• ORGANIZÁCIA ZAČIATKU ŠKOLSKÉHO ROKA 2021/2022

      • 2.9.2021 o 8:00 hod. v športovej hale žiaci tried: príma, I.A, I.B, I.C
      • 2.9.2021 o 9:00 hod. v športovej hale žiaci všetkých ostatných tried

      V súčasnej dobe prebiehajú v budove nášho gymnázia rekonštrukčné práce (kompletná rekonštrukcia zdravotechniky, sociálnych zariadení a vnútorných omietok školy). Vzhľadom k uvedeným prácam a nevyhovujúcim hygienickým požiadavkám nie sú podľa platnej legislatívy na škole vytvorené vhodné podmienky na výchovno-vzdelávací proces a prezenčné vyučovanie študentov nie je v rekonštruovaných priestoroch možné.


      Aj na základe odporúčania RÚVZ so sídlom v Dolnom Kubíne zo dňa 26.8.2021 začneme vyučovanie v školskom roku 2021/22 na našej škole realizovať dištančnou formou do ukončenia rekonštrukcie potrebného množstva tried a sociálnych zariadení. O postupe rekonštrukčných prác budeme aktuálne informovať na stránke školy a cez edupage.

      Stravovanie v školskej jedálni Obchodnej akadémie je možné aj počas dištančného vyučovania. Treba sa prihlásiť cez mail: skolskajedalenoadk@gmail.com alebo telefonicky na č.t. 043 586 31 85 alebo osobne v kancelárii ŠJ.

      RNDr. Peter Strežo

      riaditeľ školy

     • Zisťovanie záujmu o dobrovoľné samotestovanie Ag testami v domácom prostredí

     • Aktualizivané 31.8.2021:

      Po spracovaní požiadaviek škôl Žilinského kraja Okresný úrad Žilina požiadal Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR o navýšenie počtu testov.

      Po dodaní potrebného množstva testov Okresnému úradu Žilina Vás budeme informovať e-mailom o dátume a mieste distribúcie.

      _______________________________________

      Vážení rodičia,žiadame Vás o vyjadrenie požiadavky na odber samotestovacích sád na COVID 19 pre Vaše deti. Každý žiak, ktorého rodič prejaví záujem, dostane 25 ks testov na domáce samotestovanie.

      Možnosť antigénového samotestovania môžu využiť všetci žiaci, aj zaočkovaní a aj tí, ktorí prekonali ochorenie COVID 19. Pri vykonávaní testu žiak postupuje podľa pokynov výrobcu testu a návodu zverejneného Ministerstvom zdravotníctva SR.

      Záujem o dodanie samotestov na COVID 19 môžete vyjadriť po prihlásení sa do žiackeho konta v systéme edupage a následnom prihlásení sa do rodičovského konta kliknúť na prihlasovanie - pridelené akcie na vyplnenie - zisťovanie záujmu o domáce samotesty kde potvrdíte tento záujem do štvrtka 26.8.2021 do 12.00 hod.

      Pre nových rodičov, ktorí ešte nemajú prihlasovacie údaje alebo sa nevedia prihlásiť,
      odošlite žiadosť na mail skola@gympoh.edu.sk. Do mailu napíšte: meno a priezvisko žiaka, triedu, meno rodiča a kontakt, na ktorý ho budeme informovať od 31. 8. 2021 o presnom dátume výdaja samotestov. Termín do 26.8. 2021 do 12.00 hod.

      Viac informácii nájdete:https://www.minedu.sk/data/att/20550.zip

      Testovanie domácimi antigénovými samotestami je dobrovoľné a bezplatné.

      Vedenie školy

     • ISIC preukaz

     • Vážení rodičia, milí študenti!

      Aby ste mohli aj v novom školskom roku využívať svoj Preukaz žiaka ISIC/EURO<26 na všetky zľavy a výhody doma a v zahraničí, je potrebné predĺžiť jeho platnosť.

      Obnovte si platnosť preukazu v dvoch krokoch:

      Zakúpte si známku ISIC v hodnote 10€ u p. Bielikovej (kontakt cez Edupage).     

      Alebo si známku ISIC objednajte s doručením domov na www.objednaj-preukaz.sk (poplatok za doručenie kuriérom je 3€).

      Ak chcete využívať preukaz na dopravu, pošlite SMS (3€) na číslo 8844 v tvare TC medzera Priezvisko (uvedené na  preukaze) medzera číslo čipu (uvedené na  preukaze) a následne priložte preukaz k terminálu v škole alebo k verejne dostupnému terminálu, ich zoznam nájdete na www.preukazstudenta.sk.

      S platným preukazom môžete:

      1. denne šetriť svoje vreckové a učiť sa efektívne nakladať s financiami. Možnosť ušetriť desiatky až stovky Eur ročne: https://isic.sk/kalkulacka-zliav/
      2. využívať zľavy na viac ako 150 000 miestach na Slovensku a vo svete, napríklad v kine, v e-shopoch, v autoškolách, pri nákupoch oblečenia, školských a športových potrieb, kníh, pri stravovaní, športovaní a cestovaní. Viac na www.isic.sk
      3. uplatniť si nárok na špeciálny paušál Go Yoxo s výhodným balíkom mobilných dát, dostupný výhradne pre držiteľov preukazov ISIC. Viac na https://isic.sk/pausalpreteba/
      4. uplatniť si nárok na celoročné cestovné poistenie. Viac na http://isic.sk/poistenie-istotka
      5. mať jeden preukaz ako univerzálnu dopravnú kartu pre MHD, SAD aj vlakovú dopravu na žiacke cestovné po celom Slovensku. Viac na www.ubian.sk
      6. využívať aj 75% zľavu na vlaky a medzimestské autobusy v Čechách celoročne, teda aj počas letných prázdnin (platí aj pre maturantov). Viac na www.isic.cz
   • Kontakty

    • Gymnázium P. O. Hviezdoslava Dolný Kubín
    • skola@gympoh.edu.sk
    • jurikova@gympoh.edu.sk
    • 043/5864785
    • Hviezdoslavovo námestie 18, 026 24 Dolný Kubín Slovakia
    • 00160571
    • 2020565162
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje