• PORTÁL VŠ - leták

   SCIO testovanie – informácie pre maturantov

   SCIO je nezávislá súkromná spoločnosť zaoberajúca sa najmä poskytovaním služieb v oblasti vzdelávania. Organizuje NÁRODNÉ POROVNÁVACIE SKÚŠKY, ktoré dopĺňajú alebo nahrádzajú prijímacie skúšky na mnohých vysokých školách v ČR a SR. Sídlo spoločnosti je v Prahe, ale skúšky môžete robiť  v 9 mestách na Slovensku, najbližšie v Martine a v Žiline. Miesto konania si vyberiete v on-line prihláške na www.scio.sk. Skúšky prebiehajú formou písomného testu – je stanovených 6 termínov v roku /1. termín je už v decembri/. Uchádzač sa musí na skúšky prihlásiť sám on-line, registrácia zaberie len pár minút. Skúšku môžete opakovať, ak sa vám nepodarí dosiahnuť stanovený percentil. SCIO automaticky posiela najlepší dosiahnutý výsledok fakulte, na ktorú sa hlásite. Najčastejšie vyžadovanou skúškou sú Všeobecné študijné predpoklady, potom Základy spoločenských vied na humanitné odbory a Matematika na technické odbory.  

   Na webe SCIO nájdete ukážky testov zdarma a môžete si zakúpiť aj ich študijné materiály. Prijatí budete podľa požadovaného percentilu, ktorý závisí od fakulty a priemerne sa pohybuje od 60 -90. Ak sa vám to nepodarí, niektoré školy robia aj prijímacie skúšky. Zaujímavé je, že skúškami SCIO ročne prejde viac než 20 tisíc žiakov z Česka i Slovenska. Viac informácií nájdete na nástenke VP na 1. poschodí alebo osobne u Mgr.Ľ.Koumbovej.

    

   Štúdium na VŠ v zahraničí

   19. septembra sa na našej škole uskutočnila prednáška a beseda pre žiakov 4.roč. a septimy s p.Chovancom z Interstudy , ktorý ich oboznámil o podmienkach štúdia vo Veľkej Británii, Dánsku, Holandsku a Fínsku. Žiaci dostali katalógy s univerzitami, pozreli si prezentáciu a potom mohli dávať rôzne otázky týkajúce sa štúdia v zahraničí .

   Informácie môžete získať aj na www.interstudy.com

   Štúdium na VŠ 4. septembra prezentovala aj agentúra Scandiavianstudy, ktorá sa zameriava na štúdium vo Veľkej Británii a Dánsku.

    www.scandiavianstudy.sk, www.unilink.sk

   Európsky veľtrh pomaturitného vzdelávania Gaudeamus 2019

   V stredu 6.11.2019 žiaci 3.B, 3.C a septimy navštívili veľtrh pomaturitného vzdelávania v Nitre, ktorý sa konal v pavilóne Agrokomplexu. Čakali nás tam stánky, v ktorých učitelia a študenti informovali o odboroch na vysokých školách u nás i v Českej republike, Švajčiarsku, Kanade a iných štátoch. Vládla tam príjemná atmosféra. Žiaci si mohli zobrať prospekty škôl i malé upomienkové darčeky. Veríme, že účasť na veľtrhu im pomôže pri voľbe tej správnej vysokej školy.

   Prospekty škôl z veľtrhu sú v dispozícii u Mgr. Ľ.Koumbovej v kabinete VP pri vrátnici.

    
   Bez nenávisti - aktivity, diskusia. Viac na www. beznenavisti.sk
      
    
   OBCHODOVANIE S ĽUĎMI
    V piatok 20.4.2018 žiaci 3. ročníka a septimy absolvovali preventívne aktivity v spolupráci s CPPPaP v Dolnom Kubíne.V prvej časti pracovali v skupinách a diskutovali o výhodách a nevýhodách práce v zahraničí. Potom si pozreli film, ktorý poukázal na rôzne formy obchodovania s ľuďmi, nevedomosť a naivitu ľudí pri vybavovaní brigády, či práce v zahraničí.

     

   Zoznam vysokých škôl v SR

   Zoznam vysokých škôl v ČR

   Podávanie prihlášok:

   • November – architektúra , december - školy vyžadujúce talentové skúšky.
   • Február – apríl ostatné školy, je potrebné sledovať termín podania prihlášky na internete, prípadne sa informovať u výchovnej poradkyne. Každoročne objednávame knihu Pred štartom na VŠ, v nej sú termíny ako aj ďalšie informácie.
   • Vzor vypísania tlačiva prihlášky nájdete na nástenke o VŠ na 1. poschodí na chodbe smerom k učebni biológie.
   • Väčšina VŠ akceptuje elektronické prihlášky (sú lacnejšie).
  • Kontakty

   • Gymnázium P. O. Hviezdoslava Dolný Kubín
   • skola@gympoh.edu.sk
   • jurikova@gympoh.edu.sk
   • 043/5864785
   • Hviezdoslavovo námestie 18, 026 24 Dolný Kubín
   • 00160571
   • 2020565162
 • Fotogaléria

  • Projekt „Školy: partneri budúcnosti“ (PASCH)
  • Majstrovstvá Slovenska v armwrestlingu
  • ARMWRESTLING
  • Týždeň vedy a techniky
  • Bažantský večierok 2019
  • Veľtrh VŠ Gaudeamus 2019
  • Burza stredných škôl
  • BAŽANTSKÝ VEČIEROK
  • Kampaň k problematike obchodovania s ľuďmi
  • Cezpoľný beh
  • MODRÝ GOMBÍK
  • Koncoročné potulky tatranskou prírodou s II. B (vodopád Skok, Predné Solisko)