• Odpáľ svoju kariéru!

     • Tak sa volala akcia, ktorej sme sa zúčastnili 12.2.2019- druháci, tretiaci, sexta a septima. V telocvični sa nám predstavili v diskusii zaujímaví ľudia z praxe v týchto oblastiach -  médiá, medicína, medzinárodné vzťahy, právo, podnikanie, informatika a financie. Mnohí z nich  boli žiakmi našej školy. Ich rozprávanie nás veľmi zaujalo. Počúvali sme pozorne o ich štúdiu a skúsenostiach z praxe. Niektorí študovali a pracovali aj v zahraničí a vrátili sa na Slovensko. Dali nám veľa rád do života, napr. ako sa stať úspešnými, aké vlastnosti si cenia zamestnávatelia a pod. Potom nasledovali workshopy v triedach. Zapísali sme sa na dva a mohli sme sa v menších skupinkách porozprávať, pýtať sa a pod. Bola to super akcia. Ďakujeme všetkým, ktorí ju pre nás pripravili. /Občianske združenie Oravská raketa a vedenie školy/

     • Dejepisná olympiáda

     • Dňa 14. februára sa naši žiaci zúčastnili okresného kola dejepisnej olympiády, ktorá sa uskutočnila v ZŠ Petra Škrabáka.  Naši žiaci obadili prvé miesta v troch z celkovo štyroch kategórií: Damián Hoferica (kvarta) v kategórii C, Jakub Martinček (tercia) v kategórii D a Júlia Kakačková (príma) v kategórii F. Ostaní žiaci našej školy sa umiestnili nasledovne: Magdaléna Chrenová (sekunda) a Tomáš Kytas (príma) 4. miesto, Eva Sopúchová (sekunda) 5. miesto a Alexandra Spitzkopfová (tercia) 6. miesto. Všetkým blahoželáme.

     • Krajské kolo Olympiády v nemeckom jazyku

     • Dňa 14. 02. 2019 sa v Žiline na SOŠ dopravnej konalo krajské kolo Olympiády v nemeckom jazyku. Zúčastnili sa ho aj naši žiaci Martin Ošťadnický zo IV.C, ktorý v kategórii 2B obsadil 3. miesto a žiačka tercie Timea Trnkócyová, ktorá sa v kategórii 1B umiestnila na 1. mieste a bude našu školu reprezentovať v celoslovenskom kole. Srdečne blahoželáme.

     • EXPERT geniality show

     • Žiaci našej školy sa zapojili do celoslovenskej súťaže EXPERT geniality show. Niektorí  žiaci patrili medzi najúspešnejších v rámci svojej kategórie a vo zvolenej téme. Medzi nimi dvaja získali ocenenie TOP EXPERT- Júlia Kakačková z prímy a Alexandra Fajčáková zo sekundy.

      Blahoželáme

   • Kontakty

    • Gymnázium P. O. Hviezdoslava Dolný Kubín
    • skola@gympoh.edu.sk
    • jurikova@gympoh.edu.sk
    • 043/5864785
    • Hviezdoslavovo námestie 18, 026 24 Dolný Kubín
    • 00160571
    • 2020565162
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje