•  

   Funkcionári ŽŠR pre školský rok 2018/2019

   Magdaléna Chrenová  

   Ľubica Fintorová

   Laura Kubeková

   Janka Zápotočná

   Fotografka ŽŠR

   Podpredseda ŽŠR

   Nástenkárka

   Zapisovateľ

    

    

    

    

   Jakub Tomko

   Jakub Poničan

   Matyáš Vaňo

   Katarína Kľúčiková

   Podpredseda ŽŠR

   Technik ŽŠR

   Zástupca ŽŠR

   Predseda ŽŠR

    

    

    

    

    

   Zástupcovia tried v ŠR pre školský rok 2018/2019

   Trieda

   Meno Priezvisko

   Príma

   Klaudia Štrbáková, Dorota Večereková

   Sekunda

   Magdaléna Chrenová, Michal Kováčik

   Tercia

   Lucia Gajdošová, Michaela Vicáňová

   Kvarta

   Peter Bosák, Martina Sokolová

   Kvinta

   Ľubica Fintorová, Sára Poburíniová

   Sexta

   Laura Kubeková, Kristína Moskáľová

   Septima

   Rastislav Stanček, Janka Zápotočná

   Oktáva

   Michaela Adamcová, Patrik Knaperek

   1.A

   Alexandra Maceková, Jakub Tomko

   1.B

   Samuel Poláček, Jakub Poničan

   1.C

   Eva Hanková, Simona Lesayová

   2.A

   Michaela Dibdiaková, David Pariš

   2.B

   Alica Batunová, Soňa Kvietková

   2.C

   Andrea Antalová, Adam Holub

   3.A

   Stela Bogáňová, Matyáš Vaňo

   3.B

   Katarína Kľúčiková, Lucia Mastráková

   3.C

   Marek Bakala, Kristián Janiga

   4.A

   Margaréta Jakubíčková, Barbora Miklušová

   4.B

   Soňa Chomisteková, Nina Vlkolinská

   4.C

   Daša Červeňová, Monika Otrubová

  • Kontakty

   • Gymnázium P. O. Hviezdoslava Dolný Kubín
   • skola@gympoh.edu.sk
   • jurikova@gympoh.edu.sk
   • 043/5864785
   • Hviezdoslavovo námestie 18, 026 24 Dolný Kubín
   • 00160571
   • 2020565162
 • Fotogaléria

  • Projekt „Školy: partneri budúcnosti“ (PASCH)
  • Majstrovstvá Slovenska v armwrestlingu
  • ARMWRESTLING
  • Týždeň vedy a techniky
  • Bažantský večierok 2019
  • Veľtrh VŠ Gaudeamus 2019
  • Burza stredných škôl
  • BAŽANTSKÝ VEČIEROK
  • Kampaň k problematike obchodovania s ľuďmi
  • Cezpoľný beh
  • MODRÝ GOMBÍK
  • Koncoročné potulky tatranskou prírodou s II. B (vodopád Skok, Predné Solisko)