• Deň objatí alebo Ako išla 2.C Kubín vystískať

     • V stredu 26.6.2019 sa naša trieda 2.C z Gymnázia P.O.Hviezdoslava zúčastnila na Dni objatí. Pripojili sa k nám tiež spoločne žiaci zo Základnej školy Janka Matúšku a Obchodnej akadémie. O desiatej sme sa stretli na Hviezdoslavovom námestí, utvorili sme skupiny a rozpŕchli sme sa po celom Dolnom Kubíne s jediným zámerom – rozdať čo najviac objatí.       So sebou sme mali podomácky vyrobené ceduľky s nápisom „OBJATIE ZADARMO“, ktoré nám mali pomôcť v našej úlohe.

      Naša skupinka 7 žiakov a pani profesorky Mrvovej sa vydala najprv hore námestím smerom až ku gymnáziu. Zo začiatku sa nám nedarilo, boli sme hanbliví a ľudia nás objímať nechceli. Niektorí nás zdvorilo odmietli, iní nás zase len vyhýbavo obišli. No, my sme sa však nevzdávali a pri obchádzaní školy smerom ku kruhovému objazdu sme začali stretávať milých ľudí, ktorí sa s nami objali radi. Mnohým sme vyčarovali úsmev na perách. Pri schádzaní až ku Obchodnej akadémie popri Aleji Slobody sme nazbierali mnoho objatí od žien aj mužov, mladých aj starých.

      Rád by som spomenul pána, ktorého sme zastihli pri pizzerii Mama. Tomu sme urobili veľkú radosť a povedal nám, že má s nami pekný zážitok. To nás veľmi potešilo a nabudilo nás to vyobjímať pri návrate ku gymnáziu čo najviac ľudí. Objali sme skupinu školákov, hendikepovanú pani na vozíku, ale aj kameramana a reportérku z miestnej televízie, ktorí sa na námestí ku nám pripojili. Rozhodli sme sa dokonca objať aj sochu Paľka Hviezdoslava, ktorá stojí neďaleko od našej školy. Nakoniec sme sa už len vrátili do gymnázia, kde sme vystískali každého učiteľa, ktorého sme cestou ku skrinkám stretli.

      Aj keď sa nám náš pokus zo začiatku nedaril, povedal by som, že určite stál za to. Mnohým sme vyčarili úsmev na tvári, zlepšili náladu alebo spríjemnili deň, a už len preto bol Deň objatí krásnym experimentom, ktorým sme si mohli dokázať, že stále máme srdce na pravom mieste.

       

      Matej Chmara

     • Hviezdoslavova paleta

     •    Slávnostné vyhodnotenie sa uskutoční 28.6. 2019 o 9.00. hod. u riaditeľa školy.
      26.6.2019 prebehlo sčítanie hlasov a ocenení boli nasledovní žiaci:


      Výsledky súťaže:

      Absolútna víťazka -  Lucia Kupčuláková

       

      Kategória grafika:

      1. miesto: Lucia Kupčuláková 

      2. miesto: Marika Kabáčová

      3. miesto: Laura Dávidová

       

      Kategória kombinované techniky:

      1. miesto: Ema Saganová

      2. miesto: Timotej Trnovec

      3. miesto: Natália Prílepková

       

      Kategória maľba:

      1. miesto: Tania Faglicová

      2. miesto: Ema Marettová

      3. miesto: Júlia Kakačková

       

      Kategória kresba:

      1. miesto: Agáta Matúšová

      2. miesto: Alexandra Špániková

      3. miesto: Simona Lesayová

       

      Ďakujeme všetkým zúčastneným.

       

       

       

       

     • Slovenský Raj

     • Dňa 19.6.2019 sa trieda 2.B zúčastnila výletu v Národnom parku Slovenský Raj. Žiaci sa oboznámili so zaujímavým reliéfom prielomu  rieky Hornád a mali možnosť vidieť jedinečnú scenériu krajiny z  Tomášovského výhľadu.

    • Slovo v uliciach
     • Slovo v uliciach

     • Študenti Gymnázia P. O. Hviezdoslava opäť osviežili svojou účasťou ďalší ročník akcie Slovo v uliciach.

      Tentokrát si pripravili divadielko, ktoré zahrali v záhrade Florinovho domu. Práve pri príležitosti 170. výročia narodenia P.O. Hviezdoslava a 100. výročia založenia gymnázia si netradičnou formou pripomenuli život a tvorbu nášho významného Dolnokubínčana. Hlavný herec stvárňujúci vzdialeného potomka P. O. Hviezdoslava, spomínal fakty a zaujímavosti zo života básnika. Divadlo bolo spestrené umeleckým prednesom ukážok z tvorby P. O. Hviezdoslava a originálnymi rekvizitami, ktoré si študenti sami vyrobili.   Viac:   video - TVDK

     • Genetické modifikácie

     • Dňa 14.06.2019 sa žiaci triedy septima a niektorí žiaci tried III. A a III. B zúčastnili praktických aktivít projektu Genetické modifikácie v laboratóriách BioMedu v Martine. Žiaci izolovali plazmidovú DNA z kitu, separovali DNA pomocou agarózovej elektroforézy a transformovali kompetentné bunky E. coli pomocou elektroporácie.

     • Jazykový kvet

     • 14. júna 2019 sa v Nitre konalo celoslovenské finále jazykovo-umeleckej akreditovanej súťaže "Jazykový kvet". Našu školu úspešne reprezentovala študentka 3.A Klaudia Nováková. Odbornej porote sa predstavila vlastnou básňou La meta de mi corazón v španielskom jazyku. Srdečne blahoželáme.

     • Exkurzia na Spiši a v Pieninách

     • Žiaci sexty sa 10.6.2019 zúčastnili dejepisno-geografickej exkurzie. Ako prvé navštívili hrad Stará Ľubovňa na severe Spiša, ktorý zaujal nielen exteriérom, ale mal čo ponúknuť aj vo vnútri. Po prehliadke hradu sa premiestnili do Červeného Kláštora, kde pre nich začínal splav Dunajca v prekrásnej prírode Pieninského národného parku (PIENAP). Z plte mali krásne výhľady na skalné steny, vežičky a bradlá a možnosť stať sa kormidelníkom na rekreačnej plti, čo v tomto kraji má 60 ročnú tradíciu.

     • Matej Kaščák víťazom literárnej súťaže Paulinyho Turiec

     • V utorok 4. júna t.r. boli v priestoroch Gymnázia Viliama Paulinyho–Tótha v Martine vyhlásené výsledky 22. ročníka literárnej súťaže Paulinyho Turiec.

      Medzi žiakmi stredných škôl zvíťazil Matej Kaščák z 2.C s poviedkou Výlet 2.C triedy na Vianočné trhy do Brna.

      Do tohto ročníka súťaže poslalo svoje prozaické a básnické práce 48 autorov z celého Slovenska.

      Matejovi blahoželáme.

     • Dejepisná exkurzia v Prahe

     • V dňoch 24. až 26. mája 2019 sa študenti 1.C zúčastnili dejepisnej exkurzie v metropole Českej republiky – Prahe. Obdivovali množstvo kultúrnych pamiatok, ktoré im toto mesto ponúkalo. Prvé miesto, na ktoré zamierili bolo Národné múzeum, ktorého námestník generálneho riaditeľa doc. PhDr. Michal Stehlík ich osobne privítal a zabezpečil im výnimočnú prehliadku častí múzea, do ktorých sa turisti bežne nedostanú. Ďalej si pozreli Karlov most, Orloj, Katedrálu sv. Víta, Pražský hrad, Václavské námestie, Valdštejnské záhrady a na záver Technické múzeum, v ktorom sa nachádzali stále expozície týkajúce sa vývoja dopravy, fotografovania, techniky v domácnosti, hutníctva, astronómie a mnoho ďalších. Navštívili aj Petřínsku rozhľadňu, ktorá ich obdarovala nádherným výhľadom na celé mesto. Tieto tri dni im priniesli množstvo zážitkov a nových zaujímavých informácií o histórii ale aj o súčasnosti Prahy.

      Silvia Smoleňová, 1.C

     • Geografická exkurzia

     • Dňa 4.6.2019 sa žiaci 1.B a 1.C triedy zúčastnili geografickej exkurzie do Prosieckej a  Kvačianskej doliny, ktoré patria do masívu Chočských vrchov.

      Žiaci mohli vidieť výnimočnú geologickú stavbu podložia, ktorá pozostáva z jedinečných útvarov reliéfu, ako sú tiesňavy a kaňony, ktorými si žiaci počas exkurzie mohli prejsť.

     • Koncert Alexandrovcov

     • V stredu 29.5.2019 sa ruštinári z I.A,B,C a II.C vybrali na koncert Alexandrovcov, ktorý sa konal v amfiteátri v Martine. Pred koncertom nás rozveselila speváčka Kristína a po nej sme si vypočuli krásne  ruské piesne. Niektoré sme si aj zaspievali napr.Kaťušu, Kalinku.

      Výkony súboru spevákov i hudobníkov boli na vysokej profesionálnej úrovni a všetci sme mali krásny umelecký zážitok.

   • Kontakty

    • Gymnázium P. O. Hviezdoslava Dolný Kubín
    • skola@gympoh.edu.sk
    • jurikova@gympoh.edu.sk
    • 043/5864785
    • Hviezdoslavovo námestie 18, 026 24 Dolný Kubín
    • 00160571
    • 2020565162
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje