• Zlatá klapka 2021

     • Počas webgalavečera udeľovania cien v celoslovenskej súťaži audiovizuálnej tvorby Zlatá klapka, ktoré sa uskutočnilo v online priestore 23.3.2021 a ktorý moderovala Jarmila Hargašová, zaznelo meno našej školy hneď dvakrát a to vďaka príspevku Michaely Škvarkovej zo Septimy v kategórii "Kamera" a príspevku Rebeky Žofajovej v kategórii "Animovaný film", ktoré sa dostali do užšieho výberu nominovaných medzi 4 najlepšie príspevky z viac ako 70 súťažných príspevkov z celého Slovenska.

      Aj keď nezískali hlavnú cenu, ich úspech si zaslúži obdiv a ich príspevky pozretie na youtube kanáli Zlatej klapky. Dievčatám gratulujeme a ďakujeme za skvelú reprezentáciu našej školy.

      Michaela Škvarková "Karanténa" 

      Rebeka Žofajová "Môj týždeň v karanténe" 

       

     • Usmernenie pre žiakov k dištančnej forme vzdelávania počas prerušenia vyučovania

     • Vážení rodičia, milí žiaci,

      posielame Vám usmernenie k dištančnej forme vzdelávania.

      Na základe získaných skúseností dištančného vzdelávania počas školského roka pristupujeme k nastaveniu určitých pravidiel. Naším prvoradým cieľom je pomôcť žiakom, aby sa mohli ďalej vzdelávať. Zároveň v plnej miere zohľadňujeme súčasnú náročnú situáciu, a preto nastavujeme jednotné pravidlá.

      Študenti a učitelia majú nárok na Office 365 Education bezplatne, vrátane aplikácií Word, Excel, PowerPoint, OneNote, OneDrive, Outlook, Teams a ďalších nástrojov na štúdium.

      Nižšie uvedené pravidlá sú výsledkom nariadení a odporúčaní od MŠVVaŠ a ostatných vzdelávacích inštitúcií, zasadnutí pedagogickej rady a vedenia školy.


      Usmernenie pre žiakov k dištančnej forme vzdelávania počas prerušenia vyučovania


     • Deň jazykov 2020

     • Deň jazykov 2020 sa na našej škole oslavoval 9. októbra 2020 počas 5. a 6. vyučovacej. Z dôvodu opatrení pred šírením sa koronavírusu sa niesol v duchu „COVID-friendly“. Každá trieda si vylosovala úradný jazyk, ktorým je možné komunikovať v EU. V daný deň mohli vyzdobiť svoju triedu vo „farbách“ danej krajiny. Triedni učitelia rozdelili žiakov do tímov, v ktorých si pripravili rôzne zaujímavé prezentácie. Na šiestej hodine zdolávali rôzne jazykové výzvy prostredníctvom mobilnej aplikácie.

   • Kontakty

    • Gymnázium P. O. Hviezdoslava Dolný Kubín
    • skola@gympoh.edu.sk
    • jurikova@gympoh.edu.sk
    • 043/5864785
    • Hviezdoslavovo námestie 18, 026 24 Dolný Kubín
    • 00160571
    • 2020565162
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje