• Prekladový seminár JUVENES TRANSLATORES

     • Dňa 29. januára 2020 sa žiačky Klaudia Nováková (4A) a Ľubica Fintorová (SEXTA) zúčastnili prekladového seminára JUVENES TRANSLATORES, ktorý sa konal v Žiline v univerzitnej knižnici. Klaudia Nováková získala ocenenie za najlepší a originálny preklad španielskeho textu do slovenčiny. Na začiatku boli oboznámené o aktivitách EUROPE DIRECT. Počas seminára získali hodnotné informácie o programoch, ktoré prekladatelia a tlmočníci používajú a sú verejne dostupné. Taktiež sa dozvedeli o rôznych metódach prekladu, pracovných ponukách a možnostiach. Mali možnosť sa stretnúť s prekladateľkou, ktorá pôsobí v Bruseli a taktiež s vysokoškoláčkou, ktorá študuje jazyky. Naše žiacky hodnotia seminár ako obohacujúci, efektívny, praktický, náučný a zaujímavý.

     • Projekt „Školy: partneri budúcnosti“ (PASCH)

     • Naše gymnázium je od roku 2008 súčasťou prínosnej iniciatívy PASCH, ktorá spája celosvetovú sieť viac ako 1800 PASCH–škôl s osobitnou väzbou na Nemecko. Prostredníctvom tohto projektu podporuje ministerstvo zahraničia SRN výučbu nemeckého jazyka na našej škole rôznymi formami, ktoré organizačne zabezpečuje Goetheho inštitút v Bratislave.
      V dňoch 23.1.-24.1.2020 sa na Veľvyslanectve SRN v Prahe stretli zástupcovia všetkých PASCH-škôl v strednej a východnej Európe, aby podpísali predĺženie kooperačnej dohody v rámci PASCH na ďalšie 3 roky. Naše gymnázium reprezentovala zástupkyňa riaditeľa školy Mgr. Daša Ullmannová.

     • Olympiáda v anglickom jazyku.

     • V stredu, 15 januára 2020, sa uskutočnilo okresné kolo Olympiády v anglickom jazyku. Našu školu reprezentovali Eliáš Kotúľ (sekunda), Laura Števonková (kvarta), Matej Spišák (II.B) a Tania Faglicová (septima). Vo svojich kategóriách zvíťazili Laura Števonková (kategória IB) a Matej Spišák (kategória 2A), a do krajského kola  postúpili spolu s Tomášom Matisom (kategória 2C1). Srdečne blahoželáme a prajeme veľa šťastia v krajskom kole.

     • Olympiáda v nemeckom jazyku

     • Vo štvrtok, 16. januára 2020, sa našom gymnáziu uskutočnilo okresné kolo Olympiády v nemeckom jazyku. Víťazom kategórie 2B sa stal Peter Otruba. Srdečne blahoželáme. 

   • Kontakty

    • Gymnázium P. O. Hviezdoslava Dolný Kubín
    • skola@gympoh.edu.sk
    • jurikova@gympoh.edu.sk
    • 043/5864785
    • Hviezdoslavovo námestie 18, 026 24 Dolný Kubín
    • 00160571
    • 2020565162
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje