• Slovenské finále - Jazykový kvet 2020

     •  

      15. júna 2020 prebehlo finále jazykovo-umeleckej súťaže Jazykový kvet formou video nahrávok súťažiacich. Michal Kováčik (Tercia) reprezentoval našu školu v prednese prózy v ruskom jazyku. Ľubica Fintorová (Sexta) nás reprezentovala v prednese prózy v nemeckom jazyku. Obaja sa umiestnili na 3. mieste. Srdečne blahoželáme!

     • Obnovenie školského vyučovania

     • Na základe rozhodnutia ministerstva školstva číslo: 2020/12836:1-A2110 obnovuje vedenie školy Gymnázia P.O.Hviezdoslava v Dolnom Kubíne školské vyučovanie od 22.6.2020.

      Vyučovanie bude prebiehať podľa aktuálneho rozvrhu hodín, začne 1. vyčovacou hodinou a končiť bude 5. vyučovacou hodinou. Náplňou vyučovania bude zhrnutie učiva, upevnenie jeho častí, vyhodnotenie obdobia dištančného vzdelávania a uzavretie klasifikačného obdobia. Nepredpokladá sa skúšanie ústnou, ani písomnou formou s cieľom klasifikácie, len v prípade, ak o to záujem prejaví žiak.

      Klasifikačná pedagogická rada sa uskutoční 25.6.2020 a odovzdávanie vysvedčení 30.6.2020 slávnostným ukončením školského roka 2019/20.

      V dňoch 26.6. a 29.6.2020 sa uskutočnia triednické práce a výmena učebníc, prípadne triedne aktivity podporujúce utuženie triednych kolektívov.

      Školská jedáleň je do konca školského roka 2019/2020 uzavretá.

      Pri nástupe do školy žiak odovzdá vyplnené vyhlásenie o tom, že žiak neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie.

      Vyhlásenie o zdravotnom stave

      Neprítomnosť na vyučovaní je potrebné vopred oznámiť a zdôvodniť triednemu učiteľovi.

      Pedagogicko organizačné pokyny

      Školská jedáleň nebude v prevádzke.


     • ISIC/EURO<26

     • Vážení rodičia, milí študenti!

      aby ste v ďalšom školskom roku mohli využívať svoj preukaz žiaka ISIC/EURO<26 na všetky zľavy a výhody doma a v zahraničí je potrebné predĺžiť jeho platnosť.

      Od 1.6.2020 si môžete objednať známky individuálne cez e shop priamo s doručením domov:

      https://www.objednaj-preukaz.sk/produkt/znamka-isiceuro/

      Ďalšie informácie o predĺžení preukazu (zakúpenie známky ISIC) nájdete na:  www.isic.sk

       

      S platným preukazom budete môcť :

      1. denne šetriť svoje vreckové a učiť sa efektívne nakladať s financiami

      2. využívať zľavy na viac ako 150 000 miestach na Slovensku a vo svete, napríklad v kine, v e-shopoch, v autoškolách, pri nákupoch oblečenia, školských a športových potrieb, kníh, pri stravovaní, športovaní a cestovaní. Viac na www.isic.sk

      3. uplatniť si nárok na špeciálny ISIC paušál s výhodným balíkom mobilných dát. Viac na www.isicpausal.sk

      4. uplatniť si nárok na celoročné cestovné poistenie. Viac na http://isic.sk/poistenie-istotka

      5. využívať až 75% zľavu na vlaky a medzimestské autobusy v Čechách celoročne, teda aj počas letných prázdnin (platí aj pre maturantov). Viac na www.isic.cz

       

      Zároveň je tu veľká súťaž o fantastické ceny s preukazom ISIC/EURO26. Súťaží sa  o hodnotný smartphone, zmrzlinovač na leto či bluetooth JBL slúchadlá a ďalšie! 

      Viac informácií tu: 
      ​​​​​​​
      https://www.facebook.com/photo?fbid=2651037675000255&set=a.337447863025926

   • Kontakty

    • Gymnázium P. O. Hviezdoslava Dolný Kubín
    • skola@gympoh.edu.sk
    • jurikova@gympoh.edu.sk
    • 043/5864785
    • Hviezdoslavovo námestie 18, 026 24 Dolný Kubín
    • 00160571
    • 2020565162
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje