• Otvorenie školského roka 2020/21

     • Vážení rodičia, milí žiaci,

      všetkým Vám prajeme ešte pekný zvyšok leta a prázdnin a zároveň sa už na Vás tešíme v novom školskom roku.

      Otvorenie školského roka 2020/2021 bude pre žiakov prvého ročníka a prímy o 8.00 hod. v športovej hale (vchod od kruhového objazdu), kde sa uskutoční ranný filter a žiaci budú zaradení do tried.

      Žiaci ostatných ročníkov budú mať otvorenie školského roka 2020/2021 o 8:30 hod. v triedach s triednymi učiteľmi. Vstupovať do budovy školy budú hlavným vchodom, cez vrátnicu a ranný filter.

      Vzhľadom na opatrenia v súvislosti s ochorením COVID-19 si Vás dovoľujeme upozorniť, že do budovy školy nie je dovolený vstup zákonným zástupcom a vstup žiakov je možný len s ochranným rúškom. Pri vchode je potrebné vykonať dezinfekciu rúk a dodržiavať medzi sebou odstupy.

      Zároveň je potrebné hneď v prvý deň pri príchode do školy odovzdať triednemu učiteľovi zdravotný dotazník žiaka, podpísaný jeho zákonným zástupcom a vyhlásenie zákonného zástupcu alebo plnoletého žiaka o bezinfekčnosti (viď príloha). Bez tohto tlačiva žiaci nebudú môcť vstúpiť do budovy školy.

      Školská jedáleň OA bude dňa 2.9.2020 ešte zatvorená. Obedy sa budú vydávať od 3.9.2020. Na stravovanie je potrebné sa nahlásiť mailom : skolskajedalenoadk@gmail.com, alebo telefonicky: 043 586 31 85, alebo osobne v kancelárii školskej jedálne OA.

       

      Prílohy:

      Zdravotný dotazník a vyhlásenie zákonného zástupcu žiaka alebo plnoletého žiaka

      Vyhlásenie zákonného zástupcu alebo plnoletého žiaka o bezinfekčnosti

       

   • Kontakty

    • Gymnázium P. O. Hviezdoslava Dolný Kubín
    • skola@gympoh.edu.sk
    • jurikova@gympoh.edu.sk
    • 043/5864785
    • Hviezdoslavovo námestie 18, 026 24 Dolný Kubín
    • 00160571
    • 2020565162
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje