• Matematická olympiáda
     • Matematická olympiáda

     • Dňa 17.4.2018 sa uskutočnilo obvodné kolo Matematickej olympiády, na ktorom našu školu reprezentovali žiaci prímy, sekundy a tercie. V kategórii Z7 sa víťazkou obvodného kola stala žiačka sekundy Michaela Vicáňová. V konkurencii rovesníkov zo ZŠ sa darilo aj Eve Sopúchovej, Brankovi Mahútovi a Sofii Sekerášovej z prímy, ktorí obsadili 2. miesto v kategórii Z6. Gratulujeme!

     • Výchovný poradca

     • OBCHODOVANIE S ĽUĎMI

       V piatok 20.4.2018 žiaci 3. ročníka a septimy absolvovali preventívne aktivity v spolupráci s CPPPaP v Dolnom Kubíne.V prvej časti pracovali v skupinách a diskutovali o výhodách a nevýhodách práce v zahraničí. Potom si pozreli film, ktorý poukázal na rôzne formy obchodovania s ľuďmi, nevedomosť a naivitu ľudí pri vybavovaní brigády, či práce v zahraničí.

       

     • Za kultúrou

     • Dňa 24.4.2018 žiaci I.A a II.B navštívili divadelné predstavenie "Vojna nemá ženskú tvár" v Martinskom komornom divadle. Predstavenie žiakov nadchlo skvelými hereckými výkonmi, ale aj samotným spracovaním tejto vážnej témy. Bonusom bolo stretnutie so známymi hercami Branislavom Deákom a Jurajom Lojom.  

    • Ako žiť zdravo a šťastne
     • Ako žiť zdravo a šťastne

     • Žiaci 4- ročného gymnázia zrealizovali dňa 23.04.2018 (pondelok) aktivity súvisiace so Svetovým dňom zdravia v športovej hale gymnázia, prostredníctvom ktorých zapojili žiakov prímy až kvarty do činností, ktoré podporujú výchovu k zdraviu a zdravý životný štýl, prevenciu užívania alkoholu, tabaku a zaujímavým spôsobom informovali žiakov o škodlivých a vedľajších účinkoch nelegálnych látok. Žiaci si mohli vyskúšať rôzne športové aktivity aj virtuálne riadenie motorového vozidla za pomoci okuliarov simulujúcich opilosť 1,5‰ až 2,5‰ za zhoršených svetelných podmienok a za pomoci okuliarov simulujúcich účinky drog.

      Tento deň s určitosťou obohatil nielen o vedomosti, ale aj o nové zážitky všetkých zúčastnených. Ďakujeme za finančnú podporu Žilinskému samosprávnemu kraju ako poskytovateľovi grantu.

     • Jazykový kvet 2018

     • 11. 4. sa v Žiline konalo krajské finále v umeleckom prednese poézie a prózy v cudzom jazyku Jazykový kvet 2018. Našu školu v kategórii prednesu poézie z prevzatej tvorby v anglickom jazyku úspešne reprezentovali Miška Dibiaková a David Pariš z triedy 1.A. Umiestnili sa na krásnom 2. mieste. Srdečne blahoželáme.

     • Ruský jazyk

     • Letná škola ruského jazyka a kultúry Kazanskej federálnej univerzity

     • Štúdium

     • Výsledky pre bilingválne štúdium 2018/2019

   • Kontakty

    • Gymnázium P. O. Hviezdoslava Dolný Kubín
    • skola@gympoh.edu.sk
    • jurikova@gympoh.edu.sk
    • 043/5864785
    • Hviezdoslavovo námestie 18, 026 24 Dolný Kubín
    • 00160571
    • 2020565162
  • Fotogaléria

   • Projekt „Školy: partneri budúcnosti“ (PASCH)
   • Majstrovstvá Slovenska v armwrestlingu
   • ARMWRESTLING
   • Týždeň vedy a techniky
   • Bažantský večierok 2019
   • Veľtrh VŠ Gaudeamus 2019
   • Burza stredných škôl
   • BAŽANTSKÝ VEČIEROK
   • Kampaň k problematike obchodovania s ľuďmi
   • Cezpoľný beh
   • MODRÝ GOMBÍK
   • Koncoročné potulky tatranskou prírodou s II. B (vodopád Skok, Predné Solisko)