• Stretnutie so seniormi

     • Žiaci sekundy, 19.12.2019 v rámci  akcie „Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok",  navštívili Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb Dolný Kubín, kde seniorom zaspievali vianočné koledy, zarecitovali, porozprávali sa a odovzdali balíčky plné drobností, ktoré mali priniesť radosť. A zjavne aj priniesli... Celá návšteva dojala nielen seniorov, ale aj našich žiakov. Už teraz sa tešíme na ďalšie stretnutie.

     • Noc na Gympli

     • Trieda kvarta organizovala pre svojich mladších spolužiakov (prímu, sekundu a terciu) akciu ,,Noc na gympli,,- nočné hry spojené so spaním v škole. Akcia sa uskutočnila 13.-14. decembra 2019.

     • Vianočný večierok

     • Vážené súdružky, súdruhovia, bratia a sestry! Ústredný výbor 3.B triedy vás srdečne pozýva na posedenie pri jedličke, ktoré sa uskutoční dňa 19.decembra 1987( slovom dvetisícdevätnásť ) o 17. hodine vo veľkej telocvični Gymnázia P.O. Hviezdoslava v Dolnom Kubíne. Kvalita zaručená súdruhmi z NDR. Česť práci!
      Prosíme všetkých tých, ktorí majú odhodlanie a chuť zapojiť sa do súťaží na vianočnom večierku, aby napísali na papier mená členov a názov tímu a vyplnený papier vhodili do krabičky na vrátnici.Čas máte do utorka 17.12. A pre tých, ktorí všetko riešia na poslednú chvíľu, tak je to veľká prestávka v spomínaný utorok.Tešíme sa na vás.
      Vopred ďakujeme.
      S pozdravom Vaša 3.B

   • Kontakty

    • Gymnázium P. O. Hviezdoslava Dolný Kubín
    • skola@gympoh.edu.sk
    • jurikova@gympoh.edu.sk
    • 043/5864785
    • Hviezdoslavovo námestie 18, 026 24 Dolný Kubín
    • 00160571
    • 2020565162
  • Fotogaléria

   • Projekt „Školy: partneri budúcnosti“ (PASCH)
   • Majstrovstvá Slovenska v armwrestlingu
   • ARMWRESTLING
   • Týždeň vedy a techniky
   • Bažantský večierok 2019
   • Veľtrh VŠ Gaudeamus 2019
   • Burza stredných škôl
   • BAŽANTSKÝ VEČIEROK
   • Kampaň k problematike obchodovania s ľuďmi
   • Cezpoľný beh
   • MODRÝ GOMBÍK
   • Koncoročné potulky tatranskou prírodou s II. B (vodopád Skok, Predné Solisko)