• Členovia PK


    • Predseda PK CJ:   Mgr. Zuzana Grísová

     Učitelia:

                    Mgr. Anna Bieliková
                    Mgr. Oľga Dudášová
                    Mgr. Edita Kramárová
                    Mgr. Darina Matušovicová
                    Mgr. Jozef Medvecký
                    Mgr. Lucia Prílepková
                    Ing.  Eva Pukáčová
                    Mgr. Lenka Pukajová
                    Mgr. Oľga Šimeková
              PaedDr. Lenka Zgútová

  • Kontakty

   • Gymnázium P. O. Hviezdoslava Dolný Kubín
   • skola@gympoh.edu.sk
   • jurikova@gympoh.edu.sk
   • 043/5864785
   • Hviezdoslavovo námestie 18, 026 24 Dolný Kubín
   • 00160571
   • 2020565162
 • Fotogaléria

  • Kampaň k problematike obchodovania s ľuďmi
  • Cezpoľný beh
  • MODRÝ GOMBÍK
  • Koncoročné potulky tatranskou prírodou s II. B (vodopád Skok, Predné Solisko)
  • Slovenský Raj
  • Hviezdoslavova paleta
  • Slovo v uliciach
  • Genetické modifikácie
  • Dejepisná exkurzia v Prahe
  • Geografická exkurzia
  • Koncert Alexandrovcov
  • UNICEF - Modrý gombík