Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Popis S/bez DPH Dátum
Faktúra faktury 2012 s DPH 31.12.2012
Faktúra faktury 2011 s DPH 31.12.2011
Faktúra faktury 2015 s DPH 31.12.2015
Faktúra faktury 2014 s DPH 31.12.2014
Faktúra faktury 2016 s DPH 12.10.2016
Faktúra faktury 2013 s DPH 31.12.2013
Objednávka objednavky 2014 s DPH 31.12.2014
Objednávka objednavky 2013 s DPH 31.12.2013
Objednávka objednavky 2012 s DPH 31.12.2012
Objednávka objednavky 2015 s DPH 23.12.2015
Objednávka objednavky 2011 s DPH 31.12.2011
Objednávka objednávky 2016 s DPH 30.09.2016
Zmluva ZMLUVA O POSKYTNUTÍ GRANTU na: Projekt v rámci programu ERASMUS+1 príloha s DPH 19.06.2018
Zmluva ZMLUVA O NÁJME NEBYTOVÝCH PRIESTOROV č. 18/2018 s DPH 19.10.2018
Zmluva ZMLUVA O NÁJME NEBYTOVÝCH PRIESTOROV č. 20/2018 s DPH 08.11.2018
Zmluva Zmluva o dodávke plynu s DPH 03.12.2018
Zmluva Dodatok č.01 k Zmluve o dodávke plynu s DPH 03.12.2018
Zmluva ZMLUVA O NÁJME NEBYTOVÝCH PRIESTOROV č. 22/2018 s DPH 11.12.2018
Zmluva ZMLUVA O NÁJME NEBYTOVÝCH PRIESTOROV č. 17/2018 s DPH 02.10.2018
Zmluva ZMLUVA O NÁJME NEBYTOVÝCH PRIESTOROV č. 16/2018 s DPH 25.09.2018
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | >> zobrazené záznamy: 1-20/113
  • Kontakty

   • Gymnázium P. O. Hviezdoslava Dolný Kubín
   • skola@gympoh.edu.sk
   • jurikova@gympoh.edu.sk
   • 043/5864785
   • Hviezdoslavovo námestie 18, 026 24 Dolný Kubín
   • 00160571
   • 2020565162
 • Fotogaléria

  • Kampaň k problematike obchodovania s ľuďmi
  • Cezpoľný beh
  • MODRÝ GOMBÍK
  • Koncoročné potulky tatranskou prírodou s II. B (vodopád Skok, Predné Solisko)
  • Slovenský Raj
  • Hviezdoslavova paleta
  • Slovo v uliciach
  • Genetické modifikácie
  • Dejepisná exkurzia v Prahe
  • Geografická exkurzia
  • Koncert Alexandrovcov
  • UNICEF - Modrý gombík