Navigácia

 

POZOR! NOVINKA!

MV SR otvára v šk.r. 2017/2018 dvojročné pomaturitné kvalifikačné štúdium v odbore bezpečnostná služba - základná policajná príprava v Pezinku a v Košiciach. Termín podania prihlášok je do 31.7.2017. Viac info na https://www.minv.sk/

Vo štvrtok 22.6.2017 sa uskutočnila prezentácia PROVOZNĚ EKONOMICKEJ FAKULTY v Brne pre žiakov 3.ročníka, ktorí majú záujem študovať ekonomické odbory. Okrem pedagóga žiakov zaujímavo informovali aj 2 študentky tejto univerzity. Viac info na http://www.pef.mendelu.cz/

Štúdium vo Veľkej Británii

V stredu 26.10. 2016 sa na našej škola uskutočnila prezentácia Poradenského centra UniLink pre žiakov 4. ročníka.

Poradenské centrum pre vysokoškolské štúdium vo Veľkej Británii  zastupuje vyše 50 britských univerzít a poskytuje bezplatné poradenstvo pre študentov, ktorí majú záujem o štúdium vo Veľkej Británii. Sú jedinou organizáciou tohto druhu na Slovensku - špecializujú sa výhradne na Britániu a sú hrdí na to, že všetci ich zamestnanci študovali v Británii. Pomáhajú študentom s celým procesom od výberu správneho odboru, až po zariadenie ubytovania a financovania štúdia, vrátane štipendií. Mnohí  študenti si okrem ich bezhraničnej podpory cenia aj komunitu, do ktorej vďaka nim dostanú prístup, keďže majú v Británii už stovky študentov a aj po nastúpení na univerzity sú s nimi v kontakte. Žiaci dostali informačné  materiály a je to na nich, či využijú služby tohto centra.

Bližšie informácie o Poradenskom Centre UniLink a jeho činnosti nájdete na  stránke http://www.unilink.sk.


Veľtrh štúdia

12.10. 2016 sa žiaci 3.ročníka a septimy zúčastnili Veľtrhu štúdia a kariéry v Bratislave - zúčastňujeme sa ho každoročne, má pomôcť žiakom pri výbere vhodnej vysokej školy. Tento rok sa zúčastnilo viac vysokých škôl zo zahraničia.

Besedy na tému OBCHODOVANIE  S ĽUĎMI

V spolupráci s CPPPaP v Dolnom Kubíne sa v pondelok 13.6. 2016 konali besedy v triedach 3.A, 3.B a 3.C  v trvaní dvoch vyučovacích hodín. Žiaci absolvovali interaktívne aktivity, pozreli si krátky film a diskutovali na tému. V súčasnosti majú možnosť  študovať v zahraničí, taktiež pracovať cez letné prázdniny. Veríme, že získané poznatky im pomôžu, aby nenaleteli podvodníkom a pod.

Medzinárodný veľtrh vysokých škôl ACADEMIA 2015 v Bratislave  6. - 8.10.2015

  • Zúčastnili sme sa ho v stredu 7.10.2015 (žiaci  3. a 4 roč., septimy , oktávy ), získali sme mnohé materiály o školách. Účasť na veľtrhu má pomôcť žiakom zorientovať sa v širokej ponuke škôl a odborov v SR i v zahraničí.

 

Zoznam vysokých škôl v SR

Zoznam vysokých škôl v ČR

 

Podávanie prihlášok:

  • November – architektúra , december - školy vyžadujúce talentové skúšky.
  • Február – apríl ostatné školy, je potrebné sledovať termín podania prihlášky na internete, prípadne sa informovať u výchovnej poradkyne. Každoročne objednávame knihu Pred štartom na VŠ, v nej sú termíny ako aj ďalšie informácie.
  • Vzor vypísania tlačiva prihlášky nájdete na nástenke o VŠ na 1. poschodí na chodbe smerom k učebni biológie.
  • Väčšina VŠ akceptuje elektronické prihlášky (sú lacnejšie).

 

 

V utorok 11.11.2014 sme sa zúčastnili (VP a traja žiaci 3. roč. ) Burzy stredných škôl v MsKS v Dolnom Kubíne. Prezentovali sme štúdium na našej škole deviatakom v okrese Dolný Kubín.

 

V mesiaci november pripravili pre našich žiakov prezentácie : Univerzita Masaryka v Brne a

Interstudy  (štúdium v zahraničí – Dánsko, Holandsko a Veľká Británia) p.Chovanec.

Fotogaléria

Kontakt

  • Gymnázium P. O. Hviezdoslava Dolný Kubín
    Hviezdoslavovo námestie 18, 026 24 Dolný Kubín
  • 043/5864785

Mapa