• Oznámenie o voľnom pracovnom mieste

     • Riaditeľstvo Gymnázia P.O.Hviezdoslava Dolný Kubín, Hviezdoslavovo nám. 18, 026 24 Dolný Kubín, hľadá na obdobie počas zastupovania PN zamestnanca na pracovnú pozíciu

       

      vrátnik/čka – informátor/ka

       

      Žiadosť o prijatie do pracovného pomeru, životopis s kontaktnými údajmi a súhlas so spracovaním osobných údajov zasielajte do 07.10.2020, 12.00 hod. na mail: skola@gympoh.edu.sk alebo poštou na adresu školy: Gymnázium P.O. Hviezdoslava, Hviezdoslavovo nám.18, 026 24 Dolný Kubín príp. osobne.

      Do predmetu správy uveďte: výberové konanie vrátnik - informátor.

      Náplň práce – kontrola, evidencia a púšťanie osôb do budovy školy, kontrola objektu.

      Pracovná doba – 7.00 – 15.00

      Plat: podľa základnej stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme

     • Účelové cvičenie na našej škole.

     • Prvé dni v školských laviciach sme využili na realizáciu účelového cvičenia - jesenná časť. Druháci, prváci a triedy príma až sexta mali počas 3 dní (9. 9., 10. 9. a 11. 9. 2020) možnosť zvýšiť svoje povedomie o zdravotnej príprave, civilnej ochrane, ako aj o verejnom poriadku v meste, o zákonoch, ktoré platia, o otázkach týkajúcich sa občianskeho spolunažívania atď.

      Chcem poďakovať prednášajúcim p. Blaškovi, ktorý odprezentoval civilnú ochranu, p. Čerňanovi, ktorý ako preventista s MsP prišiel, urobil si čas na prednášky a diskusiu s deťmi, no a v neposlednom rade patrí vďaka triednym učiteľom, ktorí mali na svojich pleciach zdravotnú prípravu.   

      Verím, že ste spolu strávili krásne spoločné chvíle a odniesli ste si aj niečo pozitívne domov.

   • Kontakty

    • Gymnázium P. O. Hviezdoslava Dolný Kubín
    • skola@gympoh.edu.sk
    • jurikova@gympoh.edu.sk
    • 043/5864785
    • Hviezdoslavovo námestie 18, 026 24 Dolný Kubín
    • 00160571
    • 2020565162
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje