• Vernisáž výstavy HVIEZDOSLAV

     • Dňa 27. marca 2019 sa naši žiaci (3.B trieda) zúčastnili vernisáže výstavy HVIEZDOSLAV v priestoroch Florinovho domu, ktorú pripravilo Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava pri príležitosti jeho 170. výročia narodenia. Študenti sa dozvedelimnoho zaujímavostí z jeho osobného života, čo je o to hodnotnejšie, že si za pár mesiacov budeme pripomínať 100. výročie založenia našej školy, ktorá nesie jeho meno. Výstava potrvá do 29. júla 2019 a preto ju určite mnohí ďalší z nás radi navštívia.

     • MAJSTROVSTVÁ SLOVENSKA V BEDMINTONE SŠ.

     • Gratulujeme žiakom školy k výborným výsledkom na MS Bedminton SŠ - Trenčín 2019

      Umiestnenie: Michal Kurhajec - Samuel Poláček               4. miesto

                           Ema Pelachová - Michaela Dibdiaková        6. miesto

     • Hviezdoslavov Kubín

     • Aj v tomto roku sa v našej škole konalo školské kolo v umeleckom prednese poézie a prózy Hviezdoslavov Kubín. Žiaci súťažili v dvoch kategóriách.

      III. kategórii (sekunda, tercia, kvarta) v prednese poézie 2. miesto získal Michal Kováčik (sekunda). 1. a 3. miesto nebolo udelené. V prednese prózy sa na 3. mieste umiestnila Alexandra Fajčáková (sekunda), na 2. mieste Magdaléna Chrenová (sekunda) a 1. miesto si vybojovala Kristína Dubovcová (sekunda), ktorá našu školu bude reprezentovať v okresnom kole.

      IV. kategórii (1. – 4. roč. gymnázia, kvinta – oktáva) 2. a 3. miesto neboli udelené. Na 1. mieste v prednese poézie sa umiestnila Tatiana Dreveňáková (1. A) a v prednese prózy 1. miesto získala Stela Janigová (sexta). Tieto žiačky nás budú reprezentovať v okresnom kole.

      Výkony súťažiacich hodnotila porota v zložení K. Balková a A. Slančová. Oceneným žiakom srdečne blahoželáme a všetkým ďakujeme za krásne umelecké zážitky.                 

     • Basketbal

     • Žiaci našej školy sa stali víťazmi okresného kola v basketbale študentov SŠ. Týmto víťazstvom si zabezpečili účasť na regionálnom kole, ktoré sa uskutoční dňa 20. marca 2019 v hale nášho gymnázia. Ďakujeme za doterajšiu reprezentáciu školy a dúfame, že nás budú úspešne reprezentovať aj v ďalších súťažiach.

   • Kontakty

    • Gymnázium P. O. Hviezdoslava Dolný Kubín
    • skola@gympoh.edu.sk
    • jurikova@gympoh.edu.sk
    • 043/5864785
    • Hviezdoslavovo námestie 18, 026 24 Dolný Kubín
    • 00160571
    • 2020565162
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje