Navigácia

Súťaže

wink Korešpondenčný seminár z programovania

Programátori pozor! Aj v školskom roku 2017/2018 prebieha známa a obľúbená súťaž programátorov - stredoškolákov KOREŠPODENČNÝ SEMINÁR Z PROGRAMOVANIA. Počas aktuálneho 35. ročníka je možné posielať riešenia elektronicky. Pravidlá a zadania jednotlivých sérií nájdete na stránkach súťaže:

https://www.ksp.sk/

Úspešnými riešiteľmi aktuálneho ročníka KSP sú aj naši študenti: Michal Hečko, Dávid Lacko, Dávid Kubek, Peter Močáry. Pridajte sa k nim!  

wink iBobor

Nová informatická súťaž Bebras - Informatický bobor vznikla v Litve. Úspešná súťaž sa rozšírila do ďalších európskych krajín. Hlavným cieľom súťaže je podporiť záujem o informačné a komunikačné technológie u všetkých žiakov.

http://www.ibobor.sk

Na Slovensku sú organizátormi súťaže Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK a projekt Infovek.
V dňoch 6. - 10. novembra 2017 sa do súťaže zapojila aj naša škola. Súťažiaci riešili zaujímavé logické úlohy v niektorej z kategórií:

Kadeti: tercia a kvarta osemročného gymnázia
Juniori: 1. - 2. ročník štvorročného gymnázia,
             kvinta a sexta osemročného gymnázia
Seniori: 3. - 4. ročník štvorročného gymnázia,
             septima a oktáva osemročného gymnázia

V školskom roku 2017/2018 sa súťaže zúčastnilo 74 216 žiakov z 992 škôl. Naši gymnazisti dosiahli vynikajúce výsledky.

Ivana Jonáková z kvarty získala plný počet bodov 
a zaradila sa tak medzi víťazov kategórie Kadet!! 

Pochváliť chceme aj ďalších úspešných riešiteľov:

Kategória Kadet: Samuel Valko, Matej Grega, Jakub Tomko, Matyáš Štrifler, Ľubica Fintorová, Damián Hoferica

Kategória Junior: Erika Faglicová, Adam Paluga, Mária Janigová, Dominika Hládeková, Daniela Hucíková, Matúš Kaprálik, Nina Nejedlíková

Kategória Senior: Patrik Anton Knaperek, Lucia Bečková, Martin Feranc, Dávid Lacko, Michal Hečko, Ján Mores, Dávid Kubek, Michaela Adamcová, Monika Pinteková, Ivana Baleková, Nina Grilusová, Marek Straka, Katarína Zboroňová, Michal Kotlár, Nikola Janíčková, Alžbeta Stašová, Peter Močáry

 Prezrite si výsledky najlepších z našej školy!

 

wink ProFIIT

Chcete študovať na Fakulte informatiky a informačných technológií STU v Bratislave? Práve pre vás je určená programátorská súťaž ProFIIT, ktorú uvedená fakulta organizuje.

Úspešní riešitelia získajú v prijímacom konaní body navyše! Na stránkach súťaže nájdete podrobné informácie, pravidlá a medzi úspešnými účastníkmi aj mená žiakov z našej školy:

www2.fiit.stuba.sk/ProFIIT

 

 

Fotogaléria

Kontakt

  • Gymnázium P. O. Hviezdoslava Dolný Kubín
    Hviezdoslavovo námestie 18, 026 24 Dolný Kubín
  • 043/5864785

Mapa