• Výzva

     • Pri príležitosti tvorby publikácie k stému výročiu založenia Gymnázia P. O. Hviezdoslava v Dolnom Kubíne prosíme pamätníkov o zapožičanie autentických historických dokumentov a fotografií, ktoré budú môcť byť použité pri jej zostavovaní. 

      Budeme vďační, ak touto cestou prispejete k oslavám nášho významného výročia.

     • Do Viedne za poznaním

     • 17. októbra 2018 sa žiaci III.B a bilingválnej triedy II.A vybrali do Viedne za poznaním. Tretiaci objavovali umelecké skvosty v Kunsthistorisches Museum a druháci rozvíjali svoju finančnú gramotnosť v interaktívnom vzdelávacom prostredí Financial Lifepark. Obe skupiny si nenechali ujsť ani individuálnu prehliadku historického centra Viedne a spokojní a obohatení o nové vedomosti sa vrátili do lavíc svojej modrej školy s presvedčením, že táto návšteva Viedne nebola ich posledná.

     • Jazykový kvet

     • 18. októbra 2018 prebehlo na pôde našej školy prvé školské kolo jazykovo-umeleckej súťaže Jazykový kvet. Štvorčlenná porota si vypočula prednes umeleckých textov v podaní 8 študentov. Timea Trnkócyová (TER) si zvolila prózu v nemeckom jazyku. Miroslava Povalová (SEP) predviedla prednes prózy vo francúzkom jazyku. Prózou v ruskom jazyku sa prezentovali Michal Kováčik (SEK) a Barbora Mrišková (3A). Pre prednes umeleckých textov v anglickom jazyku sa rozhodli Magdaléna Chrenová (SEK), Alžbeta Lujza Večereková (TER) a Martina Nehajová (TER). Vlastnú tvorbu predstavila Klaudia Nováková (3A) básňou v španielskom jazyku. Tieto mladé talenty sa pokúsia o úspešnú reprezentáciu nášho gymnázia na krajskej úrovni.

     • Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu

     • 5 - 6. októbra sa Mgr. Oľga Dudášová a Mgr. Oľga Šimeková zúčastnili školenia pre vedúcich DofE v Košiciach, čím sa naša škola zapojila do programu Medzinárodnej ceny vojvodu z Edingburghu. Je to rozvojový program pre mladých ľudí vo veku od 14 do 24 rokov, ktorý funguje vo vyše 140 krajinách a má vyše 60-ročnú históriu. Už aj študenti našej školy môžu získať medzinárodne uznávané ocenenie, ktoré im zvýšia šance dostať sa na zahraničnú univerzitu či nájsť si vysnívanú prácu. A popritom všetkom zažijú nezabudnuteľnú dobrodružnú expedíciu so svojimi kamarátmi.

     • Výchovný poradca

     • Štúdium v zahraničí

      V piatok 21.9.2018 sa našej škole uskutočnila prednáška a beseda pre žiakov 4.roč. a septimy s p.Chovancom z Interstudy , ktorý ich oboznámil o podmienkach štúdia vo Veľkej Británii, Dánsku, Holandsku a pod. Žiaci dostali katalógy s univerzitami, pozreli si prezentáciu a potom dávali rôzne otázky týkajúce sa štúdia v zahraničí .

      Informácie  môžete získať aj na www.interstudy.com

       www.scandiavianstudy.sk, www.unilink.sk

      Európsky veľtrh pomaturitného vzdelávania Gaudeamus 2018

      V stredu 26.9.2018 žiaci 3.ročníka a sexty navštívili veľtrh pomaturitného vzdelávania v Nitre, ktorý sa konal v pavilóne Agrokomplexu. Čakali nás tam stánky, v ktorých učitelia a študenti informovali o odboroch na vysokých školách u nás i v Českej republike, Švajčiarsku, Kanade a iných štátoch. Vládla tam príjemná atmosféra. Žiaci si mohli zobrať prospekty škôl i malé upomienkové darčeky. Veríme, že účasť na veľtrhu im pomôže pri voľbe tej správnej vysokej školy.

      Prospekty škôl z veľtrhu sú v dispozícii u Mgr. Ľ.Koumbovej v kabinete VP pri vrátnici.

   • Kontakty

    • Gymnázium P. O. Hviezdoslava Dolný Kubín
    • skola@gympoh.edu.sk
    • jurikova@gympoh.edu.sk
    • 043/5864785
    • Hviezdoslavovo námestie 18, 026 24 Dolný Kubín
    • 00160571
    • 2020565162
  • Fotogaléria

   • Projekt „Školy: partneri budúcnosti“ (PASCH)
   • Majstrovstvá Slovenska v armwrestlingu
   • ARMWRESTLING
   • Týždeň vedy a techniky
   • Bažantský večierok 2019
   • Veľtrh VŠ Gaudeamus 2019
   • Burza stredných škôl
   • BAŽANTSKÝ VEČIEROK
   • Kampaň k problematike obchodovania s ľuďmi
   • Cezpoľný beh
   • MODRÝ GOMBÍK
   • Koncoročné potulky tatranskou prírodou s II. B (vodopád Skok, Predné Solisko)