• Kampaň k problematike obchodovania s ľuďmi
     • Kampaň k problematike obchodovania s ľuďmi

     • Ministerstvo vnútra SR sa v rámci šírenia povedomia o fenoméne nachytávania obetí za účelom obchodovania s ľuďmi rozhodlo v spolupráci s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR vytvoriť vizuál komunikačnej kampane, v rámci ktorej upozorňuje na možné podvodné správanie pri ponúkaní práce alebo ponuke cestovania. Snahou je upozorniť najmä mladých ľudí, ktorí sú ochotní cestovať za zážitkami a prácou na to, že aj pri zdanlivo lákavých ponukách sľubujúcich nečakané zážitky sa môžu tieto skončiť tragicky, v prípade, že si neoveria všetky skutočnosti, ktoré im inak majú zabezpečiť pohodlnosť a bezpečie. Pri pracovných ponukách je dôležité jasne poznať pracovnú zmluvu, miesto výkonu práce a ubytovania. Pri cestovaní do zahraničia za prácou je to ešte o to dôležitejšie, že sa môžu ocitnúť v prostredí, ktoré je im cudzie, v niektorých prípadoch nemusia ovládať reč a následne sa dovolať pomoci býva náročné. Nikto nechce, aby jeho snaha skončila tragicky, preto odporúčame byť vždy opatrní a prezieraví aj pri hľadaní si práce nielen doma, ale aj v zahraničí.

     • Slávnostný ceremoniál DofE

     • 17. september 2019 bol významným dňom v životoch dvanástich študentov našej školy, ktorí získali medzinárodné ocenenie vojvodu z Edinburghu. Po úspešnom zvládnutí bronzovej úrovne ich v Gbeľanoch ocenili v podobe certifikátu a odznaku, ktoré sú platné po celom svete. Počas minulého školského roka svoj voľný čas venovali splneniu vytýčených individuálnych cieľov. Program je postavený na štyroch kľúčových oblastiach - rozvoj talentu, dobrovoľníctvo, šport a dobrodružná expedícia. Naši prví úspešní "dofáci" sú: Ivana Adamčiaková, Ivana Jonáková (SEXTA), Michaela Dibdiaková, Filip Otruba (3.A), Matej Kaščák, Matúš Vrábel (3.C), Barbora Mrišková, Klaudia Nováková, Nikola Repková, Ivana Stieranková (4.A), Erika Faglicová (4.C) a Andrea Veronika Fedorová (OKTÁVA).

      BLAHOŽELÁME!

    • Cezpoľný beh
     • Cezpoľný beh

     • Vo štvrtok 12. septembra 2019 sa naša škola zúčastnila cezpoľného behu, ktorý sa konal v areáli Kuzmínovo. Išlo o okresné kolo, ktorého sa zúčastnilo množstvo škôl. V konkurencii sme sa vôbec nestratili. Naše osemročné gymnázium reprezentovali žiačky: Zoja Hazuchová, Laura Piecková, Margaréta Moskáľová, Petronela Ižová, Alžbeta Večereková a Klára Dulíková. Súťažilo sa ako tím a rátali sa časy 2 najlepších pretekárok. Celkové 5. miesto si vybojovala Zojka Hazuchová, ktorá bola najlepšia z našich. Za ňou na 7. mieste dobehla Margaréta Moskáľová a stačilo to tak na konečné 2. miesto pre našu školu. Chcem poďakovať dievčatám, ktoré bojovali s podstatne staršími rovesníčkami a boli im vyrovnanými súperkami.

      V kategórii študentov stredných škôl nás reprezentovali: Adrián Záborský, Adam Holub, René Goldschmied, Samuel Šoch, Matej Kaščák a Damián Halamček. Najlepšie zabehli Adrián Záborský na výbornom 3. mieste a Adam Holub, ktorý dobehol na 5. mieste, stačilo nám to na konečné 2. miesto. Matej nešťastne stúpil a nedobehol do cieľa.  

      Posledné želiezka v ohni sme mali v našich študentkách. Zastupovali nás: Barbara Kováčiková, Kristína Moskáľová a Martina Mesárošová. Dievčatá štartovali naraz s chlapcami, ale bežali o kolo menej. Vynikajúcu formu a neohrozenú pozíciu si vypracovala Martina Mesárošová, ktorá ostatným dievčatám nedala šancu a s obrovským náskokom 3 minút a 24 sekúnd triumfovala pred ostatnými pretekárkami. K peknému výkonu sa vyhecovala aj Kristína Moskáľová, ktorá dobehla na krásnom 3. mieste a zabezpečila tak našej škole, spolu s Martinou, postup na krajské kolo, lebo vybojovali prvenstvo . Gratulujem dievčatá.

      Chcem sa všetkým, ktorí reprezentovali našu školu, poďakovať za skvelé výkony a popriať Vám veľa šťastia pri ďalších športových úspechoch.

   • Kontakty

    • Gymnázium P. O. Hviezdoslava Dolný Kubín
    • skola@gympoh.edu.sk
    • jurikova@gympoh.edu.sk
    • 043/5864785
    • Hviezdoslavovo námestie 18, 026 24 Dolný Kubín
    • 00160571
    • 2020565162
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje