• Zoznam galérií

  • Výlet na Trakai
   Výlet na Trakai
   • Kontakty

    • Gymnázium P. O. Hviezdoslava Dolný Kubín
    • skola@gympoh.edu.sk
    • jurikova@gympoh.edu.sk
    • 043/5864785
    • Hviezdoslavovo námestie 18, 026 24 Dolný Kubín
    • 00160571
    • 2020565162
  • Fotogaléria

   • Kampaň k problematike obchodovania s ľuďmi
   • Cezpoľný beh
   • MODRÝ GOMBÍK
   • Koncoročné potulky tatranskou prírodou s II. B (vodopád Skok, Predné Solisko)
   • Slovenský Raj
   • Hviezdoslavova paleta
   • Slovo v uliciach
   • Genetické modifikácie
   • Dejepisná exkurzia v Prahe
   • Geografická exkurzia
   • Koncert Alexandrovcov
   • UNICEF - Modrý gombík