• Informácie k prerušeniu výchovno-vzdelávacieho procesu na našej škole.

     • V súvislosti s prerušením výchovno-vzdelávacieho procesu od 12.10.2020 až do odvolania Vám zasielame nasledovné informácie:
      Žiaci PRI,SEK,TER, KVA budú mať vyučovanie prezenčne, v škole podľa upraveného rozvrhu, platného od 12.10. Žiaci ostatných tried prechádzajú na dištančné vzdelávanie.
      Účasť na dištančnom vzdelávaní je povinná, prípadnú neúčasť je potrebné riadne ospravedlniť (podľa školského poriadku). Prípadné otázky a problémy spojené s dištančným vzdelávaním konzultujte so svojimi triednymi učiteľmi.
      Žiaci, ktorí si potrebujú vyzdvihnúť nejaké veci zo školy, môžu tak spraviť zajtra, 12.10. podľa nasledovného harmonogramu: I.roč. a KVI 13:00-13:30, II.roč. a SXT 13:30-14:00, III.roč. a SEP 14:00-14:30, IV.roč. a OKT 14:30-15:00.
      Bufet a jedáleň OA budú 12.10. zatvorené a o ďalších dňoch vás budeme informovať.
      Vstup do budovy školy bude možný len cez hlavný vchod cez ranný filter.

     • Štúdium na VŠ v zahraničí

     • V stredu 30.9.2020 p.Chovanec z agentúry Interstudy pripravil prezentáciu pre žiakov 4.roč. a oktávy o možnostiach štúdia v zahraničí - Dánsko, Fínsko, Holandsko, Belgicko a Veľká Británia. Informoval o podmienkach prijatia na štúdium, študijných odboroch a štipendiách v jednotlivých krajinách.

      Bližšie informácie o štúdiu v zahraničí nájdete na stránkach www.interstudy.sk , www. scandiavianstudy.sk

   • Kontakty

    • Gymnázium P. O. Hviezdoslava Dolný Kubín
    • skola@gympoh.edu.sk
    • jurikova@gympoh.edu.sk
    • 043/5864785
    • Hviezdoslavovo námestie 18, 026 24 Dolný Kubín
    • 00160571
    • 2020565162
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje