• Dejepisná exkurzia

     • Dňa 26. apríla 2019 sa naši žiaci 3.ročníka a septimy, ako každoročne, zúčastnili prehliadky bývalého koncentračného tábora v poľskom Osvienčime. V autentickom prostredí sa zoznámili s hrôzami II. svetovej vojny, o ktorých sa učia na hodinách dejepisu.

      Je veľmi dôležité, aby mladí ľudia na vlastné oči videli, kde až môže zájsť nenávisť človeka voči človeku a už nikdy nič podobné nedopustili.

     • Matematická olympiáda okresné kolo

     • Dňa 9. 4. 2019 sa uskutočnilo okresné kolo Matematickej olympiády v kategóriách Z6,  Z7, Z8. Naši žiaci dosiahli výborné výsledky.
      V kategórii Z6 (príma) 1. miesto získal Lukáš Šuda, na 3.-5. mieste sa umiestnila Júlia Kakačková.
      V kategórii Z7 (sekunda) 2. miesto získala Alexandra Fajčáková, na 3.-5. mieste sa umiestnila Anna Majdišová.
      V kategórii Z8 (tercia) 1. miesto získala Michaela Vicáňová.
      K dosiahnutým výsledkom srdečne blahoželáme.

       

     • Jazykový kvet 2019

     • Dňa 10.4. 2019 sa konalo krajské finále akreditovanej súťaže v prednese v cudzích jazykoch Jazykový kvet 2019. Naši študenti boli úspešní a umiestnili sa na pekných miestach nasledovne:

      1. miesto - Michaela Dibdiaková - prednes poézie v anglickom  jazyku, prevzatá tvorba

      1. miesto - Barbora Mrišková - prednes poézie v ruskom jazyku, prevzatá tvorba

      1. miesto - Klaudia Nováková - prednes poézie v španielskom jazyku, vlastná tvorba

      3. miesto - Michal Kováčik - prednes prózy v ruskom jazyku, prevzatá tvorba

      Naše šikovné dievčatá budú reprezentovať našu školu na celoslovenskom finále koncom mája. Všetkým srdečne blahoželáme a držíme palce.

     • Volejbal

     • Dňa 28.3. študentky Gymnázia P.O.H. preukázali svoje volejbalové zručnosti na okresnom kole, a tým si zaistili postup na regionálne kolo, ktoré sa uskutočnilo dňa 2.4. v Trstenej, kde im bohužiaľ víťazstvo tesne uniklo a odniesli si krásne 2. miesto. Gratulujeme žiačkam: Zuzana Hubčíková, Kristína Kurnotová, Ema Pelachová, Stela Bogáňová, Michaela Plutinská, Ivana Stieranková, Patrícia Kráľová, Kristína Kráľová, Klaudia Pohánková, Simona Prílepková, Martina Kľusková.

     • Zlatá klapka

     • Aj tento rok sme sa zúčastnili celoslovenskej súťaže v audiovizuálnej a multimediálnej tvorbe detí a mládeže: Zlatá klapka. V silnej konkurencii z celého Slovenska bol úspech získať aspoň nomináciu, ktorú získala Sofia Blahútová (bývalá žiačka súčasnej kvinty) v kategórii hraný film za herecký výkon. Hlavnú cenu získala Miška Cvachová, zo 4.A, v kategórii animovaný film. Ocenená bola aj výborná pedagogická práca našej kolegyne PaedDr. Lenky Zgútovej. Veľká gratulácia!

   • Kontakty

    • Gymnázium P. O. Hviezdoslava Dolný Kubín
    • skola@gympoh.edu.sk
    • jurikova@gympoh.edu.sk
    • 043/5864785
    • Hviezdoslavovo námestie 18, 026 24 Dolný Kubín
    • 00160571
    • 2020565162
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje