pariš (V.A), 4. miesto: Eneta Jurkýová (III.A) a Mária Štyráková (IV.A)

      Kategória 2C2: 

      1. miesto: Desiree Julia Ault (II.A)

      Víťazom jednotlivých kategórií blahoželáme a prajeme veľa šťastia v okresnom a krajskom kole.

     • International Science Week

     • Trieda Tercia sa zapojila do eTwinning projektu International science week, zameraného na znečistenie vôd. Žiaci monitorovali viditeľné zdroje znečistenia potokov a rieky Oravy vo svojom okolí a skúmali vlastnosti odobratých vzoriek. Zo svojich fotiek a na základe skúseností pripravili prezentáciu, ktorú prostredníctvom online stretnutia predstavili žiakom v Španielsku. Neostali však len pri teórii, ale prakticky prispeli vyčistením okolia Jasenovského potoka a časti brehu rieky Oravy. Aj vďaka tomuto projektu si mohli uvedomiť, aké dôsledky na naše vody má bezohľadné správanie niektorých ľudí.

     • EduCoach na našej škole

     • Dňa 26.10.2021 mali študenti 4. ročníkov príležitosť vypočuť si, čo je koučing a ako vie kouč podporiť tínedžera na ceste za jeho cieľmi i v jeho kariérnom nastavení. Interaktívna hodina bola pod vedením profesionálnych koučov z organizácie EduCoach (www.educoach.sk), ktorá ponúka inovatívny pro-bono projekt, ktorého ambíciou je podporiť potenciál študentov. Počas individuálnych koučovacích hodín si študenti v prípade záujmu

      • zmapujú svoju situáciu, získajú v nej nadhľad a uvedomia si súvislosti,
      • preberú zodpovednosť za svoje rozhodnutia, postoje, vedomosti a výsledky,
      • ujasnia si ciele a stanovia si akčné kroky k ich dosiahnutiu,
      • osvoja si vhodné spôsoby komunikácie,
      • posilní sa u nich projektové a strategické myslenie,
      • rozvíjajú si praktické zručnosti vo vedení ľudí a projektov,
      • získajú väčšiu cieľavedomosť, sebaistotu a angažovanosť, 
      • vedia lepšie spoznať svoje silné a slabé stránky a naučia sa s nimi pracovať,
      • nájdu vnútornú motiváciu a odhodlanie ísť si za svojim cieľom,
      • vedia jasne a zrozumiteľne komunikovať svoje potreby,
      • sú odolnejší voči stresu.

      V prípade záujmu kontaktujte koučku EduCoach Katarínu Meškovú (katarina.koucka@gmail.com) alebo Katarínu Dulačkovú (kabinet ANJ, osobne alebo cez EduPage)

      Toto podujatie bolo podporené z dotačnej schémy Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR Programy pre mládež na roky 2014 – 2021, ktorú administruje IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže.

    • Čo o mne vieš?
     • Čo o mne vieš?

     • Milí žiaci!

      Dňa 8. novembra 2021 si pripomenieme 100. výročie úmrtia P. O. Hviezdoslava. Pri tejto príležitosti sme pre Vás pripravili súťaž pod názvom Čo o mne vieš? Môžete si v nej overiť svoje vedomosti o živote a tvorbe nášho významného rodáka a niečo nové sa aj naučiť.

       

      Mladší žiaci (PRI, SEK, TER, KVA) sa súťaže zúčastnia priamo v škole na hodinách slovenského jazyka a literatúry 8. novembra 2021. Starší žiaci sa môžu súťaže zúčastniť v ten istý deň od 15. hod. cez EduPage. Ďalšie informácie Vám poskytnú slovenčinári na vyučovacích hodinách.

       

      Odmena? Dobrý pocit a ... PREKVAPENIE!!! Čakajú Vás zaujímavé vecné ceny.

      Tak neváhajte a zapojte sa!

      Vyučujúci SJL

   • Kontakty

    • Gymnázium P. O. Hviezdoslava Dolný Kubín
    • skola@gympoh.edu.sk
    • jurikova@gympoh.edu.sk
    • 043/5864785
    • Hviezdoslavovo námestie 18, 026 24 Dolný Kubín Slovakia
    • 00160571
    • 2020565162
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje