• Víťazi krajského kola v bedmintone

     • Víťazi krajského kola v bedmintone. Kategória SŠ žiaci: Lukáš Turčina - Peter Manco. Kategória SŠ žiačky: Ema Pelachová - Michaela Plutinská.

     • Goethe-Zertifikat

     • Úspešní absolventi jazykovej skúšky Goethe-Zertifikat (v rámci projektu PASCH):

      Klára Lofajová, Kristína Moskáľová, Richard Luczy, Stela Janigová, Laura Freierová

      (na fotografii so svojou vyučujúcou NEJ Mgr. D.Ullmannovou, lektorkou NEJ Elisabeth a riaditeľom školy RNDr. P.Strežom)

     • Informatika - súťaže

     • Aj v školskom roku 2017/2018 sa žiaci našej školy zapojili do viacerých informatických súťaží. Michal Hečko, Dávid Kubek, Patrik Knaperek, Dávid Lacko a Peter Močáry zo septimy nás úspešne reprezentovali v programátorskej súťaži Zenit, navyše sú riešiteľmi Korešpondenčného seminára z programovania. 

      Vynikajúci úspech dosiahla Ivanka Jonáková z kvarty: v súťaži iBobor získala plný počet bodov a zaradila sa medzi víťazov kategórie Kadet!! Pochvala však patrí všetkým úspešným riešiteľom obľúbenej súťaže iBobor, ich mená a informácie o ďalších súťažiach nájdete na stránkach predmetu informatika.

     • Kurz ochrany života a zdravia

     • Žiaci prímy, sekundy a tercie sa v pondelok 20. 11. 2017 zúčastnili Kurzu ochrany života a zdravia. Vo svojich triedach absolvovali prednášku o tom, ako reagovať v prípade mimoriadnej situácie a boli oboznámení s evakuáciou školy. Po presunutí do športovej haly ich čakala prednáška z civilnej ochrany. Nasledovali ukážky zo zdravotnej prípravy, o ktoré sa postarali žiačky našej sexty – Ester Hudecová, Janka Zápotočná a Simona Kúdelčíková. Prvýkrát medzi nás zavítal preventista z mestskej polície Mgr. Dušan Medzihradský, ktorý sa postaral o prednášku o slušnom správaní sa v meste, nechýbali praktické ukážky nasadzovania pút a, samozrejme, zážitok z držania strelnej zbrane. Na záver si jednotlivé ročníky zmerali svoje sily v športových súťažiach.

     • Florbal

     • Dejiskom konania okresného kola študentov stredných škôl bola Obchodná akadémia v Dolnom Kubíne. Ako obhajcovia prvenstva z minulého roka sme išli na turnaj z najvyššími očakávaniami. Chlapci podali odhodlaný a bojovný výkon, čo prinieslo vytúžené ovocie a zaslúžene sa tešili z víťazstva. Turnajom prešli bez jedinej prehry. Vybojovali si tak účasť v kvalifikácii na krajské kolo, ktoré sa konalo v Tvrdošíne, kde sme po dobrom výkone obsadili druhé, nepostupové miesto. Poďakovanie patrí všetkým, ktorí reprezentovali našu školu (viď foto).

    • Knižnica
     • Knižnica

     • Čítam, čítaš, čítame....

      Pozitívny vplyv čítania na učenie sa je známy každému študentovi.  A tak sme sa doň pustili s vervou. Vybrali sme sa do Oravskej knižnice A.  Habovštiaka,  kde nás ochotná pani pracovníčka knižnice oboznámila s jednotlivými oddeleniami a so službami,  ktoré poskytuje knižnica pre čitateľov. Vysvetlila nám princíp medzinárodného desatinného triedenia kníh,  požičiavanie kníh medzi jednotlivými knižnicami,  predstavila nám knižné novinky . Nakoľko sme prváci a máme radi literatúru,  využili sme možnosť zadarmo sa zaregistrovať na tento školský rok a hneď sme si vypožičali knihy z oddelenia beletrie,  aby sme čítaním potešili nielen seba,  ale aj našich pedagógov.

     • Višňový sad

     • Návšteva divadelného predstavenia Višňový sad

      Piatky – každý sa teší na víkend, nikoho nič v škole a práci nebaví, všetci sú vyčerpaní. Skrátka nechuť ku všetkému. Piatok 10. 11. 2017 však pre III.C bol úplne iný. Deň sme si spríjemnili divadelným predstavením Višňový sad v Slovenskom komornom divadle v Martine.

      V tragikomédii Višňový sad na seba narážajú dva svety, minulosť a súčasnosť, ktoré bojujú o budúcnosť. Režisér Roman Polák nás hrou voviedol do časov ruskej klasiky, kde pozorujeme rozpad šľachtických sídiel, teda problém s veľkým spoločenským i historickým významom. Množstvo nečakaných zápletiek nakoniec do seba zapadne a vytvorí strhujúci záver.Ku komédii neodmysliteľne patrí smiech, o ktorý bolo postarané počas celého trojhodinového hereckého výkonu. Divadelná hra Višňový sad ponúka jeden z obrazov dnešnej spoločnosti, v ktorom žijeme žiaľ aj my.

      Anton Pavlovič Čechov povedal: „Keď miluješ, objavuješ v sebe toľké bohatstvo, toľkú nehu a toľko citu, až je ti na neuverenie, že si schopný toľkej lásky.“

                                              Filip Povala, žiak III. C

     • OZNAM

     • Od 13.11.2017 bude v športovej hale Gymnázia P. O. Hviezdoslava prebiehať volejbalová súťaž 3-členných družstiev. Kapitáni jednotlivých družstiev prihlásia svoje družstvá do 10.11.2017 (piatok) v kabinete TaŠV – Mgr. Igor Blaško.

      Časový harmonogram športovej súťaže bude zverejnený na nástenke v blízkosti športovej haly gymnázia.

      Športová aktivita je realizovaná s podporou Žilinského samosprávneho kraja.

    • Volejbal
     • Volejbal

     • V školskom roku 2017/2018 Gymnázium P. O. Hviezdoslava realizuje športové volejbalové aktivity s finančnou podporou Žilinského samosprávneho kraja, na základe schváleného grantového programu odboru školstva a športu s názvom „Vráťme šport do škôl “. Za získané finančné prostriedky boli zakúpené kvalitné volejbalové lopty značky Mikasa, nakoľko využívanie kvalitného športového materiálu zvyšuje motiváciu k tejto športovej hre a prispieva tak k rastu volejbalovej výkonnosti žiakov. Zakúpené volejbalové lopty sú využívané v rámci záujmovej činnosti - 2 záujmové volejbalové útvary s celkovým počtom žiakov 38, ktoré sa uskutočňujú v dňoch pondelok a streda v čase od 14.30 hod. do 16.30 hod. v športovej hale školy. Žiaci sa na nich učia demonštrovať techniku herných činností jednotlivca, vytvárajú si vlastnú pohybovú identitu a upevňujú zdravie.V mesiacoch november až december 2017 plánujeme organizáciu volejbalového turnaja 3 – členných  družstiev, na ktorej si môžu účastníci turnaja overiť nadobudnuté volejbalové zručnosti v praxi.

     • Výchovný poradca

     • SCIO testovanie – informácie pre maturantov

   • Kontakty

    • Gymnázium P. O. Hviezdoslava Dolný Kubín
    • skola@gympoh.edu.sk
    • jurikova@gympoh.edu.sk
    • 043/5864785
    • Hviezdoslavovo námestie 18, 026 24 Dolný Kubín
    • 00160571
    • 2020565162
  • Fotogaléria

   • Projekt „Školy: partneri budúcnosti“ (PASCH)
   • Majstrovstvá Slovenska v armwrestlingu
   • ARMWRESTLING
   • Týždeň vedy a techniky
   • Bažantský večierok 2019
   • Veľtrh VŠ Gaudeamus 2019
   • Burza stredných škôl
   • BAŽANTSKÝ VEČIEROK
   • Kampaň k problematike obchodovania s ľuďmi
   • Cezpoľný beh
   • MODRÝ GOMBÍK
   • Koncoročné potulky tatranskou prírodou s II. B (vodopád Skok, Predné Solisko)