• eTwinning Day

     • Ak ste nevedeli, tak 9. máj je aj dňom projektov eTwinning. Celá  Európska komunita škôl oslavuje eTwinning Day

      S partnermi projektu "Surprising Customs and Traditions From Around the World" sme sa  rozhodli tiež osláviť tento deň kolaboratívnou aktivitou. Každý partner si vybral jedno písmeno zo slovného spojenia "HAPPY ETWINNING DAY". Za úlohu bolo napísať jedno slovo začínajúce na zvolené písmeno, ktorým by sa charakterizoval náš projekt. Naša žiačka, Martina Pukáčová (2C), si vybrala písmeno "i". Pozrite si aké zaujímavé slovo napísala.

     • Upratovanie na židovskom cintoríne

     • V sobotu 8. mája 2021 sa niektorí naši žiaci zúčastnili brigády na Židovskom cintoríne v Dolnom Kubíne. Prijali sme pozvanie od neziskovej organizácie Aktív Relax. Po výrube stromov bolo potrebné odpratať nadpadné konáre a pohrabať suché lístie.

      Toto pozvanie sme radosťou privítali, pretože KVARTA  na hodinách ANJ realizujE eTwinningový projekt "The Guardians of the Local Heritage". Na začiatku projektu si žiaci vybrali židovský cintorín ako lokálnu pamiatku, ktorú by sme chceli zachovať pre budúce generácie. Jednou z úloh projektu je aj snaha starať sa o zvolený historický objekt. 

      V marci jednou z úloh bolo vymyslieť legendu. Evka Sopúchová zistila zaujímavú informáciu, ktorá sa stala základom nášho príbehu "Jewish cemetery in danger". Hlavnou postavou je dievča Lilliana Hollander. Jej hrob sa nachádza v rohu cintorína, čo naznačuje, že zomrela vlastnou rukou. Hrob sme našli zanedbaný. Očistili sme ho od machu a rozhodli sme sa oň pravidelne starať. 

      Ak máte záujem, prečítajte si našu legendu. Ilustračné obrázky vytvorila Alexandra Fajčáková a Kristína Dubovcová.

      https://www.storyjumper.com/book/read/93146746/olgadudasova79#page/9  

      Chceme poďakovať aj ostatným žiakom, ktorí sa k nám pridali. Sú to žiaci z rôznych tried, ktorí majú radi hodiny dejepisu a zaujímajú sa o tematiku spojenú s 2. svetovou vojnou a holokaustom. 

      PRI: Marek Šimek

      TER: Lucia Kupčuláková, Bibiana Snováková, Šarlota Štriflerová, Dorota Večereková, Klaudia Štrbáková

      KVA: Oliver Dorušiak, Kristína Dubovcová, Michaela Hofericová, Oliver Krška, Kamil Kvasňovský, Sofia Sekerášová, Eva Sopúchová

      KVI: Katarína Ďaďová, Klára Dulíková

      SEP: Lenka Močáryová, Ema Saganová

      2.B: Gabriel Svitek  

      p. Milanová a Dudášová

     • Stretnutie s eTwinning partnermi on-line

     • 27.4. 2021 sa študenti 2C stretli s partnermi e Twinningového projektu "Surprising customs and traditions from around the world".  Na začiatku stretnutia sa niektorí odvážni študenti predstavili, a tak si mali možnosť precvičiť rozprávanie v anglickom jazyku. V druhej časti stretnutia sme si mohli overiť naše vedomosti v dvoch kvízoch pomocou on-line nástroja "nearpod". Prvý kvíz bol zameraný na známe športové osobnosti. Tu sa naši žiaci nedali zahanbiť a obsadili  2. a 3. miesto. Druhý kvíz preveril i naše geografické vedomosti. Úlohou bolo priradiť k štátu jeho hlavné mesto. Dozvedeli sme, že 9. mája budeme oslavovať "eTwinnig day". Boli sme oboznámení aj so zaujímavým projektom, ktorý prebieha v Turecku. Jeho témou je enviromentálna problematika "Breath for the future". Tešíme sa na ďalšie on-line stretnutie v máji.

     • Jazykový kvet 2021 - KRAJSKÉ FINÁLE

     • Aj toto kolo jazykovo-umeleckej súťaže "Jazykový kvet" prebehlo on-line formou. Odborné poroty vyhodnotili výkony zúčastnených a výsledok sme sa dozvedeli 2. 5. 2021. Naši žiaci sa umiestnili nasledovne: 

      1. miesto: Marek Samuel Šimek - PRIMA (AJ - prevzatá tvorba) 

      1. miesto: Michal Kováčik - KVARTA (RJ - prevzatá tvorba)

      3. miesto: Lucia Ľubeková - PRIMA (AJ - prevzatá tvorba)

      3. miesto: Samuel Poláček - 3.B (AJ - vlastná tvorba)

      Víťazi umiestnení na 1. mieste postupujú na slovenské FINÁLE.

      Všetkým srdečne blahoželáme.

   • Kontakty

    • Gymnázium P. O. Hviezdoslava Dolný Kubín
    • skola@gympoh.edu.sk
    • jurikova@gympoh.edu.sk
    • 043/5864785
    • Hviezdoslavovo námestie 18, 026 24 Dolný Kubín Slovakia
    • 00160571
    • 2020565162
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje