• Olympiáda v anglickom jazyku

     • V stredu, 12 februára 2020, sa uskutočnilo krajské kolo Olympiády v anglickom jazyku v Čadci. Našu školu reprezentovali  Laura Števonková (kvarta), Matej Spišák (II.B) a Tomáš Matis (3.A.). Vo svojich kategóriách sa umiestnili na veľmi pekných miestach. Laura Števonková (kategória IB) - druhé miesto, Tomáš Matis (kategóŕia 2C1)- tretie miesto, Matej Spišák (kategória 2A)- piate miesto.
      Srdečne blahoželáme a prajeme podobné úspechy ďalší rok.

     • Úspechy našich nemčinárov

     • Peter Otruba, žiak 4.B triedy, na krajskom kole Olympiády v nemeckom jazyku v Žiline, obsadil tretie miesto. Srdečne blahoželáme.

      Žiačky z triedy oktáva si v rámci projektu PASCH otestovali svoje znalosti a zručnosti v nemeckom jazyku a získali Goethe Zertifikat B1 (Adriána Anna Tomáňová a Jana Zápotočná) a Goethe Zertifikat B2 (Simona Kúdelčíková). Gratulujeme.

     • RUSKÉ SLOVO

     • V stredu 12.2.2020 sa v Žiline konal 14.ročník krajskej súťaže v prednese ruskej poézie a prózy. Našu školu reprezentoval Michal Kováčik z tercie, ktorý sa umiestnil na 2.mieste. Srdečne mu blahoželáme a ďakujeme za reprezentáciu  školy.

     • prezentácia VUT v Brne.

     • Vo štvrtok 30.1.2020 sa vybraní žiaci zúčastnili na našej škole prezentácie vysokej školy - Vysoké učení technické v Brne - Fakulta strojného inžinierstva. Žiakom podrobne porozprával o možnostiach štúdia náš absolvent Ľuboš Slávik. Okrem toho im objasnil bežné pojmy vysokoškoláka, akými sú: univerzita, fakulta, ústav, semester, skriptá, zápočet,... A na záver odpovedal na množstvo otázok. 

   • Kontakty

    • Gymnázium P. O. Hviezdoslava Dolný Kubín
    • skola@gympoh.edu.sk
    • jurikova@gympoh.edu.sk
    • 043/5864785
    • Hviezdoslavovo námestie 18, 026 24 Dolný Kubín
    • 00160571
    • 2020565162
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje